Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wymagane dokumenty na drodze. Dokumenty kierowcy i pojazdu:  Prawo jazdy  Ubezpieczenie OC  Dowód rejestracyjny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wymagane dokumenty na drodze. Dokumenty kierowcy i pojazdu:  Prawo jazdy  Ubezpieczenie OC  Dowód rejestracyjny."— Zapis prezentacji:

1 Wymagane dokumenty na drodze

2 Dokumenty kierowcy i pojazdu:  Prawo jazdy  Ubezpieczenie OC  Dowód rejestracyjny

3 Wymagane dokumenty dotyczące czasu pracy kierowcy: -Kartę kierowcy -Tarczki z tachografu Kierowca powinien wykazać czas pracy z przeciągu ostatnich 28 dni

4 Wypis z licencji:

5 Dokumenty oświadczające z możliwości korzystania z dróg: - Opłata drogowa (via toll)

6 Ponadto w transporcie drogowym osób wymagane są: - przy wykonywaniu przewozów regularnych i regularnych specjalnych - odpowiednie zezwolenie i lub wypis z zezwolenia wraz z obowiązującym rozkładem jazdy,

7 Ponadto w transporcie drogowym osób wymagane są:  przy wykonywaniu międzynarodowych przewozów wahadłowych lub okazjonalnych odpowiednie zezwolenie i formularz jazdy  przy wykonywaniu międzynarodowych przewozów na potrzeby własne - formularz jazdy, - oryginał albo poświadczoną za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę kserokopię decyzji, o której mowa w art. 20a ust. 2, jeżeli została wydana;

8 Ponadto w transporcie drogowym rzeczy wymagane są: dokumenty związane z przewożonym ładunkiem, a także: - odpowiednie zezwolenie wymagane w międzynarodowym transporcie drogowym, - dokumenty wymagane przy przewozie drogowym towarów niebezpiecznych,

9 Ponadto w transporcie drogowym rzeczy wymagane są: - świadectwo wymagane zgodnie z umową o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP), - zezwolenie na przejazd pojazdu, z ładunkiem lub bez ładunku, o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach,

10 Ponadto w transporcie drogowym rzeczy wymagane są: - wymagane przy przewozie żywych zwierząt, - dokumenty wymagane przy przewozie odpadów, - certyfikat potwierdzający spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu, jeżeli jest wymagany

11 Karnet TIR TIR (skrót od fr. Transport International R outier [1] – Międzynarodowy Transport Drogowy)skrótfr. [1] Karnet jest ważny 60 dni.


Pobierz ppt "Wymagane dokumenty na drodze. Dokumenty kierowcy i pojazdu:  Prawo jazdy  Ubezpieczenie OC  Dowód rejestracyjny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google