Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kuratorium Oświaty w Lublinie Edukacja w województwie lubelskim Edukacja w województwie lubelskim2006-2015 Lublin, sierpień 2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kuratorium Oświaty w Lublinie Edukacja w województwie lubelskim Edukacja w województwie lubelskim2006-2015 Lublin, sierpień 2015."— Zapis prezentacji:

1 Kuratorium Oświaty w Lublinie Edukacja w województwie lubelskim Edukacja w województwie lubelskim2006-2015 Lublin, sierpień 2015

2 Pomoc państwa w realizacji zadań oświatowych

3 Programy rządowe „Wyprawka szkolna” P rogram skierowany do rodzin w trudnej sytuacji materialnej. Środki na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. Corocznie zmienia się grupa beneficjentów uprawnionych do uczestnictwa w programie. RokKwota przyznanaWydano 20082 939 312 zł2 355 650 zł dla 17638 uczniów 20093 772 600 zł3 610 628 zł dla 19428 uczniów 20104 489 028 zł3 752 353,19 zł dla 33408 uczniów w tym: 906 000 zł zasiłku powodziowego dla 906 uczniów 20114 260 125 zł4 085 760,25 zł dla 18863 uczniów 20124 778 729 zł4 605 090,52 zł dla 22021 uczniów 20137 486 355 zł6 898 108,55 zł dla 29 935 uczniów 20146 595 276 zł6 177 670,04 zł dla 23038 uczniów 20152 309 242 zł

4 Programy rządowe „Radosna szkoła” Program skierowany do podmiotów prowadzących szkoły podstawowe. Środki na wyposażenie miejsc zabaw oraz budowę placów zabaw. Łączna kwota na lata 2009-2014 – 29 233 107 Z czego przeznaczono do realizacji: Na zakup pomocy:2009 – 2 997 235 (378 szkół) 2010 – 3 376 336 (464 szkoły) 2011 – 661 256 (83 szkoły) 2012 – 101 907 (14 szkół) 2013 – 101 997 (17 szkół) 2014 – 53 987 (5 szkół) Place zabaw: 2010 – 8 045 525 (88 szkół) 2011 – 6 928 025 (62 szkoły) 2012 – 3 649 662 (39 szkół) 2013 – 1 954 780 (21 szkół) 2014 – 1 362 397 (13 szkół).

5 Dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego D otacja przeznaczona na obniżenie kosztów pokrywanych przez rodziców dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli na realizację zajęć wykraczających poza podstawę programową. RokPlanWykonanie 201326 336 196 zł (IX-XII) 25 830 218 zł Dotacja przyznana na 63 614 dzieci w wieku 2,5 do 6 lat 201482 787 016 zł81 461 408 zł Z dotacji skorzystało średnio w ciągu roku 61 496 dzieci. 201582 182 334 zł Dotacja przyznana na 64 558 dzieci w wieku 2,5 do 6 lat

6 Programy rządowe „Moje boisko – Orlik 2012” Rok 2008 - 36 gmin Rok 2009 - 36 gmin Rok 2010 - 36 gmin Rok 2011 - 33 gminy Rok 2012 - 20 gmin Łącznie powstało 149 nowoczesnych kompleksów sportowych przy szkołach/placówkach oświatowych woj. lubelskiego.

7 Programy rządowe „Cyfrowa szkoła” Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych; Realizowany w okresie od 4 kwietnia 2012 r. do 31 sierpnia 2013r.; Przedsięwzięcie pilotażowe dla planowanego wieloletniego programu rządowego; W województwie lubelskim przystąpiło 29 szkół (745 nauczycieli i 6140 uczniów); Środki przyznane dla województwa lubelskiego: 2 970 019 zł dotacji oraz 942 354,46 zł tzw. wkładu własnego.

