Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Otwarte standardy wymiany i zapisu informacji warunkiem rozwoju społeczeństwa informacyjnego Konferencja prasowa Koalicji na Rzecz Otwartych Standardów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Otwarte standardy wymiany i zapisu informacji warunkiem rozwoju społeczeństwa informacyjnego Konferencja prasowa Koalicji na Rzecz Otwartych Standardów."— Zapis prezentacji:

1

2 Otwarte standardy wymiany i zapisu informacji warunkiem rozwoju społeczeństwa informacyjnego Konferencja prasowa Koalicji na Rzecz Otwartych Standardów Warszawa, 14 grudnia 2006 r.

3 Co to jest KROS ● KROS = Koalicja na Rzecz Otwartych Standardów ● grupa firm i organizacji działających na polskim rynku komputerowym poinformowała dziś o zawiązaniu koalicji na rzecz promowania otwartych standardów technologicznych ● Forma Koalicji jest otwarta

4 Obecni członkowie KROS Linux PRO Katedra Informatyki Gospodarczej

5 Cele KROS Promocja otwartych standardów poprzez podejmowanie działań, wyniku których w Polsce będzie zagwarantowana swoboda w wyborze rozwiązań informatycznych służących do przetwarzania i przekazywania informacji - przez obywateli, podmioty gospodarcze i administrację

6 Formy działania KROS ● Promocja idei otwartych standardów poprzez dedykowaną witrynę www.standardy.orgwww.standardy.org ● Działania edukacyjne i aktywne informowanie opinii publicznej o postępach i niedociągnięciach w zakresie standaryzacji polskich systemów informacyjnych, zwłaszcza pozostających pod kontrolą jednostek administracji rządowej i samorządowej ● Włączenie się w debatę publiczną na temat otwartych standardów zapoczątkowaną przed miesiącem przez interpelację poselską oraz konferencję, która odbyła się w Sejmie w listopadzie br. pod patronatem jego Marszałka

7 Co to jest otwarty standard  Został stworzony i jest zarządzany przez niedochodową organizację, a jego rozwój odbywa się w drodze otwartego procesu podejmowania decyzji (konsensusu, większości głosów itp.), w którym mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani  Jest opublikowany, a jego specyfikacja jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych bezpłatnie lub po kosztach druku i możliwa dla wszystkich do kopiowania, dystrybuowania i używania bezpłatnie lub w cenie kosztów operacyjnych  Wszelkie prawa autorskie, patenty i inna własność przemysłowa związane ze standardem są nieodwołalnie udostępnione bez opłat  Nie ma żadnych ograniczeń w jego wykorzystaniu

8 Co umożliwiają otwarte standardy? ● Niezależność – szerszy wybór, większa wolność wyboru, wyższa efektywność kosztowa (gdy pojedynczy dostawca nie może sam dyktować warunków) ● Innowacyjność – pole rozwoju uwalniające ogromny potencjał dla nowych rozwiązań, pomysłów, wynalazczości i kreatywności. ● Współoperacyjność – umożliwia bezproblemową, elastyczną wymianę informacji między częściami organizacji i pomiędzy różnymi organizacjami.

9 Przykład: ODF - OpenDocument Format  ODF to … – oparty o XML format zapisu danych w dokumencie tekstowym, arkuszu kalkulacyjnym i prezentacji – otwarty standard stworzony przez OASIS i zaakceptowany ISO 26300 – standard szeroko wspierany przez komercyjne rowiązania zarówno OpenSource, jak i własnościowe – standard wdrażany w Europie w Belgii, Danii, Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii (Bristol), a także w Australii, Hong Kongu, Malezji, Tajlandii, Filipinach, Singapurze oraz w USA (Massachusetts)

10 ODF – OpenDocument Format ●.odt – dokument tekstowy ●.odc – arkusz kalkulacyjny ●.odp – prezentacja

11 Jak wygląda świat bez otwartych standardów?

12 Otwarte standardy w teorii i praktyce Michał Ruciński

13 ● Obszary standaryzacji w informatyce ● Konieczność standaryzacji ● Rodzaje standardów ● Kryteria otwartości standardów ● Zalety stosowania otwartych standardów ● Podmioty – beneficjenci ● Instytucje standaryzujące

14 Obszary standaryzacji w informatyce INFORMATYKA = STANDARYZACJA HARDWARESOFTWARE dokumenty biblioteki protokoły W INFORMATYCE NIE MA ZAGADNIEŃ NIEZESTANDARYZOWANYCH...

15 Konieczność standaryzacji Człowiek – myślenie abstrakcyjne Komputer - procedury

16 Rodzaje standardów De facto De jure Zamknięte (ang. proprietary) otwarte hybrydowe konsensusowy

17 Kryteria otwartości standardów DOSTĘPNOŚĆ INTEROPERATYWNOŚĆ NIEDYSKRYMINOWANIE ROZSZERZALNOŚĆ BRAK OPŁAT

18 Zalety stosowania otwartych standardów DOSTĘPNOŚĆ INTEROPERACYJNOŚĆ KONKURENCYJNOŚĆ INNOWACYJNOŚĆ EKONOMICZNOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO

19 Podmioty – beneficjenci UŻYTKOWNICY DEVELOPERZY PAŃSTWO...

20 Otwarte standardy a sprawa polska Sławomir Kosz

21 Podsumowanie - korzyści dla wszystkich użytkowników ● Swobodna wymiana informacji ● Gwarancja dostępu do informacji archiwalnych w przyszłości ● Wolność w wyborze dostawcy narzędzi informatycznych ● Większa elastyczność rozwiązań informatycznych

22 Korzyści dla Polski ● Szanse dla polskich MSP z branży IT ● Wzrost konkurencyjności zewnętrznej polskiej branży IT ● Rozwój społeczeństwa informacyjnego i ograniczenie wykluczenia cyfrowego

23 Zapraszamy do zadawania pytań ● Więcej informacji na www.standardy.orgwww.standardy.org ● Kontakt prasowy: – kros@standardy.org kros@standardy.org – Rafał Kruschewski (tel. 603 59 44 61) Łukasz Świątek (tel. 602 35 15 95)

24


Pobierz ppt "Otwarte standardy wymiany i zapisu informacji warunkiem rozwoju społeczeństwa informacyjnego Konferencja prasowa Koalicji na Rzecz Otwartych Standardów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google