Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Chojnicko - Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny i Zintegrowane Porozumienie Terytorialne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Chojnicko - Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny i Zintegrowane Porozumienie Terytorialne."— Zapis prezentacji:

1 Chojnicko - Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny i Zintegrowane Porozumienie Terytorialne

2 Obszar funkcjonalny: 1.Wyodrębniony przestrzennie specyficzny kompleks terytorialny, charakteryzujący się wspólnymi cechami geograficznymi, społeczno-gospodarczymi i przestrzennymi 2.Obszar otwarty na powiązania zewnętrzne, wydzielony ze względu na swoje cechy przestrzenne, potencjał endogeniczny, koncentrację i rozwój specjalistycznych funkcji gospodarczych oraz istniejące i kształtujące się powiązania funkcjonalne. 3.Zwarty układ przestrzenny składający się z funkcjonalnie powiązanych terenów, charakteryzujących się wspólnymi uwarunkowaniami i przewidywanymi jednolitymi celami rozwoju. [Koncepcja Zagospodarowania Przestrzennego Kraju 2030, s. 159]

3

4 9 miejskich obszarów funkcjonalnych. Zgodnie z zapisami Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego na obszarze województwa pomorskiego wydzielono 9 miejskich obszarów funkcjonalnych.

5 Chojnicko – Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny W ramach realizacji projektu pn. „Chojnicki Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny” powstało 14 kompletów dokumentacji projektowej na łączną kwotę 2 164 170,00 zł. Wartość dokumentacji kwalifikowalnej w ramach projektu wyniosła 1 561 045,00 zł (w tym 90 % dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007- 2013 oraz z budżetu państwa).

6 Wykaz przedsięwzięć zrealizowanych w ramach projektu pn. „Chojnicko – Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny”

7

8

9

10 ZINTEGROWANE POROZUMIENIE TERYTORIALNE dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chojnice - Człuchów 29 czerwca 2015 r. Województwem Pomorskim Wspólnej Reprezentacji Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chojnice – Człuchów 29 czerwca 2015 r. w Gdańsku podpisano ZPT dla Chojnicko- Człuchowskiego MOF pomiędzy Województwem Pomorskim a członkami Wspólnej Reprezentacji Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chojnice – Człuchów. ZPT został renegocjonowany, a jego aktualna wersja została podpisana 3 czerwca 2016 r. Celami porozumienia są: wspólne diagnozowanie problemów i barier rozwojowych harmonizacja wspólne diagnozowanie problemów i barier rozwojowych dla całego MOF oraz harmonizacja polityk rozwojowych, identyfikacja i uzgodnienie oraz realizacja identyfikacja i uzgodnienie oraz realizacja pakietu przedsięwzięć priorytetowych, najważniejszych dla rozwoju MOF Chojnice-Człuchów zapewnienie systematycznej i zgodnej współpracy zapewnienie systematycznej i zgodnej współpracy pomiędzy Stronami przy identyfikacji, przygotowaniu i realizacji przedsięwzięć priorytetowych pogłębianie wielosektorowej i wielotematycznej współpracy pogłębianie wielosektorowej i wielotematycznej współpracy jednostkami samorządu terytorialnego z MOF, partnerami gospodarczymi i społecznymi oraz Województwem Pomorskim

11 Przedsięwzięcia preferowane do realizacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 ujęte w ZINTEGROWANYM POROZUMIENIU TERYTORIALNYM dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chojnice - Człuchów

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 Wartość przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach ZPT Szacunkowa wartość projektów: Szacunkowa wartość projektów: 220 175 218,90 zł 220 175 218,90 zł w tym prognozowana kwota dofinansowania ze środków UE: w tym prognozowana kwota dofinansowania ze środków UE: 152 782 010,50 zł 152 782 010,50 zł w tym szacunkowy wklad samorządów: w tym szacunkowy wklad samorządów: 67 393 208,40 zł 67 393 208,40 zł

26 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Chojnicko - Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny i Zintegrowane Porozumienie Terytorialne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google