Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU pn. „Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez rozwój technologii informacyjnych sprzyjających zdalnej obsłudze spraw.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU pn. „Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez rozwój technologii informacyjnych sprzyjających zdalnej obsłudze spraw."— Zapis prezentacji:

1 PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU pn. „Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez rozwój technologii informacyjnych sprzyjających zdalnej obsłudze spraw obsługiwanych w Starostwie Powiatowym w Zgierzu” Zgierz, 13 grudnia 2010 r. Starostwo Powiatowe w Zgierzu Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

2 HISTORIA PROJEKTU

3 CELE PROJEKTU

4 Problemy - Potrzeby Brak odpowiedniej infrastruktury informatycznej, umożliwiającej optymalizacje pracy urzędników oraz świadczenie nowoczesnych e-usług publicznych. Zły stan techniczny infrastruktury sieciowej i teleinformatycznej, przestarzałe i wyeksploatowane technologie teleinformatyczne stosowane w Starostwie i jednostkach organizacyjnych jako główna przeszkoda na drodze promowania i rozwoju społeczeństwa informacyjnego na terenie Powiatu. Brak prostej i sprawnej komunikacji w relacji klient – urząd za pośrednictwem technologii informatycznych. Ograniczony dostęp do informacji z powodu braku publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Powiatu. Brak nowoczesnych rozwiązań informacyjnych i komunikacyjnych w Starostwie jest znaczącą przeszkodą w tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości.

5 Cel główny projektu Głównym celem jest rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie Powiatu Zgierskiego poprzez budowę elektronicznej administracji w Starostwie Powiatowym w Zgierzu w oparciu o zaawansowane technologie informacyjne i komunikacyjne

6 Cel bezpośredni Uzasadnienie projektu : Wsparcie tworzenia społeczeństwa informacyjnego przez administrację publiczną nie może się zrealizować bez informatyzacji jej samej. Co niezwykle istotne, powinna ona przebiegać w sposób możliwie przyjazny i wygodny dla klienta, umożliwiający zdalną obsługę spraw we wszystkich przypadkach, gdy to możliwe.

7 Projekt znacząco przyczyni się do rozwoju regionalnego społeczeństwa informacyjnego. Realizacja projektu przyczyni się do lepszego postrzegania usług publicznych. Nowoczesność systemu obsługi świadczyć będzie o szczególnym podejściu do zagadnień życia publicznego, co przełoży się na zwiększone zainteresowanie Powiatem ze strony potencjalnych inwestorów. Urząd jako instytucja publiczna zyska w oczach mieszkańców jak i inwestorów. Cele pośrednie

8 Zakres rzeczowy projektu

9 Budowa systemów teleinformatycznych wraz z niezbędną infrastrukturą dla potrzeb elektronicznego obiegu dokumentów i optymalizacji procesów w administracji publicznej Budowa systemów komunikacji i kontroli – podpis elektroniczny Rozwój telefonii internetowej (VoIP)‏

10 Działanie 1 Elektroniczna Skrzynka Podawcza EBOI  Konto indywidualne (obraz teczki)‏  Obsługa formularzy elektronicznych BIP  Informacja o sposobie załatwiania sprawy  Formularze tradycyjne i elektroniczne  Stan sprawy Analizator przesyłek Kancelaria  Rejestr pism przychodzących i wychodzących  Spis spraw  Wnioski elektroniczne Systemy zaplecza

11 Działanie 2 Dokument oryginalny Klucz prywatny nadawcy wiadomości Skrót dokumentu Szyfrujemy skrót Dokument + podpis skrót dokumentu zaszyfrowany kluczem prywatnym nadawcy Podpis cyfrowy =

12 Działanie 2 Dokument + podpis Klucz publiczny nadawcy Podpis Deszyfrujemy skrót Certyfikat nadawcy wiadomości Dokument Obliczamy skrót Zgadza się? T N Weryfikacja e-podpisu

13 Działanie 3 Serwery Komputery Drukarki Skanery UPS Urządzenia do zabezpieczania sieci

14 Działanie 4 Kompleksowa modernizacja infrastruktury sieciowej

15 Działanie 5 System finansowo-księgowy

16 Działanie 6 TELEFONIA VoIP Schemat ogólny. Źródło: Wirtualna Polska

17 HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY i BUDŻET PROJEKTU

18 Harmonogram

19

20 Budżet projektu

21

22 Budżet projektu (stan na dzień 13 grudnia 2010 r.) Kategoria wydatkówWydatki kwalifikowaneWydatki do zrealizowaniaPozostało do rozliczenia Zakup i wdrożenie oprogramowania 207 119,730,00 Zakup i wdrożenie oprogramowania-VAT 22% 45 566,340,00 Zakup/modernizacja i instalacja sprzętu 564 657,410,00167 000,00 Zakup/modernizacja i instalacja sprzętu-VAT 22% 124 224,630,0036 740,00 Budowa pasywnej infrastruktury teleinformatycznej 345 990,000,0032 901,28 Budowa pasywnej infrastruktury teleinformatycznej-VAT 22% 76 117,800,007 238,28 Studium wykonalności 17 000,000,00 Studium wykonalności-VAT 22% 3 740,000,00 Promocja projektu 3 090,004 137,709 054,44 Promocja projektu-VAT 22% 679,80910,301 991,98 RAZEM: 1 388 185,715 048,00254 925,98

