Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ogólne zasady ruchu drogowego – ruch pojazdów na autostradzie i drodze ekspresowej, strefie zamieszkania oraz na drogach wewnętrznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ogólne zasady ruchu drogowego – ruch pojazdów na autostradzie i drodze ekspresowej, strefie zamieszkania oraz na drogach wewnętrznych."— Zapis prezentacji:

1 Ogólne zasady ruchu drogowego – ruch pojazdów na autostradzie i drodze ekspresowej, strefie zamieszkania oraz na drogach wewnętrznych

2 Ogólne zasady ruchu drogowego: zasada ostrożności zasada szczególnej ostrożności zasada usunięcia zagrożenia lub ostrzegania innych zasada ograniczonego zaufania zasada hierarchii sygnałów drogowych zasada ruchu prawostonnego

3 Ogólne zasady ruchu drogowego cd: zasada kulturalnego zachowania się wobec innych zasada pierwszeństwa pojazdów uprzywilejowanych

4 Autostrada Autostrada jest to droga dwujezdniowa, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi na której nie dopuszcza się ruchu poprzecznego. Przeznaczona jest do ruchu jedynie pojazdów samochodowych które rozwijają co najmniej 40 km/h. Ruch pieszych jest zakazany!!

5 Autostrada

6 Autostrada Po autostradzie nie mogą się poruszać: ciągniki rolnicze pojazdy wolnobieżne rowery motorowery pojazdy zaprzęgowe zwierzęta piesi (pomijając prace porządkowe)

7 Autostrada – dozwolona prędkość Dozwolona prędkość na autostradzie dla samochodów osobowych to 140 km/h, w przypadku samochodu osobowego z przyczepą, samochodu ciężarowego i autobusu jest to 80 km/h. Niektóre autobusy spełniające dodatkowe wymagania techniczne są dopuszczone do jazdy z prędkością 100 km/h po autostradzie.

8 Autostrada, droga ekspresowa - opłaty Za przejazd na niektórych odcinkach autostrad oraz dróg ekspresowych jest pobierana opłata. W Polsce pobiera się opłaty za pomocą tzw. Bramek.

9 Droga ekspresowa Droga dwujezdniowa lub jednojezdniowa, oznaczona specjalnymi znakami drogowymi, na której skrzyżowania występują wyjątkowo. Przeznaczona do ruchu pojazdów jedynie samochodowych.

10 Droga ekspresowa

11 Dozwolona prędkość na drodze ekspresowej dwujezdniowej dla samochodów osobowych to 120 km/h, na drodze jednojezdniowej jest to 100 km/h, w przypadku samochodu osobowego z przyczepą, samochodu ciężarowego i autobusu jest to 80 km/h. Niektóre autobusy spełniające dodatkowe wymagania techniczne są dopuszczone do jazdy z prędkością 100 km/h po drodze ekspresowej.

12 Droga ekspresowa Po drodze ekspresowej nie mogą się poruszać: ciągniki rolnicze pojazdy wolnobieżne rowery motorowery pojazdy zaprzęgowe zwierzęta

13 Autostrada, droga ekspresowa – zatrzymanie i postój Zabrania się zatrzymania lub postoju pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w miejscu innym niż wyznaczone w tym celu. Jeżeli unieruchomienie pojazdu nastąpiło z przyczyn technicznych, kierujący obowiązany jest usunąć pojazd z jezdni oraz ostrzec innych uczestników ruchu.

14 Autostrada, droga ekspresowa – zawracanie, cofanie Zabrania się zawracania na autostradzie natomiast na drodze ekspresowej w miejscu innym niż wyznaczone w tym celu. Zabrania się cofania zarówno na drodze ekspresowej jak i na autostradzie. Jeżeli ze względu na awarię auta zatrzymano się na drodze ekspresowej lub autostradzie to należy umieścić trójkąt ostrzegawczy w odległości około 100m od pojazdu

15 Strefa zamieszkania Obszar obejmujący drogi publiczne oraz inne drogi, na których obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego a wjazdy i wyjazdy są oznaczone odpowiednimi znakami.

16 Strefa zamieszkania

17 pieszy może korzystać z całej szerokości jezdni i ma pierwszeństwo przed pojazdem dopuszczalna prędkość pojazdów oraz zespołów pojazdów wynosi 20 km/h przy wyjeździe ze strefy zamieszkania włączamy się do ruchu parkowanie jest dozwolone tylko w miejscach do tego wyznaczonych

18 Drogi wewnętrzne Drogi nie zaliczane do żadnej kategorii dróg publicznych. Mogą to być drogi w osiedlach mieszkaniowych, pętle autobusowe, drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych.


Pobierz ppt "Ogólne zasady ruchu drogowego – ruch pojazdów na autostradzie i drodze ekspresowej, strefie zamieszkania oraz na drogach wewnętrznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google