Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bezpieczni uczniowie czyli jak zbudować system kształtowania postaw i wychowanie do wartości Prezentacja programu Eduterapeutica Strategia Bezpieczeństwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bezpieczni uczniowie czyli jak zbudować system kształtowania postaw i wychowanie do wartości Prezentacja programu Eduterapeutica Strategia Bezpieczeństwa."— Zapis prezentacji:

1 Bezpieczni uczniowie czyli jak zbudować system kształtowania postaw i wychowanie do wartości Prezentacja programu Eduterapeutica Strategia Bezpieczeństwa

2 To pierwszy na rynku zbiór kilkuset dokumentów, konspektów i pomocy dydaktycznych w wersji elektronicznej, kompleksowo wspierający szkołę (dyrektora, nauczycieli, wychowawców i specjalistów) oraz rodziców w radzeniu sobie z wszelkiego rodzaju codziennymi problemami wychowawczymi. Wskazówki dotyczące organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej i opisy procedur oparte są na obowiązujących aktach prawnych i przygotowane zostały przez kompetentny zespół autorski z wiedzą merytoryczną oraz doświadczeniem edukacyjnym pod kierownictwem Małgorzaty Trybuś.

3 Eduterapeutica Strategia Bezpieczeństwa Przygotowaliśmy wsparcie w radzeniu sobie z problemami występującymi powszechnie w szkole. Praca ze sprawcą i ofiarą przemocy. Rozpoznawanie symptomów skłonności do agresji. Budowanie klimatu sprzyjającego rozwojowi postaw prospołecznych. Stawianie granic oraz stosowanie reguł i norm. PRZEMOC I AGRESJA Praca z uczniem nadmiernie nieśmiałym, wycofanym, autoagresywnym, z wyuczoną bezradnością, z zaburzeniami jedzenia. Inteligencja emocjonalna. Natura emocji i nauka radzenia sobie z emocjami. PROBLEMY EMOCJONALNE Praca z uczniem uzależnionym od gier komputerowych, Internetu, telefonu, używek, środków psychoaktywnych. Istota uzależnienia, rozpoznawanie symptomów skłonności do popadania w uzależnienia. UZALEŻNIENIA Materiały są odpowiednio przygotowane na każdy poziom edukacyjny. 3 moduły

4 Wdrożenie system profilaktyki i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej z Eduterapeuticą Strategia Bezpieczeństwa Krok 1 – Uporządkowanie dokumentacji w szkole Krok 2 – Przeprowadzenie przez pedagoga wewnętrznych szkoleń dla grona pedagogicznego Krok 3 – Profilaktyka realizowana przez nauczycieli wychowawców Krok 4 – Udzielenie pomocy uczniom z problemami wychowawczymi Strategia Bezpieczeństwa

5 Krok 1 – Uporządkowanie dokumentacji w szkole Procedury Poradnik z procedurami w szczegółowy sposób instruuje jakie zapisy powinny się znaleźć w dokumentacji szkolnej i jak przebiegać ma postępowanie w dziewięciu reprezentatywnych przypadkach. POBIERZ PORADNIK Dla wygody dyrekcji i nauczycieli procedury zostały przedstawione również w skróconej wersji – jako schematy, które szybko dadzą odpowiedź co zrobić w przypadku wystąpienia którejś z trudnych sytuacji. Kiedy zawiadomić Policję? Kto powinien to zrobić? Co powinien zrobić nauczyciel, zanim przekaże sprawę pedagogowi szkolnemu? PoradnikSchematy Strategia Bezpieczeństwa

6 Wdrożenie system profilaktyki i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej z Eduterapeuticą Strategia Bezpieczeństwa Krok 1 – Uporządkowanie dokumentacji w szkole Dyrektor szkoły może uporządkować dokumentacją szkolną z pomocą poradnika opisującego w szczegółowy sposób drogi postępowania szkoły w konkretnych sytuacjach. Poradnik opracowany został dla dziewięciu przykładowych sytuacji problemowych, m.in.: przypadków dewastacji mienia szkolnego, pobicia na terenie szkoły, czy wykrycia przypadków używania sytuacji psychoaktywnych. Strategia Bezpieczeństwa

