Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MIEJSCA WARTE OBEJRZENIA W POWIECIE WOŁOMIŃSKIM Wykonał Jakub Pisarek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MIEJSCA WARTE OBEJRZENIA W POWIECIE WOŁOMIŃSKIM Wykonał Jakub Pisarek."— Zapis prezentacji:

1 MIEJSCA WARTE OBEJRZENIA W POWIECIE WOŁOMIŃSKIM Wykonał Jakub Pisarek

2 Dom świętej Faustyny w Ostrówku

3 Jest to jeden z najważniejszych zabytków powiatu wołomińskiego. Związany on jest ze sławną zakonnica Heleną Kowalską. Historia tego miejsca oraz owej siostry zakonnej zaczęła się od wizji cierpiącego Jezusa Chrystusa, gdyż to ona namówiła młodziutką zakonnice by wyruszyła do Warszawy w poszukiwaniu klasztoru. Jednak skończyła zaledwie 3 klasę szkoły podstawowej, więc nie posiadała większego wykształcenia, a w dodatku jej biedne pochodzenie nie pozwalało jej na to. Warto dodać, że jej rodzice przed wyjazdem nie godzili się na tą podróż, ponieważ nie chcieli stracić ich darmowej pomocy domowej, która zajmowała się większością obowiązków.

4 Mała Helenka podczas poszukiwań natknęła się na proboszcza św. Jakuba. Okazało się, że on znał rodzinę, która poszukuje gosposi. Dziewczynka zgodziła się, gdyż mogła zatrzymać się gdzieś by zdobyć większe wykształcenie oraz zarobić trochę. Przyjechała do rodziny Lipszyców, właścicieli tego domu, robiła to co wcześniej, czyli prace kobiece. Jako ciekawostkę można dodać, że opiekowała się czwórką dzieci, a nie siódemką jak pisze większość mediów. Po roku pracowania w 1925r. musiała opuścić ten modrzewiowy budynek, gdyż wstąpiła do,,Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia".

5 Sam budynek według teraźniejszych ludzi wygląda jakby był przeznaczony dla średnio bogatych ludzi, lecz mieszkała tam bardzo zamożna rodzina. Dzisiaj pełni on funkcję religijną oraz edukacyjną. Możemy tam przyjść na mszę, czy się pomodlić albo zwiedzić i poznać lub powspominać XX-wieczne przedmioty codziennego użytku.

6 Pałac w Woli Rasztowskiej

7 Według miejscowej legendy należał kiedyś do sławnego króla Jana III Sobieskiego. Jest to rekonstrukcja neobarokowego budynku z około 1680 roku, gdyż został on zniszczony podczas II wojny światowej, a odbudowany w 1951-1953 roku według projektu Jana Wolińskiego. Data wybudowania, autor oraz wygląd pierwotnego pałacu w Woli Rasztowskiej nie są znane. Prawdopodobnie został on wybudowany po 1650 roku przez rodzinę Łuszczewskich, w której posiadaniu pozostawał do 1688 roku.

8 Pałac posiada parter i jedno piętro oraz rozbudowaną sieć piwnic, lecz w tym momencie większości korytarzy jest zawalonych gruzem. Aktualnie jest placówką publiczną, w której znajduję się szkoła podstawowa im. Jana III Sobieskiego. Pierwotny pałac uległ zniszczeniu w ok. 70% w 1943 roku. Jedyną pozostałością po budynku z tamtych czasów są mury magistralne zachowane w partiach piwnic, alkierze do wysokości 1 piętra oraz cztery piwnice w płd. zach. narożniku, które zachowały pierwotne sklepienie. Elementy regularnego, barokowego założenia ogrodowego zostały wprowadzone po odbudowie pałacu. Przy pałacu znajduje się także ogród, a jego krótki opis z 1836 roku wspomina o istniejących czterech stawach, które były jeszcze w 1953 roku. Dwa regularne prostokątne stawy przed elewacją ogrodową pałacu odnotował Jan Woliński na rysunku rejestrującym położenie ruin odbudowywanego pałacu.

9 W parku przeważają drzewa liściaste, głównie lipy, topole, akacje, klony, jesiony i wierzby. Sześć spośród drzew pochodzi z czasów założenia parku, z końca XIX wieku. Reszta drzew stanowiąca ok. 95% drzewostanu pochodzi z okresu powojennego. Pałac położony jest w północnej części dawnego parku. Północnowschodnia część parku zajęta jest pod boisko sportowe. Południową część zajmują dwa stawy, z których południowozachodni posiada zadrzewioną wyspę. Na granicy zachodniej parku znajdują się zabudowania gospodarcze. Zachował się ślad dawnej alei prowadzącej do podwórza i na pola. Obecnie na dawnym podwórzu stoją bloki mieszkalne.

