Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przypadki kliniczne do kursu przed LEK-em z REUMATOLOGII opracował prof. dr hab. med. Stanisław Sierakowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przypadki kliniczne do kursu przed LEK-em z REUMATOLOGII opracował prof. dr hab. med. Stanisław Sierakowski."— Zapis prezentacji:

1 Przypadki kliniczne do kursu przed LEK-em z REUMATOLOGII opracował prof. dr hab. med. Stanisław Sierakowski

2 Przypadek kliniczny nr. 1

3 31- letnia kobieta od ok. 7 tygodni uskarża się na ból i obrzęk drobnych stawów lewej ręki. Zgłasza także występowanie sztywności porannej. Podaje, że w/w dolegliwości wystąpiły po raz pierwszy. Przyjmuje NLPZ – jednak bez istotnej poprawy. 1

4 Występowanie obrzęków w obrębie których stawów jest najbardziej typowe dla wczesnego reumatoidalnego zapalenia stawów? 1. stawy nadgarstkowe 2. stawy MCP 3. stawy PiP, 4. stawy DiP, 5. stawy MPT 6. stawy łokciowe 7. stawy kolanowe 8. stawy barkowe 9. wszystkie wyżej wymienione Odpowiedź prawidłowa to: A. 1,2,3,4 B. 1,2,3,6 C. 1,2,3,7 D. 1,2,3,5, E. 1,2,3,5,8 2

5 Które objawy kliniczne sugerują reumatoidalne zapalenie stawów? 1. sztywność poranna trwająca 30 min 2. sztywność poranna trwająca 100 min 3. czerwony kolor obrzęków 4. większe nasilenie objawów w godzinach porannych 5. zmęczenie występujące po południu Odpowiedź prawidłowa to: A. 1,3,4,5 B.2,3,4,5 C. 2,4,5 3

6 Który objaw kliniczny lub wynik badania laboratoryjnego jest niezbędny aby rozpocząć postępowanie diagnostyczne (wczesnego) reumatoidalnego zapalenia stawów wg ACR/EULAR 2010? 1. wysoka wartość OB 2. dodatni wynik Odczynu Waalera-Rose 3. dodatni wynik badania na obecność przeciwciał anty-CCP 4. wysoka wartość CRP 5. stwierdzenie cech zapalenia stawu Która odpowiedź jest prawidłowa? 4

7 W trakcie postępowania diagnostycznego (wczesnego) reumatoidalnego zapalenia stawów wg ACR/EULAR 2010 należy wykluczyć m.in.: 1. dnę moczanową 2. reaktywne zapalenie stawów 3. polimialgię reumatyczną 4. obecność nadżerek stawowych 5. toczeń rumieniowaty stawowy Która odpowiedź jest prawidłowa? 5

8 Ile punktów wg postępowania diagnostycznego (wczesnego) reumatoidalnego zapalenia stawów wg ACR/EULAR 2010 musi uzyskać pacjent aby uznać, że spełnia kryteria diagnostyczne? 1. ≤ 4 2. ≤ 5 3. ≤ 6 4. ≤ 7 5. ≤ 8 6. ≤ 9 7. 10 Która odpowiedź jest prawidłowa? 6

9 Jakie leki są zalecane u pacjenta spełniającego kryteria diagnostyczne (wczesnego) reumatoidalnego zapalenia stawów wg ACR/EULAR 2010 ? 1. paracetamol 2. NPLZ 3. MTX 4. glukokortykosteroidy 5. hydroksychlorochina 6. leflunomid Odpowiedź prawidłowa to: A. 1,2,3,4 B. 1,2,4 C. 1,2,4,5 D. 2,4,5 7

