Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO ZA 2015 ROK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO ZA 2015 ROK."— Zapis prezentacji:

1 WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO ZA 2015 ROK

2 Planowane i wykonane dochody i wydatki budżetu województwa w 2015 roku WyszczególnieniePlan naWykonanie 31.12.2015 % wykon. kol.4/kol.3 % wykon. kol.4/kol.2 01.01.201531.12.2015 123456 dochody ogółem 888 501 534986 226 422,27962 857 296,9697,63108,37 dochody bieżące 646 585 052646 577 736,27630 615 910,4597,53 dochody majątkowe 241 916 482339 648 686,00332 241 386,5197,82137,34 wydatki ogółem 903 501 5341 012 126 422,27958 712 875,3794,72106,11 wydatki bieżące (bez obsługi długu, poręczeń i gwarancji) 574 794 716595 255 707,27563 588 442,6894,6898,05 wydatki na obsługę długu, poręczenia i gwarancje 26 817 8239 630 648,007 409 305,7076,9327,63 wydatki majątkowe 301 888 995407 240 067,00387 715 126,9995,20128,43 deficyt budżetowy 15 000 00025 900 000,00xxx nadwyżka budżetowa xx4 144 421,59xx

3 Planowane i wykonane dochody budżetu województwa w 2015 roku (wg przeznaczenia)

4 Planowane i wykonane dochody budżetu województwa w 2015 roku wg źródeł pochodzenia

5 Wyszczególnienie Dochody LpPlan na 01.01.2015 r. Struktura % Plan na 31.12.2015 r. Struktura % Wykonanie w 2015 r. Struktura % Wykonanie % 123456789 1Dochody własne uzyskane przez jednostki i organ 37 748 262,004,2537 090 281,003,7637 379 927,093,88100,78 2Udziały w podatkach dochodowych235 369 136,0026,49235 369 136,0023,87235 097 575,2124,4299,88 2.1 - od osób fizycznych54 994 448,006,1954 994 448,005,5855 471 793,005,76100,87 2.2 - od osób prawnych180 374 688,0020,30180 374 688,0018,29179 625 782,2118,6699,58 3Subwencja ogólna179 198 791,0020,17174 983 472,0017,74174 983 472,00 18,17 100,00 3.1 - część oświatowa60 587 648,006,8260 427 634,006,1360 427 634,006,28100,00 3.2 - część wyrównawcza76 785 446,008,6476 785 446,007,7876 785 446,007,97100,00 3.3 - część regionalna41 825 697,004,7137 770 392,003,8337 770 392,003,92100,00 4Dotacje celowe z budżetu państwa74 280 185,008,36121 962 495,2712,37114 609 669,1311,9093,97 5Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego 3 906 632,000,446 906 996,000,706 920 857,950,72100,20 6Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł 6 281 450,000,716 533 535,000,666 514 906,760,6899,71 7Dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych 351 717 078,0039,58403 380 507,0040,90387 350 888,8240,2396,03 OGÓŁEM888 501 534,00100,00986 226 422,27100,00962 857 296,96100,0097,63

6 STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW OGÓŁEM BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2015 ROKU (wg działów klasyfikacji budżetowej)

7 STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2015 ROKU (wg działów klasyfikacji budżetowej) DziałyWyszczególnienie Plan na 01.01.2015 struktura % Plan na 31.12.2015 struktura % Wykonanie w 2015 struktura % wykonanie % 123434567 010Rolnictwo i łowiectwo62 550 890,006,9273 880 270,007,3070 654 200,087,3795,63 050Rybołówstwo i rybactwo1 044 000,000,121 044 000,000,10983 842,200,1094,24 150Przetwórstwo przemysłowe31 203 351,003,4552 139 175,005,1550 164 957,265,2396,21 400Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1 319 231,000,15233 938,000,02233 937,960,02100,00 500Handel107 335,000,01294 557,000,03267 912,000,0390,95 600Transport i łączność263 803 583,0029,20289 221 799,0028,58277 421 473,4628,9495,92 630Turystyka2 292 911,000,253 434 059,000,343 326 764,770,3596,88 700Gospodarka mieszkaniowa854 900,000,09480 200,000,05269 541,190,0356,13 710Działalność usługowa6 720 743,000,746 870 852,000,686 773 081,340,7198,58 720Informatyka132 360 762,0014,65104 866 260,0010,36100 289 740,5910,4695,64 750Administracja publiczna109 210 846,0012,09105 067 082,0010,3899 304 421,8510,3694,52 752Obrona narodowa2 000,000,002 000,000,002 000,000,00100,00 754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 125 000,000,02125 000,000,01124 980,410,0199,98 757Obsługa długu publicznego26 817 823,002,979 630 648,000,957 409 305,700,7776,93

