Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Łamanie praw człowieka. Spis Treści ● Dlaczego łamane są prawa człowieka? ● Łamanie praw człowieka ● Przyczyny łamania praw człowieka ● Najbardziej powszechne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Łamanie praw człowieka. Spis Treści ● Dlaczego łamane są prawa człowieka? ● Łamanie praw człowieka ● Przyczyny łamania praw człowieka ● Najbardziej powszechne."— Zapis prezentacji:

1 Łamanie praw człowieka

2 Spis Treści ● Dlaczego łamane są prawa człowieka? ● Łamanie praw człowieka ● Przyczyny łamania praw człowieka ● Najbardziej powszechne przykłady łamania praw człowieka

3 Dlaczego łamane są prawa człowieka? Prawa człowieka, wydawać by się mogło, powinny być przestrzegane w każdej sytuacji. Niestety, w rzeczywistości okazuje się, że wciąż na całym świecie ten podstawowy kodeks nie jest przestrzegany. Dla wielu osób oznacza to wiele cierpienia, życie w niegodnych warunkach, brak możliwości rozwoju i zmiany swojej aktualnej sytuacji. Wiąże się to z rodzinnymi tragediami, cierpieniem wielu niewinnych osób.

4 Przyczyn łamania ludzkich praw jest bardzo wiele. Jedną z nich jest chęć zdobycia bogactwa, a co się z tym wiąże – wykorzystania innych osób do tego celu. Dlatego wciąż możemy usłyszeć o dramatycznych porwaniach osób do pracy w ciężkich obozach, wiele młodych kobiet wyjeżdża za granicę z nadzieją na dobrą pracę, a na miejscu okazuje się, że są one przetrzymywane w piwnicach albo barakach, zmuszane do prostytucji, molestowane seksualnie, pozbawione kontaktu ze światem zewnętrznym. Ich rodziny myślą, że nie żyją, trudno więc mówić o ewentualnych poszukiwaniach.

5 Przykładów łamania praw człowieka jest wiele; nie istnieje chyba państwo,w którym te prawa nigdy nie były lub nie są łamane. Wśród przyczyn takiego stanu wymienia się czynniki: ● Ekonomiczne ● Kulturowe ● Prawne ● Polityczne

6 Przyczyny ekonomiczne Ekonomiczne przyczyny nieprzestrzegania czy też łamania praw człowieka można znaleźć najczęściej w krajach bardzo słabo rozwiniętych. Biedna, niewykształcona oraz pozbawiona podstawowych warunków do życia ludność, nie umie wyegzekwować praw jej przysługujących, często nawet ich sobie w ogóle nie uświadamia. Podobnymi przyczynami można tłumaczyć fakt, że około 250 mln dzieci na świecie, w tym, co trzecie w Afryce i co piąte w Ameryce Łacińskiej pracuje zawodowo. Wykorzystanie dziecięcej siły roboczej, w ekstremalnych formach noszące znamiona niewolnictwa, rzadko wynika z dobrowolnych wyborów.

7

8

9

10 Przyczyny kulturowe Prawa człowieka zrodziły się w środowisku państw najwyżej rozwiniętych, wywodzących się z kultury europejskiej. Stąd też w mniejszym stopniu uwzględniają one religie, prawa i tradycje innych kultur. Rytualne okaleczenia, nieadekwatne do winy i niespełniające europejskich kryteriów sprawiedliwości kary za naruszenie lokalnych praw, społecznie akceptowana dyskryminacja pewnych grup ludności stanowią ciągle trudny do rozwiązania problem. Przykładem może być sposób traktowania kobiet przez ortodoksyjny islam.

11

12

13

14 Przyczyny prawne Liczne państwa świata nie zostały związane konwencjami, gdyż uznały je za niezbyt doskonałe, oraz za bardzo restrykcyjne albo ograniczające skuteczność prowadzonej przez nie polityki. Działania sprzeczne z konwencjami mają usprawiedliwienie właśnie w braku ratyfikacji tych konwencji. Przykładem może być prawo do życia, które jest zagwarantowane poprzez zakazanie kary śmierci. Jednak wiele państw jest zdania, iż w warunkach bardzo wysokich wskaźników przestępczości, groźba najwyższego wyroku stanowi pewnego rodzaju prewencję. W państwach gdzie wykonuje się karę śmierci, w 1996 roku zasądzono aż 7017 właśnie takich wyroków, a 4200 z niech zostało wykonane. Najczęściej egzekucje dokonywane były w Iranie, Chinach, w Rosji i na Ukrainie.

15

16

17

18 Przyczyny polityczne Mimo że świat staje się coraz bardziej cywilizowany i coraz powszechniej rządzi się regułami demokracji, ciągle w wielu państwach istnieją rządy autorytarne, niedopuszczające do realizacji praw politycznych lub uznające je tylko formalnie. W Chinach, Korei Północnej, w Iraku, na Kubie czy w Indonezji wszelkie wolności polityczne tolerowane są tylko w takim zakresie, w jakim pozostają zgodne z polityką państwa. Wyrażenie odrębnych poglądów, manifestowanie własnych racji poprzez zgromadzenia lub tworzenie organizacji opozycyjnych grozi sankcjami karnymi, ekonomicznymi lub prześladowaniami, spychającymi ich uczestników na pozycje dysydenckie.

19

20

21

22 W raporcie przygotowanym przez Amnesty International w roku 2000 wymienione zostały najbardziej powszechne przykłady łamania praw człowieka.

23

24 Źródła http://www.sciaga.pl/slowniki-tematyczne/493/lamanie-praw-czlowieka/ http://www.sciaga.pl/tekst/47282-48-lamanie_praw_czlowieka http://www.sciaga.pl/slowniki-tematyczne/493/lamanie-praw-czlowieka http://www.google.pl/search?q=lamanie+praw+czlowieka&rlz http://www.pogrywanie.pl/dlaczego-prawa-czlowieka-wciaz-sa-lamane Podręcznik „W centrum uwagi” A.Janickiego https://www.google.pl/search?q=przyczyny+ekonomiczne+lamania+praw+czlo wieka&rlz=1C1AVNC_enPL56

25 Dziękujemy za uwagę! Prezentację przygotowały: Ewelina Głuszkowska Jennifer Miemiec


Pobierz ppt "Łamanie praw człowieka. Spis Treści ● Dlaczego łamane są prawa człowieka? ● Łamanie praw człowieka ● Przyczyny łamania praw człowieka ● Najbardziej powszechne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google