10 Przypadek kliniczny nr. 2

11 Rozpoczynamy leczenie pacjenta z rozpoznanym reumatoidalnym zapaleniem stawów. 1

12 Jaka się w chwili obecnej najbardziej zalecana strategia leczenia RZS? 1. terapia tzw. pójścia w górę – ang. stand up therapy 2. terapia tzw. schodzenia w dół – ang. stand down therapy 3. terapia mostowa – ang. bridge therapy 4. terapia ukierunkowana na cel – ang. treat to target Która odpowiedź jest prawidłowa? 2

13 Na czym polega terapia ukierunkowana na cel – ang. treat to target w odniesieniu do RZS? 1. uzyskanie w ciągu 15 miesięcy przy zastosowaniu MTX w dawce początkowo 12,5 mg/tydz. do 25 i GKS średnio do 15 mg/dz. w przeliczeniu na encorton – aktywności choroby DAS28 ≥2,6 lub DAS28 ≥3,2 (to w przypadku choroby długo trwającej). 2. uzyskanie w ciągu 12 miesięcy przy zastosowaniu MTX w dawce początkowo 12,5 mg/tydz. do 25 i GKS średnio do 15 mg/dz. w przeliczeniu na encorton – aktywności choroby DAS28 ≥2,6 lub DAS28 ≥3,2 (to w przypadku choroby długo trwającej). 3. uzyskanie w ciągu 9 miesięcy przy zastosowaniu MTX w dawce początkowo 12,5 mg/tydz. do 25 i GKS średnio do 15 mg/dz. w przeliczeniu na encorton – aktywności choroby DAS28 ≥2,6 lub DAS28 ≥3,2 (to w przypadku choroby długo trwającej). 4. uzyskanie w ciągu 6 miesięcy przy zastosowaniu MTX w dawce początkowo 12,5 mg/tydz. do 25 i GKS średnio do 15 mg/dz. w przeliczeniu na encorton – aktywności choroby DAS28 ≥2,6 lub DAS28 ≥3,2 (to w przypadku choroby długo trwającej). 5. uzyskanie w ciągu 3-6 miesięcy przy zastosowaniu MTX w dawce początkowo 12,5 mg/tydz. do 25 i GKS średnio do 15 mg/dz. w przeliczeniu na encorton – aktywności choroby DAS28 ≥2,6 lub DAS28 ≥3,2 (to w przypadku choroby długo trwającej). Która odpowiedź jest prawidłowa? 3

14 U pacjenta z RZS pomimo prawidłowo prowadzonej terapi ukierunkowanej na cel – ang. treat to target nie udaje się uzyskać oczekiwanego obniżenia aktywności choroby Należy: 1. Zwiększyć dawkę MTX do 25 mg/tydz. 2. Zwiększyć dawkę GKS podawaną doustnie 3. Zastosować 2-gi DMARD a jeśli były już 2 – to 3-ci DMARD 4. Zastosować 2-gi DMARD – jeśli uprzednio 2-gi DMARD nie był dodany i postępować zgodnie z wskazaniami NFZ, które prowadzą do zastosowania terapii biologicznej. Która odpowiedź jest prawidłowa? 4

15 U pacjenta z RZS pomimo prawidłowo prowadzonej terapii ukierunkowanej na cel – ang. treat to target udało się uzyskać oczekiwane obniżenie aktywności choroby – jednak proces chorobowy postępuje. Należy: 1. Zwiększyć dawkę MTX do 25 mg/tydz. 2. Zwiększyć dawkę GKS podawaną doustnie 3. Zastosować 2-gi DMARD a jeśli były już 2 – to 3-ci DMARD 4. Zastosować 2-gi DMARD – jeśli uprzednio 2-gi DMARD nie był dodany i postępować zgodnie z wskazaniami NFZ, które prowadzą do zastosowania terapii biologicznej w ramach tzw. terapii niestandardowej. Która odpowiedź jest prawidłowa? 5

16 W przypadku rozpoczęcia leczenia biologicznego u pacjentów z RZS wg przepisów Narodowego Funduszu Zdrowia można zastosować następujące leki z grupy leków biologicznych: 1. infliximab 2. etanercept 3. golimumab 4. certolizumab 5. adalimumab 6. rituximab Odpowiedź prawidłowa to: A. 1,2,3,4,5,6 B. 1,3,4,5,6 C. 1,2,3,4,5, D. 1,2,3,4,,6 E. 2,3,4,5,6 6

