Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFORMACJA z wykonania budżetu Gminy Czersk za I półrocze 2016 r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFORMACJA z wykonania budżetu Gminy Czersk za I półrocze 2016 r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 1."— Zapis prezentacji:

1 INFORMACJA z wykonania budżetu Gminy Czersk za I półrocze 2016 r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 1

2 Budżet gminy Czersk na 2016 r. uchwalono 23 grudnia 2015 r. uchwałą nr IV/136/15 Rady Miejskiej w Czersku Budżet gminy Czersk na 2016 r. uchwalono 23 grudnia 2015 r. uchwałą nr IV/136/15 Rady Miejskiej w Czersku 2

3 Dochody po uchwaleniu stanowiły – 69 382 426 zł w I półroczu zwiększono o - 10 611 404 zł (głównie z tytułu dotacji na „Program 500+ ”- 10mln) tj. o 15,3% wg stanu na 30 czerwca br. stanowią– 79 993 830 zł zmiany dokonane były uchwałami Rady (3) oraz zarządzeniem Burmistrza (11) 3

4 Wydatki po uchwaleniu stanowiły – 73 432 426zł w I półroczu zwiększono o - 9 811 404 zł (głównie z tytułu „Programu 500+”) tj. o 13,4% na 30 czerwca br. wynoszą – 83 243 830 zł zmiany dokonane były uchwałami Rady (3) oraz zarządzeniem Burmistrza (11) 4

5 Przychody po uchwaleniu wynosiły - 7 400 000 zł w tym: - kredyt - 6 400 000 zł - wolne środki – 1 000 000 zł w ciągu I półrocza przychody zmniejszono o 800 000zł Na 30 czerwca br. przychody stanowią – 6 600 000 zł : tj. -kredyt – 3 600 000 zł, - wolne środki – 3 000 000 zł, 5

6 Rozchody po uchwaleniu stanowią - 3 350 000 zł w tym z tytułu kredytów - 3 350 000 zł Wg stanu na 30 czerwca br. - 3 350 000 zł 6

7 po uchwaleniu budżetu deficyt wynosił - 4 050 000zł - w I półroczu obniżono deficyt o - 800 000 zł Wg stanu na 30 czerwca br. planowany deficyt stanowi – 3 250 000 zł 7 Wynik budżetu

8 Wykonanie budżetu za I półrocze 2016 r. Lp.WyszczególnieniePlanWykonanie% 12345 1.Dochody79 993 83045 029 819,4256,3 2.-dochody bieżące78 149 60543 966 350,5756,3 3.-dochody majątkowe1 844 2251 063 468,8557,7 4.Wydatki83 243 83040 162 748,5848,3 5.-wydatki bieżące72 026 91837 588 711,7052,2 6.-wydatki majątkowe11 216 9122 574 036,8823,0 7.Nadwyżka /deficyt-3 250 0004 867 070,84- 8.Przychody6 600 0004 006 687,5860,7 9.-kredyt3 600 000-0 10.-wolne środki3 000 0004 006 687,58133,6 11.Rozchody3 350 0001 850 00055,2 12.kredyty3 350 0001 850 00055,2 8

9 Plan i wykonanie dochodów na dzień 30.06.2016 r. lp. wyszczególnienieplanwykonanie% 12345 1.Dochody ogółem79 993 83045 029 819,4256,3 2.Dochody własne wraz z innymi środkami pozyskanymi na zadania własne 25 017 58813 108 919,4452,4 3.Subwencje30 246 87817 150 720,0056,7 4.Dotacje w tym:24 729 36414 770 179,9859,7 4.1dotacja na Program” 500+”10 095 440 4 455 440,0044,1 Realizacja dochodów przebiega zgodnie z harmonogramem 9

