Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 promowanie rozwoju lokalnego Lublina i województwa lubelskiego,  budowa społeczeństwa obywatelskiego,  przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " promowanie rozwoju lokalnego Lublina i województwa lubelskiego,  budowa społeczeństwa obywatelskiego,  przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób."— Zapis prezentacji:

1

2  promowanie rozwoju lokalnego Lublina i województwa lubelskiego,  budowa społeczeństwa obywatelskiego,  przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób pozostających bez pracy, w tym: w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.  promowanie rozwoju lokalnego Lublina i województwa lubelskiego,  budowa społeczeństwa obywatelskiego,  przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób pozostających bez pracy, w tym: w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

3 LPPS to porozumienie instytucji publicznych, przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych, które chcą wspólnie działać na rzecz rozwoju lokalnego Lublina i województwa lubelskiego.

4 Formy i narzędzia współpracy w ramach LPPS w roku 2012

5 Założenia:  Pokazanie ludziom, że nie są pozostawieni sami sobie;  Utwierdzanie poczucia godności i własnej wartości;  Okazanie zrozumienia dla ludzkich przeżyć;  Przekonywanie ludzi, że ich problemy są ważne;  Pomaganie ludziom w tworzeniu strategii działania. Celem Szybkiego Reagowania jest wczesna interwencja.

6 Zakładka: Projekty innych instytucji i organizacji Biuletyn informacyjny

7 Zalety:  dzięki szerokiej ofercie Partnerów osoby marginalizowane na rynku pracy pozyskują umiejętności zawodowe w szybki i efektywny sposób;  mają zwiększone szanse na zatrudnienie;  pracodawcy pozyskują wykwalifikowanych pracowników na konkretne stanowiska;  pracodawcy mogą pozyskać pracownika przeszkolonego pod potrzeby w krótkim okresie czasu.

8

9

10

11

12

13

14

15 Pozyskiwanie źródeł finansowania na realizację zadań wynikających z celów Partnerstwa.

16  zwiększenie efektywności współpracy podmiotów działających w obszarze zatrudnienia i integracji społecznej z przedsiębiorcami w zakresie ułatwiania integracji zawodowo – społecznej więźniów w wieku 15 – 25 lat z województwa lubelskiego w oparciu o stworzone i upowszechnione komponenty modelu;  zwiększenie szans na zatrudnienie osób z wyższym wykształceniem z województwa lubelskiego poprzez aktywizację zawodową i społeczną min. 100 absolwentów/ek uczelni wyższej pozostających bez zatrudnienia w okresie 12 m-cy od ukończenia studiów wyższych;  rozwój przedsiębiorczości i wsparcie osób fizycznych (wyłącznie osoby niepełnosprawne) zamierzających rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej;  budowa, wdrożenie i upowszechnienie modelu współpracy międzysektorowej przez 96 pracowników członkowskich instytucji wchodzących w skład LPPS z woj. lubelskiego;

17

18

19 Model współpracy międzysektorowej LPPS - szkolenia dla kadry zarządzającej instytucji/organizacji członkowskich LPPS

20 Model współpracy międzysektorowej LPPS - szkolenia dla pracowników instytucji/organizacji członkowskich LPPS

21 Model współpracy międzysektorowej LPPS - wizyta studyjna w Toruniu

22 www.lpps-system.pl

23

24

25

26 1. „ Własna firma- sposób na lepsze życie” PO KL 6.2 w partnerstwie z Lubelską Szkołą Biznesu 2. „Mały biznes w dużym mieście” PO KL 6.2 w partnerstwie z Lubelską Fundacją Rozwoju 3. „ PI Lubelski Model kompleksowego systemu współpracy pracodawców mających na celu utrzymanie aktywności zawodowej pracowników w grupie 50+” PO KL 8.2.2 w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Samorządowych 4. „ Program aktywizacji zawodowej- AWANS” PO KL 7.2.1 w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Samorządowych 5. „ Zmień swoje życie- bądź aktywny na rynku pracy” PO KL 7.2.1 w partnerstwie z Lubelską Szkołą Biznesu 6. „ Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego” PO KL 8.2.2 w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny

27 Wsparcie budowy modelu franczyzy społecznej Celem franczyzy społecznej jest szerzenie misji przedsiębiorczości społecznej, będącej odpowiedzią na ważne problemy społeczne, a nie powiększanie kapitału. Obszarami, w których rozwija się franczyza społeczna jest sektor usług w płaszczyznach zdrowia, edukacji, opieki nad osobami starszymi, reintegracji zawodowej i społecznej.

28  Partnerstwo nie zastępuje władzy lokalnej, ale z nią współpracuje  Partnerstwo umożliwia w większym niż dotychczas stopniu zaabsorbowanie środków z funduszy strukturalnych, szczególnie EFS  Partnerstwo uaktywnia obywateli w procesie zmian – wpływ na środowisko działania biznesu, rozwój przedsiębiorczości obywateli, integracji środowiska dla podejmowania działań lokalnych

29

30 Źródło: Biuletyn Ekonomii Społecznej 27.11.2012 Bezpłatny dodatek do Kuriera Lubelskiego

31

32

33 to 36 instytucji, organizacji, firm

34 Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do współpracy. 34


Pobierz ppt " promowanie rozwoju lokalnego Lublina i województwa lubelskiego,  budowa społeczeństwa obywatelskiego,  przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób."

Podobne prezentacje


Reklamy Google