Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Grafika Komputerowa. Dział informatyki zajmujący się przedstawianiem tego, co rzeczywiste bądź wymyślone za pośrednictwem komputera – czyli rysunki i.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Grafika Komputerowa. Dział informatyki zajmujący się przedstawianiem tego, co rzeczywiste bądź wymyślone za pośrednictwem komputera – czyli rysunki i."— Zapis prezentacji:

1 Grafika Komputerowa

2 Dział informatyki zajmujący się przedstawianiem tego, co rzeczywiste bądź wymyślone za pośrednictwem komputera – czyli rysunki i animacje tworzone z wykorzystaniem programów graficznych GRAFIKA KOPMUTEROWA

3 RODZAJE GRAFIKI WEKTOROWA(OBIEKTOWA)RASTROWA(BITMAPOWA)

4 GRAFIKA RASTROWA

5 GIMP (open source) Obraz rastrowy to mozaika maleńkich punktów, zwanych pikselami. Każdy piksel ma swoje miejsce i kolor. Zastosowanie Zastosowanie: o Edycja fotografii (retusz, kolorowanie, nakładanie filtrów), o Animowane obrazki typu gif, o Elementy stron WWW. Programy Programy: Photoshop, Corel Photopaint, Paint Shop Pro, Paint jest to sposób przedstawiania grafiki komputerowej dwuwymiarowej polegający na określeniu położenia każdego piksela obrazu, oraz przypisaniu mu wartości bitowej określającej kolor w danym trybie koloru. BITMAPA

6 piksel Najmniejszy punkt ekranu lub obrazu. 1 piksel to najczęściej kwadrat o bardzo małych rozmiarach wypełniony jednym kolorem. Słowo powstałe jako zlepek angielskich picture oraz element: pixel.

7 Każdy piksel opisują 3 cyfry wskazujące na natężenie podstawowych barw. Przyjmują one wartości od 0 do 255 Mamy zatem 256x256x256 = 16777216 barw

8 Rozdzielczość Rozmiar obrazka podany ilością pikseli w jego szerokości i wysokości. Przykładowo rozdzielczość ekranu 800x640 oznacza, że można na nim wyświetlić maksymalnie 800 pikseli w jego szerokości i 640 w wysokości. DPI, PPI, LPI Ilość pikseli (kropek, punktów, lini) na jednostkę długości (cal) – dots/points/lines per inch. Określa ile punktów będzie miał obraz w swojej szerokości. Określenie stosowane głównie w przypadku urządzeń typu skaner, drukarka, ploter. Gdy zmierzymy (na przykład zwykłą linijką) szerokość i wysokość użytkowego obszaru na ekranie i podzielimy takie wymiary przez rozdzielczość to otrzymamy wymiary piksela ekranowego. Im wyższa rozdzielczość tym więcej miejsca na dysku zajmie obraz.

9 Głębia koloru Ilość informacji przekazywana w każdym pikselu. Im większa głębia tym dokładniejszy obraz, ale także tym więcej miejsca na dysku zajmie plik. Na przykład: jeśli mamy 8-bitową głębię koloru na obrazie można będzie wyświetlić 2 8 =256 odcieni danego koloru. Jest to także zakres barw wyświetlanych na monitorze. Głębia koloruOznaczenie Ilość kolorów możliwych do wyświetlenia 1-bitowa2121 2 (np. biały i czarny) 8-bitowa2828 256 24-bitowa2 24 16 777 216 32-bitowa2 32 4 294 967 296

10 Format graficzny Format graficzny to sposób, w jaki zostają zapisane informacje o obrazie. Istnieją formaty służące do zapisywania grafiki rastrowej (bitmapowej) i wektorowej. Format pliku wyznaczony jest przez jego rozszerzenie. Od formatu zależy sposób kompresji pliku.

11 Formaty graficzne : Formaty graficzne: BMP BMP GIF GIF JPEG JPEG TIFF TIFF PNG PNG

12 KOMPRESJA Kompresja danych - polega na zmianie sposobu zapisu informacji w taki sposób, aby zmniejszyć objętość danych, nie zmieniając zawartości danych. Inaczej – taka sama informacja, ale w mniejszej liczbie bitów. Działaniem przeciwnym do kompresji jest dekompresja. Kompresja bezstratna – zmniejszenie rozmiaru pliku bez utraty jakości; z postaci skompresowanej można odzyskać identyczną postać pierwotną, Kompresja stratna – utrata jakości przy zmniejszaniu rozmiaru, niemożliwe jest odzyskanie pierwotnej jakości; jednak główne właściwości które nas interesują zostają zachowane

13 BMP Standardowy format systemu Windows..bmp Obraz zapisany z rozszerzeniem.bmp jest mapą bitową, pozbawioną jakiejkolwiek kompresji. Obrazy mogą być zapisywane w palecie 1-, 4-, 8-, 24- bitowej (to oznacza ilość pamięci wykorzystywanej do zapisania różnych barw (czyli liczba bitów na piksel)

14 GIF W przypadku zapisu grafiki w formacie GIF następuje zmniejszenie rozmiaru pliku poprzez redukcję palety do 256 (lub mniejszej liczby) kolorów, które potrafią najwierniej oddać oryginalne kolory grafiki. Zmniejszenie liczby kolorów rzadko ma miejsce w rysunkach (wyłączając zdjęcia), przyjęło się używać format GIF za kompresję bezstratną.

