Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - Kliknij i zlokalizuj na mapie Budynek w którym zlokalizowany jest lokal mieszkalny Adres nieruchomości Adres nieruchomości.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - Kliknij i zlokalizuj na mapie Budynek w którym zlokalizowany jest lokal mieszkalny Adres nieruchomości Adres nieruchomości."— Zapis prezentacji:

1 POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - Kliknij i zlokalizuj na mapie Budynek w którym zlokalizowany jest lokal mieszkalny Adres nieruchomości Adres nieruchomości ul. Krasickiego 14, 66-460 Witnica (gmina Witnica, powiat gorzowski, województwo lubuskie) Przedmiot wynajmu: 1.lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 84,64 m 2 2.pomieszczenie przynależne w piwnicy o powierzchni 13,39 m 2 Wywoławcza stawka czynszu: 1. za lokal mieszkalny 7,60 PLN/m 2 miesięcznie, 2. nieodpłatnie Okres wynajmu: 3 lata Tryb wynajmu: przetarg pisemny Data przetargu: 29.08. 2016 rok Wadium: 1.929,81 zł

2 Opis przedmiotu wynajmu: Lokal mieszkalny usytuowany jest na budynku stanowiącego własność Poczty Polskiej S.A. Składa się z 6 pomieszczeń. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczna, gazową wodną, kanalizacyjną oraz c. o. Opis przedmiotu wynajmu: Lokal mieszkalny usytuowany jest na budynku stanowiącego własność Poczty Polskiej S.A. Składa się z 6 pomieszczeń. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczna, gazową wodną, kanalizacyjną oraz c. o. Łączna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi – 84,64m2, na którą składają się pomieszczenia: pokój 1 powierzchni 26,71 m², pokój 2 o powierzchni 23,11m², kuchnia o powierzchni 114,77 m², łazienka z wc o powierzchni 8,51 m², przedpokoju o powierzchni 10,71 m², skrytka powierzchni 0,83 m². Do lokalu przynależy pomieszczenie w piwnicy o powierzchni 13,39 m 2. W pomieszczeniach lokalu zamontowane są grzejniki konwektorowe-płytowe. Stolarka okienna plastikowa, oszklenie pełne. Drzwi wejściowe drewniane w stanie dostatecznym. Podłogi – w pokojach podłoga drewniana –deski. Otynkowanie ścian i sufitów w stanie ogólnym dostatecznym.

3 Opis nieruchomości: MiejscowośćWitnica Ulica, nr budynkuKrasickiego 14 Powierzchnia budynku, w których zlokalizowany jest przedmiot wynajmu Budynek główny- 550,66 m 2 Nr działki ewidencyjnej, obręb 1036/1 Witnica Księga wieczysta, Sąd Rejonowy, Nr Wydziału KW nr GW1G/00014714/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział V Ksiąg Wieczystych. Stan prawny gruntuwłasność Skarb Państwa w użytkowaniu wieczystym Poczty Polskiej S.A.

4 Lokalizacja i dostępność komunikacyjna: Nieruchomość położona w Witnicy w centrum miejscowości – w około odległości 25 km od Gorzowa Wlkp. Ulica na której znajduje się nieruchomość dominuje zabudowa luźna – budynki mieszkalne i punkty usługowo-handlowe. Wjazd na podwórze nieruchomości bezpośrednio z ulicy Krasickiego Lokalizacja i dostępność komunikacyjna: Nieruchomość położona w Witnicy w centrum miejscowości – w około odległości 25 km od Gorzowa Wlkp. Ulica na której znajduje się nieruchomość dominuje zabudowa luźna – budynki mieszkalne i punkty usługowo-handlowe. Wjazd na podwórze nieruchomości bezpośrednio z ulicy Krasickiego Mapa sytuacyjna miejscowości Witnica

5 Opis nieruchomości: Nieruchomość zabudowana jest budynkiem usługowym, w którym zlokalizowane jest mieszkanie. Opis nieruchomości: Nieruchomość zabudowana jest budynkiem usługowym, w którym zlokalizowane jest mieszkanie.

6 OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM LOKALU MIESZKALNEGO OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM LOKALU MIESZKALNEGO Wynajmujący: POCZTA POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-940 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 8. Prowadzący przetarg: Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Poznaniu, ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań. Miejsce przetargu: Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury, Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Poznaniu Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji, ul. Jagiellończyka 4, 66-400 Gorzów Wlkp., pokój nr 207 Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Poznaniu ogłasza przetarg pisemny na najem lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 84,64 m² zlokalizowanego na I piętrze budynku usługowego położonego na nieruchomości gruntowej zabudowanej w miejscowości Witnica, ul. Krasickiego 14, oraz 1 pomieszczenia piwnicznego o powierzchni użytkowej 13,39 m2 w budynku głównym,, posadowionego na pozostającej w użytkowaniu wieczystym Poczty Polskiej S.A. nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 1036/1. Okres trwania umowy - 3 lata Charakterystyka nieruchomości: Nieruchomość znajduje się w centrum miejscowości. W sąsiedztwie nieruchomości znajduje się zabudowa usługowo-handlowa, mieszkalna. Na parterze budynku znajduje się Urząd Pocztowy Witnica. Przedmiot najmu: Łączna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi – 84,64 m2, na którą składają się pomieszczenia: pokój o powierzchni 26,71 m², pokój o powierzchni 23,11 m², kuchnia o powierzchni 14,77 m², łazienka z wc o powierzchni 8,51 m² skrytka o powierzchni 0,83 m2,przedpokój o powierzchni 10,71 m².W pomieszczeniach lokalu zamontowane są grzejniki konwektorowe-płytowe. Stolarka okienna PCV, oszklenie pełne. Drzwi wejściowe drewniane w stanie bardzo dobrym. Podłogi – w pokojach deski sosnowe. Otynkowanie ścian i sufitów w stanie ogólnym dostatecznym Lokal wyposażony w instalacje: gazową, elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania z lokalnej kotłowni gazowej– wszystkie instalacje są sprawne. Ogólny stan techniczny lokalu dostateczny. Wywoławcza stawka czynszu : - dla lokalu mieszkalnego 84,64 m2 - wynosi 7,60 PLN/m2 netto miesięcznie. - dla 1 pomieszczenia piwnicznego 13,39 m2 -wynosi 0,00 PLN/m2 netto miesięcznie Szczegółowe informacje na temat przetargu i warunków najmu zostały zawarte w projekcie umowy najmu, z którymi należy się zapoznać w siedzibie Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury, Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Poznaniu Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji, ul. Jagiellończyka 4, 66-400 Gorzów Wlkp., pokój nr 207, tel. 95 7210223 lub 502016035 w godzinach od 8 30 do 1430.

