Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kuratorium Oświaty w Lublinie Edukacja w województwie lubelskim Edukacja w województwie lubelskim2006-2015 Lublin, sierpień 2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kuratorium Oświaty w Lublinie Edukacja w województwie lubelskim Edukacja w województwie lubelskim2006-2015 Lublin, sierpień 2015."— Zapis prezentacji:

1 Kuratorium Oświaty w Lublinie Edukacja w województwie lubelskim Edukacja w województwie lubelskim Lublin, sierpień 2015

2 Pomoc państwa w realizacji zadań oświatowych

3 Programy rządowe „Wyprawka szkolna” P rogram skierowany do rodzin w trudnej sytuacji materialnej. Środki na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. Corocznie zmienia się grupa beneficjentów uprawnionych do uczestnictwa w programie. RokKwota przyznanaWydano zł zł dla uczniów zł zł dla uczniów zł ,19 zł dla uczniów w tym: zł zasiłku powodziowego dla 906 uczniów zł ,25 zł dla uczniów zł ,52 zł dla uczniów zł ,55 zł dla uczniów zł ,04 zł dla uczniów zł

4 Programy rządowe „Radosna szkoła” Program skierowany do podmiotów prowadzących szkoły podstawowe. Środki na wyposażenie miejsc zabaw oraz budowę placów zabaw. Łączna kwota na lata – Z czego przeznaczono do realizacji: Na zakup pomocy:2009 – (378 szkół) 2010 – (464 szkoły) 2011 – (83 szkoły) 2012 – (14 szkół) 2013 – (17 szkół) 2014 – (5 szkół) Place zabaw: 2010 – (88 szkół) 2011 – (62 szkoły) 2012 – (39 szkół) 2013 – (21 szkół) 2014 – (13 szkół).

5 Dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego D otacja przeznaczona na obniżenie kosztów pokrywanych przez rodziców dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli na realizację zajęć wykraczających poza podstawę programową. RokPlanWykonanie zł (IX-XII) zł Dotacja przyznana na dzieci w wieku 2,5 do 6 lat zł zł Z dotacji skorzystało średnio w ciągu roku dzieci zł Dotacja przyznana na dzieci w wieku 2,5 do 6 lat

6 Programy rządowe „Moje boisko – Orlik 2012” Rok gmin Rok gmin Rok gmin Rok gminy Rok gmin Łącznie powstało 149 nowoczesnych kompleksów sportowych przy szkołach/placówkach oświatowych woj. lubelskiego.

7 Programy rządowe „Cyfrowa szkoła” Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych; Realizowany w okresie od 4 kwietnia 2012 r. do 31 sierpnia 2013r.; Przedsięwzięcie pilotażowe dla planowanego wieloletniego programu rządowego; W województwie lubelskim przystąpiło 29 szkół (745 nauczycieli i 6140 uczniów); Środki przyznane dla województwa lubelskiego: zł dotacji oraz ,46 zł tzw. wkładu własnego.

8 Pomoc państwa w realizacji zadań oświatowych Kształcenie młodocianych Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (16-18 lat): zł dla 1004 młodocianych zł dla 1016 młodocianych zł dla 1265 młodocianych zł dla 1331 młodocianych zł dla 1371 młodocianych ( zł *) zł dla 1191 młodocianych ( zł *) zł dla 1081 młodocianych zł dla 1244 młodocianych (plan) * Środki zagwarantowane przez Ministerstwo Pracy na wypłaty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

9 Pomoc państwa w realizacji zadań oświatowych Pomoc socjalna Środki finansowe (stypendia) skierowane do dzieci z i młodzieży z rodzin pozostających w trudnej sytuacji materialnej.. RokŚrodki przekazane Środki wykorzystane Środki własne gminy zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 2015* zł * - środki przekazane gminom na realizację zadania w okresie I - VI br.

10 Program Rządowy pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne – zasiłki powodziowe: 2010 – zł dla 906 uczniów 2011 – nie było 2012 – zł dla 28 uczniów 2013 – nie było 2013 – zł; wydano zł dla 17 uczniów 2014 – zł; wydano zł dla 133 uczniów (nie doszedł do skutku wyjazd terapeutyczny , na który przewidziano zł) 2015 – zł Pomoc państwa w realizacji zadań oświatowych