10 Cmentarz w Radzyminie

11 Słynie przede wszystkim ze znajdujących się na nim czterech mogił, w których spoczywa kilkuset żołnierzy poległych w Bitwie o Radzymin w sierpniu 1920 roku. Cmentarz żołnierzy 1920r. w Radzyminie jest jednym z najważniejszych miejsc pamięci narodowej. Oprócz wymienionych wyżej poległych w Bitwie o Radzymin, jest on bratnią mogiła 127 żołnierzy polskich z września 1939r., żołnierzy Polski Podziemnej 1939-1945 oraz ofiar sowieckich łagrów. Przy bramie wejściowej możemy zauważyć cztery tablice poświęcone owym patriotom. Natomiast w kaplicy z obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej, która znajduje się na cmentarzu również umieszczone są urny z ziemią z Katynia i cmentarzy żołnierzy polskich 1920 roku w Grodnie, Nowogródku i Wołkowysku oraz również tablice pamiątkowe.

12 Ilu żołnierzy z 1920r. pochowano we wspólnych grobach? Może 300, a może dwukrotnie więcej. Wtedy, w 1920r. miejscowy cmentarz w Radzyminie okazał się za mały, aby pomieścić ciała poległych. Maria Kronenbergowa, właścicielka cegielni, na nowy cmentarz użyczyła prawie 3ha gruntu na błoniach dawnego folwarku "Wioska Radzymińska". Ciała żołnierzy przewożono na te odległy 2km od centrum miasta teren. We wspólnej mogile pochowano tych, których nie zidentyfikowano. Cmentarz ogrodzono początkowo kolczastym drutem. Chodząc po powyższym miejscu wiecznego spoczynku możemy powspominać ludzi, dzięki którym żyjemy w obecnym, wolnym państwie.

13 Pałac w Chrzęsnem

14 W księdze lustracyjnej województwa mazowieckiego z 1565 r. opisany jest dwór i folwark w Chrzęsnem. Do niedawna mówiło się, że był to solidny, drewniany dwór obronny. Dziś – w świetle badań archeologicznych związanych z prowadzonym w pałacu remontem - wiadomo z całą pewnością, że dwór Wojsławskich był murowany. Datowane na późny gotyk spore fragmenty ceglanych fundamentów są nie lada sensacją. Wschodniomazowieckie budowle z tego okresu prawie zawsze były drewniane. Istniejący obecnie pałac jest nieco młodszy, ale i tak posiada status najstarszego zabytku powiatu wołomińskiego.

15 Wybudował go po 1623 r. nowy właściciel dóbr Chrzęsne - Stefan Dobrogost Grzybowski wraz z małżonką - Marią Joanną z Petingerów. W ciągu kolejnych wieków majątek przechodził przez wiele szlacheckich rąk. Pałac przebudowywano przynajmniej kilkakrotnie. Na przełomie XIX i XX w. pełnił rolę swoistego „salonu artystycznego”. To tutaj bywała warszawska śmietanka towarzyska, tutaj powstały najsłynniejsze dzieła polskiego impresjonizmu i tutaj także doszło do skandalu towarzyskiego, spowodowanego namalowaniem przez Podkowińskiego głośnego „Szału uniesień”. Dopatrywano się podobieństwa bohaterki obrazu do pięknej Ewy Kotarbińskiej – spędzającej wakacje w rodzinnym domu w Chrzęsnem lub do której z jej sióstr – Stanisławy Maszyńskiej albo Wincentyny Karskiej.

16 Podczas II wojny w pałacu kwaterowały wojska niemieckie. Nieużytkowany od 1997 r. powoli popadał w ruinę. Dopiero na początku XXI w. rozpoczęto szeroko zakrojone prace rewitalizacyjne. Podzielono je na cztery etapy: badawczy, projektowy, wykonawczy i wykończeniowy. Pierwszy pozwolił na dokonanie wielu ciekawych odkryć, drugi i trzeci spowodowały, że wnętrza pałacu ponownie przypominają dawną siedzibę ziemiańską a w ramach czwartego dokonuje się właśnie odtwarzanie przypałacowego parku.

