Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt rozwojowy finansowany przez MNiSW pt.: Mobilny system dowodzenia, obserwacji, rozpoznania i łączności Praca naukowa finansowana ze.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt rozwojowy finansowany przez MNiSW pt.: Mobilny system dowodzenia, obserwacji, rozpoznania i łączności Praca naukowa finansowana ze."— Zapis prezentacji:

1 Projekt rozwojowy finansowany przez MNiSW pt.: Mobilny system dowodzenia, obserwacji, rozpoznania i łączności www.sprint.pl Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010-2012 jako projekt rozwojowy Paweł Kojkoł

2 www.sprint.pl 2 Sprint zrealizował projekt w ramach XI konkursu na realizację projektów rozwojowych w obszarze bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, ogłoszonego przez Minister Nauki Barbarę Kudrycką w roku 2009 pt.: Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010-2012 jako projekt rozwojowy Informacje podstawowe XI konkurs na finansowanie projektów rozwojowych MNiSW „Mobilny system dowodzenia, obserwacji, rozpoznania i łączności.”

3 www.sprint.pl 3 W skład konsorcjum wchodzili: lider: Akademia Morska w Gdyni członkowie: Sprint S. A. AMZ Kutno Sp. z o.o. PIMOT Warszawa Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010-2012 jako projekt rozwojowy Informacje podstawowe Konsorcjum

4 www.sprint.pl 4 Celem projektu było stworzenie pojazdu zdefiniowanego jako: pojazd przewidziany do użycia przez służby ratownictwa cywilnego, policję, centra zarządzania kryzysowego itp. Jego głównymi zaletami są wysoka mobilność w terenie, możliwość pokonywania przeszkód wodnych oraz podatność na zabudowę specjalną adekwatną do konkretnej potrzeby. Jednostka ta nadaje się do transportu lotniczego, co znacznie zwiększa jej mobilność. Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010-2012 jako projekt rozwojowy Informacje podstawowe Cel

5 www.sprint.pl 5 W sytuacjach kryzysowych, przy dużych akcjach ratowniczych, klęskach żywiołowych, przy monitoringu imprez masowych, z dala od sieci telekomunikacyjnych, wykorzystywane są mobilne centra łączności, monitoringu, zarządzania kryzysowego, posiadające systemy łączności telefonicznej i radiowej, umożliwiające monitoring wizyjny miejsca zdarzenia. W projekcie zaproponowano opracowanie mobilnego, amfibijnego systemu dowodzenia (ASD), obserwacji, rozpoznania i łączności, wyposażonego w systemy umożliwiające poruszanie się w trudnym terenie na lądzie, brodzenie i pływanie przy pokonywaniu przeszkód wodnych, rozpoznanie i skuteczną koordynację akcji ratowniczej w terenie oraz mogącego pełnić rolę stanowiska koordynacyjno-dowódczego. Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010-2012 jako projekt rozwojowy Informacje podstawowe

6 www.sprint.pl 6 Ze względu na to, że zaproponowany pływający pojazd przystosowany do poruszania się po lądzie i wodzie, należy do obiektów niekonwencjonalnych, w projekcie przewidziano opracowanie szczegółowych wymagań taktyczno – technicznych pojazdu, wykonanie badań modelowych i symulacyjnych w celu identyfikacji właściwości i charakterystyk, niezbędnych do zbudowania modelu dynamiki pojazdu bazowego, opracowanie i integrację napędu pojazdu dla warunków lądowych i wodnych, badania zintegrowanego stanowiska dowodzenia, interfejsu człowiek maszyna, przepływu informacji z wykorzystaniem metod optymalizacji procesu podejmowania decyzji, badania właściwości eksploatacyjno-użytkowych, funkcjonowania pojazdu i wyposażenia w niskich temperaturach, określenie dopuszczalnych warunków eksploatacji. Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010-2012 jako projekt rozwojowy Informacje podstawowe

7 www.sprint.pl 7 W ramach projektu przeprowadzone zostały badania certyfikujące w celu uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa dla warunków lądowych i wodnych. ASD musi spełniać wymagania norm krajowych i międzynarodowych dla pojazdów drogowych. Pojazd został również przystosowany do transportu lotniczego z wykorzystaniem samolotu transportowego Herkules. Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010-2012 jako projekt rozwojowy Informacje podstawowe

