Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFORMACJA z wykonania budżetu Gminy Czersk za I półrocze 2016 r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFORMACJA z wykonania budżetu Gminy Czersk za I półrocze 2016 r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 1."— Zapis prezentacji:

1 INFORMACJA z wykonania budżetu Gminy Czersk za I półrocze 2016 r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 1

2 Budżet gminy Czersk na 2016 r. uchwalono 23 grudnia 2015 r. uchwałą nr IV/136/15 Rady Miejskiej w Czersku Budżet gminy Czersk na 2016 r. uchwalono 23 grudnia 2015 r. uchwałą nr IV/136/15 Rady Miejskiej w Czersku 2

3 Dochody po uchwaleniu stanowiły – zł w I półroczu zwiększono o zł (głównie z tytułu dotacji na „Program 500+ ”- 10mln) tj. o 15,3% wg stanu na 30 czerwca br. stanowią– zł zmiany dokonane były uchwałami Rady (3) oraz zarządzeniem Burmistrza (11) 3

4 Wydatki po uchwaleniu stanowiły – zł w I półroczu zwiększono o zł (głównie z tytułu „Programu 500+”) tj. o 13,4% na 30 czerwca br. wynoszą – zł zmiany dokonane były uchwałami Rady (3) oraz zarządzeniem Burmistrza (11) 4

5 Przychody po uchwaleniu wynosiły zł w tym: - kredyt zł - wolne środki – zł w ciągu I półrocza przychody zmniejszono o zł Na 30 czerwca br. przychody stanowią – zł : tj. -kredyt – zł, - wolne środki – zł, 5

6 Rozchody po uchwaleniu stanowią zł w tym z tytułu kredytów zł Wg stanu na 30 czerwca br zł 6

7 po uchwaleniu budżetu deficyt wynosił zł - w I półroczu obniżono deficyt o zł Wg stanu na 30 czerwca br. planowany deficyt stanowi – zł 7 Wynik budżetu

8 Wykonanie budżetu za I półrocze 2016 r. Lp.WyszczególnieniePlanWykonanie% Dochody ,4256,3 2.-dochody bieżące ,5756,3 3.-dochody majątkowe ,8557,7 4.Wydatki ,5848,3 5.-wydatki bieżące ,7052,2 6.-wydatki majątkowe ,8823,0 7.Nadwyżka /deficyt ,84- 8.Przychody ,5860,7 9.-kredyt wolne środki ,58133,6 11.Rozchody ,2 12.kredyty ,2 8

9 Plan i wykonanie dochodów na dzień r. lp. wyszczególnienieplanwykonanie% Dochody ogółem ,4256,3 2.Dochody własne wraz z innymi środkami pozyskanymi na zadania własne ,4452,4 3.Subwencje ,0056,7 4.Dotacje w tym: ,9859,7 4.1dotacja na Program” 500+” ,0044,1 Realizacja dochodów przebiega zgodnie z harmonogramem 9

10 10

11 Na co przeznaczyliśmy zł w 6 miesiącach 2016 r. 11

12 WYDATKI WG MIEJSC PONOSZENIA WYDATKÓW – zł w I półroczu 2016 r. WYDATKI WG MIEJSC PONOSZENIA WYDATKÓW – zł w I półroczu 2016 r. OświataOpieka społeczna Placówki oświatowe Plan wydatków zł Wykonanie zł MGOPS Plan wydatków zł Wykonanie zł Różne wydatki Urząd Miejski Plan wydatków zł Wykonanie zł Zasoby komunalne AZK Plan wydatków zł Wykonanie zł Realizacja wydatków przebiega zgodnie z harmonogramem. Niskie wykonanie wydatków majątkowych (23%) uwarunkowane jest koniecznością przeprowadzenia postepowań przetargowych. 12 Senior Wigor w Czersku Plan wydatków zł Wykonanie zł

13 Rolnictwo – zł (41%) WYDATKI PONIESIONE w 6 MIESIĄCACH br. WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWE (oraz procentowe wykonanie w stosunku do planu) (1) WYDATKI PONIESIONE w 6 MIESIĄCACH br. WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWE (oraz procentowe wykonanie w stosunku do planu) (1) w tym inwestycje zł Transport zł (23%) Gospodarka mieszkaniowa zł (45%) w tym inwestycje zł w tym inwestycje – zł Administracja publiczna – zł ( 46%) w tym inwestycje zł 13

