Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

G RAFIKA R ASTROWA Marek Pawlak II BT. S PIS TREŚCI Czym jest grafika rastrowa? Cechy grafiki rastrowej Pojęcia Modele barw Głębia bitowa Rozszerzenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "G RAFIKA R ASTROWA Marek Pawlak II BT. S PIS TREŚCI Czym jest grafika rastrowa? Cechy grafiki rastrowej Pojęcia Modele barw Głębia bitowa Rozszerzenia."— Zapis prezentacji:

1 G RAFIKA R ASTROWA Marek Pawlak II BT

2 S PIS TREŚCI Czym jest grafika rastrowa? Cechy grafiki rastrowej Pojęcia Modele barw Głębia bitowa Rozszerzenia obrazów Przykładowe programy do obróbki

3 C ZYM JEST GRAFIKA RASTROWA ? Grafika rastrowa (raster graphic) - zwana również grafiką bitmapową, jest wykorzystywana do tworzenia prostych obiektów graficznych oraz obróbki obrazów cyfrowych, np. zdjęć pochodzących z cyfrowego aparatu fotograficznego lub skanera.

4 Obraz rastrowy składa się ze zbioru małych, odrębnych, ułożonych obok siebie punktów tej samej wielkości, tak zwanych pikseli. Są one wyraźnie widoczne przy dużym powiększeniu obrazu.

5 C ECHY GRAFIKI RASTROWEJ Wraz ze wzrostem rozdzielczości rośnie jakość Wraz ze wzrostem jakości rośnie objętość Słabo się skaluje Obrazy wyglądają bardziej realnie niż obrazy wektorowe Używana jest powszechnie w internecie

6 P OJĘCIA ZW. Z GRAFIKĄ RASTROWĄ Barwa – wrażenie wzrokowe, wywołane w mózgu przez padające na oko promieniowanie świetlne. Przyjmuje się, że ludzkie oko rejestruje fale z zakresu nm

7 Pixel – element obrazu (picture element) jest najmniejszym elementem obrazu cyfrowego spoglądając na obraz cyfrowy o normalnej rozdzielczości oko ludzkie nie dostrzega pojedynczych pixeli ale ich całe grupy o zbliżonej kolorystyce. Zazwyczaj mają kształt kwadratu, ich cechą charakterystyczną jest monochromatyczność. Piksele są ułożone równo w wierszach i kolumnach, tworząc siatkę zwaną rastrem lub mapą bitową (bitmapą).

8 M ODELE B ARW W grafice komputerowej jest wymagane precyzyjne określanie kolorów, gdyż potoczne nazwy są niewystarczające i nie identyfikują koloru jednoznacznie. Dlatego do opisu kolorów używanych w grafice cyfrowej służą modele barw. Każdy model barw ma własną przestrzeń kolorów, a co za tym idzie - własny zakres kolorów możliwych od uzyskania oraz własny sposób ich tworzenia i identyfikowania. Wyróżnia się następujące modele barw: o RGB i HSB (HSL) - wykorzystywane w urządzeniach wyświetlających, np. w monitorach komputerów; RGBHSB (HSL) o CMY i CMYK - wykorzystywane w urządzeniach drukujących; CMY i CMYK

9 M ODEL HSB (HSL) Podstawą modelu HSB jest sposób postrzegania kolorów przez człowieka. Barwę modelu HSB opisują trzy atrybuty: H (Hue) - kolor, inaczej barwa, odcień lub ton, np. czerwony, zielony, niebieski - obejmuje wszystkie kolory tęczy: od czerwonego do fioletowego i jest wyrażany w stopniach od 0 do 360°; S (Saturation) - nasycenie - oznacza siłę koloru, czyli stosunek szarości do czystego odcienia; mówiąc inaczej, określa stopień nasycenia (czystość) barwy od 0% (szary) do 100% (czysty kolor, pełne nasycenie); B (Brightness) - jasność - określa poziom jasności (jaskrawości) barwy; czy barwa jest bliższa bieli, czy czerni; inaczej - określa udział bieli w danym kolorze od 0% (czarny) do 100% (biały). Często litera B jest zastępowana literą L (Lightness) oznaczającą jasność lub literą V (Value ) oznaczającą wartość. W modelu HSB nie występuje mieszanie kolorów składowych, jak np. w modelu RGB.