11 Pomoc państwa w realizacji zadań oświatowych Stypendia Prezesa Rady Ministrów Stypendia dla uzdolnionej młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych 2008 (I-VI) – zł dla 246 stypendystów (IX-XII) – zł dla 264 stypendystów zł dla 264 stypendystów 2010 (I-VI) – zł dla 264 stypendystów (IX-XII) – zł dla 266 stypendystów 2011 (I-VI) – zł dla 266 stypendystów (IX-XII) – zł dla 268 stypendystów 2012 (I-VI) – zł dla 268 stypendystów (IX-XII) – zł dla 264 stypendystów 2013 (I-VI) – zł dla 264 stypendystów (IX-XII) – zł dla 258 stypendystów 2014(I-VI) – zł dla 258 stypendystów (IX- XII) – zł dla 257 stypendystów 2015 (I-VI) – zł dla 256 stypendystów

12 Pomoc państwa w realizacji zadań oświatowych Stypendia Ministra Edukacji Narodowej Stypendia dla uzdolnionej młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Rok Liczba stypendystów Wysokość stypendium Wartość ,00 zł35 200,00 zł ,00 zł54 400,00 zł ,00 zł33 000,00 zł ,00 zł39 000,00 zł ,00 zł75 000,00 zł , 00 zł36 000, 00 zł ,00 zł66 000,00 zł Razem ,00 zł

13 Pomoc państwa w realizacji zadań oświatowych Wypoczynek dzieci i młodzieży RokNa sfinansowanieDofinansowanie zł dla 953 dzieci zł w tym – zł dla dzieci pracowników byłych PGR zł dla 1607 dzieci zł dla dzieci zł dla dzieci zł dla dzieci zł dla dzieci zł dla dzieci zł dla dzieci zł dla dzieci zł dla dzieci zł dla dzieci zł dla dzieci zł dla dzieci zł zł

14 Pomoc państwa w realizacji zadań oświatowych Doskonalenie zawodowe nauczycieli („granty LKO”) RokPlanWykonanie zł zł oraz zł w ramach projektu „Komputer dla ucznia” dla nauczycieli zł zł dla 1359 nauczycieli zł zł dla 2075 nauczycieli zł zł dla 2100 nauczycieli zł zł dla 3500 nauczycieli zł zł dla 3800 nauczycieli zł zł dla 2330 nauczycieli zł dla 3700 nauczycieli

15 Pomoc państwa w realizacji zadań oświatowych Awans zawodowy nauczycieli Mianowani 2008 – zł dla 163 osób 2009 – zł dla 887 osób 2010 – zł dla 1072 osób 2011 – zł dla 1003 osób 2012 – zł dla 991 osób 2013/2014 – środki uwzględniane w subwencji oświatowej Dyplomowani 2008 – zł dla 1558 osób 2009 – zł dla 1738 osób 2010 – zł dla 1752 osób 2011 – zł dla 1268 osób 2012 – zł dla 961 osób 2013 – zł dla 1151 osób 2014 – zł dla 1099 osób zł dla 979 osób

16 Pomoc państwa w realizacji zadań oświatowych Podręcznik dla klas I i II szkół podstawowych rok szkolny 2014/15 Nasz elementarz dla kl. I - dostarczono egzemplarzy (w 4 transzach) dla 899 szkół; rok szkolny 2015/16 Nasz elementarz (rezerwa) dla kl. I – 5610 egzemplarzy; Nasza szkoła dla kl. II - dostawa I transzy do 899 szkół egzemplarzy.

17 Pomoc państwa w realizacji zadań oświatowych Dotacja podręcznikowa Wyposażenie szkół podstawowych i szkół artystycznych w podręczniki do zajęć z zakresu języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe – zł; wykonanie z zakupu podręcznika do j. obcego skorzystało 858; z zakupu materiałów edukacyjnych skorzystało 862; 2015 – zł; z programu może skorzystać 985 szkół podstawowych 483 szkoły gimnazjalne

18 Pomoc państwa w realizacji zadań oświatowych „Bezpieczna i przyjazna szkoła” Program skierowany do jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszeń, fundacji na realizację działań z zakresu podniesienia poziomu bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży w szkołach. RokPlanWykonanie zł zł zł 74 szkoły „Książki naszych marzeń” Program skierowany do szkół podstawowych. Ma na celu rozwój czytelnictwa wśród dzieci. Wysokość dotacji uzależniona jest od ilości dzieci w szkole, tj zł.; 1300 zł.; 2170 zł. RokPlanWykonanie zł

19 Program Rządowy „Bezpieczna +” Program „Bezpieczna +” będzie realizowany w latach skierowany do organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły; adresowany m.in. do uczniów, rodziców i innych pracowników szkół; - w tym roku (2015) na realizację programu rząd przeznaczy 15 mln zł., na każdy kolejny rok (2016, 2017, 2018) zostanie przeznaczone po 20 mln zł. - celem „Bezpiecznej+” jest poprawa bezpieczeństwa uczniów, zarówno w szkole, jak i poza nią; - termin składania wniosków upływa 15 września 2015 roku Szczegóły: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”

