Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W ARSZAWA, 1 WRZEŚNIA 2016 PREZENTACJA W YNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2016 R. G RUPA K APITAŁOWA P OLNORD S.A.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W ARSZAWA, 1 WRZEŚNIA 2016 PREZENTACJA W YNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2016 R. G RUPA K APITAŁOWA P OLNORD S.A."— Zapis prezentacji:

1 W ARSZAWA, 1 WRZEŚNIA 2016 PREZENTACJA W YNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2016 R. G RUPA K APITAŁOWA P OLNORD S.A.

2 ZASTRZEŻENIE N INIEJSZE OPRACOWANIE ZOSTAŁO SPORZĄDZONE WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH, I NIE MA NA CELU NAKŁANIANIA DO NABYCIA LUB ZBYCIA JAKICHKOLWIEK INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. O PRACOWANIE NIE STANOWI REKLAMY, OFERTY ANI PROPONOWANIA NABYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. Z OSTAŁY W NIM WYKORZYSTANE ŹRÓDŁA INFORMACJI, KTÓRE P OLNORD SA UZNAJE ZA WIARYGODNE I DOKŁADNE, JEDNAK NIE MA GWARANCJI, ŻE SĄ ONE WYCZERPUJĄCE I W PEŁNI ODZWIERCIEDLAJĄ STAN FAKTYCZNY. O PRACOWANIE MOŻE ZAWIERAĆ STWIERDZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI, KTÓRE STANOWIĄ RYZYKO INWESTYCYJNE LUB ŹRÓDŁO NIEPEWNOŚCI I MOGĄ ISTOTNIE RÓŻNIĆ SIĘ OD FAKTYCZNYCH REZULTATÓW. P OLNORD SA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EFEKTY DECYZJI, KTÓRE ZOSTAŁY PODJĘTE NA PODSTAWIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA. O PRACOWANIA NIE NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO ŹRÓDŁA WIEDZY WYSTARCZAJĄCEJ DO PODJĘCIA DECYZJI INWESTYCYJNEJ. O DPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SPOSÓB WYKORZYSTANIA INFORMACJI ZAWARTYCH W OPRACOWANIU SPOCZYWA WYŁĄCZNIE NA KORZYSTAJĄCYM Z OPRACOWANIA. O PRACOWANIE PODLEGA OCHRONIE WYNIKAJĄCEJ Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH. P OWIELANIE, PUBLIKOWANIE LUB JEGO ROZPOWSZECHNIANIE WYMAGA PISEMNEJ ZGODY P OLNORD SA. 2

3 S PIS T REŚCI  PORÓWNANIE WYNIKÓW I KONSENSUSU RYNKOWEGO  PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA 2016 R.  WYBRANE DANE FINANSOWE I OPERACYJNE  PRZYCHODY ORAZ ZYSK BRUTTO ZE SPRZEDAŻY  SPRZEDAŻ I OFERTA  WYNIKI FINANSOWE  ISTOTNE WYDARZENIA W II KWARTALE 2016 R. ORAZ PO ZAKOŃCZENIU II KWARTAŁU 2016 R. 3

4 P ORÓWNANIE WYNIKÓW I KONSENSUSU RYNKOWEGO 4 Grupa w I półroczu 2016 r. uzyskała wyniki lepsze od konsensusu rynkowego.

5 S PIS T REŚCI  PORÓWNANIE WYNIKÓW I KONSENSUSU RYNKOWEGO  PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA 2016 R.  WYBRANE DANE FINANSOWE I OPERACYJNE  PRZYCHODY ORAZ ZYSK BRUTTO ZE SPRZEDAŻY  SPRZEDAŻ I OFERTA  WYNIKI FINANSOWE  ISTOTNE WYDARZENIA W II KWARTALE 2016 R. ORAZ PO ZAKOŃCZENIU II KWARTAŁU 2016 R. 5

6 P ODSUMOWANIE II KWARTAŁU 2016 R. 6 S PRZEDAŻ L OKALI : 269 SZTUK L OKALE ODDANE : 163 SZTUKI 5 194 PUM P RZYCHODY : 35 850 TYS. ZŁ EBITDA: 2 580 TYS. ZŁ Z YSK N ETTO : 2 886 TYS. ZŁ S PRZEDAŻ W YNIKI FINANSOWE OPERACJE W PROWADZENIE DO SPRZEDAŻY : 2Q – 384 LOKALE

7 P ODSUMOWANIE I PÓŁROCZA 2016 R. 7 S PRZEDAŻ L OKALI : 546 SZTUK L OKALE ODDANE : 464 SZTUK, 20 711 PUM Z YSK N ETTO : 3 069 TYS. ZŁ P RZYCHODY : 105 241 TYS. ZŁ S PRZEDAŻ W YNIKI FINANSOWE OPERACJE E BITDA : 5 000 TYS. ZŁ W PROWADZENIE DO SPRZEDAŻY : 1H – 559 LOKALE 2H – 1022 LOKALE ( PRZYGOTOWANE )

