Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Miasta Lublin Projekt „Moja szansa – Mój ECDL” jest realizowany od 1 sierpnia 2010 r. jest realizowany od 1 sierpnia 2010 r. do 30 czerwca 2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Miasta Lublin Projekt „Moja szansa – Mój ECDL” jest realizowany od 1 sierpnia 2010 r. jest realizowany od 1 sierpnia 2010 r. do 30 czerwca 2011 r."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Miasta Lublin Projekt „Moja szansa – Mój ECDL” jest realizowany od 1 sierpnia 2010 r. jest realizowany od 1 sierpnia 2010 r. do 30 czerwca 2011 r.

2 Wartość projektu „Moja szansa – Mój ECDL” to: 616 390,00 PLN. Dofinansowanie w formie dotacji rozwojowej na realizację Projektu zostało przyznane w łącznej kwocie: 532 631,20 PLN. Wkład własny Gminy wynosi: 83 758,80 PLN.

3 Urząd Miasta Lublin Projekt realizowany jest przez Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin oraz: - Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów - Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. Gen. Franciszka Kleeberga - Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego - Zespół Szkół Transportowo – Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki - Zespół Szkół nr 3 - - Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. Łopacińskiego - Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej im. K.K. Baczyńskiego

4 Urząd Miasta Lublin Głównym celem projektu jest: zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów szkół zawodowych z Lublina poprzez uzyskanie certyfikatów ECDL.

5 Urząd Miasta Lublin Cele szczegółowe projektu to: Cele szczegółowe projektu to: 1. podwyższenie przez uczestników projektu umiejętności kluczowych w zakresie zastosowania technologii informatycznych 2. podniesienie poziomu wiedzy o roli informatyki w dalszej edukacji i karierze zawodowej. Absolwenci posiadający certyfikat ECDL będą atrakcyjni dla przyszłych pracodawców biorąc pod uwagę szanse rozwoju naszego regionu i zapotrzebowanie na pracowników biegłych w obsłudze technologii informatycznych.

6 Urząd Miasta Lublin Projekt zakłada przeprowadzenie kursu ECDL dla 417 uczniów klas I-IV, w tym minimum 73 kobiety : 1) Zespół Szkół Samochodowych w Lublinie – 45 uczniów, 2) Zespół Szkół nr 3 w Lublinie – 24 uczniów, 3) Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej w Lublinie – 90 uczniów, 4) Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie – 75 uczniów, 5) Zespół Szkół Transportowo – Komunikacyjnych w Lublinie – 50 uczniów, 6) Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji w Lublinie – 105 uczniów, 7) Zespół Szkół Ekonomicznych w Lublinie – 28 uczniów.

7 Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL to: Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL to: European Computer Driving Licence, czyli Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy Urząd Miasta Lublin

8 Certyfikat ECDL zaświadcza, że jego posiadacz opanował następujące obszary zastosowań mikrokomputerów i technologii informatycznej: 1. Podstawy technik informatycznych 1. Podstawy technik informatycznych 2. Użytkowanie komputerów 2. Użytkowanie komputerów 3. Przetwarzanie tekstów 3. Przetwarzanie tekstów 4. Arkusze kalkulacyjne 4. Arkusze kalkulacyjne 5. Bazy danych 5. Bazy danych 6. Grafika menedżerska i prezentacyjna 6. Grafika menedżerska i prezentacyjna 7. Usługi w sieciach informatycznych 7. Usługi w sieciach informatycznych Certyfikat ECDL zachowuje swoją ważność bezterminowo. Urząd Miasta Lublin

9 Certyfikat Umiejętności Komputerowych zwiększa możliwości znalezienia zatrudnienia dla szerokich grup społeczeństwa, a w szczególności dla osób: - szukających po raz pierwszy pracy, a więc wkraczających na rynek pracy; - szukających po raz pierwszy pracy, a więc wkraczających na rynek pracy; - powracających do pracy po dłuższej przerwie (np. kobiety po urlopie macierzyńskim); - powracających do pracy po dłuższej przerwie (np. kobiety po urlopie macierzyńskim); - poszukujących pracy, którzy szybciej ją znajdą posiadając odpowiednie umiejętności wykorzystania komputerów; - poszukujących pracy, którzy szybciej ją znajdą posiadając odpowiednie umiejętności wykorzystania komputerów; - poszukujących (lub podejmujących) pracy w innych krajach europejskich. - poszukujących (lub podejmujących) pracy w innych krajach europejskich. Urząd Miasta Lublin

10 Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych jest jednolity w całej Europie i służy: - przygotowaniu obywateli Europy do życia w Społeczeństwie Globalnej Informacji; - przygotowaniu obywateli Europy do życia w Społeczeństwie Globalnej Informacji; - podniesieniu poziomu umiejętności wykorzystania mikrokomputerów w pracy zawodowej i życiu codziennym; - podniesieniu poziomu umiejętności wykorzystania mikrokomputerów w pracy zawodowej i życiu codziennym; - wprowadzeniu i ujednoliceniu bazowego poziomu kwalifikacji, niezależnego od kierunku i poziomu wykształcenia pracowników; - wprowadzeniu i ujednoliceniu bazowego poziomu kwalifikacji, niezależnego od kierunku i poziomu wykształcenia pracowników; - opracowaniu modelu edukacji w zakresie użytkowania mikrokomputerów; - opracowaniu modelu edukacji w zakresie użytkowania mikrokomputerów; - umożliwieniu przemieszczania się pracowników pomiędzy krajami w ramach Wspólnoty Europejskiej. - umożliwieniu przemieszczania się pracowników pomiędzy krajami w ramach Wspólnoty Europejskiej. Urząd Miasta Lublin

11 W celu przeprowadzenia kursu każda ze szkół uzyska tytuł Certyfikowanego Laboratorium ECDL z licencją Edukacyjną, co umożliwi prowadzenie kursów dla młodzieży również po zakończeniu projektu, a tym samym wzmocni jego trwałość. Uczniowie otrzymają podręczniki do nauki ECDL zgodne z Syllabusem 5.0 wydanym przez Polskie Towarzystwo Informatyczne oraz gadżety promocyjne w postaci pamięci USB. Planowane jest również wyposażenie certyfikowanych laboratoriów w dodatkowe oprogramowanie i pomoce dydaktyczne. Urząd Miasta Lublin

12 W wyniku realizacji projektu zakładane jest osiągnięcie następujących rezultatów - wzrost kompetencji kluczowych z zakresu informatyki u minimum 70% uczestników projektu potwierdzony uzyskaniem certyfikatu ECDL, - poprawa wyników w nauce informatyki u minimum 70% uczestników projektu, - wzrost motywacji do nauki informatyki u minimum 80% uczniów objętych projektem, - wzrost wiedzy u minimum 80% uczestników projektu o roli informatyki w dalszej edukacji i karierze zawodowej. Dziękuję Państwu za uwagę

13 Dziękujemy Państwu za uwagę


Pobierz ppt "Urząd Miasta Lublin Projekt „Moja szansa – Mój ECDL” jest realizowany od 1 sierpnia 2010 r. jest realizowany od 1 sierpnia 2010 r. do 30 czerwca 2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google