20 Zmiany w sieci szkół Liczba uczniów na poszczególnych etapach kształcenia

21 Wychowanie przedszkolne woj. lubelskie - dynamika zmian

22 Edukacja przedszkolna (woj. lubelskie) źródło: Kuratorium Oświaty w Lublinie, Urząd Statystyczny w Lublinie Rok szkolny 2009/2010 Rok szkolny 2010/2011 Rok szkolny 2011/2012 Rok szkolny 2012/2013 Rok szkolny 2013/2014 Rok szkolny 2014/2015 % trzylatków objętych wychowaniem przedszkolnym 37%41%49%43% 53% urodzonych % urodzonych % czterolatków objętych wychowaniem przedszkolnym 51%54%63%58% 69% urodzonych % urodzonych % pięciolatków objętych wychowaniem przedszkolnym 70%79%94%89% 93% urodzonych % urodzonych

23 Edukacja przedszkolna (woj. lubelskie)

24 Liczba szkół podstawowych ze specjalnymi woj. lubelskie – dane na podstawie SIO Rok Ogólna liczba szkół Bez szkół filialnych Prowadzone przez JST Liczba szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej Liczba małych szkół (do 70 uczniów) Liczba małych szkół (prowadzone przez JST)

25 Liczba szkół podstawowych wg organów prowadzących woj. lubelskie – dane na podstawie SIO Organ prowadzący Fundacje Gmina Miasto na prawach powiatu Minister ds. sprawiedliwości Organizacje Społeczne2111 Organizacje Wyznaniowe Osoba Fizyczna – Pracodawca Powiat ziemski Przedsiębiorstwa Osób Fizycznych Samorząd województwa Spółki Prawa Handlowego12334 Stowarzyszenia Suma końcowa

26 Liczba szkół podstawowych woj. lubelskie - dynamika zmian

27 Liczba uczniów w szkołach podstawowych /łącznie z filiami/– woj. lubelskie Rok2006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/15 Liczba uczniów ogółem Bez oddziałów przedszkolnych

28 Liczba uczniów w szkołach podstawowych woj. lubelskie - dynamika zmian

29 IIIIIIIVVVIŚrednio 2007/0815,6616,8416,7317,9818,5317,9017, /0915,5716,5616,5017,6018,0717,9917, /1015,4016,3216,3517,2317,7217,6316, /1115,3815,8915,8516,7417,2317,0916, /1215,8816,1815,9317,0016,8616,8416, /1315,7516,4216,2716,4917,3116,5416, /1415,8416,1116,4016,8516,6816,7516, /1517,4615,8915,9916,5616,9216,1816,50 Średnia liczba uczniów w oddziałach klas I – VI SP

30 Liczba uczniów w „małych szkołach” (SP do 70 uczniów)

31 Liczba gimnazjów – dynamika zmian

32 Liczba uczniów w gimnazjach – dynamika zmian

33 Liczba uczniów w oddziałach klas I-III gimnazjów

34 Średnia liczba uczniów w oddziałach klas I-III gimnazjów Rok szkolny 2006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/15 Liczba uczniów23,9323,2922,5622,1421,5821,7721,4521,3821,15

35 Średnia liczba uczniów w oddziałach klas I-III gimnazjów w latach

36 Liczba szkół ponadgimnazjalnych – dynamika zmian

37 Liczba uczniów w publicznych szkołach ponadgimnazjalnych – dynamika zmian

38 Nauczyciele w woj. lubelskim w latach

39 Wynagrodzenia nauczycieli Średnie wynagrodzenia od 1 września 2012 r. kształtują się na następującym poziomie: dla nauczyciela stażysty: 2717,59 zł. dla nauczyciela kontraktowego: 3016,54 zł. dla nauczyciela mianowanego: 3913,34 zł. dla nauczyciela dyplomowanego: 5000,38 zł.

40 Wzrost średniego wynagrodzenia względem roku 2007 (w %)

41 Wzrost wynagrodzeń nauczycieli na tle wzrostu PKB i inflacji

42 Wzrost subwencji w latach na tle wzrostu PKB i inflacji

43 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Kuratorium Oświaty w Lublinie Edukacja w województwie lubelskim Edukacja w województwie lubelskim2006-2015 Lublin, sierpień 2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google