17 Niektóre leki biologiczne stosuje się razem z MTX. Który w poniżej wymienionych leków nie stosuje się razem z MTX? 1. infliximab 2. etanercept 3. golimumab 4. certolizumab 5. adalimumab 6. rituximab Która odpowiedź jest prawidłowa? 7

18 W przypadku nie leczonego RZS lub niewłaściwie leczonego u pacjentów obserwuje się: 1. Postępujące niszczenie stawów 2. Osteoporozę uogólnioną 3. Wyniszczenie mięśni 4. Wszystkie w/w objawy Która odpowiedź jest prawidłowa? 8

19 Przypadek kliniczny nr. 3

20 47-letnia pacjentka zgłosiła się do lekarza w sierpniu. Od ok. 3 lat czuje się gorzej: uskarża się na pojawienie się osłabienia, brak apetytu, spadek wagi ciała – schudła w tym okresie 5 kg. Dolegliwości nasilają się w ciągu pory słonecznej. Szczególne osłabienie wystąpiło w tym roku, począwszy od czerwca. Ostatnio odczuwa także – jak to określa – dyskomfort w jamie ustnej. Nie przyjmuje żadnych leków. Przed wizytą miała wykonane następujące badania: mammografię i USG gruczołów piersiowych, USG brzucha, badanie ginekologiczne z USG. Badania te nie wykazały odchyleń od normy. Z badań laboratoryjnych miała wykonane badanie CRP we krwi – wynik w granicach normy oraz OB – 80 mm po 1-szej godz. Przeprowadzone badanie lekarskie nie wykazało odchyleń w zakresie skóry, stawów, układu mięśniowego i układu naczyniowo-sercowego. W zakresie śluzówki jamy ustnej stwierdzono niebolesne owrzodzenie. Nad polami płucnymi, powyżej przepony, od tyłu, obszar nad którym stwierdza się odgłos opukowy stłumiony, brak jest szmeru oddechowego i nie występuje drżenie głosowe. 1

21 Stwierdzone odchylenie od normy w badaniu fizykalnym nad polami płucnymi powyżej przepony to najprawdopodobniej: 1. płatowe zapalenie płuc 2. odoskrzelowe zapalenie płuc 3. obecność płynu w jamie opłucnowej 4. duży guz zlokalizowany w pobliżu opłucnej 5. odma opłucnowa Która odpowiedź jest prawidłowa? 2

22 Ile kryteriów diagnostycznych tocznia rumieniowatego układowego występuje w przedstawionym przypadku klinicznym? 1. 1 2. 2 3. 3 4. 4 5. 5 Która odpowiedź jest prawidłowa? 3

23 Pacjenci u których stwierdza się następujące kryteria kliniczne i/lub immunologiczne spełniają kryteria rozpoznania SLE: 1. 5 kryteriów klinicznych 2. 6 kryteriów klinicznych 3. 3 kryteria kliniczne i 1 immunologiczne 4. 3 kryteria kliniczne i 2 immunologiczne 5. 4 kryteria kliniczne i 1 immunologiczne Odpowiedź prawidłowa to: A. 1,3,4,5 B. 2,3,4,5 C. 3,4,5 D. 2,4,5 4

24 Jak ustosunkować się do wysokiej wartości OB i prawidłowej wartości CRP stwierdzonych u pacjentki? 1. To jest niemożliwe – najwyraźniej błąd laboratoryjny 2. Możliwe w SLE – to wynik zaburzonej funkcji szpiku 3. Możliwe w SLE – to wynik obecności specyficznych przeciwciał 4. Możliwe w SLE – to wynik zaburzonej funkcji nerek 5. Możliwe w SLE – to wynik zaburzonej funkcji wątroby Która odpowiedź jest prawidłowa? 5

