Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Department | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Department | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution,"— Zapis prezentacji:

1 Department | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems BVMS 5.5 Blok 2- Moduł 9A: Operator Client 1

2 Department | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Zagadnienia 2 Tryby pracy Otoczenie pracy operatora Menu Opcje konfiguracji klienta Menu po kliknięciu prawym przyciskiem myszy Bookmarki Opcje odtwarzania i exportu Wyszukiwanie zdarzeń i mechanizm Forensic Search

3 Department | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems 3 Operator Client  Operator Client kontynuuje pracę nawet przy braku łączności z usługą Central Server:  Podgląd ”Na żywo”, odtwarzanie oraz export są dostępne  Aplikacja klienta nie będzie wymagała restartu / przelogowania w momencie aktywacji nowej konfiguracji  Restart aplikacji klienta można wymusić podczas aktywacji konfiguracji  Operator Client kontynuuje pracę nawet przy niskiej przepustowości łącza pomiędzy stacją roboczą a serwerem centralnym

4 Department | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Operator Client – stan połączenia 4 Połączony (Online) Dostępna jest nowa konfiguracja Rozłączony (Offline) Fizyczne połączenie Server off line Problemy komunikacyjne

5 Department | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Niezależny Operator Client 5 OC przechowuje informację o centralym serwerze w lokalizacji:..\ProgramData\Bosch\VMS\“ServerIP“\OpClientConfiguration

6 Department | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Układ aplikacji Operator Client 6 1 Pasek menu 2 Pasek narzędzi 3 Przyciski odtwarzania 4 Wskaźnik obciążenia 5 Suwak ilości okien podglądu 6 Układ podglądu 7 Okno podglądu 8 Lista zdarzeń 9 Monitory Sterowanie PTZ 10 Drzewo logiczne Ulubione Mapy

7 Department | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Menu i pod-menu 7 System Kamera Alarmy Narzędzia

8 Department | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Dodatki oraz pozostałe opcje 8 Menu “Opcje” zawiera dodatkowe 4 pod-menu do konfiguracji indywidualnych parametrów pracy operatora: Sekcja “Kontrola” pozwala na parametryzację sekwencji, sterowanie PTZ oraz natychmiastowego odtwarzania. Automatyczne wyświetlanie Map

9 Department | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Dodatki oraz pozostałe opcje 9 Zakładka ”Wyświetlanie” pozwala na definiowanie: proporcji obrazu na maksymalnie 4 monitorach wyświetlania numeru logicznego

10 Department | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Dodatki oraz pozostałe opcje 10 Zakładka „Audio” umożliwia konfigurowanie dwu-kierunkowej komunikacji dźwiękowej.

11 Department | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Dodatki oraz pozostałe opcje 11 Zakładka „Transcoding” umożliwia wybór podstawowego transkodera używanego przez stację kliencką.

12 Department | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Menu wywołane w oknie podglądu „Na żywo” 12 Live Mode kamery stałopozycyjne Live Mode kamery PTZ Dostępne menu

13 Department | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Seria 8000 - MediaView and ROI 13 Wyświetlanie obrazu z kamer 5MP, 8MP, and 12MP w kilku oknach jednocześnie jest możliwe przy użyciu “Decoder Sharing”: Dodaj tą samą kamerę do kilku okien jednocześnie Przybliż (Digital Zoom) obszar zainteresowania Ograniczenia: Live only Brak sprzętowego / programowego transcodingu Wyłącznie kamery serii 8000! Brak ROI / ITracking

14 Department | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems iTracking 14  iTracking w podlgądzie „Na żywo” w BVMS może być wykorzystany: Dla kamer kopułkowych posiadających funkcjonalność iTracking (obecnie CPP4) Dla kamer posiadających funkcjonalność ROI (obecnie CPP4, CPP6)  Po uruchomieniu IVA iTracking i wyborze kamery w oknie podglądu, opcja jest wyświetlana w zakładce sterowania PTZ.