17 Kościół parafialny p.w. Trójcy Świętej w Kobyłce

18 Został wybudowany w latach 1736-1740 według projektu i pod osobistym nadzorem lombardzkiego architekta Guido Antonio Longhi. Fundatorem budowy był biskup Marcin Załuski, który też konsekrował kościół w 1741 roku. Po roku 1742 sklepienie nawy głównej oraz ściany prezbiterium pokryte zostały freskami autorstwa Grzegorza Łodzińskiego. W 1944 roku wycofujący się Niemcy wysadzili całkowicie wieżę zachodnią, którą odbudowano w latach 1947-1951 (ze zmianami w kształcie hełmu i okien w stosunku do stanu pierwotnego). W latach 1958-1961 konserwatorzy Władysława i Konstanty Tiuninowie przeprowadzili konserwację wnętrz świątyni.

19 W 1971 roku od pozostawionej przez złodzieja świeczki spłonął ołtarz główny wraz z obrazem Ostatnia Wieczerza na drzwiczkach tabernakulum. W latach 1971-1973 ukończono wieżę wschodnią na wzór zachodniej. Kościół Świętej Trójcy był Kościołem Jubileuszowym w 2000 roku. Obecnym proboszczem jest Ksiądz Dziekan Prałat Jan Andrzejewski. 13 marca 2011 roku parafia otrzymała od Archidiecezji warszawskiej relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki. 23 października 2011 roku abp Henryk Hoser poświęcił pomnik braci Załuskich: Józefa Andrzeja, Andrzeja Stanisława oraz Marcina, który był fundatorem kobyłkowskiej świątyni. Pomnik znajduje się obok Bazyliki.

20 19 maja 2014 roku parafia otrzymała relikwie krwi św. Jana Pawła II. Decyzja o nadaniu tytułu honorowego została zakomunikowana 9 października 2010 roku. 18 czerwca 2011 roku odbyła się uroczystość nadania tytułu wraz z konsekracją nowego ołtarza. Liturgii przewodniczył abp Henryk Hoser.

21 Dwór w Dębinkach

22 Został dwukrotnie przebudowany w pierwszej połowie XIX wieku przez Ksawerego Dybowskiego i w drugiej połowie XIX wieku przez budowniczego Władysława Mierzanowskiego. Według innej wersji na miejscu pierwotnej XVII-wiecznej budowli Ksawery Dybowski w pierwszej połowie XIX wieku wybudował nowy Pałac. W 1871 r. majątek Dębinki został sprzedany. Odtąd zmieniał kilkakrotnie właściciela. Po I wojnie światowej przeszedł na własność księcia Michała Woronieckiego, który sprzedał go w latach 20-tych Helenie Osowskiej.

23 Wojny oszczędziły Dębinki. Podczas II wojny światowej Helena Osowska zamieszkiwała we dworze. Schronienie znaleźli tu partyzanci, żołnierze Armii Krajowej i powstańcy warszawscy. W 1944 r. dwór został opuszczony. Przez krótki okres mieściło się tam dowództwo wojsk niemieckich, a później szpital dla rannych żołnierzy radzieckich. Reforma rolna z 1948 r. przyznała ludności wiejskiej ziemie majątku. Pałac uległ zdewastowaniu, w latach 1948- 50 został odbudowany. Obecnie jest to klasyczny dwór, murowany z cegły oraz parterowy. Pobudowany na głębokich piwnicach. W pomieszczeniach znajduje się dekoracja sztukatorska z II połowy XIX wieku. Obok pałacu znajdują się dwie oficyny dworskie wzniesione prawdopodobnie również w II połowie XVIII wieku. Całość terenu otacza park założony w XVIII wieku, a następnie przekształcony w XIX-XX wieku, z podjazdem od frontu. W parku do dziś zachowały się okazy starodrzewu.

24 11 września 2004 r. na ścianie Pałacu, uroczyście odsłonięto i poświęcono tablicę pamiątkową ku czci dh ppor. Wacława Mroza „Gawrona”, dowódcy plutonu dywersyjnego Ośrodka Wyszków obwodu „Rajski Ptak” Armii Krajowej, instruktora podchorążówek Szarych Szeregów „Agricola” i Ośrodka Wyszków, nauczyciela tajnego nauczania. Decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania w Ostrołęce z dnia 01.09.1991 r. w Dębinkach został utworzony Dom Dziecka. Początkowo było w nim tylko 25 dzieci. Już w następnym roku ich liczba wzrosła do 85. Później wahała się w granicach 50 – 60 wychowanków. W 2006 roku została zmieniona nazwa z Domu Dziecka na Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo- Wychowawczą. W 2013 r. nazwa została zmieniona na Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Dębinkach.

