Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Centrum Kształcenia Ustawicznego Liczba słuchaczy Rok szkolny Liczba słuchaczy Liczba oddz. 2010/2011 398/175 19 2009/2010 418/191 18 2008/2009 449/179.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Centrum Kształcenia Ustawicznego Liczba słuchaczy Rok szkolny Liczba słuchaczy Liczba oddz. 2010/2011 398/175 19 2009/2010 418/191 18 2008/2009 449/179."— Zapis prezentacji:

1 Centrum Kształcenia Ustawicznego Liczba słuchaczy Rok szkolny Liczba słuchaczy Liczba oddz. 2010/2011 398/175 19 2009/2010 418/191 18 2008/2009 449/179 17 2007/2008 580/242 20 2006/2007 625/266 20

2  Gimnazjum dla Dorosłych (3 – letnie)  Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych  II Technikum Uzupełniające dla Dorosłych (3 – letnie po ZSZ)  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (3 – letnie)  Liceum Uzupełniające dla Dorosłych (2 – letnie po ZSZ)  Szkoła Policealna dla Dorosłych (1,5 roku do 2 – lat) kucharz małej gastronomii, operator obrabiarek skrawających CNC, sprzedawca, malarz – tapeciarz, fryzjer, murarz, ślusarz, technolog robót wykończeniowych w budownictwie technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik handlowiec, technik elektryk, technik mechanik, technik budownictwa, technik elektronik technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik usług kosmetycznych

3 Pracownicy administracjiPracownicy obsługi Nauczyciele – poziom awansu zawodowego Lp. Stopień awansu zawodowego Stan obecny 1.Stażysta2 2.Kontraktowy9 3.Mianowany6 4.Dyplomowany16 Razem33 StanowiskoWymiar etatu Ilość osób Główna księgowa11 Kierownik gospodarczy11 Sekretarz11 Starszy referent11 Pomoc biurowa - księgowość0,5001 Razem4,5005 StanowiskoWymiar etatu Ilość osób Woźna11 Sprzątaczka33 Konserwator1,5002 Konserwator – urz. elektr.0,2501 Razem5,7507

4 PRACOWNIA KOMPUTEROWA PRACOWNIA MATEMATYCZNA

5 FIRMA SYMULACYJNA „MOST” OŚRODEK DORADZTWA ZAWODOWEGO

6 PRACOWNIA JĘZYKOWA

7 Wyniki egzaminu maturalnego RokSzkoła% 2010 LO50% LU37,5% TU0% Razem40,9% 2009 LO57,1% LU57,1% TU33,3% Razem53,6% 2008 LO50% LU100% TU80% Razem68,75% Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe RokSzkoła% 2010 TU42,86% PS33,3% ZSZ75% Razem56,25 2009 TU11,1% PS53,8% ZSZ77,8% Razem48,4% 2008 TU20% PS50% ZSZ62,5% Razem32,6%

8 RokEgzaminPunkty (średnia) 2010 Cz. humanistyczna18,4 Cz. mat-przyrodnicza12,7 Język angielski20,8 Razem17,3 2009 Cz. humanistyczna19,5 Cz. mat-przyrodnicza12,9 Język angielski18,6 Razem17 2008 Cz. humanistyczna16,4 Cz. mat-przyrodnicza11,5 Język angielski- Razem14 Wyniki egzaminu gimnazjalnego

9 1. W okresie ostatnich lat zmniejszyła się liczba słuchaczy szkół wieczorowych. Przyczyn tego zjawiska należy upatrywać w następujących obszarach:  pojawiła się konkurencja w postaci szkół niepublicznych w naszym mieście i miastach ościennych  zniesiono obowiązkową służbę wojskową  w niektórych środowiskach występuje mała świadomość wagi edukacji dla rozwoju indywidualnego  zauważalny jest brak motywacji do poprawy kwalifikacji ze względu na brak perspektyw pracy 2. Centrum nie dysponuje kontem dochodów własnych 3. Brakuje funduszy na szkolenia nauczycieli zwłaszcza w zakresie andragogiki 4. Konieczny jest remont dachu i elewacji zewnętrznej budynku

10  Szkoła Podstawowa dla Dorosłych (1 rok)  II Technikum Uzupełniające dla Dorosłych (3 – letnie po ZSZ) – system zaoczny  Liceum Uzupełniające dla Dorosłych (2 – letnie po ZSZ) - system zaoczny  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (3 – letnie) – system zaoczny  Szkoła Policealna dla Dorosłych (1,5 roku do 2 – lat) – system stacjonarny

11 Formy szkolne dostosowane do oczekiwań - dominacja kształcenia w liceum ogólnokształcącym z nastawieniem na maturę Kształcenie w szkołach zawodowych w ścisłej współpracy z pracodawcami i rzemiosłem Kształcenie na poziomie średnim zawodowym nastawione na egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe Gimnazjum dla Dorosłych – kontynuacja dobrej praktyki – zapobieganie wykluczeniu społecznemu młodzieży od lat 16 Kształtowanie i rozwój przedsiębiorczości wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych – projekt Przedsiębiorczy nastolatek – oferta skierowana do szkół w systemie dziennym, czyli jednodniowa praktyka zawodowa w ramach przedmiotu podstawy przedsiębiorczości Ośrodek Doradztwa Zawodowego – cel główny: pomoc jednostce w planowaniu własnego rozwoju zawodowego zgodnego z osobistym potencjałem o potrzebami rynku pracy – zajęcia warsztatowe w ODZ Doskonalenie zawodowe nauczycieli dostosowane do potrzeb Centrum Formy pozaszkolne – krótkie formy potwierdzania kwalifikacji zawodowych np. kursy i szkolenia Akredytacja Śląskiego Kuratora Oświaty

12


Pobierz ppt "Centrum Kształcenia Ustawicznego Liczba słuchaczy Rok szkolny Liczba słuchaczy Liczba oddz. 2010/2011 398/175 19 2009/2010 418/191 18 2008/2009 449/179."

Podobne prezentacje


Reklamy Google