10 10

11 Na co przeznaczyliśmy 40 162 748 zł w 6 miesiącach 2016 r. 11

12 WYDATKI WG MIEJSC PONOSZENIA WYDATKÓW – 40 162 749 zł w I półroczu 2016 r. WYDATKI WG MIEJSC PONOSZENIA WYDATKÓW – 40 162 749 zł w I półroczu 2016 r. OświataOpieka społeczna Placówki oświatowe Plan wydatków 26 313 129 zł Wykonanie 13 705 109 zł MGOPS Plan wydatków 26 482 356 zł Wykonanie 14 712 895 zł Różne wydatki Urząd Miejski Plan wydatków 27 779 872 zł Wykonanie 10 309 532 zł Zasoby komunalne AZK Plan wydatków 2 512 257 zł Wykonanie 1 365 275 zł Realizacja wydatków przebiega zgodnie z harmonogramem. Niskie wykonanie wydatków majątkowych (23%) uwarunkowane jest koniecznością przeprowadzenia postepowań przetargowych. 12 Senior Wigor w Czersku Plan wydatków 156 216 zł Wykonanie 69 937 zł

13 Rolnictwo – 379 012 zł (41%) WYDATKI PONIESIONE w 6 MIESIĄCACH br. WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWE (oraz procentowe wykonanie w stosunku do planu) (1) WYDATKI PONIESIONE w 6 MIESIĄCACH br. WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWE (oraz procentowe wykonanie w stosunku do planu) (1) w tym inwestycje - 42 082 zł Transport - 989 710 zł (23%) Gospodarka mieszkaniowa 2 384 989 zł (45%) w tym inwestycje - 1 533 793 zł w tym inwestycje – 352 774zł Administracja publiczna – 2 415 383 zł ( 46%) w tym inwestycje - 27 270 zł 13

14 Bezpieczeństwo publiczne – 99 042 zł (13,3%) W tym inwestycje - 19 775 zł Obsługa długu – 268 388 zł (24,7%) Oświata i edukacyjna opieka - 14 084 179 (49,6 %) W tym inwestycje - 55 620 zł Pomoc społeczna - 14 718 481 zł (55,9%) W tym inwestycje - 0 WYDATKI PONIESIONE ZA 6 MIESIĘCY br. WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ (oraz procentowe wykonanie w stosunku do planu) (2) WYDATKI PONIESIONE ZA 6 MIESIĘCY br. WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ (oraz procentowe wykonanie w stosunku do planu) (2) 14

15 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 379 222 zł (43,2%) W tym inwestycje - 111 982 zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1 195 356 zł (49,9%) W tym inwestycje - 62 909 zł Kultura fizyczna i sport - 270 430 zł W tym inwestycje – 100 798 zł Pozostałe działalności w tym min. 1.Rybołówstwo i rybactwo – 2 293 zł 2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w ciepło - 368 730 zł, 3. Ochrona zdrowia – 434 560 zł 4. Turystyka – 99 247 zł 5. Działalność usługowa – 44 129 zł (3) WYDATKI PONIESIONE ZA 6 MIESIĘCY WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ (oraz procentowe wykonanie w stosunku do planu) (3) WYDATKI PONIESIONE ZA 6 MIESIĘCY WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ (oraz procentowe wykonanie w stosunku do planu) (3) 15

16 Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czersk na lata 2016 – 2025 uchwalono 23 grudnia 2015 r. Uchwałą nr XIV/135/15 Rady Miejskiej w Czersku Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czersk na lata 2016 – 2025 uchwalono 23 grudnia 2015 r. Uchwałą nr XIV/135/15 Rady Miejskiej w Czersku 16

17 W trakcie I półrocza 2016 r. Rada Miejska 3 krotnie dokonała zmiany WPF następującymi dokumentami: -uchwałą nr XVI/162/16 z dnia 25 lutego 2016 r. - uchwałą nr XIX/182/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. - uchwałą nr XXI/190/16 z dnia 23 czerwca 2016 r. 17

