Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi za 2013 rok – wybrane elementy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi za 2013 rok – wybrane elementy."— Zapis prezentacji:

1

2 Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi za 2013 rok – wybrane elementy

3 Łącznie zarejestrowanych: 4070 organizacji, z czego 3540 w bazie GUS 530 stowarzyszeń zwykłych w rejestrach nadzorowanych przez PMP Poznańskie organizacje w liczbach

4 Poznańska Rada Działalności Pożytku Publicznego Poznańska Rada Działalności Pożytku Publicznego III kadencji 2011-2013 Czterech przedstawicieli Prezydenta Miasta Maria Remiezowicz Ewa Bąk Piotr Szczepanowski Robert Kaźmierczak Czterech przedstawicieli Rady Miasta Poznania Joanna Frankiewicz Jakub Jędrzejewski Juliusz Kubel Michał Tomczak Ośmiu przedstawicieli organizacji pozarządowych Anna Wachowska-Kucharska Marcin Halicki Lidia Węsierska-Hyc Justyna Kalina Ochędzan Mariusz Polarczyk Jarosław Rura Robert Werle Paweł Mordal (zastąpił Marcina Maćkiewicza) powołana zarządzeniem z dnia 22 listopada 2011 roku kadencja – 2 lata z planowanych 10 posiedzeń odbyło się 8 w 2013 r. Rada wydała 8 opinii Kadencja Rady zakończyła się 21 listopada 2013 roku 22 października 2013 w Sali Błękitnej UMP odbyły się wybory do Rady IV kadencji

5 Komisje dialogu obywatelskiego

6 Realizacja zadań z wykorzystaniem form finansowych Środki na realizację zadań we współpracy organizacjami pozarządowymi w 2013 roku Łącznie: 60.525.961.84 zł Dotacje 51.858.990,11 zł Otwarte konkursy ofert 51.075.050,85 zł w tym 1.500.000,00 zł w wyniku głosowania w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego* Małe granty 783.939,26 zł Inicjatywa lokalna 2.887.971,73 zł Estrada Poznańska 5.200.00,00 zł Miejski Konserwator Zabytków 500.000,00 zł Centrum Warte Poznania 79.000,00 zł

7 Dotacje 2013 pozostałe 9.780.775,15 zł 18,86% stowarzyszenia 37.443.013,17 zł 72,20 % powierzanie* 24.736.972,04 zł 47,70% najniższa 497,26 zł jednoroczne 25.824.080,11 zł 49,80% konkursy ofert 51.075.050.85 zł 98,49% CZAS TRWANIA UMOWY WYSOKOŚĆ DOTACJI FORMA PRAWNA ORGANIZACJI FORMA ZLECONEGO ZADANIA TRYB DOTACJI wspieranie 27.122.018,07 zł 52,30 % małe granty 783.939,26 zł 1,51% Dotacje 51.858.990,11 zł średnia 69.609,00 zł fundacje 4.635.201,79 zł 8,94% najwyższa 8.207.887,00 zł wieloletnie 26.034.910,00 zł 50,20 %

8 Dotacje – podział na wydziały Lp.Wydział/ Biuro Kwota wnioskowana Kwota przyznana Wykonanie dotacji 1Biuro Koordynacji Projektów24 000,00 zł15 000,00 zł14 472,59 zł 2Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów7 000,00 zł0,00 zł 3Biuro Prezydenta10 000,00 zł0,00 zł 4 Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa 140 320,00 zł95 070,00 zł94 534,00 zł 5Wydział Kultury i Dziedzictwa15 126 422,38 zł4 382 051,00 zł4 206 109,55 zł 6Wydział Ochrony Środowiska363 532,60 zł150 000,00 zł149 525,86 zł 7Wydział Oświaty717 670,41 zł129 998,80 zł127 590,23 zł 8Wydział Sportu17 651 399,85 zł8 985 379,00 zł8 947 545,72 zł 9Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych46 725 073,25 zł38 388 320,00 zł38 319 112,16 zł SUMA80 765 418,49 zł52 145 818,80 zł51 858 990,11 zł