15 JPEG.jpg Kompresja w plikach z rozszerzeniem.jpg ma charakter stratny. Oznacza to, że obrazy zapisane w tym formacie tracą jakość podczas kompresji. Zostają pominięte w nich pewne informacje zawarte w oryginalnym obrazie. Nie oznacza to przypadkowego wyrzucania niektórych pikseli. Pewne szczegóły obrazu są na tyle drobne, że ludzkie oko ich nie zauważa, więc można je pominąć.

16 Jaki typ pliku zastosować? Format JPEG stosuje się do zapisu fotografii Format GIF służy do zapisu obrazków, ikon, rysunków, linii, ramek z niewielką liczbą kolorów i dużymi kontrastami.

17 Przy dużych powiększeniach rysunków zapisanych w formatach GIF i JPG widać różnice w ich jakości. Gif jest porównywalny z oryginałem, dla JPG widać utratę jakości, przebarwienia i rozmycia.

18 Na rysunku porównano obraz z kompresją bezstratną z obrazami przy trzech stopniach kompresji. Całe zdjęcie bez kompresji zajmowało 3180 kB, z kompresją 20% - 801 kB, z kolei 50% kompresja dała obraz o objętości 434 kB, najmniej zajmowała kompresja 70% - 325 kB.

19 Narysuj w programie Paint rysunek o tematyce „Moje hobby”, a następnie zapisz go jako: (zachowaj podaną kolejność) 1.Mapę bitową 24-bitową 2.Mapę bitową 256-kolorową 3.Mapę bitową 16-kolorową 4.Mapę bitową monochromatyczną 5.Plik w formacie GIF 6.Plik w formacie JPG Do każdego kolejnego punktu użyj pliku wyjściowego z punktu 1. Porównaj wielkości zapisanych plików. Ćwiczenie

20 GRAFIKA WEKTOROWA

21 Grafika wektorowa Obrazy wektorowe generowane są z obiektów prostych (linie, punkty, koła, …). Obraz jest zapisany przy pomocy wektorów opisujących położenie elementów, czyli za pomocą wzorów matematycznych. Wykorzystywana dla elementów wymagających dużej precyzji, o Rysunek techniczny, o Projekt logo firmy, o Film animowany, o Wizytówka. Przykładowe programy do grafiki wektorowej: Corel Draw, Flash, Adobe Illustrator, Windows Draw (Micrografx)

22 Grafika obiektowa uwzględnia najistotniejsze szczegóły: kształt, kolor, rozmiar i położenie. Podczas powiększania obrazu rastrowego widać poszczególne piksele, natomiast podczas powiększania obrazu wektorowego widać ostre kształty figur geometrycznych, z których obraz jest zbudowany. Grafika wektorowa

23 Porównajmy

24 Formaty graficzne : Formaty graficzne: SVG (Scalable Vector Graphics) - format oparty na języku XML; promowany jako standard grafiki wektorowej SVG (Scalable Vector Graphics) - format oparty na języku XML; promowany jako standard grafiki wektorowej Macromedia Flash - najpopularniejszy format grafiki wektorowej Macromedia Flash - najpopularniejszy format grafiki wektorowej CDR - rozszerzenie plików zawierających grafikę wektorową utworzoną za pomocą programu CorelDRAW, CDR - rozszerzenie plików zawierających grafikę wektorową utworzoną za pomocą programu CorelDRAW, DRW - rozszerzenie plików zawierających grafikę utworzoną w Micrografx Windows Draw DRW - rozszerzenie plików zawierających grafikę utworzoną w Micrografx Windows Draw WMF - Metaplik Windows (Windows Metafile) jest to standard dla plików przechowujących grafikę wektorową w pakiecie MS Office. WMF - Metaplik Windows (Windows Metafile) jest to standard dla plików przechowujących grafikę wektorową w pakiecie MS Office.

25 ClipArt Gotowy do użycia obrazek, zapisany najczęściej w formacie wektorowym. Programy użytkowe najczęściej posiadają własne biblioteki (zbiory) klipów, które w pewnym stopniu mogą być modyfikowane przez użytkownika.

26 Bibliografia Pańczyk, J., 2012, Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum, Wydawnictwo Helion. Do prezentacji wykorzystano materiały: Mgr inż. Alicjj Pituły-Wilczyńskiej źródło: www.ap.krakow.pl/~apwwww.ap.krakow.pl/~apw P. Patrycji Białek


Pobierz ppt "Grafika Komputerowa. Dział informatyki zajmujący się przedstawianiem tego, co rzeczywiste bądź wymyślone za pośrednictwem komputera – czyli rysunki i."

Podobne prezentacje


Reklamy Google