8 Pomoc państwa w realizacji zadań oświatowych Kształcenie młodocianych Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (16-18 lat): 2008 - 6 565 256 zł dla 1004 młodocianych 2009 - 7 388 124 zł dla 1016 młodocianych 2010 - 8 460 474 zł dla 1265 młodocianych 2011 - 8 768 877 zł dla 1331 młodocianych 2012 - 9 653 884 zł dla 1371 młodocianych (12 624 786 zł *) 2013 - 7 577 100 zł dla 1191 młodocianych ( 7 627 107 zł *) 2014 - 7 410 741 zł dla 1081 młodocianych 2015 - 8 550 000 zł dla 1244 młodocianych (plan) * Środki zagwarantowane przez Ministerstwo Pracy na wypłaty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

9 Pomoc państwa w realizacji zadań oświatowych Pomoc socjalna Środki finansowe (stypendia) skierowane do dzieci z i młodzieży z rodzin pozostających w trudnej sytuacji materialnej.. RokŚrodki przekazane Środki wykorzystane Środki własne gminy 200839 565 602 zł34 924 431 zł- 200931 822 104 zł29 776 840 zł- 201030 886 931 zł26 851 948 zł5 851 418 zł 201132 338 236 zł24 978 929 zł6 355 553 zł 201229 567 861 zł25 034 117 zł6 628 219 zł 201334 838 344 zł31 317 375 zł8 202 262 zł 201436 705 978 zł32 756 802 zł8 483 162 zł 2015*17 971 600 zł * - środki przekazane gminom na realizację zadania w okresie I - VI br.

10 Program Rządowy pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne – zasiłki powodziowe: 2010 – 906 000 zł dla 906 uczniów 2011 – nie było 2012 – 28 000 zł dla 28 uczniów 2013 – nie było 2013 – 11 000 zł; wydano 10 000 zł dla 17 uczniów 2014 – 98 500 zł; wydano 90 000 zł dla 133 uczniów (nie doszedł do skutku wyjazd terapeutyczny 31 200, na który przewidziano 31 200 zł) 2015 – 6 500 zł Pomoc państwa w realizacji zadań oświatowych

11 Pomoc państwa w realizacji zadań oświatowych Stypendia Prezesa Rady Ministrów Stypendia dla uzdolnionej młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych 2008 (I-VI) – 380 808 zł dla 246 stypendystów (IX-XII) – 272 448 zł dla 264 stypendystów 2009 681 120 zł dla 264 stypendystów 2010 (I-VI) – 408 672 zł dla 264 stypendystów (IX-XII) – 274 512 zł dla 266 stypendystów 2011 (I-VI) – 411 768 zł dla 266 stypendystów (IX-XII) – 276 576 zł dla 268 stypendystów 2012 (I-VI) – 414 864 zł dla 268 stypendystów (IX-XII) – 272 448 zł dla 264 stypendystów 2013 (I-VI) – 408 672 zł dla 264 stypendystów (IX-XII) – 266 256 zł dla 258 stypendystów 2014(I-VI) – 397 836 zł dla 258 stypendystów (IX- XII) – 264 192 zł dla 257 stypendystów 2015 (I-VI) – 396 288 zł dla 256 stypendystów

12 Pomoc państwa w realizacji zadań oświatowych Stypendia Ministra Edukacji Narodowej Stypendia dla uzdolnionej młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Rok Liczba stypendystów Wysokość stypendium Wartość 2008 113 200,00 zł35 200,00 zł 2009 173 200,00 zł54 400,00 zł 2010 113 000,00 zł33 000,00 zł 2011 133 000,00 zł39 000,00 zł 2012 253 000,00 zł75 000,00 zł 2013 123 000, 00 zł36 000, 00 zł 2014 223 000,00 zł66 000,00 zł Razem 111338 600,00 zł

13 Pomoc państwa w realizacji zadań oświatowych Wypoczynek dzieci i młodzieży RokNa sfinansowanieDofinansowanie 2008656 000 zł dla 953 dzieci 1 395 091 zł w tym – 898 893 zł dla dzieci pracowników byłych PGR 20091 191 080 zł dla 1607 dzieci556 430 zł dla 2 966 dzieci 20101 700 999 zł dla 2 172 dzieci480 501 zł dla 2 402 dzieci 20111 700 209 zł dla 2 177 dzieci506 832 zł dla 2 432 dzieci 20121 700 775 zł dla 2 185 dzieci501 118 zł dla 4 700 dzieci 20131 630 844 zł dla 2 432 dzieci442 933 zł dla 3 876 dzieci 20141 612 000 zł dla 2 147 dzieci442 470 zł dla 3 145 dzieci 20151 550 000 zł410 000 zł

