Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

● Stereotypy i uprzedzenia uczniów i nauczycieli ● © Krystyna Szawłowska, 2006.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "● Stereotypy i uprzedzenia uczniów i nauczycieli ● © Krystyna Szawłowska, 2006."— Zapis prezentacji:

1 ● Stereotypy i uprzedzenia uczniów i nauczycieli ● © Krystyna Szawłowska, 2006

2 Źródłosłów Stereotyp z greckiego stereos = 'stężały, twardy', typos = 'wzorzec, odcisk'greckiego

3 Definicja „Stereotyp - konstrukcja myślowa, zawierająca uproszczony i często emocjonalnie nacechowany obraz rzeczywistości, przyjęty przez jednostkę w wyniku własnych obserwacji, poglądów innych osób czy wzorców przekazywanych przez społeczeństwo.” społeczeństwo Źródło: Wikipedia

4 Cechy stereotypu ● Niemodyfikowalność ● Łatwość przenoszenia ● Stereotypy mogą prowadzić do narastania uprzedzeń wobec danej grupy. ● Tworzenie stereotypów jest naturalną ludzką skłonnością

5 Funkcje stereotypu EGOTYSTYCZNA ● Usprawiedliwienie własnych działań lub zaniechania działań wobec innych – Zdolny ale leniwy, – Biedny bo głupi – Nie rozumiesz bo jesteś kobietą ● Usprawiedliwia bezczynność lub wręcz dyskryminację ● Powstrzymanie się od wyrażania stereotypów służy polepszeniu opinii o własnej szlachetności

6 Funkcje stereotypu TOŻSAMOŚCIOWA ● Towarzyszy mu pojęcie autostereotypu własnej grupy społecznej – Klasa – Szkoła – Klub sportowy – Naród ● Spoistość grupy przez wspólne myślenie

7 Funkcje stereotypu POZNAWCZA ● Dotyczy obcej grupy lub jej przedstawiciela ● Odpowiada na pytanie jaki on jest – jacy oni są ● Z jednej strony uzupełnia niedobór, z drugiej redukuje nadmiar informacji o grupie / jednostce ● Niejednoznaczne informacje o grupie ewoluują w stronę zgodności ze stereotypem ● Zachowania negatywne uzasadnia się faktem przynależności do grupy ● Fakty zgodne ze stereotypem są lepiej przetwarzane i zapamiętywane

8 Któremu ulegamy ● Postrzeganie innych grup przez nas – klasy, – uczniów jako ogółu, – mieszkańców jakiejś dzielnicy, – członków jakiejś rodziny ● Wyobrażenie o nas jako grupie ● Autostereotyp – ja o mnie

9 Uprzedzenia ● To powzięta z góry niechęć do innych, tylko dlatego, że należą do wyodrębnionej grupy społecznej – Etniczne – Wyznaniowe – Związane z płcią

10 Powstawanie stereotypów ● Przyswajanie – małe dzieci postrzegają świat bardzo silnie przez stereotypy, które bledną z wiekiem ● Zawężenie postrzegania rzeczywistości dzięki i poprzez schematy ● Generalizowanie ● Kategoryzowanie

11 Przez który nas postrzegają ● Nauczyciel w oczach osób postronnych: – Mało zarabia – Mało pracuje – Jest dumny i wyniosły – Jest idealistą

12 Uczeń ● Nieuk ● Lizus ● Skarżypyta ● Wagarowicz ● Płaczek ● Lanser ● Kujon ● Zdolny ale leniwy

13 Który możemy zmienić ● Działania celem zmiany stereotypów i uprzedzeń – Zmiana przez kontakt – Zmiana przez współdziałanie (jigsaw clasroom) – Zmiana przez analizę jednostek – Zmiana przez analizę źródeł stereotypów i ich weryfikację ● Zmiana myślenia stereotypowego i uprzedzeń możliwa jest w przypadku dzieci, a niewielka u osób starszych

14 Który możemy wykorzystać ● Podział jako grupy społecznej na jednostki pełniące określone role ● Stereotyp lidera, przywódcy, szarej eminencji ● Stereotyp słabego, biednego, niezdolnego, niezintegrowanego ucznia ● Wspieranie, potęgowanie roli ucznia opiekuna, mocarza, mistrza

15 Podsumowanie ● Stereotypów nie sposób się ustrzec ● Warto je zidentyfikować, i wykorzystać ● Przy analizie stereotypów i uprzedzeń sięgać do źródeł ● Stereotyp w funkcji poznawczej pozwala on na szybsze przetwarzanie informacji i klasyfikowanie zjawisk, również negatywnych. Zdiagnozowanie negatywnej cechy u ucznia jest podstawą do jakiegokolwiek działania pomocniczego.


Pobierz ppt "● Stereotypy i uprzedzenia uczniów i nauczycieli ● © Krystyna Szawłowska, 2006."

Podobne prezentacje


Reklamy Google