25 Kościół parafialny p.w. Andrzeja Boboli i Michała Archanioła w Strudze

26 Został zbudowany w latach 1928-1931 według projektu Feliksa Michalskiego. We wnętrzu świątyni znajdują się zaprojektowane przez prof. Wincentego Kućmę, a wykonane przez Antoniego Oremusa z Krakowa ołtarze Matki Boskiej Fatimskiej i św. Andrzeja Boboli. Prof. Kućma jest też autorem projektu ambony, marmurowego lichtarza oraz pancernego tabernakulum. Ostateczny kształt architektoniczny uzyskał w latach osiemdziesiątych kiedy to dobudowano do niego dwie nawy boczne, umiejętnie wkomponowane w bryłę kościoła.

27 Naprzeciwko tej świątyni po drugiej stronie al. J. Piłsudskiego znajdowała się zburzona w końcu łat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia, neobarokowa, jednopiętrowa willa zbudowana ok. 1923 r. należąca do Zgromadzenia Michalitów Figura św. Michała Archanioła jest dziełem Mieczysława Stobierskiego. W oknach świątyni znajdują się witraże według projektu Stanisława Jakubczyka, a podłogę świątyni pokrywa marmurowa posadzka. Tuż przy ołtarzu św. Andrzeja Boboli zwraca uwagę marmurowo- miedziana chrzcielnica. W końcu 2002 r. wokół kościoła wykonano drogę krzyżową.

28 Wiernych na nabożeństwa i modlitwę nawołują umieszczone na kościelnej wieży trzy dzwony, wykonane w 1968 r. w ludwisarni w Węgrowie: „Maryja” o wadze 550kg, „Andrzej Bobola”—350kg i „Michał Archanioł”—200kg. Księgi parafialne prowadzone są od 1953 r.

29 Kościół parafialny p.w. Przemienienia Pańskiego w Radzyminie

30 Został zbudowany w latach 1779-1780 w stylu klasycystycznym, według projektu Jana Chrystiana Kamsetzera, a rozbudowany w latach 1897-1919 o dwie boczne nawy i dwie wieże. Od 1992 r. jest kolegiatą i siedzibą radzymińskiej kapituły Kolegiackiej. W kościele zachowały się XVIII-wieczne obrazy i rzeźby. Obok świątyni znajduje się plebania z drugiej połowy XVIII wieku.

31 Pod koniec II wojny światowej front kościoła wraz z wieżami został wysadzony przez cofające się wojska niemieckie. Odbudową zajmował się ks. Maksymilian Kościakiewicz, a wspomagał go wikariusz, ks. Henryk Żochowski. W latach 1976- 1977 ks. Prałat Stanisław Lis zmienił konstrukcję dachu z drewnianej na stalową i pokrył całość blachą miedzianą. Owy budynek jest parafią rzymskokatolicką w dekanacie radzymińskim diecezji warszawsko-praskiej. Mieści się przy ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej.

32 Dwór w Głuchach

33 Znany jest, dzięki temu, że urodził się tu Cyprian Kamil Norwid. Wybudowany został pod koniec XVIII wieku przez Michała Zdzieborskiego oraz jego syna. Po śmierci potomka dwór został pod opieką Ludwiki, córki syna, w 1804r. Kiedy wyszła za mąż i zamieszkała tu ze swoją drugą połówką na świat przyszedł młodziutki Norwid. Jest to parterowy budynek, który w obecnej postaci stoi od 1822 kiedy został rozbudowany oraz przekształcony.

34 We wnętrzu znajdziemy rzeźbiarz Bolesława Jeziorańskiego, stare meble i wiele pamiątek po rodzinie Cypriana. Żeby dojechać do trzeba przebyć aleje zabytkowych klonów. Dookoła można zauważyć wielki park, na którym znajduje się teraz miejsce dla koni właścicieli. Można go zwiedzać, gdyż potrzeba pieniędzy na remont, lecz wstęp jest dozwolony dopiero po telefonicznym umówieni się, więc nie można przyjechać na gapę, ale warto przebyć chociaż kilka minut w domu, gdzie wychowywał się najsłynniejszy poeta Cyprian Kamil Norwid.


Pobierz ppt "MIEJSCA WARTE OBEJRZENIA W POWIECIE WOŁOMIŃSKIM Wykonał Jakub Pisarek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google