8 S PIS T REŚCI  PORÓWNANIE WYNIKÓW I KONSENSUSU RYNKOWEGO  PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA 2016 R.  WYBRANE DANE FINANSOWE I OPERACYJNE  PRZYCHODY ORAZ ZYSK BRUTTO ZE SPRZEDAŻY  SPRZEDAŻ I OFERTA  WYNIKI FINANSOWE  ISTOTNE WYDARZENIA W II KWARTALE 2016 R. ORAZ PO ZAKOŃCZENIU II KWARTAŁU 2016 R. 8

9 W YBRANE DANE FINANSOWE I OPERACYJNE 9 P RZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I RENTOWNOŚĆ BRUTTO SPRZEDAŻY S PRZEDAŻ NETTO MIESZKAŃ Z ADŁUŻENIE FINANSOWE NETTO ORAZ WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA FINANSOWEGO NETTO DO KAPITAŁU WŁASNEGO [tys. zł] K OSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU I SPRZEDAŻY [mln zł] [szt.]

10 W YBRANE DANE FINANSOWE I OPERACYJNE W 2Q’16 10

11 W YBRANE DANE FINANSOWE I OPERACYJNE W 1H’16 11

12 Z APADALNOŚĆ D ŁUGU 12, Razem: 420 mln zł Obligacje: 262 mln zł Kredyty: 158 mln zł

13 S PIS T REŚCI  PORÓWNANIE WYNIKÓW I KONSENSUSU RYNKOWEGO  PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA 2016 R.  WYBRANE DANE FINANSOWE I OPERACYJNE  PRZYCHODY ORAZ ZYSK BRUTTO ZE SPRZEDAŻY  SPRZEDAŻ I OFERTA  WYNIKI FINANSOWE  ISTOTNE WYDARZENIA W II KWARTALE 2016 R. ORAZ PO ZAKOŃCZENIU II KWARTAŁU 2016 R. 13

14 14 R ENTOWNOŚĆ INWESTYCJI W PODZIALE NA MIASTA ( W SPÓŁKACH W 100% ZALEŻNYCH OD P OLNORD SA)

15 P RZYCHODY ORAZ Z YSK BRUTTO W PODZIALE NA M IASTA 15

16 P RZYCHODY ORAZ Z YSK BRUTTO W PODZIALE NA PROJEKTY 16

17 P RZYCHODY ORAZ Z YSK BRUTTO W PODZIALE NA PROJEKTY 17

18 S PIS T REŚCI  PORÓWNANIE WYNIKÓW I KONSENSUSU RYNKOWEGO  PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA 2016 R.  WYBRANE DANE FINANSOWE I OPERACYJNE  PRZYCHODY ORAZ ZYSK BRUTTO ZE SPRZEDAŻY  SPRZEDAŻ I OFERTA  WYNIKI FINANSOWE  ISTOTNE WYDARZENIA W II KWARTALE 2016 R. ORAZ PO ZAKOŃCZENIU II KWARTAŁU 2016 R. 18

19 P ORÓWNANIE SPRZEDAŻY 1H’16 VS 1H’15 19

20 P ROJEKTY URUCHOMIONE ORAZ ODDANE DO UŻYTKOWANIA W I PÓŁROCZU 2016 R. 20 Chabrowe Wzgórze etap I 6.507 m2 PUM 152 lokale Rozpoczęto: 1Q2016 Planowane zakończenie: 3Q2017 Śródmieście Wilanów bud. F 6.695 m2 PUM 125 lokali Zakończono: 1Q2016 Spółki zależne w 100% od Polnord SA Projekty uruchomione: 433 lokali, ok. 22.725 PUM Projekty zakończone: 125 lokali, ok. 6.700 PUM Brzozowy Zakątek (bud. A2) 7.520 m2 PUM 129 lokali Rozpoczęto: 2Q2016 Planowane zakończenie: 3Q2017 Tęczowy Las II (bud. 8) 5.251 m2 PUM 87 lokali Rozpoczęto: 2Q2016 Planowane zakończenie: 2Q2018 Neptun II etap I 3.447 m2 PUM 65 lokali Rozpoczęto: 2Q2016 Planowane zakończenie: 4Q2017

21 P ROJEKTY URUCHOMIONE ORAZ ODDANE DO UŻYTKOWANIA W I PÓŁROCZU 2016 R. 21 Dane ważone udziałem Polnord SA Projekty uruchomione: 125 lokali, ok. 8.900 PUM Projekty zakończone: 92 lokale, ok. 4.700 PUM Spółki współzależne Ostoja Wilanów (Etap VIII) 2.493 m2 PUM 23 lokale Rozpoczęto: 1Q2016 Planowane zakończenie: 4Q2017 Aquasfera (bud. T3 klatki C i D) 2.319 m2 PUM 43 lokale Rozpoczęto: 2Q2016 Planowane zakończenia 4Q2017 Stacja Kazimierz I 4.706 m2 PUM 92 lokale Zakończono: 1Q2016 Apartamenty Innova (Etap II B) 4 084 m2 PUM 59 lokali Rozpoczęto: 2Q2016 Planowane zakończenie: 1Q2018