10 M ODEL RGB Model RGB wynika z właściwości ludzkiego oka, w którym wrażenie widzenia dowolnej barwy można wywołać przez wymieszanie w ustalonych proporcjach trzech wiązek światła — czerwonej, zielonej i niebieskiej. RGB jest podstawowym modelem wykorzystywanym do interpretowania barw na urządzeniach wyświetlających obraz, np. monitorach komputerów i telewizorach, oraz na urządzeniach analizujących obraz, np. skanerach i cyfrowych aparatach fotograficznych. Model RGB składa się z trzech kolorów podstawowych, od których pochodzi jego nazwa: R - Red (czerwony), G - Green (zielony) i B - Blue (niebieski).

11 Jest to tzw. model addytywny, w którym podczas mieszania addytywnego (dodawania składowych koloru w celu wytworzenia bieli) stosowanego do mieszania świateł, z kolorów podstawowych powstają kolory wtórne zwane także złożonymi, pochodnymi lub wynikowymi. Na przykład z połączenia barw podstawowych zielonej i czerwonej powstaje barwa żółta. W zależności od intensywności poszczególnych barw podstawowych otrzymujemy różne barwy i odcienie kolorów wynikowych.

12 Każda barwa podstawowa przyjmuje wartość z zakresu od 0 - kolor czarny do kolor biały. Jeśli więc wszystkie barwy podstawowe przyjmą wartość minimalną, czyli R = 0, G = 0, B = 0, to kolorem wynikowym będzie czarny, jeśli natomiast wszystkie barwy podstawowe przyjmą wartość maksymalną, czyli R = 255, G = 255, B = 255, to kolorem wynikowym będzie biały.

13 M ODELE BARW CMY I CMYK Model CMY składa się z trzech barw podstawowych: cyan (C) - turkusowy, magenta (M) - purpurowy, yellow (Y) – żółty. Na ich podstawie są tworzone pozostałe barwy. Jak już zostało powiedziane, barwy CMY są przeciwstawne do barw RGB i tak: barwą przeciwstawną do barwy czerwonej jest cyjan (niebieskozielona), do zielonej - magenta (purpura), do niebieskiej – yellow (żółta). Model CMYK, oprócz barw CMY, zawiera barwę black- czarna, oznaczaną literą K w celu odróżnienia jej symbolu od niebieskiego (blue). Barwa czarna stanowi uzupełnienie barw CMY. Teoretycznie z kolorów CMY można otrzymać kolor czarny, ale w rzeczywistości otrzymamy odcień brązu. Użycie koloru czarnego poprawia więc kontrast i jakość wydruku.

14 Modele CMY i CMYK są powszechnie wykorzystywane w urządzeniach drukujących za pomocą farb, tonerów, atramentów w drukarkach, kserokopiarkach i innych specjalistycznych maszynach drukujących wykorzystywanych w przemyśle poligraficznym. Modele CMY i CMYK są przeciwstawne do modelu RGB, gdyż kolory uzyskuje się w procesie mieszania subtraktywnego, a więc odejmowania składowych koloru w celu wytworzenia czerni, a nie dodawania składowych koloru w celu wytworzenia bieli, jak w przypadku RGB.

15 G ŁĘBIA BITOWA Głębia bitowa, inaczej głębia koloru (color depth), jest podstawowym parametrem obrazu cyfrowego. Oznacza liczbę barw możliwych do uzyskania w obrazie, a w przypadku urządzeń wyświetlających, np. monitorów, do odwzorowania. Określa ile bitów pamięci zostało przydzielonych do każdego piksela obrazu w celu zapisania informacji o jego barwie. Im większa liczba bitów przeznaczonych do zapisania każdego piksela obrazu, tym większa paleta kolorów, a co za tym idzie -jakość obrazu.