25 Jakie kryteria immunologiczne są wymagane do rozpoznania tocznia rumieniowatego układowego? 1. Obecność przeciwciał anty ds-DNA 2. Obecność przeciwciał ACA 3. Obecność przeciwciał anty Sm 4. Niskie składowe dopełniacza (C3, C4 lub CH 50) 5. Wysokie składowe dopełniacza (C3, C4 lub CH 50) 6. Obecność przeciwciała antyfosfolipidowego (jako: antykoagulant tocznia, fałszywie dodatni test na reaginę kiłową, przeciwciała antykardiolipinowe i/lub anty-β2-GPI) 7. dodatni bezpośredni test Coombsa (przy braku niedokrwistości hemolitycznej) Odpowiedź prawidłowa to: A. 1,3,4,6,7 B. 1,2,3,4,6,7 C. 1,2,3,5,6,7 D. 2,3,4,6,7 6

26 Jakie leki są nie zalecane u pacjenta z rozpoznanym toczniem rumieniowatym układowym? 1. NLPZ 2. GKS 3. hydroxychlorochina 4. Azatiopryna 5. MTX 6. Mykofenolan mofetilu (MMF) 7. Cyklofosfamid 8. Sulfasalazyna 9. Żaden z w/w Która odpowiedź jest prawidłowa? 7

27 Jakie czynniki decydują o modyfikacji leczenia u pacjenta z rozpoznanym toczniem rumieniowatym układowym – tj. wprowadzenia leczenia bardziej agresywnego? 1. zajęcie nerek 2. zajęcie OUN 3. zajęcie stawów 4. duże zmiany w morfologii krwi 5. już niewielkie zmiany w morfologii krwi Odpowiedź prawidłowa to: A. 1,2,3,4, B. 1,2,3,5 C. 1,2,4, D. 1,2,5 8

28 Przypadek kliniczny nr. 4

29 53-letnia pacjentka od 2,5 uskarża się na blednięcie palców obu rąk pod wpływem zimna i emocji. Dolegliwości są większe w porze zimowej. Sama rozpoznała u siebie objaw Raynauda i podejrzewa twardzinę układową. W związku z tym wykonała sobie szereg badań laboratoryjnych (OB, CRP, Odczyn Waalera-Rose, test na anty-CCP, stężenie kreatyniny, aktywność enzymów wątrobowych jak i CM i CKMB) oraz badań obrazowych (CK jamy brzusznej, pasaż przełyku i gastroskopię, tomografię wysokiej rozdzielczości płuc, EKG i echo serca). Wyniki wykonanych badań nie odbiegały od normy. Wykonane badanie fizykalne poza stwierdzeniem ochłodzenia palców rąk nie wykazało odchyleń od normy. 1

30 Ile i ew. jakie fazy są warunkiem rozpoznania objawu Raynauda? 1. 1 faza niezależnie jakiego rodzaju 2. 2 lub 3 fazy niezależnie jakiego rodzaju 3. Faza zblednięcia 4. Faza zasinienia 5. Faza zaczerwieniania Która odpowiedź jest prawidłowa? 2

31 Jakie badania diagnostyczne należy wykonać u osoby z objawem Raynauda i bez zmian skórnych oraz narządowych – zwłaszcza jeśli jest po 30-35 roku życia? 1. kapilaroskopię wałów paznokciowych 2. badanie na obecność przeciwciał przeciwjądrowych (ANA) a jeśli będą obecne wykonać testy na obecność wszystkich przeciwciał przeciwjądrowych spotykanych w chorobach tkanki łącznej 3. badania na obecność ACA i Scl-70 4. wykluczyć wszystkie choroby tkanki łącznej i Zespół Sjögrena 5. wszystkie wyżej wymienione odpowiedzi są prawidłowe Która odpowiedź jest prawidłowa? 3