8 www.sprint.pl 8 Projekt rozpoczął się w czwartym kwartale 2010 roku. Główne zadania wykonane w pierwszej części projektu to: opracowanie szczegółowych wymagań taktyczno-technicznych; opracowanie projektu pojazdu (w tym Sprint: projekty wyposażenia pojazdu w: system łączności VHF, GSM, WiFi, satelitarną, wewnętrzną; system pozycjonowania GPS/AIS; system mapy elektronicznej, system termo- noktow-wizyjny z automatyczną detekcją; dalmierz laserowy; system monitoringu podzespołów; system CCTV bezpieczeństwa pojazdu; system oświetlenia bocznego; zabudowa specjalistyczna; system zasilania wraz z zasilaniem awaryjnym; system klimatyzacji); W następnym etapie główne zadanie polegało na: wykonaniu modeli funkcjonalnych pojazdu, badania modelowe stateczności, fazy wjazdu pojazdu do wody, właściwości manewrowych, charakterystyki napędu; Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010-2012 jako projekt rozwojowy Skrócony harmonogram

9 www.sprint.pl 9 Po etapie modelowanie zespoły projektowe przeszły do wytwarzania pojazdu oraz montażu i integracji systemów prototypu pojazdu. Ostatnim etapem były badania drogowe prototypu pojazdu odbywające się w roku 2012. Kolejnym zadaniem w tym etapie była ocena niezawodności układu napędowego, określenie parametrów statecznościowo- eksploatacyjnych pojazdu, określenie dopuszczalnych warunków eksploatacji, opracowanie dokumentacji technicznej. W roku 2012 Konsorcjum podjęło decyzję (za zgoda NCBiR) aby wykonać dodatkowy prototyp pojazdu dla służb (konkretnie w tym wypadku dla Straży Pożarnej) ASD Bukovina. Pojazd ten miał charakteryzować się pewnymi nowościami, które nasunęły się podczas tworzenia pojazdu ASD Mariner. Pojazd Bukovina ukończono w roku 2013. Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010-2012 jako projekt rozwojowy Skrócony harmonogram

10 www.sprint.pl 10 1.System łączności: 1.Podsystem VHF 2.Podsystem GSM 3.Podsystem WiFi 4.Podsystem Satelitarna 5.Podsystem Wewnętrzna 2.System pozycjonowania 1.Podsystem GPS 2.Podsystem AIS 3.System mapy elektronicznej 4.System termowizyjny z automatyczną detekcją 5.System dalmierza laserowego Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010-2012 jako projekt rozwojowy Systemy projektowane przez Sprint 6.System monitoringu podzespołów 7.System CCTV bezpieczeństwa pojazdu 8.System oświetlenia bocznego 1.Szperacze 2.Oświetlenie boczne 3.Oświetlenie nawigacyjne 4.Oświetlenie wewnętrzne 9.System zabudowy specjalistycznej 1.Maszt 2.Stanowisko dowódcy i kierowcy 3.Stanowiska operatorów 10. System zasilania 11. System klimatyzacji

11 www.sprint.pl 11 W projekcie ASD z firmy Sprint zaangażowane były trzy piony: Innowacji, Integracji i Systemów Telekomunikacyjnych. W projekcie uczestniczyło ponad 10 pracowników naukowych uczelni takich jak: Akademia Morska, Politechnika Gdańska, WAT, Politechnika Wrocławska oraz z Przemysłowego Instytutu Motoryzacji. Prace nad wszystkimi prototypami pojazdów zakończyły się w 2013 roku.. Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010-2012 jako projekt rozwojowy Systemy projektowane przez Sprint Podsumowanie

12 www.sprint.pl 12 Dodatkowym rezultatem projektu było zaprojektowanie i wyprodukowanie prototypu pojazdu ratownictwa dla służb SAR na bazie samochodu Toyota TUNDRA CrewMax. Na wzór pojazdu ASD Żubr, zmodyfikowany samochód ASD TUNDRA został przystosowany do pokonywania przeszkód wodnych i wyposażony w podstawowe systemy projektowane przez Sprint. Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010-2012 jako projekt rozwojowy Systemy projektowane przez Sprint Podsumowanie


Pobierz ppt "Projekt rozwojowy finansowany przez MNiSW pt.: Mobilny system dowodzenia, obserwacji, rozpoznania i łączności Praca naukowa finansowana ze."

Podobne prezentacje


Reklamy Google