18 W ciągu I półrocza 2016 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianom w stosunku do stanu z 1 stycznia 2016 r. z następujących przyczyn: 1)wprowadzenie wartości wynikających z wykonania budżetu za 2015 r. 2)aktualizacji wyniku budżetu 2016 r. i związanych z nim kwot przychodów, 3)aktualizacji wartości przedsięwzięć bieżących i majątkowych wprowadzonych w I półroczu 2016r. 18

19 Wykonanie dochodów budżetu w latach 2013 - 2016 Wykonanie dochodów budżetu w latach 2013 - 2016 Lp. rokplan na koniec I półroczawykonanie I półrocze% 12345 1.201369 063 95536 994 469,3153,6 bieżące63 016 55733 998 861,0454,0 majątkowe6 047 3982 995 60849,5 2.201469 758 62837 212 954,5753,4 bieżące64 821 03336 109 501,1555,7 majątkowe4 937 5951 103 453,4222,4 3.201567 269 54637 746 325,8756,1 bieżące63 751 40737 135 715.3958,3 majątkowe3 518 139 610 610,4817,4 4.201679 993 83045 029 81956,3 bieżące78 149 60543 996 350,5756,3 w tym dotacja - program 500+ 10 095 4404 411 049,7343,7 majątkowe1 844 2251 063 468,8557,7 19

20 Wykonanie wydatków budżetu w latach 2013 -2016 Lp. rokPlan na koniec I półrocza wykonanie I półrocze% 12345 1.201374 193 95532 446 474,6443,7 bieżące57 986 18728 859 668,6149,8 majątkowe16 207 768 3 586 806,0422,1 2.201474 058 62830 875 777,2841.7 bieżące58 398 66729 580 31550,7 majątkowe15 659 961 1 295 4618,3 3.201568 979 54633 086 066,7248.0 bieżące57 563 60330 575 74453,1 majątkowe11 415 9432 510 322,0222,0 4.201683 243 83040 162 748,5848,3 bieżące72 026 91637 588 711,7052,2 w tym „ program „500+” 10 095 4404 411 049,7343,7 majątkowe11 216 9122 574 036,8823,0 20

21 Wskaźnik obsługi zadłużenia dla Gminy Czersk Lp.WyszczególnieniePrognoza 31-12-2016 Wykonanie 30-06-2016 1234 1.Zadłużenie22 600 00020 500 000 2.Osiągnięty wskaźnik zadłużenia (od 2014 nie obowiązuje – dopuszczalny 60%) 28,2%46,6% 3.Spłata rat kredytów 3 350 000 1 850 000 4.Spłata odsetek od kredytów 910 000 268 388 5.Wypłaty z tytułu poręczeń 174 310 0 6.Wskaźnik obciążenia budżetu spłatą zobowiązań 5,55%- 7.Indywidulany dla Gminy dopuszczalny wskaźnik spłat zadłużenia (średnia z ostatnich 3 lat – obowiązuje od 2014 r.) 11,23%- Reguła wynikająca z art. 243 u.f.p. spełniona 21

22 Wykonanie przedsięwzięć wieloletnich na dzień 30 czerwca 2016 r. W I półroczu wprowadzono nowe zadanie: Budowa drogi Malachin Łubna ( PROW)- udział gminy 1mln-realizacja w 2017 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 r zakłada wydatki do poniesienia w 2016 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 r zakłada wydatki do poniesienia w 2016 r. lp.Wyszczególnienie wydatków PlanWykonanie na 30.06.2016% 1.Bieżące3 535 0141 562 568,1044,2 2.Majątkowe5 786 0001 690 715,2733,9 Razem9 321 014 3 253 283,3734,9 22 Opracowała Jolanta Skuczyńska Skarbnik Gminy Czersk Czersk, 11 sierpień 2016 r.


Pobierz ppt "INFORMACJA z wykonania budżetu Gminy Czersk za I półrocze 2016 r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google