Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych Opracował: kpt. Marek Szalbot.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych Opracował: kpt. Marek Szalbot."— Zapis prezentacji:

1 Zasady organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych Opracował: kpt. Marek Szalbot Wydział ds. Operacyjno-Szkoleniowych KP PSP w Cieszynie

2 Schemat organizacji szkoleń

3 Klasyfikacja szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych: Szkolenia realizowane na poziomie podstawowym, Szkolenia realizowane na poziomie specjalistycznym, Szkolenia realizowane na poziomie dowódczym.

4 Szkolenia realizowane na poziomie podstawowym: podstawowe strażaków ratowników OSP, kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP.

5 Szkolenia realizowane na poziomie podstawowym  Tematyka: podstawowe czynności z zakresu ratownictwa technicznego, podstawowe czynności z zakresu działań przeciwpowodziowych, zasady pracy w radiowej sieci UKF PSP, wydawanie sygnałów i poleceń uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdujących się na drodze.

6 Szkolenie podstawowe  Warunki przyjęcia: skierowanie wg wzoru „Zasady organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”; wiek – ukończone 18 i nie przekroczone 65 lat

7 Szkolenie podstawowe  Organizacja szkolenia: zajęcia dydaktyczne: 120 godzin dydaktycznych + 6 godzin dydaktycznych na egzamin, godzina dydaktyczna = 45 minut, wielkość grupy uczestników nie może przekraczać 40 osób.

8 Szkolenie kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP  Warunki przyjęcia: skierowanie wg wzoru „Zasady organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”; wiek – nie przekroczone 65 lat; prawo jazdy co najmniej kat. B; potwierdzenie ukończenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP wg programu z 2015 roku lub spełnienie równorzędnych wymagań* zgodnie z programem szkolenia z 2006 roku

9 Szkolenie kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP  spełnienie równorzędnych wymagań*: zaświadczenie ukończenia szkolenia strażaków ratowników OSP część II lub spełnienie równorzędnych wymagań (szkolenie szeregowców + ODO i BHP); zaświadczenie ukończenia kursu ratownictwa technicznego strażaków ratowników OSP.

10 Szkolenie kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP  Organizacja szkolenia: zajęcia dydaktyczne: 23 godziny dydaktyczne + 5 godzin dydaktycznych na egzamin, godzina dydaktyczna = 45 minut, wielkość grupy uczestników nie może przekraczać 40 osób.

11 Szkolenia realizowane na poziomie dowódczym. dowódców OSP; naczelników OSP; komendantów gminnych ZOSP RP

12 Szkolenie dowódców OSP  Warunki przyjęcia: skierowanie wg wzoru „Zasady organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”; wiek – nie przekroczone 65 lat; minimum 3-letni okres od uzyskania wyszkolenia uprawniającego do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych; potwierdzenie ukończenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP wg programu z 2015 roku lub spełnienie wymagań równorzędnych* według „Systemu szkolenia członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” z 2006 roku.

13 Szkolenie dowódców OSP *spełnienie wymagań równorzędnych: zaświadczenie ukończenia szkolenia strażaków ratowników OSP część II lub spełnienie równorzędnych wymagań (szkolenie szeregowców + ODO i BHP); zaświadczenie ukończenia kursu ratownictwa technicznego strażaków ratowników OSP; co najmniej 3- letni staż strażaka ratownika OSP (liczony od daty ukończenia szkolenia podstawowego).

14 Szkolenie dowódców OSP  Organizacja szkolenia: zajęcia dydaktyczne: 29 godzin dydaktycznych + 3 godziny dydaktyczne na egzamin, godzina dydaktyczna = 45 minut, wielkość grupy uczestników nie może przekraczać 20 osób.

15 Szkolenie naczelników OSP  Warunki przyjęcia: skierowanie wg wzoru „Zasady organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”; wiek – nie przekroczone 65 lat; potwierdzenie ukończenia szkolenia dowódców OSP wg programu z 2015 roku lub spełnienie wymagań równorzędnych zgodnie z programem z 2006 roku.

