Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja na temat: Narzedzia do naprawy systemu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja na temat: Narzedzia do naprawy systemu."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja na temat: Narzedzia do naprawy systemu

2 Systemy z rodziny Microsoft® Windows Server 2003 oferują kilka funkcji zapewniających prawidłowe działanie komputera oraz zainstalowanych na nim aplikacji i urządzeń. Funkcje te ułatwiają rozwiązywanie problemów, które mogą wynikać z dodawania, usuwania lub zastępowania plików niezbędnych do działania systemu operacyjnego, aplikacji i urządzeń.

3 Przyczyny błędnego działąnia systemu i sposoby jego naprawy:

4 Brakuje osobistych plików danych, zostały uszkodzone lub trzeba przywrócić poprzednią wersję pliku. Jeżeli kopia pliku danych została zapisana w innej lokalizacji, to można ją skopiować z tej lokalizacji na dysk twardy. Kopię zapasową można wykonać w dowolnej chwili, kopiując plik do innej lokalizacji na komputerze, do magazynu zewnętrznego, takiego jak dysk wymienny lub na inny komputer. Sposoby wykonania...

5 Funkcja: Narzędzie Kopia zapasowa Zastosowanie: Jeśli trzeba przywrócić wersję pliku zapisaną przy użyciu programu Kopia zapasowa. Opis: Przywraca pliki z kopii zapasowych

6 Po zaktualizowaniu sterownika urządzenia można się zalogować, ale system jest niestabilny. Funkcja: Przywracanie sterowników urządzeń Zastosowanie: Jeśli trzeba cofnąć aktualizację sterownika urządzenia (z wyjątkiem sterowników drukarek). Należy zalogować się jako administrator. Opis: Ponownie instaluje poprzednio używany sterownik i przywraca jego wszystkie ustawienia, które zmieniono podczas dodawania nowego sterownika. Nie wpływa na inne pliki lub ustawienia. Sterowników drukarek nie można przywracać przy użyciu funkcji przywracania sterowników urządzeń.

7 Po zainstalowaniu nowego urządzenia system jest niestabilny. Funkcja: Wyłączanie urządzenia Zastosowanie: Jeśli można podejrzewać, że przyczyną problemu jest jedno lub kilka określonych urządzeń sprzętowych. Należy zalogować się jako administrator. Opis: Wyłącza urządzenie sprzętowe i jego sterowniki.

8 Po zainstalowaniu aplikacji system jest niestabilny lub aplikacja nie działa prawidłowo. ● W niektórych okolicznościach komputer monituje o naprawę lub ponowne zainstalowanie aplikacji z lokalizacji w sieci lub oryginalnego nośnika instalacyjnego (na przykład dysku CD). ● W takim przypadku należy naprawić program zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie. Jeżeli nie pojawi się monit tego typu, można naprawić program przy użyciu jednej z następujących funkcji: Sposoby wykonania...

9 Funkcja: Dodawanie lub usuwanie programów Zastosowanie: Jeśli można podejrzewać, że przyczyną problemu jest jeden lub kilka programów. Opis: Usuwa programy wskazane przez użytkownika.

10 System operacyjny nie uruchamia się (nie jest wyświetlany ekran logowania). Funkcja: Opcja startowa Ostatnia znana dobra konfiguracja Zastosowanie: Jeśli można podejrzewać, że przyczyną awarii może być zmiana wprowadzona przed ponownym uruchomieniem komputera. Opis: Przywraca ustawienia rejestru i sterowników, które obowiązywały podczas ostatniego pomyślnego uruchomienia komputera.

11 Funkcja: Konsola odzyskiwania Zastosowanie: Jeśli zastosowanie opcji startowej Ostatnia znana dobra konfiguracja nie doprowadziło do pomyślnego uruchomienia komputera i nie można go uruchomić w trybie awaryjnym. Ta metoda powinna być wykorzystywana tylko przez zaawansowanych użytkowników, którzy mogą używać podstawowych poleceń do identyfikowania i lokalizowania sterowników i plików powodujących problemy. Aby korzystać z Konsoli odzyskiwania, należy ponownie uruchomić komputer po włożeniu instalacyjnego dysku CD systemu operacyjnego do stacji dysków CD. Po wyświetleniu monitu podczas instalacji w trybie tekstowym należy nacisnąć klawisz R, aby uruchomić Konsolę odzyskiwana. Opis: Konsola odzyskiwania udostępnia dyski komputera. Następnie można wprowadzić opisane poniżej zmiany, aby umożliwić uruchomienie komputera:...

12 ●...Włączyć lub wyłączyć sterowniki urządzeń lub usług. ● Skopiować pliki z instalacyjnego dysku CD systemu operacyjnego lub z innych nośników wymiennych. Na przykład można skopiować jeden z podstawowych plików, który został usunięty. ● Utworzyć nowy sektor rozruchowy i nowy główny rekord rozruchowy (MBR, master boot record). Ta operacja może być konieczna, jeżeli występują problemy z uruchamianiem systemu z istniejącego sektora rozruchowego.