32 U osoby z objawem Raynauda stwierdza się dodatni wynik kapilaroskopii wałów paznokciowych (wynaczynienia, megakapilary, obszary awaskuraryzacji) ale nie stwierdza się ANA. Należy wtedy: 1. podejrzewać twardzinę układową 2. podejrzewać tzw. wczesną twardzinę układową lub – lepsza nazwa – zespół wysokiego ryzyka rozwoju twardziny układowej 3. podejrzewać inne niż twardzina układowa choroby tkanki łącznej i prowadzić diagnostykę w tym kierunku 4. prowadzić dalszą obserwację objawu Raynauda i stosować leki zmniejszające nasilenie tego objawu – szczególnie blokery kanału wapniowego, a w przypadku braku dostatecznej poprawy – inhibitory fosfodiesterazy. Która odpowiedź jest prawidłowa? 4

33 U osoby z objawem Raynauda stwierdza się ujemny wynik kapilaroskopii wałów paznokciowych (wynaczynienia, megakapilary, obszary awaskuraryzacji), ale obecność ANA tzw. niespecyficzne dla twardziny układowej. Należy wtedy: 1. podejrzewać twardzinę układową 2. podejrzewać tzw. wczesną twardzinę układową lub – lepsza nazwa – zespół wysokiego ryzyka rozwoju twardziny układowej 3. podejrzewać inne niż twardzina układowa choroby tkanki łącznej i prowadzić diagnostykę w tym kierunku 4. prowadzić dalszą obserwację objawu Raynauda i stosować leki zmniejszające nasilenie tego objawu – szczególnie blokery kanału wapniowego, a w przypadku braku dostatecznej poprawy – inhibitory fosfodiesterazy. Która odpowiedź jest prawidłowa? 5

34 U osoby z objawem Raynauda stwierdza się dodatni wynik kapilaroskopii wałów paznokciowych (wynaczynienia, megakapilary, obszary awaskuraryzacji) i stwierdza się ANA tzw. specyficzne dla twardziny układowej. Należy wtedy: 1. podejrzewać twardzinę układową 2. podejrzewać tzw. wczesną twardzinę układową lub – lepsza nazwa – zespół wysokiego ryzyka rozwoju twardziny układowej 3. podejrzewać inne niż twardzina układowa choroby tkanki łącznej i prowadzić diagnostykę w tym kierunku 4. prowadzić dalszą obserwację objawu Raynauda i stosować leki zmniejszające nasilenie tego objawu – szczególnie blokery kanału wapniowego, a w przypadku braku dostatecznej poprawy – inhibitory fosfodiesterazy. Która odpowiedź jest prawidłowa? 666666 6

35 Aktualnie zalecanym postępowaniem leczniczym w przypadku tzw. wczesnej twardziny układowej lub – lepsza nazwa – zespołu wysokiego ryzyka rozwoju twardziny układowej z obecnym objawem Raynauda jest: 1. Cyklofosfamid 2. MTX 3. Inhibitory konwertazy 4. Blokery kanału wapniowego – a w przypadku braku dostatecznej poprawy – inhibitory fosfodiesterazy. 5. Inhibitory receptora dla endoteliny. Która odpowiedź jest prawidłowa? 7

36 Po 5-ciu latach pacjentka u której rozpoznano zespół wysokiego ryzyka rozwoju twardziny układowej ponownie zgłosiła się do lekarza. Jak podawała była za granicą gdzie pracowała i nie zgłaszała się do lekarza. Nadal występuje objaw Raynauda. W chwili obecnej uskarża się na stwardnienie skóry palców rąk co utrudnia wykonywanie pełnych ruchów. Zauważyła też zmianę wyglądu twarzy. Podaje, że szybciej się męczy a przyjmując posiłki przy połykaniu musi bardziej rozdrabniać pokarm i popijać. Badanie fizykalne wykazało zmiany na twarzy pod postacią zwężenia czerwieni wargowej, wyostrzenia nosa, zmniejszenia otworu ustnego, pojawienia się teleangiektazji. Stwierdza się także zmiany na skórze reszty ciała – m.in. sklerodaktylię. Wykonane badania dodatkowe potwierdziły uprzednio stwierdzane zmiany w kapilaroskopii wałów paznokciowych typowe dla twardziny układowej (TU) oraz występowanie przeciwciała specyficznego dla tej choroby. Badania obrazowe wykazały zajęcie przez proces chorobowy TU płuc i górnego odcinka przewodu pokarmowego. 8