7 Wdrożenie system profilaktyki i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej z Eduterapeuticą Strategia Bezpieczeństwa Krok 2 – Przeprowadzenie przez pedagoga wewnętrznych szkoleń dla grona pedagogicznego Pedagog szkolny staje się liderem szkolnego systemu WDN oraz doradcą nauczycieli, wyposażając ich w wiedzę merytoryczną i skuteczne metody radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych. Podczas kilku spotkań nauczyciele mogą uzupełnić wiedzę, nabyć nowe kompetencje, upewnić się, że stosują prawidłowe metody wychowawcze. Grono pedagogiczne może wymienić się doświadczeniami, sprawdzonymi sposobami oraz ujednolicić stosowane metody. Dzięki temu nauczyciele poczują się pewniej w swojej roli i szybciej poradzą sobie z trudnymi sytuacjami wychowawczymi. Prelegenci mają do dyspozycji poradnik metodyczny, serię prezentacji wraz ze scenariuszem i materiałami uzupełniającymi oraz dyplomy dla uczestników i prowadzących szkolenie. Strategia Bezpieczeństwa

8 Krok 2 – Przeprowadzenie przez pedagoga wewnętrznych szkoleń dla grona pedagogicznego Szkolenia WDN

9 Krok 2 – Przeprowadzenie przez pedagoga wewnętrznych szkoleń dla grona pedagogicznego Szkolenia WDN Program szkoleń składa się z: scenariusza szkolenia, prezentacji podzielonej na cztery części, poradnika metodycznego dyplomów dla prelegenta i uczestnika szkolenia Dla prelegenta Strategia Bezpieczeństwa

10 Krok 3 – Profilaktyka realizowana przez nauczycieli wychowawców Strategia Bezpieczeństwa

11 Wdrożenie system profilaktyki i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej z Eduterapeuticą Strategia Bezpieczeństwa Krok 3 – Profilaktyka realizowana przez nauczycieli wychowawców Nauczyciele realizują działania profilaktyczne w trakcie godzin wychowawczych, zebrań z rodzicami i codziennej pracy z uczniami. Praca wychowawcza z uczniami zaprocentuje lepsza atmosferą w klasie, a także sprzyja wykrywaniu symptomów negatywnych zachowań i możliwością oddziaływania, zanim dojdzie do ich rozwinięcia. Strategia Bezpieczeństwa

12 Krok 3 – Profilaktyka realizowana przez nauczycieli wychowawców W każdym opakowaniu Strategii Bezpieczeństwa znajduje się 30 ulotek informacyjnych dla rodziców. Nauczyciele mogą je wykorzystać na zebraniach i konsultacjach. Ulotki można również wydrukować. Etap I POBIERZ ULOTKĘ: Strategia Bezpieczeństwa

13 W każdym module nauczyciele/wychowawcy mają do dyspozycji kilka scenariuszy zajęć wychowawczych, które mogą wykorzystać profilaktycznie lub w przypadku zauważenia negatywnych zachowań swoich uczniów, takich jak np.: kradzieże, przemoc wobec rówieśników (nie tylko fizyczna, ale także werbalna, bądź seksualna). POBIERZ SCENARIUSZPOBIERZ SCENARIUSZ: Strategia Bezpieczeństwa Krok 3 – Profilaktyka realizowana przez nauczycieli wychowawców Etap I

14 Krok 3 – Profilaktyka realizowana przez nauczycieli wychowawców Scenariusze zajęć wychowawczych Strategia Bezpieczeństwa

15 Krok 3 – Profilaktyka realizowana przez nauczycieli wychowawców Wstępem do pomocy psychologiczno-pedagogicznej powinna być prawidłowa diagnoza. Eduterapeutica Strategia Bezpieczeństwa ułatwia przeprowadzenie diagnozy i dobranie odpowiednich działań terapeutycznych. Narzędzia diagnostyczne są interaktywne – dają możliwość wprowadzania danych, wybierania spośród dostępnych opcji, automatycznego podawania wyników oraz ich zapisywania i drukowania. Strategia Bezpieczeństwa

16 Krok 3 – Profilaktyka realizowana przez nauczycieli wychowawców Plakaty Plakaty dla uczniów są dopełnieniem i podsumowaniem serii zajęć wychowawczych. Przypominają uczniom o ważnych hasłach, z którymi się zapoznali. POBIERZ PLAKAT Strategia Bezpieczeństwa

17 Diagnoza Strategia Bezpieczeństwa

18 Krok 3 – Profilaktyka realizowana przez nauczycieli wychowawców Badania przesiewowe Karta obserwacji dla nauczyciela Nauczyciele/wychowawcy mogą przeprowadzić badanie przesiewowe całej klasy, a szkoła dzięki temu zebrać dane o całym roczniku uczniów, które dotyczyć będą skłonności do zachowań agresywnych lub pasywnej postawie, nieśmiałości, bądź strachu przed porażką. Ankieta ucznia Po zebraniu danych z obserwacji uczniów, nauczyciele mogą wyłonić uczniów z grupy ryzyka, np. zagrożonych agresją lub sprawców agresji. Aby dotrzeć do źródła problemów przygotowano ankietę dla ucznia. Ankieta pozwoli odpowiedzieć na pytanie, czy ucznia należy poddać terapii w szkole, czy w specjalistycznej placówce. Strategia Bezpieczeństwa