9 Dotacje - obszary Lp.Nazwa obszaru Kwota zapisana w RPW na 2013 Kwota przyznana Wykonanie dotacji 1 Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 27 582 536,00 zł25 176 926,00 zł25 167 318,55 zł 2Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej4 122 136,00 zł4 252 902,00 zł4 251 446,20 zł 3Ochrona i promocja zdrowia449 600,00 zł349 600,00 zł 4Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych3 800 000,00 zł3 777 000,00 zł 5Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym900 000,00 zł875 239,00 zł867 505,58 zł 6 Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości 100 000,00 zł95 070,00 zł94 534,00 zł 7 Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 50 000,00 zł15 000,00 zł14 472,59 zł 8 Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie 120 000,00 zł129 998,80 zł127 590,23 zł 9 Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 4 000 000,00 zł4 382 051,00 zł4 206 109,55 zł 10Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej6 085 000,00 zł6 488 379,00 zł6 451 731,35 zł 11 Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego 150 000,00 zł 149 525,86 zł 12Turystyka i krajoznawstwo100 000,00 zł109 000,00 zł108 243,48 zł 13Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów7 000,00 zł0,00 zł 14 Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 6 081 863,00 zł6 344 653,00 zł6 293 812,72 zł SUMA53 548 135,00 zł52 145 818,80 zł51 858 990,11 zł

10 OTWARTE KONKURSY OFERT 27 konkursów na 82 zadania miasta 940 ofert złożonych przez 412 podmiotów 579 dotacji przyznanych 312 podmiotom

11 OTWARTE KONKURSY OFERT Złożone oferty - wydziały Lp.Wydział/Biuroofertydotacjeformalna brak środków negatywna rezygn oferenta inne 1 Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów 1010000 2 Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa 191504000 3 Wydział Kultury i Dziedzictwa 25212141111240 4Wydział Ochrony Środowiska16860110 5Wydział Oświaty4716617800 6Wydział Sportu3172483012864 7 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 28817136 4131 SUMA9405798316990145 Wartość procentowa100,0061,608,8317,989,571,490,53

12 OTWARTE KONKURSY OFERT Złożone oferty - obszary Lp.Nazwa obszaruofertydotacjeformalna brak środków negatywna rezygn. oferenta inne 1 Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 322732000 2Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej432876200 3Ochrona i promocja zdrowia181120500 4Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych6633203100 5Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym4222216110 6 Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości 191504000 7 Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 0000000 8 Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie 4716617800 9 Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 25212141111240 10Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej2271722002564 11 Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego 16860110 12Turystyka i krajoznawstwo181600200 13Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów1010000 14Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym1591103013321 SUMA9405798316990145

13 MAŁE GRANTY 212 ofert złożonych przez 145 podmiotów 145 dotacji przyznanych 113 podmiotom Średnia wysokość dotacji: 5.406,48 zł RokZłożonych ofertPrzyznanych grantówŁączna kwota 20104530292 429,80 zł 20118350346 891,00 zł 201215692590 699,14 zł 2013212145783 939,26 zł

14 MAŁE GRANTY 2013 Złożone oferty - wydziały LpWydział/Biuro oferty złożone mały grant formalna brak środków brak celowości 1Biuro Koordynacji Projektów32000 2Biuro Prezydenta10100 3 Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa 10001 4Wydział Kultury i Dziedzictwa96598127 5Wydział Ochrony Środowiska22000 6Wydział Oświaty52012 7Wydział Sportu3937001 8Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych65434117 SUMA21214513 38 Wartość procentowa10068,396,13 17,92

15 MAŁE GRANTY 2013 Złożone oferty - obszary LpNazwa obszaru oferty złożone mały grant formalna brak środków brak celowośc i 1 Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 30030 2Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej2119110 3Ochrona i promocja zdrowia00000 4Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych64011 5Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym2014204 6 Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości 10001 7 Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 52110 8Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie42002 9Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego96598127 10Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej3331001 11 Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego 22000 12Turystyka i krajoznawstwo11000 13Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów00000 14Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym2011162 SUMA21214513 38

16 Dotacje w latach 2009-2013

17 Komisje konkursowe w 2013 roku LpWydziałObszar Liczba komisji konkursowych Liczba przedst. organizacji pozarządowych Liczba przedst. Prezydenta Miasta 1 Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości 233 2 Wydział Kultury i Dziedzictwa Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 4124 3 Wydział Ochrony Środowiska Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego 122 4Wydział Oświaty Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie 123 5Wydział Sportu Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 643 Turystyka i krajoznawstwo Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 6 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej 181211 Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych Ochrona i promocja zdrowia Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym SUMA323526

18 Inicjatywa lokalna Inicjatywa lokalna realizowana jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. W jej ramach, mieszkańcy bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego. W 2013 roku z 30 zgłoszonych wniosków do realizacji zakwalifikowane zostało 25 projektów na łączną kwotę 3.870.933,84 zł, z czego wkład finansowy Miasta wyniósł 2.887.971,73 zł (74,61%), a środki ludności 982.962,11 zł (25,39% ).