23 Montaż finansowy Na podstawie umowy nr UDA-RPLD.04.02.00-00-023/08-00 z dnia 24 listopada 2008 r.

24 PRODUKTY I REZULTATY

25 Produkty Wskaźniki produktu

26 Produkty liczba wdrożonych systemów Elektronicznego Obiegu Dokumentów w jednostkach publicznych – 1 sztuka liczba utworzonych portali – 2 sztuki [Portal i BIP] liczba systemów ułatwiających zarządzanie jednostką samorządową – 2 sztuki [system FK, system do inwentaryzacji sprzętu] liczba zakupionych komputerów PC – 100 sztuk liczba zainstalowanych serwerów baz danych/aplikacji – 7 sztuk liczba aparatów telefonicznych w systemie VoIP – 120 sztuk liczba urządzeń zabezpieczających sieć – 2 sztuki

27 Rezultaty Wskaźniki rezultatu

28 Analiza ekonomiczna wzrost wydajności i efektywności pracowników starostwa powiatowego, dzięki zbudowaniu nowoczesnej, zinformatyzowanej e-administracji, wygodnej i przyjaznej dla potrzeby obywateli, skrócenie czasu załatwiania sprawy w urzędzie przez obywatela, zwiększenie liczby osób korzystających z usług urzędu, skrócenie czasu obsługi sprawy przez urzędnika, obniżenie kosztów obsługi interesantów w urzędzie, poprawa jakości oferowanych elektronicznych usług publicznych na rzecz mieszkańców i przedsiębiorców, racjonalizacja wydatków w starostwie powiatowym poprzez obniżenie kosztów obsługi interesantów, promocja Powiatu dzięki zwiększeniu wykorzystania Internetu, wzmocnienie wizerunku i poprawa konkurencyjności powiatu dzięki dostosowaniu systemów informatycznych do standardów miast europejskich.

29 Społeczne korzyści W związku z przyrostem spraw będzie konieczne zwiększenie zatrudnienia w urzędzie o ok. 1% rocznie. Oznacza to, że zatrudnienie w starostwie wzrastać będzie o ok. 14 osób rocznie, a koszty osobowe z tego tytułu o 505 607,76 PLN rocznie, Skrócenie czasu załatwiania sprawy w urzędzie przez interesanta - w 2007r. zostało załatwionych 11 479 spraw, których rozpatrzenie zajęło 13 256,4 godz. Zakłada się oszczędność czasu załatwienia spraw w Starostwie średnio o 30%. Dzięki realizacji projektu interesanci zaoszczędzą ok. 1 320 godzin czyli 55 dni rocznie, Czas zaoszczędzony z tytułu nie przychodzenia do urzędu - projekt zakłada możliwość załatwienia sprawy przez Internet z pracy lub domu. Przyjmuje się, że przy wspomnianej w powyższym punkcie liczbie spraw interesanci Starostwa zaoszczędzą ok. 11 479 godzin, Przeciętne miesięczne wynagrodzenie mieszkańców Powiatu Zgierskiego wynosiło w IV kw. 2007 roku 2 350 PLN. Przyjmuje się zatem, że wynagrodzenie za 1 godzinę pracy wyniesie 13,35 PLN. Zakładając, że interesanci zmuszeni są do załatwiania spraw urzędowych w Starostwie Powiatowym w godzinach pracy zaoszczędzą oni dzięki realizacji projektu 153 244,65 PLN rocznie (11 479 godz. X 13,35 PLN).

30 Promocja projektu

31 Narzędzia informacyjno-promocyjne DZIAŁANIA: Tablice informacyjneI kwartał 2009 Strona internetowaIV kwartał 2009 Gadżety promocyjne (Piknik Funduszy Europejskich)2009 – 2010 Ogłoszenia w prasie2009 – 2010 Etykiety na sprzęt2007 – 2010 Konferencja IV kwartał 2010 Tablice pamiątkoweIV kwartał 2010 Oznakowanie dokumentacji projektu

32 Instytucja Zarządzająca: ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Urząd Marszałkowski w Łodzi Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź tel. 42 663 33 80 email: info@lodzkie.pl Instytucja Wdrażająca: Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego tel. 42 663 30 64, fax 42 663 30 54 email: rpo@lodzkie.pl

33 Beneficjent: POWIAT ZGIERSKI Starostwo Powiatowe w Zgierzu ul. Sadowa 6A, ul. Długa 4995-100 Zgierz tel. 042 719 01 80, fax 042 719 08 16 email: starostwo@powiat.zgierz.pl Wydział Promocji i Spraw Europejskich tel. 042 719 05 90, fax 042 719 09 10 email: europejski@powiat.zgierz.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

34 DZIĘKUJĘ ZA POMOC W REALIZACJI Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013


Pobierz ppt "PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU pn. „Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez rozwój technologii informacyjnych sprzyjających zdalnej obsłudze spraw."

Podobne prezentacje


Reklamy Google