14 Pomoc państwa w realizacji zadań oświatowych Doskonalenie zawodowe nauczycieli („granty LKO”) RokPlanWykonanie 2008480 000 zł 431 780 zł oraz 1 000 000 zł w ramach projektu „Komputer dla ucznia” dla 2 202 nauczycieli 2009289 127 zł298 126 zł dla 1359 nauczycieli 2010356 730 zł308 202 zł dla 2075 nauczycieli 2011367 471 zł277 140 zł dla 2100 nauczycieli 2012350 000 zł310 383 zł dla 3500 nauczycieli 2013310 000 zł288 698 zł dla 3800 nauczycieli 2014609 000 zł308 547 zł dla 2330 nauczycieli 2015 609 000 zł dla 3700 nauczycieli

15 Pomoc państwa w realizacji zadań oświatowych Awans zawodowy nauczycieli Mianowani 2008 – 22 548 zł dla 163 osób 2009 – 122 708 zł dla 887 osób 2010 – 117 394 zł dla 1072 osób 2011 – 94 908 zł dla 1003 osób 2012 – 99 660 zł dla 991 osób 2013/2014 – środki uwzględniane w subwencji oświatowej Dyplomowani 2008 – 302 000 zł dla 1558 osób 2009 – 265 473 zł dla 1738 osób 2010 – 221 485 zł dla 1752 osób 2011 – 229 235 zł dla 1268 osób 2012 – 174 584 zł dla 961 osób 2013 – 218 152 zł dla 1151 osób 2014 – 212 226 zł dla 1099 osób 2015 - 193 842 zł dla 979 osób

16 Pomoc państwa w realizacji zadań oświatowych Podręcznik dla klas I i II szkół podstawowych rok szkolny 2014/15 Nasz elementarz dla kl. I - dostarczono 128 000 egzemplarzy (w 4 transzach) dla 899 szkół; rok szkolny 2015/16 Nasz elementarz (rezerwa) dla kl. I – 5610 egzemplarzy; Nasza szkoła dla kl. II - dostawa I transzy do 899 szkół 66360 egzemplarzy.

17 Pomoc państwa w realizacji zadań oświatowych Dotacja podręcznikowa Wyposażenie szkół podstawowych i szkół artystycznych w podręczniki do zajęć z zakresu języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe. 2014 – 2 240 876 zł; wykonanie 2 137 232 z zakupu podręcznika do j. obcego skorzystało 858; z zakupu materiałów edukacyjnych skorzystało 862; 2015 – 14 159 000 zł; z programu może skorzystać 985 szkół podstawowych 483 szkoły gimnazjalne

18 Pomoc państwa w realizacji zadań oświatowych „Bezpieczna i przyjazna szkoła” Program skierowany do jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszeń, fundacji na realizację działań z zakresu podniesienia poziomu bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży w szkołach. RokPlanWykonanie 2014299 375 zł254 887 zł 2015233 068 zł 74 szkoły „Książki naszych marzeń” Program skierowany do szkół podstawowych. Ma na celu rozwój czytelnictwa wśród dzieci. Wysokość dotacji uzależniona jest od ilości dzieci w szkole, tj. 1000 zł.; 1300 zł.; 2170 zł. RokPlanWykonanie 20151 109 014 zł

19 Program Rządowy „Bezpieczna +” Program „Bezpieczna +” będzie realizowany w latach 2015-2018 - skierowany do organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły; adresowany m.in. do uczniów, rodziców i innych pracowników szkół; - w tym roku (2015) na realizację programu rząd przeznaczy 15 mln zł., na każdy kolejny rok (2016, 2017, 2018) zostanie przeznaczone po 20 mln zł. - celem „Bezpiecznej+” jest poprawa bezpieczeństwa uczniów, zarówno w szkole, jak i poza nią; - termin składania wniosków upływa 15 września 2015 roku Szczegóły: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”

20 Zmiany w sieci szkół Liczba uczniów na poszczególnych etapach kształcenia

21 Wychowanie przedszkolne woj. lubelskie - dynamika zmian

22 Edukacja przedszkolna (woj. lubelskie) źródło: 2008 - 2012 Kuratorium Oświaty w Lublinie, 2013 - Urząd Statystyczny w Lublinie Rok szkolny 2009/2010 Rok szkolny 2010/2011 Rok szkolny 2011/2012 Rok szkolny 2012/2013 Rok szkolny 2013/2014 Rok szkolny 2014/2015 % trzylatków objętych wychowaniem przedszkolnym 37%41%49%43% 53% urodzonych 22 635 60% urodzonych 21 363 % czterolatków objętych wychowaniem przedszkolnym 51%54%63%58% 69% urodzonych 22 964 77% urodzonych 22 635 % pięciolatków objętych wychowaniem przedszkolnym 70%79%94%89% 93% urodzonych 23 009 93% urodzonych 22 964