13 Funkcja: Automatyczne odzyskiwanie systemu Zastosowanie: Jeśli wszystkie próby odzyskania systemu zawiodą lub w przypadku zastąpienia uszkodzonego systemowego dysku twardego. Najpierw należy utworzyć zestaw do automatycznego odzyskiwania systemu przy użyciu programu Kopia zapasowa. Opis: Funkcja Automatycznego odzyskiwania systemu przywraca wszystkie podpisy dysków, woluminy i partycje, przynajmniej na dyskach wymaganych do uruchomienia komputera. Następnie funkcja Automatycznego odzyskiwania systemu instaluje uproszczoną instalację systemu Windows i automatycznie rozpoczyna przywracanie przy użyciu kopii zapasowej utworzonej przez Kreatora automatycznego odzyskiwania systemu.

14 Funkcja: Instalacyjny dysk CD systemu Windows Zastosowanie: Jeśli nie można uruchomić komputera w trybie awaryjnym, użycie opcji Ostatnia znana dobra konfiguracja lub Konsoli odzyskiwania nie umożliwiło jego pomyślnego uruchomienia, a nie ma kopii zapasowej, którą można wykorzystać za pomocą zestawu Automatyczne odzyskiwanie systemu. Opis: Ponownie instaluje system operacyjny. Następnie należy ponownie zainstalować aplikacje i przywrócić pliki danych z kopii zapasowych.

15 Opcje startowe Jeżeli komputer nie chce się uruchomić, to można spróbować uruchomić go w trybie awaryjnym.

16 Tryb awaryjny System jest uruchamiany przy użyciu podstawowych plików i sterowników (mysz, z wyjątkiem myszy szeregowych, monitor, klawiatura, pamięć masowa, podstawowy system graficzny, bez połączeń sieciowych). Jeżeli nie można pomyślnie uruchomić komputera w trybie awaryjnym, to może się okazać konieczne wykorzystanie Konsoli odzyskiwania do naprawy systemu. Tryb awaryjny z obsługą sieci System jest uruchamiany przy użyciu tylko podstawowych plików i sterowników oraz połączeń sieciowych. Tryb awaryjny z wierszem polecenia System jest uruchamiany przy użyciu podstawowych plików i sterowników. Gdy użytkownik zaloguje się, zamiast pulpitu systemu Windows, menu Start i paska zadań, zostanie wyświetlony wiersz polecenia.

17 Włącz rejestrowanie uruchamiania Podczas rozruchu systemu w pliku rejestrowane są wszystkie sterowniki i usługi ładowane (lub nie) przez system. Plik ten nosi nazwę ntbtlog.txt i znajduje się w katalogu %systemroot%. Opcje Tryb awaryjny, Tryb awaryjny z obsługą sieci i Tryb awaryjny z wierszem polecenia dodają do rejestru uruchamiania listę wszystkich ładowanych sterowników i usług. Rejestr uruchamiania pozwala ustalić właściwą przyczynę problemów z uruchamianiem systemu. Włącz tryb VGA Komputer jest uruchamiany przy użyciu rzeczywiście zainstalowanego sterownika wideo z najniższą rozdzielczością. Podstawowy sterownik wideo jest zawsze używany podczas uruchamianiu systemu w trybie awaryjnym (opcja Tryb awaryjny, Tryb awaryjny z obsługą sieci lub Tryb awaryjny z wierszem polecenia). Ostatnia znana dobra konfiguracja Komputer jest uruchamiany przy użyciu informacji zawartych w rejestrze i sterowników zapisanych przez system Windows podczas ostatniego logowania do systemu. Wszystkie zmiany dokonane w ustawieniach sterowników lub innych ustawieniach systemu od ostatniego pomyślnego zalogowania się zostaną utracone. Opcji tej należy używać tylko w przypadku niewłaściwej konfiguracji.

18 Tryb przywracania usług katalogowych Ta opcja jest przeznaczona dla serwerowych systemów operacyjnych i jest używana jedynie do odzyskiwania katalogu SYSVOL i usługi katalogowej Active Directory na kontrolerze domeny. Tryb debugowania Podczas uruchamiania systemu informacje debugowania są przesyłane do innego komputera za pośrednictwem kabla szeregowego. Jeżeli Usługi instalacji zdalnej są lub były używane do instalacji systemu Windows na danym komputerze, to mogą zostać udostępnione dodatkowe opcje związane z odzyskiwaniem lub przywracaniem systemu przy użyciu Usług instalacji zdalnej. Wyłącz automatyczne ponowne uruchamianie po awarii systemu Komputer nie będzie automatycznie ponownie uruchamiany po każdym nieoczekiwanym zatrzymaniu systemu. Ta opcja pozwala zabezpieczyć się przed ponownym uruchomieniem systemu w trakcie rozwiązywania problemów stanowiących przyczynę awarii. Włączenie tej opcji na potrzeby uruchamiania systemu jest tożsame z otwarciem panelu sterowania System, wybraniem karty Zaawansowane, kliknięciem przycisku Ustawienia w obszarze Uruchamianie i odzyskiwanie i wyczyszczeniem w oknie dialogowym Uruchamianie i odzyskiwanie pola wyboru Automatycznie uruchom ponownie w obszarze Awaria systemu.

19 Prace wykonał: Adrian Kreft & Andrzej Prokopiuk


Pobierz ppt "Prezentacja na temat: Narzedzia do naprawy systemu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google