19 Patronaty Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Poznania przyznawany jest przedsięwzięciom i inicjatywom wartościowym społecznie i istotnym dla rozwoju i promocji Miasta Poznania. Łącznie, w latach 2010-2013 projektom realizowanym przez organizacje pozarządowe wsparcie w postaci patronatu udzielane było 591 razy. W 2013 roku patronat został przyznany 153 razy.

20 Lokale udostępniane organizacjom pozarządowym 1Łą czna liczba podmiot ó w korzystaj ą cych z lokali 98 2Liczba umów zawartych w 2013 roku18 3Liczba umów zawartych w latach poprzednich i obowią zuj ą cych w 2013 roku 127 4Liczba wygasł ych, zerwanych lub rozwi ą zanych um ó w w 2013 roku 7 5Liczba podmiotów korzystają cych z lokali bezumownie 4 6Liczba podmiotów, które uzyskał y lokal w trybie bezprzetargowym 96 7Liczba podmiotów, które uzyskał y lokal w trybie przetargowym0 8Liczba podmiotów korzystają cych z lokali na czas nieoznaczony 80 9Liczba podmiotów korzystają cych z lokali na czas oznaczony 18 10Liczba organizacji korzystają cych z lokali na zasadzie u ż yczenia 10 11Liczba organizacji korzystają cych z lokali na zasadzie wynajmu 75 12 Stosunek procentowy liczby lokali udostę pnianych organizacjom pozarz ą dowym do og ó lnej liczby lokali miejskich 9%

21 Projekty Partnerskie W 2013 roku Miasto Poznań realizowało pięć projektów, w których partnerami były organizacje pozarządowe. W czterech przypadkach Miasto Poznań było liderem projektu, a ze strony pozarządowej zaangażowanych było 11 podmiotów.

22 Integracja i promocja III sektora IV Dzień i Tydzień Organizacji Pozarządowych, Centrum Bukowska, Poznański Wolontariusz Roku, Akcja 1% dla Poznania

23 Wnioski mała liczba dokumentów opiniowanych przez organizacje pozarządowe malejący udział organizacji pozarządowych w pracach komisji dialogu obywatelskiego i Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego brak weryfikacji liczby aktywnych organizacji pozarządowych wzrost liczby złożonych ofert i przyznanych dotacji w trybie „małych grantów” spadek liczby ofert odrzuconych ze względów formalnych mniejsza liczba ofert składanych przez organizacje pozarządowe w trybie otwartych konkursów ofert przy porównywalnej liczbie umów

24 Rekomendacje cz. 1 Płaszczyzna 1 – Współpraca w zakresie tworzenia polityk publicznych zwiększenie liczby organizacji pozarządowych biorących udział w przygotowywaniu i konsultowaniu projektów aktów prawnych zwiększenie liczby projektów aktów prawnych przekazywanych do konsultacji organizacjom pozarządowym dostosowywanie form konsultacji do potrzeb organizacji pozarządowych dokonanie ewaluacji funkcjonowania komisji dialogu obywatelskiego oraz wprowadzenie zmian usprawniających ich funkcjonowanie nawiązanie szerszej współpracy pomiędzy komisjami dialogu obywatelskiego a Poznańską Radą Działalności Pożytku Publicznego zwiększenie zaangażowania Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w kształtowanie polityk publicznych na terenie Poznania kontynuowanie i rozwijanie polityki informacyjnej skierowanej do organizacji pozarządowych

25 Rekomendacje cz. 2 Płaszczyzna 2 – Współpraca w zakresie realizacji zadań publicznych pozyskanie większej liczby kandydatów spośród organizacji pozarządowych posiadających odpowiednie kwalifikacje do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert informowanie o możliwości otrzymania dotacji w trybie „małych grantów” zwiększenie liczby umów wieloletnich na realizację zadań, które co roku wykonywane są według tego samego schematu ogłaszanie otwartych konkursów ofert z wyprzedzeniem umożliwiającym realizację zadań publicznych dalsze upraszczanie procedur zlecania zadań publicznych

26 Rekomendacje cz. 3 Płaszczyzna 3 – Infrastruktura współpracy i tworzenie warunków do społecznej aktywności dokonanie wzajemnej oceny relacji współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi kontynuacja działalności Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu prowadzenie działań mających na celu dalszą poprawę jakości pracy organizacji pozarządowych i urzędu

27


Pobierz ppt "Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi za 2013 rok – wybrane elementy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google