7 Termin i miejsce składania ofert: 29.08.2016 rok do godz. 10.00. Miejsce: Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury, Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Poznaniu Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji, ul. Jagiellończyka 4, 66-400 Gorzów Wlkp., pokój nr 207 Termin otwarcia ofert: 29.08.2016 rok godz. 11.00. Miejsce: Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury, Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Poznaniu Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji, ul. Jagiellończyka 4, 66-400 Gorzów Wlkp., pokój nr 207 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: 1. Złożenie przez Oferenta podpisanego Formularza zgłoszenia uczestnictwa w przetargu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Oświadczenia o zapoznaniu się z projektem umowy najmu i przyjęciu zawartych w w/w dokumentach warunków bez zastrzeżeń, jak również oświadczenie, że zapoznał się ze stanem technicznym pomieszczeń przeznaczonych do wynajmu. 2.Wymagane dokumenty należy przesłać w zamkniętej kopercie na adres: Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury, Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Poznaniu Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji, ul. Jagiellończyka 4, 66-400 Gorzów Wlkp., pokój nr 207 z dopiskiem „Przetarg – wynajem lokalu mieszkalnego w WITNICY – termin 29.08.2016”. Okres wiązania ofert wynosi 2 miesiące tj. do dnia 29.10.2016 roku. Jedna złożona oferta wystarcza do odbycia przetargu. Informacje na temat powierzchni oraz termin oględzin pomieszczeń można uzgodnić w dni powszednie w godz. Od 8 00 do 15 00 po uprzednim kontakcie z pracownikiem – p. Jadwigą Antos tel. 95 7210223, kom. 502 016 035). Pomieszczenia można oglądać do dnia 25.08.2016 r. POCZTA POLSKA S.A. ZASTRZEGA SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU W KAŻDYM CZASIE BEZ PODANIA PRZYCZYN I PONOSZENIA SKUTKÓW PRAWNYCH I FINANSOWYCH Z TEGO TYTUŁU.

8 Formularz zgłoszenia uczestnictwa w przetargu Dotyczy wynajmu części nieruchomości: Lokal mieszkalny w Witnicy o powierzchni użytkowej 84,64m 2, zlokalizowany na I piętrze obiektu. Dane uczestnika przetargu: Imię i nazwisko/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………………………………...…… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… Adres zamieszkania/Adres Firmy: …………………………………………………………………………………………………………………….……… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….…… Telefon: ……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………....…… Adres e-mail:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… NIP: (dotyczy podmiotów gospodarczych)………………………………………………………………………………………………………………..….….. Nr dowodu osobistego:…………………………………………………………………………………………………………………………………..……… Stan cywilny: ………………………………………………… Oświadczenie: Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z treścią obwieszczenia o przetargu oraz ze stanem technicznym lokalu mieszkalnego a także z treścią projektu umowy najmu i przyjmuję je bez zastrzeżeń. ………………………… (podpis oferenta) Oferowana stawka czynszu za lokal mieszkalny (nie mniejsza niż stawka wywoławcza) ………………..… za 1/m 2 ………………………… (podpis oferenta)

9 Nieruchomości Poczty Polskiej S.A. Niniejsza broszura została sporządzona i udostępniona jedynie w celu ogólno informacyjnym i nie stanowi ze strony Poczty Polskiej S.A. oferty w rozumieniu prawa cywilnego, oświadczenia woli ani wiedzy, jak również jakiegokolwiek zapewnienia odnośnie nieruchomości, jej stanu lub poszczególnych treści objętych broszurą.

10 Nieruchomości Poczty Polskiej S.A. Kontakt: Monika Twarogal st. ds. koordynacji administrowania obiektami Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji Adres: 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Jagiellończyka 4 Telefon: 502 016 066 E-mail: monika.twarogal@poczta-polska.pl Jadwiga Antos st. ds. administrowania obiektami Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji Adres: 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Jagiellończyka 4 Telefon: 502 016 035 E-mail: jadwiga.antos@poczta-polska.pl


Pobierz ppt "POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - Kliknij i zlokalizuj na mapie Budynek w którym zlokalizowany jest lokal mieszkalny Adres nieruchomości Adres nieruchomości."

Podobne prezentacje


Reklamy Google