19 Krok 3 – Profilaktyka realizowana przez nauczycieli wychowawców Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny IPET Uzupełnieniem narzędzi diagnostycznych jest interaktywny formularz IPET. Pozwala w prosty sposób uzupełnić dokumentację szkolną i szybko przygotować wyczerpujące informacje o sposobie dostosowania wymagań dla uczniów z orzeczeniem kształcenia specjalnego. Strategia Bezpieczeństwa

20 Wdrożenie system profilaktyki i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej z Eduterapeuticą Strategia Bezpieczeństwa Krok 4 – Udzielenie pomocy uczniom z problemami wychowawczymi Pomoc psychologiczno-pedagogiczna z programem Eduterapeutica Strategia Bezpieczeństwa udzielna jest uczniom, którzy zostali już zdiagnozowani przez specjalistów lub zostali do niej wytypowani poprzez badania przesiewowe. Strategia Bezpieczeństwa

21 Krok 4 – Udzielenie pomocy uczniom z problemami wychowawczymi Diagnoza kompetencji Źródłem zaburzeń sfery emocjonalno-społecznej, prowadzących do agresji, problemów emocjonalnych czy uzależnień są najczęściej braki w rozwoju określonych kompetencji społecznych. Autorzy programu przygotowali diagnozę sześciu kompetencji: funkcjonowania w grupie społecznej, komunikacji interpersonalnej, empatii, radzenia sobie z emocjami, samooceny, samoregulacji. Diagnoza kompetencji podaje informacje, jakie zajęcia terapeutyczne powinien zrealizować uczeń, a tym samym jaka powinna być długość terapii. Uczniów o zbliżonych wynikach można dzięki temu łatwo podzielić na grupy terapeutyczne. Strategia Bezpieczeństwa

22 Terapia Strategia Bezpieczeństwa

23 Najbardziej obszernym elementem programu jest program zajęć terapeutycznych w systemie socjoterapii lub psychoedukacji. Obejmuje on 144 scenariusze zajęć dla terapeutów oraz kilkadziesiąt kart pracy dla uczniów. Terapia koncentruje się na sześciu wcześniej diagnozowanych kompetencjach: funkcjonowaniu w grupie społecznej, komunikacji interpersonalnej, empatii, radzeniu sobie z emocjami, samoocenie, samoregulacji. Strategia Bezpieczeństwa Krok 4 – Udzielenie pomocy uczniom z problemami wychowawczymi Terapia

24 Krok 4 – Udzielenie pomocy uczniom z problemami wychowawczymi Terapia Nazwa „socjoterapia” może być zastąpiona „psychoedukację”. Daje to możliwość prowadzenia terapii przez każdego terapeutę, a także nauczyciela w systemie tzw. superwizji, czyli pod opieką i kontrolą pedagoga. Scenariusze można także wykorzystać w programach profilaktycznych oraz zajęciach wychowawczych typu interwencyjnego. Etap I POBIERZ PRZYKŁADOWE ŚCIEŻKI TERAPEUTYCZNEPOBIERZ PRZYKŁADOWE ŚCIEŻKI TERAPEUTYCZNE: Strategia Bezpieczeństwa

25 Jak można sfinansować zakup programu Eduterapeutica Strategia Bezpieczeństwa? Zgłoś się do swojej gminy - skontaktuj się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej lub innym wydziałem w gminie, który zajmuje się profilaktyką przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy. Zakup programu może być sfinansowany z budżetu gminy w ramach realizacji gminnego programu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy. Gmina finansuje zakup programów pomocowych przeciwdziałających przemocy, agresji i rozwiązywaniu problemów alkoholowych na podstawie pisemnej prośby/wniosku dyrektora szkoły. Strategia Bezpieczeństwa

26 Korzystając z Eduterapeutica Strategia Bezpieczeństwa zapewniasz bezpieczeństwo psychoemocjonalne uczniów Nauczyciele zostaną wyposażeni w potrzebne materiały Przeciwdziałasz trudnym sytuacjom, które zakłócają normalną pracę szkoły Łatwiej poradzisz sobie z problemami wychowawczymi w Twojej szkole Strategia Bezpieczeństwa


Pobierz ppt "Bezpieczni uczniowie czyli jak zbudować system kształtowania postaw i wychowanie do wartości Prezentacja programu Eduterapeutica Strategia Bezpieczeństwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google