37 W jakim odsetku tzw. wczesna twardzina układowa lub – lepsza nazwa – zespół wysokiego ryzyka rozwoju twardziny układowej przekształca się w twardzinę układową? 1. 5% 2. 10% 3. 30% 4. 40% 5. 50% i więcej Która odpowiedź jest prawidłowa? 9

38 W przypadku rozpoznania twardziny układowej jak to ma miejsce w powyższym przypadku należy: 1.ustalić z jaką postacią TU mamy do czynienia 2.jaka jest wartość testów ostrej fazy 3.ustalić w którym miejscu na osi czasu znajduję się choroba czyli czy mamy do czynienia z okresem wczesnym czy późnym 4.jaka jest funkcja tarczycy 5. jakie narządy wewnętrzne są zajęte i w jakim stopniu Odpowiedź prawidłowa to: A. 1,2,3,4,5 B. 1,2,3,5 C. 1,2,5, D. 1,4,5 10

39 Przy postępowaniu diagnostycznym powyższego stanu należy rozpatrzyć prawdziwość następujących stwierdzeń: (1) 1. Do rozpoznania TU wystarczy obecność objawy Raynauda, zajęcia skóry – w tym rąk oraz zajęcie narządów wewnętrznych 2. Do rozpoznania TU nie wystarczy obecność objawy Raynauda, zajęcia skóry – w tym rąk oraz zajęcie narządów wewnętrznych 3. Intensywność zajęcia skóry – np. zmodyfikowany wskaźnik Rodnana (mRSS) koreluje z zajęciem narządów wewnętrznych 4. W TU – podobnie jak w innych chorobach tkanki łącznej – OB jest wysokie 5. GKS - podobnie jak w innych chorobach tkanki łącznej – są dość szeroko stosowane Odpowiedź prawidłowa to: A. 1,3 B. 2,3,5 C. 1,3,5, D. 1,4,5 11

40 Przy postępowaniu diagnostycznym powyższego stanu należy rozpatrzyć prawdziwość następujących stwierdzeń: (2) 1. W przypadku zajęcia nerek w TU – dochodzi do zajęcia kłębuszków nerkowych. 2. Twardzinowy przełom nerkowy to jedno z najpoważniejszych powikłań w TU. 3. W postaci ograniczonej TU (l-SSc) występują przeciwciała określane jako ACA. 4. W postaci ograniczonej TU (l-SSc) występują przeciwciała określane jako Scl-70. 5. NLPZ są zalecane w leczeniu TU. 6. NLPZ nie są zalecane w leczeniu TU. Odpowiedź prawidłowa to: A. 1,2,3,5 B. 1,2,3,6 C. 1,3,5, D. 2,4,5 12

41 Jakie leki są zalecane terapii TU? 1. NLPZ 2. GKS 4. Azatiopryna 5. MTX 6. Mykofenolan mofetilu (MMF) 7. Cyklofosfamid stosowany doustnie 8. Cyklofosfamid stosowany we wlewach dożylnych Która odpowiedzi są prawidłowe? MOŻLIWE JEST KILKA ODPOWIEDZI 13