8 STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2015 ROKU (wg działów klasyfikacji budżetowej) DziałyWyszczególnienie Plan na 01.01.2015 struktura % Plan na 31.12.2015 struktura % Wykonanie w 2015 struktura % wykonanie % 123434567 758Różne rozliczenia11 150 000,001,235 991 243,000,590,00 - 801 i 854Oświata i Edukacja83 030 625,009,1982 407 301,278,1480 747 860,478,4297,99 z tego: 801Oświata i wychowanie58 247 935,006,4557 575 215,275,6956 506 773,455,8998,14 854Edukacyjna opieka wychowawcza24 782 690,002,7424 832 086,002,4524 241 087,022,5397,62 803Szkolnictwo wyższe680 084,000,08680 084,000,07667 576,610,0798,16 851Ochrona zdrowia11 084 635,001,23105 139 691,0010,3994 548 002,849,8689,93 852Pomoc społeczna8 097 371,000,9010 126 071,001,009 759 978,241,0296,38 853Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 32 098 983,003,5536 163 277,003,5733 951 404,993,5493,88 900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11 133 826,001,2312 223 219,001,2111 313 933,671,1892,56 921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 85 779 579,009,4990 260 877,008,9288 997 066,319,2898,60 925Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 8 586 613,000,9510 276 535,001,0210 007 784,861,0597,38 926Kultura fizyczna13 446 443,00 1,49 11 568 284,00 1,14 11 493 108,57 1,2099,35 Ogółem903 501 534,00100,001 012 126 422,27100,00958 712 875,37100,0094,72

9 PLANOWANE I WYKONANE WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2015 ROKU (wg przeznaczenia) *- w pozycji zostały ujęte: rezerwa ogólna inwestycyjna oraz rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych **- w pozycji została ujęta rezerwa celowa na remonty jednostek organizacyjnych Lp.Wyszczególnienie Plan na 01.01.2015struktura % Plan na 31.12.2015struktura % Wykonanie w 2015 struktura % 12343456 1Wydatki majątkowe301 888 995,0033,42407 240 067,0040,24387 715 126,9940,44 1.1- wydatki inwestycyjne*295 942 814,0032,76383 643 886,0037,91364 118 945,9937,98 1.2- inwestycje finansowe5 946 181,000,6623 596 181,002,3323 596 181,002,46 2Wydatki na zadania remontowe9 960 509,001,1020 211 956,001,9920 166 303,532,10 2.1- odnowa urządzeń melioracyjnych3 084 940,000,3411 892 341,001,1711 887 362,231,24 2.2- remont dróg i infrastruktury towarzyszącej 5 677 069,000,636 916 824,000,686 903 180,680,72 2.3- w jednostkach organizacyjnych**1 198 500,000,131 402 791,000,141 375 760,620,14 3Wydatki bieżące591 652 030,0065,48584 674 399,2757,77550 831 444,8557,46 OGÓŁEM903 501 534,00100,001 012 126 422,27100,00958 712 875,37100,00

10 WYDATKI WYKONANE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2015 ROKU (wg grup wydatków z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej) DziałyWyszczególnienieWydatki ogółem w tym: %wydatki bieżące w tym:wydatki majątkowe w tym: %zadania z udziałem UE %pozostałe zadania % %zadania z udziałem UE %pozostałe zadania % 12345678910111213141516 010Rolnictwo i łowiectwo 70 654 200,087,3728 992 218,245,086 113 429,885,0122 878 788,365,0941 661 981,8410,7414 450 288,845,0627 211 693,0026,65 050Rybołówstwo i rybactwo 983 842,200,10983 842,200,17954 141,810,7829 700,390,010,00 150Przetwórstwo przemysłowe 50 164 957,265,2316 294 356,862,8516 078 778,5013,18215 578,360,0533 870 600,408,7429 370 600,4010,284 500 000,004,40 400Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 233 937,960,020,00 233 937,960,06228 997,960,084 940,000,00 500Handel267 912,000,03267 912,000,05267 903,000,229,000,00 600Transport i łączność277 421 473,4628,94180 092 059,3031,54683 613,380,56179 408 445,9239,9697 329 414,1625,1069 692 607,2624,4027 636 806,9027,06 630Turystyka3 326 764,770,352 236 010,800,391 811 858,121,48424 152,680,091 090 753,970,281 090 753,970,380,00 700Gospodarka mieszkaniowa 269 541,190,03233 241,190,040,00 233 241,190,0536 300,000,010,00 36 300,000,04 710Działalność usługowa6 773 081,340,713 978 932,000,70131 509,940,113 847 422,060,862 794 149,340,722 464 811,760,86329 337,580,32 720Informatyka100 289 740,5910,468 912 111,901,568 767 914,797,19144 197,110,0391 377 628,6923,5790 386 109,8931,65991 518,800,97 750Administracja publiczna 99 304 421,8510,3698 484 125,0217,2551 410 228,4442,1447 073 896,5810,48820 296,830,21505 390,600,17314 906,230,31 752Obrona narodowa2 000,000,002 000,000,00 2 000,000,00 754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 124 980,410,01124 980,410,020,00 124 980,410,030,00