16 Szkolenie naczelników OSP  Organizacja szkolenia: zajęcia dydaktyczne: 16 godzin dydaktycznych + 2 godziny dydaktyczne na egzamin, godzina dydaktyczna = 45 minut, wielkość grupy uczestników nie może przekraczać 20 osób.

17 Komendantów gminnych ZOSP RP  Warunki przyjęcia: skierowanie wg wzoru „Zasady organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”; wiek – ukończone 25 i nie przekroczone 65 lat; potwierdzenie ukończenia szkolenia dowódców OSP lub spełnienie wymagań równorzędnych; potwierdzenie ukończenia szkolenia naczelników OSP lub spełnienie wymagań równorzędnych; obowiązkowa przynależność do OSP z członkostwem czynnym.

18 Komendantów gminnych ZOSP RP  Organizacja szkolenia: zajęcia dydaktyczne: 16 godzin dydaktycznych + 2 godziny dydaktyczne na egzamin, godzina dydaktyczna = 45 minut, wielkość grupy uczestników nie może przekraczać 40 osób.

19 Wzór skierowania na szkolenie

20 Organizacja szkoleń - egzamin  Warunkiem dopuszczenia do egzaminu teoretycznego jest uczestnictwo w co najmniej 80 % jednostek lekcyjnych zajęć teoretycznych,  Warunkiem dopuszczenia do egzaminu praktycznego jest: pozytywne zaliczenie części teoretycznej, uczestnictwo w co najmniej 80 % jednostek lekcyjnych zajęć praktycznych.  Zaliczenie egzaminu: minimum 50 + 1 % wymaganych punktów w poszczególnych częściach egzaminu. Wartości progowe określa organizator szkolenia

21 Kwalifikacje i uprawnienia  Członkowie OSP, którzy ukończyli szkolenie: a. dowódców OSP, naczelników OSP, komendantów gminnych ZOSP RP, według programów obowiązujących do 2006 roku, b. szkolenie szeregowców OSP według programów obowiązujących do 2006 roku, c. strażaków ratowników OSP – część I według programu z 2006 roku Zachowują swoje uprawnienia do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych zgodnie z obowiązującymi w dniu ukończenia szkolenia programami szkoleń

22 Kwalifikacje i uprawnienia Członkowie OSP, którzy ukończyli szkolenie operatorów sprzętu wg programów szkolenia przed 2006 r. zachowują uprawnienia do pełnienia funkcji kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP, członkowie OSP, którzy pełnią/pełnili służbę w PSP i ukończyli szkolenie podstawowe strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej (3-miesięczne, w stopniu strażaka lub starszego strażaka) posiadają kwalifikacje jednoznaczne z ukończeniem szkolenia podstawowego OSP z 2015 roku, członkowie OSP, którzy pełnią/pełnili służbę w PSP i ukończyli szkolenie uzupełniające strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej (podoficerskie) lub szkolenie podstawowe w zawodzie strażak (realizowane od 2013 roku, 5-miesięczne) nabywają uprawnienia do pełnienia funkcji dowódców, naczelników oraz komendantów gminnych ZOSR RP.

23 Kwalifikacje i uprawnienia członkowie OSP, którzy są podchorążymi lub kadetami szkół PSP (SGSP, SA PSP, CS PSP) i ukończyli w ramach kształcenia w ww. przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej posiadają kwalifikacje równoznaczne z ukończeniem szkolenia podstawowego OSP z 2015 roku, lub podstawowego + technicznego z 2006 roku; członkowie OSP, którzy nabyli kwalifikacje do wykonywania zawodu ratownika medycznego nie podlegają obowiązkowi odbycia kursu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

24 Najważniejsze zmiany Zniesienie kryterium poziomu wykształcenia na poszczególne moduły szkoleniowe „Podstawowy z 2006” + „techniczny z 2006” = „podstawowy z 2015” Przyjęcie na szkolenie kierowców – „podstawowy z 2015” lub „podstawowy z 2006” + „techniczny z 2006” Wprowadzono limity na ilość uczestników szkoleń członkowie OSP, którzy nabyli kwalifikacje do wykonywania zawodu ratownika medycznego nie podlegają obowiązkowi odbycia kursu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.


Pobierz ppt "Zasady organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych Opracował: kpt. Marek Szalbot."

Podobne prezentacje


Reklamy Google