Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narodowy Program Rozwoju Hodowli Koni i Jeździectwa MRiRW, Warszawa, 16 maja 2016 RADA ds. HODOWLI KONI przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Grzybowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narodowy Program Rozwoju Hodowli Koni i Jeździectwa MRiRW, Warszawa, 16 maja 2016 RADA ds. HODOWLI KONI przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Grzybowski."— Zapis prezentacji:

1 Narodowy Program Rozwoju Hodowli Koni i Jeździectwa MRiRW, Warszawa, 16 maja 2016 RADA ds. HODOWLI KONI przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Grzybowski

2 Zadanie Rady: Reforma polskiej hodowli koni  Cel strategiczny: rosnący udział polskiej hodowli w rynku światowym,  Zadania hodowli prywatnej i państwowej,  Struktury organizacyjne,  Finansowanie.

3 Przemysł konny … ? to nie tylko hodowla  (horse industry, l’industrie du cheval),  trans-sektorowa dziedzina gospodarki obejmująca hodowlę, wychów i trening koni, rynki zbytu - głównie jeździectwo i wyścigi, oraz wszelkie pochodne rodzaje produkcji i usług: produkcja pasz, sprzętu, ochrona zdrowia, transport, budownictwo, obrót końmi, imprezy, ubezpieczenia, media, wydawnictwa, edukacja itd. itp...

4 Przemysł konny w Europie Pogłowie koni: Jeźdźcy: - Anglia1.300.0004.300.000 - Niemcy1.100.0001.700.000 - Francja1.000.0001.000.000 Miejsca pracy: FTE Miejsca pracy: FTE - Anglia260.000 - Anglia260.000 - Niemcy300.000 - Niemcy300.000 Polska 360.000 100.000 36.000 36.000

5 PROGNOZA 2016 - 2026  jeździectwo stanie się w Polsce popularnym sportem oraz masową formą rekreacji, obejmującą 600 – 800 tys. osób;  nastąpi wzrost popytu na konie wierzchowe i zaprzęgowe rzędu 150 – 200 tys. szt., które albo zostaną wyhodowane w Polsce, albo będą sprowadzone z zagranicy;  rozwój jeździectwa i hodowli może zapewnić w Polsce 50 – 75 tys. miejsc pracy.

6 El Paso 1981: 1.000.000 $ Źródła sukcesu: Hodowla państwowaHodowla państwowa Umiejętny marketingUmiejętny marketing Czy Polska może wygrywać konkurencję z Niemcami, Holandią, Francją, Belgią w produkcji koni sportowych, rekreacyjnych, wyścigowych?

7 Trochę historii:  1946 – 1991 : sprawny system hodowli państwowej: stadniny, stada ogierów, zakłady treningowe, tory wyścigowe  1991 AWRSP -> ANR :  Komercjalizacja i prywatyzacja  Brak nadzoru  Brak strategii (spółki strategiczne bez strategii)  Brak zainteresowania rynkiem  Ruina obiektów dziedzictwa narodowego  Upadek jakości pracy

8 Polskie atuty :  Tradycje hodowli koni  Sprzyjające warunki naturalne  Istniejąca infrastruktura  Potencjał genetyczny  Sprzyjający klimat społeczny  Rozwijający się sport jeździecki i rekreacja konna  Współdziałanie hodowli prywatnej i państwowej ( atut potencjalny)

9 Infrastruktura = dziedzictwo narodowe PSK Janów Podlaski

10 Infrastruktura = dziedzictwo narodowe PSK Kozienice

11 Infrastruktura = dziedzictwo narodowe PSK Racot

12 Dziedzictwo narodowe PSK Walewice

13 Infrastruktura = dziedzictwo narodowe Służewiec

14 Infrastruktura = dziedzictwo narodowe PSO Książ

15 Rola hodowli prywatnej:  produkcja koni na potrzeby rynku  dynamiczne reagowanie na zmiany popytu  wada: krótki horyzont Warunkiem rozwoju hodowli prywatnej jest : stabilny rynek zbytu (jeździectwo i wyścigi) oraz dostęp do dobrego materiału genetycznego.

16 Rola hodowli państwowej  wieloletnia praca dla utrzymania i rozwoju potencjału genetycznego (ras koni)  udostępnianie materiału zarodowego hodowcom prywatnym  utrzymywanie obiektów kultury narodowej  kształcenie kadr na potrzeby hodowli i jeździectwa  rozwijanie lokalnych rynków zbytu  promocja hodowli koni i jeździectwa

17 Nowy system hodowli koni powinien uwzględniać istniejące już elementy:  Polski Związek Hodowców Koni prowadzenie ksiąg stadnych, ocena wartości użytkowej,  Polski Związek Jeździecki rozwój rynku : sport i rekreacja,  państwowe stadniny praca nad rozwojem rasy, przygotowują materiał męski zgodnie z zasadami długofalowej polityki państwa,  państwowe stada ogierów, utrzymują i udostępniają materiał męski dla potrzeb hodowli prywatnej i państwowe  tory wyścigowe i zakłady treningowe, trening i próby dzielności  stadniny prywatne, produkcja koni na potrzeby rynku

18 Główny cel i sens istnienia hodowli państwowej: Wieloletni program doboru i selekcji prowadzony przez kolejne pokolenia hodowców na wielu pokoleniach koni. Program ten jest decydujący dla rozwoju poszczególnych ras koni i ich genetycznych walorów Rozwój zaś jest możliwy pod warunkiem odpowiedniej organizacji hodowli państwowej..