11 WYDATKI WYKONANE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2015 ROKU (wg grup wydatków z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej) DziałyWyszczególnienieWydatki ogółem w tym: %wydatki bieżące w tym:wydatki majątkowe w tym: %zadania z udziałem UE %pozostałe zadania %zadania z udziałem UE %pozostałe zadania % 12345678910111213141516 757Obsługa długu publicznego 7 409 305,700,777 409 305,701,300,00 7 409 305,701,650,00 801 i 854 Oświata i Edukacja 80 747 860,478,4277 771 317,2113,62771 384,880,6376 999 932,3317,152 976 543,260,770,00 2 976 543,262,92 z tego: 801Oświata i wychowanie 56 506 773,455,8956 506 773,459,90771 384,880,6355 735 388,5712,410,00 854Edukacyjna opieka wychowawcza 24 241 087,022,5321 264 543,763,720,00 21 264 543,764,742 976 543,260,770,00 2 976 543,262,92 803Szkolnictwo wyższe 667 576,610,070,00 667 576,610,170,00 667 576,610,65 851Ochrona zdrowia94 548 002,849,866 670 817,291,170,00 6 670 817,291,4987 877 185,5522,6753 831 499,5918,8534 045 685,9633,35 852Pomoc społeczna9 759 978,241,029 741 060,841,712 097 967,881,727 643 092,961,7018 917,400,00 18 917,400,02 853Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 33 951 404,993,5431 760 089,185,5621 533 130,8517,6510 226 958,332,282 191 315,810,57876 836,860,311 314 478,951,29 900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11 313 933,671,188 274 277,001,454 551 113,983,733 723 163,020,833 039 656,670,782 595 402,270,91444 254,400,44 921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 88 997 066,319,2877 107 913,9213,503 923 208,273,2273 184 705,6516,3011 889 152,393,0710 533 263,923,691 355 888,471,33 925Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 10 007 784,861,056 531 496,171,141 894 308,471,554 637 187,701,033 476 288,690,903 230 145,121,13246 143,570,24 926Kultura fizyczna11 493 108,571,205 129 681,150,901 012 952,560,834 116 728,590,926 363 427,421,646 357 113,512,236 313,910,01 Ogółem958 712 875,37100570 997 748,38100122 003 444,75100448 994 303,63100387 715 126,99100285 613 821,95100102 101 305,04100

12 WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2015 ROKU (wg grup wydatków)

13 PLANOWANY I WYKONANY WYNIK BUDŻETOWY WOJEWÓDZTWA W 2015 ROKU

14 WYDATKI PONIESIONE W LATACH 2007-2015 NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW WOJEWÓDZTWA Z PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2007-2013 (wg źródeł finansowania) WyszczególnienieWydatki łączne (w mln zł) struktura % 123 Środki z Unii Europejskiej i inne zagraniczne1 21472,48 Środki z Budżetu Państwa1005,97 Środki własne województwa33820,18 Inne środki publiczne (fundusze celowe, j.s.t.)231,37 OGÓŁEM 1 675 100,00

15 WYDATKI PONIESIONE W LATACH 2007-2015 NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW WOJEWÓDZTWA Z PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2007-2013 WyszczególnienieWydatki łączne (w mln zł) struktra % 123 RPO WKP1 10465,91 POKL25114,98 PROW17510,45 IZ (inne projekty)1458,66 OGÓŁEM 1 675 100,00

16 WYNIK BUDŻETOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO W 2015 ROKU NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW

17 ZADŁUŻENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2015 R. NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW

18 ZADŁUŻENIE PER CAPITA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2015 R. NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW

19 Licznik – zadłużenie na 31.12.2015 r. na 1-go mieszkańca w złotych Mianownik – spadek/przyrost w porównaniu do 31.12.2014 w złotych

20 ZADŁUŻENIE WOJEWÓDZTW NA DZIEŃ 31.12.2015 R. W STOSUNKU DO DOCHODÓW Z TYTUŁU PODATKÓW PIT I CIT W 2015 R. Licznik – stosunek zadłużenia do dochodów podatkowych w % Mianownik – zadłużenie na 31.XII.2015 r w mln zł.

21 ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ WOJEWÓDZKICH OSÓB PRAWNYCH

22 SYTUACJA FINANSOWA ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

23 SYTUACJA FINANSOWA INSTYTUCJI KULTURY

24 SYTUACJA FINANASOWA WORD-ów

25 SPRAWOZDANIE FINANSOWE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO ZA 2015 ROK

26 BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA Suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów 75.062.520,37 zł ŁĄCZNY BILNAS WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH Suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów 1.704.451.899,06 zł ŁĄCZNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH Zysk netto 594.435.892,71 zł ŁĄCZNE ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH Stan funduszu na 31-12-2015 r. 1.633.428.385,23 zł

27 INFORMACJA O STANIE MIENIA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2015 ROKU

28

29 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO ZA 2015 ROK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google