16 S TANDARDY GŁĘBI BITOWEJ

17 R OZSZERZENIA GRAFIKI RASTROWEJ BMP (skrót od BitMaP) - standardowy format plików grafiki rastrowej (bitmapowej) wykorzystywany powszechnie w systemach z rodziny Windows, pierwotnie opracowany dla systemu OS/2, jako nieopatentowany obsługiwany także przez pozostałe systemy operacyjne. Obrazy są zapisywane bez jakiejkolwiek kompresji w jednej z palet: 1-, 4-, 8- lub 24-bitowej na piksel. Format BMP obsługuje tylko tryb RGB, a pliki mają duże rozmiary. BMP nie obsługuje żadnych dodatkowych opcji, takich jak np. kanał alfa. JPEG (Joint Photographic Experts Group) - jeden z najpopularniejszych formatów plików graficznych, zapisuje obrazy z 24-bitową głębią kolorów. Charakterystyczną cechą formatu jest zastosowanie kompresji stratnej, która kosztem bezpowrotnej utraty części szczegółów obrazu, z reguły niezauważalnej dla ludzkiego oka, zapewnia niewielki rozmiar plików. Poziom kompresji, a tym samym stopień straty jakości obrazu, może być regulowany.

18 GIF (Graphics Interchange Format) - format pliku graficznego stworzony w 1987 r., stosowany do zapisu plików zawierających proste obrazy o niewielkiej liczbie kolorów i z dużymi kontrastami, np. ikony, rysunki typu CilpArt, linie, ramki, wykresy. Dodatkowo format GIF pozwala na zapisywanie i automatyczne odtwarzanie prostych animacji, stąd pliki tego typu są powszechnie używane na stronach WWW. PNG (Portable Network Graphics) - opracowany w 1995 r. jako alternatywa dla GIF, po roszczeniach patentowych do formatu GIF i TIF. W założeniach ma to być otwarty standard z przeznaczeniem do serwisów internetowych. Format PNG jest wykorzystywany do zapisu pojedynczych plików graficznych, w tym zdjęć, nie obsługuje plików animacji. Zaletą PNG jest wysoki stopień kompresji bezstratnej i tworzenie plików niewielkich rozmiarów. W odróżnieniu od GIF, format PNG obsługuje obrazy 24- bitowe i pozwala uzyskać przezroczyste tło bez postrzępionych krawędzi.

19 TIFF (Tagged Image File Format) - standardowy, uniwersalny i jeden z najbardziej rozpowszechnionych formatów plików grafiki bitowej. Służy do zapisywania zdjęć i grafiki o bardzo dużej jakości, tworząc jednocześnie bardzo duże pliki. Umożliwia wykorzystanie kompresji bezstratnej, a także stosowanie kompresji stratnej. Każdy piksel obrazu jest opisany za pomocą 24-bitowego koloru, pozwala na zapisywanie obrazów stworzonych w różnych trybach, skalach szarości oraz głębiach bitowych. Przechowuje ścieżki i kanały alfa odpowiadające za przezroczystość, profile kolorów i komentarze tekstowe. Umożliwia także zapisywanie dokumentów wielostronicowych, zawierających wiele obrazów, oraz obrazów wielowarstwowych, dzięki czemu jest doskonałym formatem roboczym. Formatu TIF należy używać do zapisu dokumentów skanowanych.

20 By Flaku P RZYKŁADOWE PROGRAMY DO OBRÓBKI GRAFIKI RASTROWEJ Gimp 3

21 Photoshop CS4

22 D ZIĘKUJE ZA OBEJRZENIE PREZENTACJI Prezentacja została zrobiona jako projekt na zajęcia oprogramowania biurowego w roku szkolnym 2011/2012 Marek Pawlak II BT ZS NR 1 w Gorlicach Bibliografia: o „ Multimedia i grafika komputerowa” – Radosław Jaworski, ISBN , wyd. WSiP o „Porównanie rastrowego i wektorowego formatu zapisu obrazu cyfrowego” – Barbara Ptaszek, Krzysztof Krupiński o „Grafika Rastrowa” – Adam Dolasiński


Pobierz ppt "G RAFIKA R ASTROWA Marek Pawlak II BT. S PIS TREŚCI Czym jest grafika rastrowa? Cechy grafiki rastrowej Pojęcia Modele barw Głębia bitowa Rozszerzenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google