15 Department | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems iTracking 15  Aktywna funkcja iTracking jest sygnalizowana ikonką wyświetlaną w oknie podglądu obrazu z kamery  Aby korzystać z iTracking wybranego obiektu (click) musi być uruchomiona analiza zawartości obrazu  Wszystkie kamery obsługujące iTracking wykorzystują VSDK AxCameo w trybie „Na żywo”. (Wszystkie pozostałe kamery korzystają z BVMS ImageDecoder w podglądzie na żywo)

16 Department | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Okno właściwości kamery 16 Okno właściwości

17 Department | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Ściana monitorów 17 Ściana monitorów może być umieszczona w oknie podglądu: Połączenie kamery poprzez „przeciągnij i upuść” Zmiana układu okien przy pomocy rozwijanego menu Numer logiczny kamery wyświetlany w oknie podglądu

18 Department | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Tryb odtwarzania archiwum 18 Tryb odtwarzania udostępnia kolejny zestaw menu pozwalający na analizę zapisanego archiwum oraz zdarzeń. Przełączenie do trybu odtwarzania po kliknięciu ikonki “Switch to Playback Mode” Aby odtworzyć nagrania należy przeciągnąć odpowiednią kamerę z drzewa logicznego do okienka podglądu

19 Department | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Menu oraz oś czasowa odtwarzania 19 Opcje przeszukiwania

20 ST | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Narzędzie przeszukiwania oraz eksportu 20 Events Forensics Search Export

21 Department | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems 21 Filtr wyszukiwania zdarzeń Parametry filtru wyszukiwania Data i czas Zdarzenia Alarmy Urządzenia

22 Department | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems 22 Wyszukiwanie Motion+ Wszystkie nadajniki Bosch posiadają opcję detekcji ruchu ”Motion +” : Jeżeli nagrywane są metadane możliwe jest późniejsze wyszukiwanie zdarzeń z detekcji ruchu Motion+ umożliwia wyłącznie wyszukiwanie ruchu w zaznaczonych prostokątnych obszarach (bazujących na blokach)

23 Department | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Forensic Search 23 Możliwość przeszukiwania materiału „post factum” z wykorzystaniem zapisanych metadanych Urządzenia muszą posiadać licencję oraz mieć skonfigurowaną IVA Elastyczne algorytmy wyszukiwania -> dostępne są różne kryteria wyszukiwania, niezależne od reguł alarmowych

24 Department | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Opcje eksportu 24 Narzędzie eksportu pozwala na wybór: opcji formatu docelowej lokalizacji automatyczny eksport CD/DVD eksport do kilku lokalizacji

25 Department | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Multi CD/DVD Export 25 1) Szacuje rozmiar eksportowanego pliku 2) Sprawdza rodzaj nośnika włożonego do napędu 3) Tworzy pliki z nagraniami na dysku twardym, dzieląc na foldery – odpowiadające ilości użytych nośników. ( %appdata%\Local\Temp\BoschTemp ) Należy się upewnić czy ilość przestrzeni dyskowej jest wystarczająca ! Pliki o dużej pojemności mogą być rozmieszczone na kilku nośnikach CD/DVD. Podczas tworzenia eksportu w formacie Native na CD/DVD, BVMS:

26 Department | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Multi CD/DVD Export 26 4) Po zakończeniu eksportu na lokalny dysk twardy, zostanie wyświetlony komunikat z informacją o ilości potrzebnych nośników Nośniki muszą być puste oraz być tego samego typu i pojemności. 5) Wybierz „Tak“ lub „Nie“ aby rozpocząć zapis Tak= System rozpocznie nagrywanie na nośniku, jeżeli operacja zakończy się powodzeniem, pliki tymczasowe zostaną usunięte. Nie = System nie rozpocznie nagrywania, pliki tymczasowe pozostaną na dysku twardym.

