Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT ELITON TOMICE PROWADZĄCY ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU ZAMAWIAJĄCY STAROSTA POZNAŃSKI MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT ELITON TOMICE PROWADZĄCY ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU ZAMAWIAJĄCY STAROSTA POZNAŃSKI MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO."— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT ELITON TOMICE PROWADZĄCY ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU ZAMAWIAJĄCY STAROSTA POZNAŃSKI MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

2  OGÓLNE  stworzenie obwodnicy okrężnej Aglomeracji Poznańskiej  dostęp gmin Powiatu Poznańskiego do drogi szybkiego ruchu A2, S5, S11  SZCZEGÓŁOWE  wyeliminowanie ruchu tranzytowego z miasta Poznania oraz miast i wsi  poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

3  SK - STUDIUM KORYTARZOWE - IV kw. 2015 roku  KP - KONCEPCJA PROJEKTOWA - 2016 rok  DŚU - DECYZJA ŚRODOWISKOWA -2017 rok

4  POCZĄTEK TRASY  S11 Zachodnia Obwodnica Poznania ZOP - węzeł Poznań Północ (Złotkowo)  KONIEC TRASY  WARIANT I czerwony– S5 Wschodnia Obwodnica Poznania WOP węzeł Iwno  WARIANT II niebieski – S5 WOP węzeł Kostrzyn (DK 92 m. Skałowo)  WARIANT III zielony – S5 WOP węzeł Kleszczewo

5

6  KATEGORIA DROGI - powiatowa lub wyższa  KLASA DROGI - GP główna ruchu przyspieszonego  PRĘDKOŚĆ PROJEKTOWA - 80 km/h  PRĘDKOŚĆ MIARODAJNA - 100 km/h/  DOSTĘPNOŚĆ DROGI - węzły drogowe dwupoziomowe - skrzyżowania skanalizowane  OBSŁUGA TERENU - przejazdy poprzeczne wiadukty nad i pod trasą drogi - drogi serwisowe - ścieżki rowerowe

7  GMINA SUCHY LAS  MIASTO POZNAŃ  GMINA CZERWONAK  GMINA SWARZĘDZ  GMINA POBIEDZISKA – WARIANT I  GMINA KOSTRZYN  GMINA KLESZCZEWO

8  NATURA 2000 - PLH 300001 BIEDRUSKO  NATURA 2000 - PLH 300030 DOLINA CYBINY  Otulina rezerwatu przyrody - METEORYT MORASKO  Park krajobrazowy - PUSZCZA ZIELONKA  Obszar chronionego krajobrazu BIEDRUSKO  Doliny rzek - Warty, Głównej i Cybiny

9 ZABUDOWA  istniejąca miast i wsi  projektowane osiedla mieszkaniowe i działalności gospodarcze PROJEKTOWANA OBWODNICA ZASADNICZO NIE KOLIDUJE Z ZABUDOWĄ KOLIZJE Z INFRASTRUKTURĄ TECHNUCZNĄ  linie kolejowe – 3 linie kolejowe  ropociąg Przyjaźń - 4 gminy  linie energetyczne NN 220 KV - 1 linia  linie energetyczne WN 110 KV - 4 linie  gazociągi wysokiego ciśnienia - 3 gazociągi TERENY WRAŻLIWE  poligon wojskowy Biedrusko  Rodzinne Ogródki Działkowe ROD w Złotnikach

10  uzyskanie DŚU - w 2017 – ustalenie przebiegu wybór wariantu, ujęcie w Studiach Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gmin  realizacja inwestycji - plan perspektywiczny do 2030 roku EFEKTY INWESTYCJI  Obwodnica okrężna - zamknięcie układu komunikacyjnego obwodowego wokół Poznania  Długość obwodnicy- P-WOP - 37 km - A2 - 26 km - ZOP - 27 km - WOP - 14 km łączna długość - 100 km

11

12 Zastępca Dyrektora ds. inwestycyjnych mgr inż. Marek Bereżecki DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ !


Pobierz ppt "PROJEKT ELITON TOMICE PROWADZĄCY ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU ZAMAWIAJĄCY STAROSTA POZNAŃSKI MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google