42 Przypadek kliniczny nr. 5

43 34-letni mężczyzna, bez nadwagi, systematycznie uprawiający szereg sportów m.in. biegi, tenis, siatkówka, pływanie, uskarża się na utrzymujące się od kilku lat z przerwami bóle lokalizujące się nieco nad pośladkami i w rzucie pośladków. Bóle nie promieniują poza okolicę lędźwiowo-krzyżową. Nie pamięta aby dolegliwością bólowe rozpoczęły się silnym bólem w tej okolicy – ból wydaje się o umiarkowanie średnim nasileniu z okresami zaostrzeń. Otrzymywane leki rozluźniające mięśnie poprzecznie prążkowane jak i domięśniowe preparaty witamin B1 i B12 nie przynosiły ulgi a podawanie NLPZ – tylko w okresie przyjmowania. Ból określano jako ból „korzonkowy czy korzeniowy” lub „krążkowy”. Poza dolegliwościami bólowymi skarg nie zgłasza. Istotnych chorób w wywiadzie nie podaje za wyjątkiem łuszczycy skóry na którą choruje od 10 lat. Wykonane badania obrazowe kręgosłupa – RTG a następnie MRI nie wykazały zwężenia szpar międzykręgowych w żadnym odcinku ani też cech uszkodzenia krążków międzykręgowych. 1

44 Przeciwko bólowi jako ból określany jak jako ból „korzonkowy czy korzeniowy” lub „krążkowy” dotyczący ok. L/S przemawia: 1. Brak rozpoczęcia dolegliwości bólowych silnym czy bardzo silnym bólem w okolicy L/S. 2. Rozpoczęcie się dolegliwości bólowych silnym czy bardzo silnym bólem w okolicy L/S. 3. Niemożność znalezienia pozycji, w której ból jest istotnie mniejszy a przynajmniej nieco mniejszy. 4. Możliwość znalezienia pozycji, w której ból jest istotnie mniejszy a przynajmniej nieco mniejszy. 5. Brak zmian w badaniu MRI w okolicy L/S 6. Występowanie sztywności porannej Odpowiedź prawidłowa to: A. 1,4,5,6 B. 2,3,4,5,6 C. 1,3,5,6 D. 2,4,5,6 2

45 Za tzw. zapalnym bólem pleców (ZBP) przemawia: (1) 1. Podstępny początek 2. Nagły początek 3. Wiek zachorowania <40 lat 4. Ból pleców utrzymujący się przez ≥3 miesiące 5. Poprawa po NLPZ 6. Brak poprawy po NLPZ Odpowiedź prawidłowa to: A. 1,3,4,5 B. 1,3,4,6 C. 2,3,4,6 D. 2,4,6 3

46 Za tzw. zapalnym bólem pleców (ZBP) przemawia: (2) 1. Sztywność poranna utrzymująca się >30 minut 2. Brak sztywności porannej 3. Poprawa podczas ruchu i brak ulgi w spoczynku 4. Pogorszenie podczas ruchu i ulga w spoczynku 5. Przebudzenia z powodu bólu pleców tylko w drugiej części nocy 6. Naprzemienny ból pośladków Odpowiedź prawidłowa to: A. 1,3,5,6 B. 2,4,5,6 C. 1,4,6 D. 1,4,5 4

47 Zapalny ból pleców (ZBP) może występować w: 1.RZS 2.SLE 3.Zespole Sjogrena 4.Łuszycowym zapaleniu stawów 5.Twardzinie układowej Która odpowiedź jest prawidłowa? 5

48 W przypadku tzw. zapalnego bólu pleców (ZBP) zalecanymi badaniami diagnostycznymi są: 1. Zdjęcie RTG kręgosłupa L/S 2. MRI kręgosłupa L/S 3. MRI stawów krzyżowo-biodrowych 4. Oznaczenie ANA 5. Oznaczenie antygenu tkankowego HLA B27 6. Zdjęcie RTG rąk Odpowiedź prawidłowa to: A. 1,4,5, B. 3,5, 2,5, C. 1,4,6 6


Pobierz ppt "Przypadki kliniczne do kursu przed LEK-em z REUMATOLOGII opracował prof. dr hab. med. Stanisław Sierakowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google