14 Bezpieczeństwo publiczne – zł (13,3%) W tym inwestycje zł Obsługa długu – zł (24,7%) Oświata i edukacyjna opieka (49,6 %) W tym inwestycje zł Pomoc społeczna zł (55,9%) W tym inwestycje - 0 WYDATKI PONIESIONE ZA 6 MIESIĘCY br. WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ (oraz procentowe wykonanie w stosunku do planu) (2) WYDATKI PONIESIONE ZA 6 MIESIĘCY br. WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ (oraz procentowe wykonanie w stosunku do planu) (2) 14

15 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zł (43,2%) W tym inwestycje zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł (49,9%) W tym inwestycje zł Kultura fizyczna i sport zł W tym inwestycje – zł Pozostałe działalności w tym min. 1.Rybołówstwo i rybactwo – zł 2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w ciepło zł, 3. Ochrona zdrowia – zł 4. Turystyka – zł 5. Działalność usługowa – zł (3) WYDATKI PONIESIONE ZA 6 MIESIĘCY WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ (oraz procentowe wykonanie w stosunku do planu) (3) WYDATKI PONIESIONE ZA 6 MIESIĘCY WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ (oraz procentowe wykonanie w stosunku do planu) (3) 15

16 Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czersk na lata 2016 – 2025 uchwalono 23 grudnia 2015 r. Uchwałą nr XIV/135/15 Rady Miejskiej w Czersku Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czersk na lata 2016 – 2025 uchwalono 23 grudnia 2015 r. Uchwałą nr XIV/135/15 Rady Miejskiej w Czersku 16

17 W trakcie I półrocza 2016 r. Rada Miejska 3 krotnie dokonała zmiany WPF następującymi dokumentami: -uchwałą nr XVI/162/16 z dnia 25 lutego 2016 r. - uchwałą nr XIX/182/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. - uchwałą nr XXI/190/16 z dnia 23 czerwca 2016 r. 17

18 W ciągu I półrocza 2016 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianom w stosunku do stanu z 1 stycznia 2016 r. z następujących przyczyn: 1)wprowadzenie wartości wynikających z wykonania budżetu za 2015 r. 2)aktualizacji wyniku budżetu 2016 r. i związanych z nim kwot przychodów, 3)aktualizacji wartości przedsięwzięć bieżących i majątkowych wprowadzonych w I półroczu 2016r. 18

19 Wykonanie dochodów budżetu w latach Wykonanie dochodów budżetu w latach Lp. rokplan na koniec I półroczawykonanie I półrocze% ,3153,6 bieżące ,0454,0 majątkowe , ,5753,4 bieżące ,1555,7 majątkowe ,4222, ,8756,1 bieżące ,3 majątkowe ,4817, ,3 bieżące ,5756,3 w tym dotacja - program ,7343,7 majątkowe ,8557,7 19

20 Wykonanie wydatków budżetu w latach Lp. rokPlan na koniec I półrocza wykonanie I półrocze% ,6443,7 bieżące ,6149,8 majątkowe ,0422, , bieżące ,7 majątkowe , , bieżące ,1 majątkowe ,0222, ,5848,3 bieżące ,7052,2 w tym „ program „500+” ,7343,7 majątkowe ,8823,0 20

21 Wskaźnik obsługi zadłużenia dla Gminy Czersk Lp.WyszczególnieniePrognoza Wykonanie Zadłużenie Osiągnięty wskaźnik zadłużenia (od 2014 nie obowiązuje – dopuszczalny 60%) 28,2%46,6% 3.Spłata rat kredytów Spłata odsetek od kredytów Wypłaty z tytułu poręczeń Wskaźnik obciążenia budżetu spłatą zobowiązań 5,55%- 7.Indywidulany dla Gminy dopuszczalny wskaźnik spłat zadłużenia (średnia z ostatnich 3 lat – obowiązuje od 2014 r.) 11,23%- Reguła wynikająca z art. 243 u.f.p. spełniona 21

22 Wykonanie przedsięwzięć wieloletnich na dzień 30 czerwca 2016 r. W I półroczu wprowadzono nowe zadanie: Budowa drogi Malachin Łubna ( PROW)- udział gminy 1mln-realizacja w 2017 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 r zakłada wydatki do poniesienia w 2016 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 r zakłada wydatki do poniesienia w 2016 r. lp.Wyszczególnienie wydatków PlanWykonanie na % 1.Bieżące ,1044,2 2.Majątkowe ,2733,9 Razem ,3734,9 22 Opracowała Jolanta Skuczyńska Skarbnik Gminy Czersk Czersk, 11 sierpień 2016 r.


Pobierz ppt "INFORMACJA z wykonania budżetu Gminy Czersk za I półrocze 2016 r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google