27 Department | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Multi CD/DVD Export 27 Jak oglądać video eksportowane na kilka nośników? 1) Bezpośrednio z nośnika Eksport może być załadowany bezpośrednio z każdego nośnika. Nie ma możliwości oglądania całego eksportowanego archiwum, tylko jego części z aktualnie używanego nośnika. 2) Kopia z HDD Aby mieć dostęp jednocześnie do całego eksportowanego archiwum należy skopiować pliki z poszczególnych nośników do tego samego katalogu na dysku twardym. Podczas kopiowania należy nadpisać plik *.info oraz w razie potrzeby scalić folder. Podsumowanie: - Eksport Multi CD/DVD jest dostępny wyłącznie dla native video - Na dysku twardym powinna być dostępna odpowiednia ilość miejsca - Nośniki muszą być tego samego typu i pojemności - Odtwarzacz archiwum jest dołączony do ostatniego nośnika

28 Department | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Szyfrowany eksport - Native 28 Szyfrowany eksport plików w formacie Native z wykorzystaniem algorytmu TripleDES (=data encryption standard) Opcja jest również dostępna dla zdalnego eksportu z poziomu Management Server Użytkownik musi wprowadzić hasło dla szyfrowania eksportowanych plików - w oknie „Export video” Cel: Wszystkie eksportowane pliki są szyfrowane Zawartość nie może być oglądana przy użyciu oprogramowania odtwarzającego materiał video Suma kontrolna potwierdzająca integralność pliku Możliwość wykrycia brakujących lub modyfikowanych plików

29 Department | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Szyfrowany eksport - Native 29 Okno dialogowe postępu: Obliczanie CRC wskazuje iż opcja szyfrowania jest uruchomiona CRC => Cyclic Redundancy Check Informacje dotyczące CRC: http://en.wikipedia.org/wiki/Cyclic_redundancy_check System plików : Szyfrowane pliki eksportu są oznaczone ikonką z czerwoną kłódką => Wyłącznie w systemach operacyjnych, w których zainstalowany jest OP-Client lub Archive Player !.encr- roszerzenie pliku

30 Department | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Szyfrowany eksport - Native 30 Aby obejrzeć eksportowane video należy wprowadzić hasło Po sprawdzeniu sumy kontrolnej CRC pliki archiwum są deszyfrowane Prawidłowa suma kontrolna CRC daje pewność, że nagrania są kompletne i nie były modyfikowane  Natychmiastowa informacja zwrotna podczas próby uruchomienia odtwarzania archiwum, brak możliwości odtworzenia modyfikowanych nagrań  Gdy suma kontrolna CRC jest nieprawidłowa – wyświetlany jest komunikat o braku możliwości uruchomienia odtwarzania eksportowanych plików Uwaga: Szyfrowanie archiwum w formacie Native może być uruchomiony wyłącznie przy użyciu Op-Client lub Archive Player

31 Department | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems MOV format 31 MOV format Compatible standard playersH.264H.263G.711µL16 Media Player Classic Home Cinema 1.6.0.0+- Media Player Classic Home Cinema Latest 1.7.7+ QuickTime Player Latest 7.7.6+ VLC media player Latest 2.1.5+ Windows Media Player Latest 12.0.7601+ Uprawnienia Operatora do eksportu MOV Eksport do plików w formacie obsługiwanym przez standardowe odtwarzacze plików video, bez transkodowania Eksport MOV nie jest w pełni kompatybilny z wszystkimi kamerami o rozdzielczości większej niż 1080p => należy zweryfikować format eksportowanych plików lub używać ASF! Administrator może odebrać uprawnienia do możliwości wykonywania eksportu do formatu MOV Video. Opcja jest dostępna w pod-menu zakładki Export Video files.

32 Department | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Znaczniki 32 Znaczniki: Ulubione video z indeksem czasowym Złożenie znacznika w trybie podglądu „Na żywo” oraz odtwarzania archiwum Możliwość przywołania nagrania w trybie odtwarzania

33 Department | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Pytania? 33


Pobierz ppt "Department | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google