22 P ROJEKTY MIESZKANIOWE PLANOWANE DO URUCHOMIENIA W II PÓŁROCZU 2016 R. 22 Dane ważone udziałem Polnord SA Spółki zależne w 100% od Polnord SA 870 lokali, ponad 45.150 PUM Brzozowy Zakątek (bud. A3) 5.654 m2 PUM 99 lokali Planowane rozpoczęcie: 3Q2016 Planowane zakończenie: 4Q2017 Brzozowy Zakątek (bud. A4) 6.592 m2 PUM 107 lokali Planowane rozpoczęcie: 4Q2016 Planowane zakończenie: 1Q2018 Rakoczego 19.333 m2 PUM 382 lokale Planowane rozpoczęcie: 4Q2016 Planowane zakończenie: 3Q2018 Flisykowskiego etap I 6.235 m2 PUM 128 lokali Planowane rozpoczęcie: 4Q2016 Planowane zakończenie: 2Q2018 Ku Słońcu Etap III (bud.4) 7.341 m2 PUM 154 lokale Planowane rozpoczęcie: 3Q2016 Planowane zakończenie: 1Q2018

23 P ROJEKTY MIESZKANIOWE PLANOWANE DO URUCHOMIENIA W II PÓŁROCZU 2016 R. 23 Stacja Kazimierz IV 5.356 m 2 PUM 89 lokali Planowane rozpoczęcie: 3Q2016 Planowane zakończenie: 2Q2018 Apartamenty Innova (Etap II C) 3.738 m2 PUM 63 lokale Planowane rozpoczęcie: 4Q2016 Planowane zakończenie: 3Q2018 Dane ważone udziałem Polnord SA 152 lokale, ponad 9.000 PUM Spółki współzależne

24 S PIS T REŚCI  PORÓWNANIE WYNIKÓW I KONSENSUSU RYNKOWEGO  PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA 2016 R.  WYBRANE DANE FINANSOWE I OPERACYJNE  PRZYCHODY ORAZ ZYSK BRUTTO ZE SPRZEDAŻY  SPRZEDAŻ I OFERTA  WYNIKI FINANSOWE  ISTOTNE WYDARZENIA W II KWARTALE 2016 R. ORAZ PO ZAKOŃCZENIU II KWARTAŁU 2016 R. 24

25 S KONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 25

26 S KONSOLIDOWANY B ILANS – AKTYWA 26

27 S KONSOLIDOWANY B ILANS – PASYWA 27

28 S PIS T REŚCI  PORÓWNANIE WYNIKÓW I KONSENSUSU RYNKOWEGO  PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA 2016 R.  WYBRANE DANE FINANSOWE I OPERACYJNE  PRZYCHODY ORAZ ZYSK BRUTTO ZE SPRZEDAŻY  SPRZEDAŻ I OFERTA  WYNIKI FINANSOWE  ISTOTNE WYDARZENIA W II KWARTALE 2016 R. ORAZ PO ZAKOŃCZENIU II KWARTAŁU 2016 R. 28

29 I STOTNE WYDARZENIA W II KWARTALE 2016 29 Wdrożenie nowej struktury organizacyjnej Wdrożenie nowych zasad wyboru dostawców usług i wykonawców Spłata obligacji o wartości 13,5 mln zł Wypowiedzenie umowy najmu biurowca B1 z Pol-Aqua Rozpoczęcie procesu najmu biurowca B1 Zmiana siedziby spółki w Warszawie Zaskarżone pozwolenie na budowę Tęczowy Las bud. 7 (Olsztyn) Uruchomienie sprzedaży 4 projektów: Chabrowe Wzgórze (Trójmiasto), Brzozowy Zakątek bud. A2 (Warszawa), Neptun II (Warszawa), Tęczowy Las bud. 8 (Olsztyn). Dalsza praca nad 4 projektami: Olsztyn (ostatnie budynki), Szczecin (ostatni budynek) i Trójmiasto (Rakoczego, Flisykowskiego)

30 I STOTNE WYDARZENIA PO II KWARTALE 2016 30 Emisja obligacji o wartości 40 mln zł Złożenie zawiadomienia do prokuratury w związku z działalnością byłych władz Spółki. Uruchomienie 2 nowych projektów w Trójmieście: Rakoczego i Flisykowskiego Dalsza praca nad 3 projektami: Brzozowy Zakątek bud. A3 i A4 oraz Stacja Kazimierz IV w Warszawie, Ku Słońcu etap III bud 4 w Szczecinie i Apartamenty Innova etap II C we Wrocławiu Zmiana władz Spółki KB Dom Objęcie 50% udziałów w Stacji Kazimierz III

31 D ZIĘKUJEMY K ONTAKT DLA INWESTORÓW V ALUE C OMMUNICATION E WA KUMOREK - FEDOR E- MAIL : EWA. FEDOR @ VALUECOM. PL EWA. FEDOR @ VALUECOM. PL TEL : 605 110 832 31


Pobierz ppt "W ARSZAWA, 1 WRZEŚNIA 2016 PREZENTACJA W YNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2016 R. G RUPA K APITAŁOWA P OLNORD S.A."

Podobne prezentacje


Reklamy Google