23 Edukacja przedszkolna (woj. lubelskie)

24 Liczba szkół podstawowych ze specjalnymi woj. lubelskie – dane na podstawie SIO Rok200620072008200920102011201220132014 Ogólna liczba szkół1141112010911067106110371006991987 Bez szkół filialnych102910261003994991980959944940 Prowadzone przez JST 108210521017991978935860830820 Liczba szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej 192228 344055 58 Liczba małych szkół (do 70 uczniów) 452464442430437409381482309 Liczba małych szkół (prowadzone przez JST) 405409379369 327258328224

25 Liczba szkół podstawowych wg organów prowadzących woj. lubelskie – dane na podstawie SIO Organ prowadzący200620072008200920102011201220132014 Fundacje2246789 Gmina10481023988962948905829799789 Miasto na prawach powiatu1177777888 Minister ds. sprawiedliwości111111 Organizacje Społeczne2111 Organizacje Wyznaniowe112233333 Osoba Fizyczna – Pracodawca19 18161514161514 Powiat ziemski2019 20 21 Przedsiębiorstwa Osób Fizycznych111111 Samorząd województwa333333333 Spółki Prawa Handlowego12334 Stowarzyszenia374750555873116130134 Suma końcowa1141112010911067106110371006991987

26 Liczba szkół podstawowych woj. lubelskie - dynamika zmian

27 Liczba uczniów w szkołach podstawowych /łącznie z filiami/– woj. lubelskie Rok2006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/15 Liczba uczniów ogółem 161 368153 823148 944145 758142 718144 196142 105142 065145 757 Bez oddziałów przedszkolnych ----127 712125 096122 938120 678127 705

28 Liczba uczniów w szkołach podstawowych woj. lubelskie - dynamika zmian

29 IIIIIIIVVVIŚrednio 2007/0815,6616,8416,7317,9818,5317,9017,27 2008/0915,5716,5616,5017,6018,0717,9917,04 2009/1015,4016,3216,3517,2317,7217,6316,77 2010/1115,3815,8915,8516,7417,2317,0916,36 2011/1215,8816,1815,9317,0016,8616,8416,45 2012/1315,7516,4216,2716,4917,3116,5416,46 2013/1415,8416,1116,4016,8516,6816,7516,44 2014/1517,4615,8915,9916,5616,9216,1816,50 Średnia liczba uczniów w oddziałach klas I – VI SP

30 Liczba uczniów w „małych szkołach” (SP do 70 uczniów)

31 Liczba gimnazjów – dynamika zmian

32 Liczba uczniów w gimnazjach – dynamika zmian

33 Liczba uczniów w oddziałach klas I-III gimnazjów

34 Średnia liczba uczniów w oddziałach klas I-III gimnazjów Rok szkolny 2006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/15 Liczba uczniów23,9323,2922,5622,1421,5821,7721,4521,3821,15

35 Średnia liczba uczniów w oddziałach klas I-III gimnazjów w latach 2006-2014

36 Liczba szkół ponadgimnazjalnych – dynamika zmian

37 Liczba uczniów w publicznych szkołach ponadgimnazjalnych – dynamika zmian

38 Nauczyciele w woj. lubelskim w latach 2006-2014

39 Wynagrodzenia nauczycieli Średnie wynagrodzenia od 1 września 2012 r. kształtują się na następującym poziomie: dla nauczyciela stażysty: 2717,59 zł. dla nauczyciela kontraktowego: 3016,54 zł. dla nauczyciela mianowanego: 3913,34 zł. dla nauczyciela dyplomowanego: 5000,38 zł.

40 Wzrost średniego wynagrodzenia względem roku 2007 (w %)

41 Wzrost wynagrodzeń nauczycieli na tle wzrostu PKB i inflacji

42 Wzrost subwencji w latach 2006-2014 na tle wzrostu PKB i inflacji

43 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Kuratorium Oświaty w Lublinie Edukacja w województwie lubelskim Edukacja w województwie lubelskim2006-2015 Lublin, sierpień 2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google