19 Proponowana struktura hodowli państwowej (jeden organizm):  Państwowe Stadniny Koni sp. z o.o. holding 100% Skarb Państwa – zamiast ANR:  Stadniny państwowe  Państwowe stada ogierów i zakłady treningowe  Państwowy tor wyścigów konnych : Służewiec

20 Państwowe Stadniny Koni Sp. z o.o. Funkcje spółki holdingowej:  Wytyczanie, we współpracy z PZHK, długofalowych trendów rozwoju hodowli koni (polityka państwa),  nadzór i zarządzanie ośrodkami państwowymi  centralne gospodarowanie finansami (przychody i rozchody),  utrzymywanie i promowanie wysokich standardów profesjonalnych,  organizacja i rozwój rynków zbytu,  programy badawcze i rozwojowe,  jednolita polityka kadrowa,  promocja i reklama polskiej hodowli,  współpraca krajowa i zagraniczna

21 Zadania Stadniny Państwowej :  doskonalenie określonej specjalizacji w długoletnim programie hodowlanym,  udostępnianie materiału zarodowego hodowcom prywatnym,  program sportowy i rekreacyjny,  sprzedaż koni sportowych i rekreacyjnych, niepotrzebnych do hodowli.

22 Zadania Stada ogierów i zakładu treningowego:  trening i przygotowanie prób dzielności ogierów i klaczy,  utrzymywanie reproduktorów i udostępnianie hodowcom prywatnym stanówek,  kształcenie kadr dla hodowli i jeździectwa,  tworzenie lokalnych rynków zbytu – pokazy i aukcje dla hodowców prywatnych,  program sportowy i rekreacyjny,  sprzedaż własnych koni wierzchowych, zaprzęgowych i sportowych poprzez aukcje,  kultywowanie tradycji kawaleryjskiej.

23 Deficytowe Stada Ogierów? Wg danych ANR 10 stad ogierów znacznie rozbudowało swoje źródła przychodów. Źródło:ANR

24 Służewiec – Hipodrom Narodowy  wyścigi konne są niezbędną dla hodowli próbą dzielności,  wyścigi konne są źródłem finansowania hodowli prywatnej i państwowej poprzez nagrody, i poprzez ustawowy odpis od totalizatora końskiego,  teren Służewca powinien stwarzać warunki do rozwoju różnych sportów konnych.

25 Zasady finansowania hodowli państwowej : Hodowla koni może być opłacalna, jednakże w przejściowym okresie wymagać będzie systemowego wsparcia, gdyż:  długi jest okres inwestycji - minimum 3 - 5 lat od nakładu do efektu (od stanówki do ewentualnej sprzedaży konia )  potrzebna jest budowa rynku i promocja polskiej hodowli (poszczególne stadniny państwowe i prywatne oraz mniejsi hodowcy nie mogą sobie na to pozwolić),  stadniny państwowe i stada ogierów nie mogą być całkowicie zależne od rynku, gdyż mają przede wszystkim ochraniać i rozwijać krajowy potencjał genetyczny.  Hodowlę koni muszą wspierać przychody z innych działów produkcji rolne j

26 System hodowli państwowej jako całość w latach 2004 – 2006 był już opłacalny Źródło:ANR

27 Dotacje do SK i SO były niewielką częścią ogólnych przychodów systemu hodowli państwowej Źródło:ANR

28 Koncentracja i rozwój przychodów w ramach holdingu:  przychody ze sprzedaży koni (w kraju i na eksport)  dochody z treningu i stanówek ogierami,  odpisy od totalizatora wyścigowego  nagrody wyścigowe  różnorodne programy UE  inne przychody z produkcji rolnej i hodowlanej.

29 W ramach holdingu możliwe jest też centralne zarządzanie kosztami poprzez:  jednolitą politykę kadrową i płacową,  pozyskanie funduszy UE na rewitalizację obiektów dziedzictwa narodowego,  centralny fundusz inwestycyjny.

30 Wnioski:  Rozwój hodowli koni wierzchowych i jeździectwa stwarza dla Polski narodową szansę (przychody z eksportu koni, udział przemysłu konnego w PKB, przychody z podatków, tysiące miejsc pracy).  Polskim atutem w walce o światowy rynek koni sportowych i wyścigowych może być stabilne partnerstwo hodowli prywatnej i państwowej, polegające na tym, że hodowla prywatna produkuje konie na rynek, hodowla państwowa utrzymuje i rozwija narodowy potencjał genetyczny.

31 Aby skorzystać z istniejącej szansy należy :  stymulować rozwój rynku: masowego jeździectwa, wszystkich sportów konnych i wyścigów,  istniejące zasoby Skarbu Państwa (stada, stadniny, tory wyścigowe) zorganizować w jeden, logiczny system hodowli państwowej z centralnym ośrodkiem zarządzania oraz stabilnym mechanizmem finansowania.  Projekt reorganizacji hodowli powinien zostać stworzony i realizowany jako Narodowy Program Rozwoju Hodowli Koni i Jeździectwa.

32 Czy możemy pozwolić ? aby w tych stajniach stały beczki z kapustą

33 Czy możemy pozwolić ? aby marzenie o Polskim Ascot przegrało z brutalną pazernością

34 Dziękuję za uwagę  Marek Grzybowski  HIPPICA PRO PATRIA – (byłe)Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ojczystej Kultury, Tradycji i Gospodarki poprzez Jeździectwo Kontakt: +48 504 236 044, pp@polishprestige.pl


Pobierz ppt "Narodowy Program Rozwoju Hodowli Koni i Jeździectwa MRiRW, Warszawa, 16 maja 2016 RADA ds. HODOWLI KONI przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Grzybowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google