Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

jest najbardziej złożoną kompleksową metodą oceny, służąca sprawdzeniu, w jakim zakresie, za pomocą jakich środków i w jakim czasie itd. projekt może.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "jest najbardziej złożoną kompleksową metodą oceny, służąca sprawdzeniu, w jakim zakresie, za pomocą jakich środków i w jakim czasie itd. projekt może."— Zapis prezentacji:

1

2 jest najbardziej złożoną kompleksową metodą oceny, służąca sprawdzeniu, w jakim zakresie, za pomocą jakich środków i w jakim czasie itd. projekt może by zrealizowany.

3

4 Jako metoda kompleksowa studium wykonalności obejmuje wszystkie składniki oceny – celowość, wykonalność i efektywność – jednak jego zasadniczą część stanowi badanie wykonalności.

5 1. Identyfikacja projektu 2. Celowość 3. Analiza prawna/ wykonalność prawna 4.Wykonalność techniczna/technologiczna 5. Wykonalność rynkowa 6. Wykonalność zasobowa 7. Wykonalność czasowa 8. Wykonalność ekonomiczna i analiza finansowa 9. Podsumowanie

6 1. Identyfikacja projektu -> identyfikacja wstępna*, odpowiedzi na pytania (prezentacja I, slajd 43) ORAZ drzewo problemów 2. Celowość (formułowanie celów-> perspektywa rozwojowa i wewnętrzna) oraz drzewo celów 3. Analiza prawna/ wykonalność prawna X 4.Wykonalność techniczna/technologiczna X 5. Wykonalność rynkowa (analiza SWOT) 6. Wykonalność zasobowa (RAPORT -> zasoby -> zasoby z nadmierną alokacją) 7. Wykonalność czasowa (RAPORT -> w toku -> zadania opóźnione lub zadania z poślizgiem) 8. Wykonalność ekonomiczna i analiza finansowa (RAPORT -> koszty -> przekroczenie kosztów i przepływ gotówkowy) 9. Podsumowanie (wnioski ad raportów, błędy, wnioski końcowe)

7  nazwa projektu,  lokalizacja oraz planowany obszar oddziaływania projektu,  zidentyfikowane problemy,  cel ogólny (oddziaływanie) projektu,  komplementarność z innymi działaniami/programami.

8 Analiza prawnej wykonalności projektu opisuje kwestie prawne związane z realizacją projektu, w tym stan formalno-prawny nieruchomości, gruntów. W punkcie tym należy wymienić wszystkie dokumenty warunkujące wykonanie inwestycji np. pozwolenie na budowę, czy pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków itp..

9 Analiza techniczna/technologiczna powinna wykazać, że zaproponowane rozwiązanie jest:  wykonalne pod względem technicznym/technologicznym,  zgodne z najlepszą praktyką w danej dziedzinie,  przedstawia optymalny stosunek jakości do ceny.

10  Ocena skuteczności

11  projekt nie utrzymuje się na poziomie operacyjnym,  niewłaściwa kwalifikacja kosztów (VAT),  niedoszacowanie kosztów budżetu i funkcjonowania,  brak zapewnienia wkładu własnego,  nie ujęcie kredytu w prognozie (jeśli jest),  znaczący zysk netto inwestycji.


Pobierz ppt "jest najbardziej złożoną kompleksową metodą oceny, służąca sprawdzeniu, w jakim zakresie, za pomocą jakich środków i w jakim czasie itd. projekt może."

Podobne prezentacje


Reklamy Google