Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawska Izba Gospodarcza kwiecień 2016 Plan Strategiczny 2016-2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawska Izba Gospodarcza kwiecień 2016 Plan Strategiczny 2016-2020."— Zapis prezentacji:

1 Warszawska Izba Gospodarcza kwiecień 2016 Plan Strategiczny 2016-2020

2 Ten dokument przedstawia wizję misji i celów WIG na okres 2016-2020 Plan strategiczny odnawia nasze zobowiązanie do zapewnienia standardu usług i programów mających na celu stałe zaspokojenie potrzeb naszych członków. Czekamy na dalsze wdrażanie planu strategicznego w Warszawskiej Izbie Gospodarczej. Będziemy potrzebować waszej pomocy i wsparcie, aby zapewnić, że to się uda. Rada Warszawskiej Izby Gospodarczej Warszawa, 4 kwietnia 2016 r.

3 Co prowadzi nas? Misja Służyć jako głos biznesu w rozwoju gospodarczym oraz zapewnieniu wysokiego poziomu i jakości życia w metropolii warszawskiej. Wizja Być wiodącą warszawską organizacją biznesową, która reprezentuje biznes metropolii warszawskiej dostarczając usługi na najwyższym poziomie dla swoich członków i promuje rolę sektora prywatnego jako siły napędowej gospodarki i rozwoju cywilizacyjnego społeczeństwa.

4 Cele strategiczne Cele Aby przyciągnąć, ściągnąć i zachować członkostwo w Metropolii Warszawskiej dostarczaniem zróżnicowanych dodatkowy ch wartości społeczeństwu biznesowemu. Aby stale wzmacniać pozycję Warszawskiej Izby Gospodarczej w Warszawie jak najbardziej autorytatywnym głosem biznesu. Aby zapewnić środki i programy, które umożliwiają sukces naszych członków. Aby wzmocnić rozwój polityki publicznej, który promuje wzrost i rozwój gospodarczy na terenie Metropolii Warszawskiej. Aby nadal budować i wzmacniać nowymi i istniejącymi relacjami wartości dodanej. Czym? Wspieraniem inicjatyw gospodarczych firm członkowskich; Przesłanie informacji w formie elektronicznej do wszystkich członków Izby i na zewnątrz, o zakresie działalności nowej firmy członkowskiej; Uczestnictwo w cyklicznych spotkaniach z przedstawicielami administracji samorządowej; Organizując spotkania informacyjne, tematyczne i branżowe Izby (spotkania dot. m.in. prowadzenia działalności gospodarczej w Warszawie, pozyskiwania środków unijnych i innych, zmian w przepisach prawnych); Uczestnictwo w cyklicznych spotkaniach z parlamentarzystami, przedstawicielami organów administracji państwowej, nauki i instytucjami otoczenia biznesu; Pozyskiwania środków unijnych na inwestycje, szkolenia, wyjazdy na targi, itp. Organizacji misji gospodarczych i aranżowania kontaktów.

5 Narzędzia eventowe Wydarzenia i usługi Śniadania, Roundtable discussions Mediacje, pomoc doradcza, Biuro Interwencji Szkolenia (PARP), Program Wspierania Przedsiębiorstw Udział w dużych imprezach targowych Udział i projekty stałe Forum Mazowieckich Izba Gospodarczych Mazowiecki Klaster Owocowy Mapa Gospodarcza Metropolii Warszawy Klaster Rolno – spożywczy Krajowa Izba Gospodarcza

6 Narzędzia komunikacji Broszura prezentacyjna Newsletter Kontakt mailowy z członkami i firmami zaprzyjaźnionymi Aktualizacja strony internetowej Komunikacja z mediami Utrzymanie sieci społecznościowych: Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+ i Pinterest Ścisła komunikacja wewnętrzna Współpraca z Izbami regionalnymi w Polsce i stolicach krajów Udział w komitetach Krajowej izby Gospodarczej Współpraca z organizacjami zrzeszające izby a w szczególności z KIG Współpraca z innymi organizacjami i instytucjami Współpraca z uczelniami Cykliczny kontakt z członkami Izby

7 Plan działania Podane cele w rzeczywistości zostaną osiągnięte poprzez realizację priorytetów strategicznych Wdrożenie będzie z kolei można osiągnąć poprzez komisje, radę dyrektorów i zespołów zadaniowych. Te cele i plany działania stanowią tylko kolejny krok w procesie ciągłej poprawy Warszawskiej Izby Gospodarczej. Planowanie strategiczne nie jest to wysiłek jednorazowy. Gdy cele są ustawione, zaangażowanie musi być utrzymane, postępy monitorowane i korekty dokonane aż do osiągnięcia tych celów. Dzięki przejrzystości i odnowionego poczucia celu, możemy strategicznie kierować izbę przez najbliższe cztery lata.

8 Wykonalność Plany działania wskazują, co należy zrobić, jeśli chcemy podjąć kroki w kierunku ciągłego doskonalenia Warszawskiej Izby Gospodarczej. Nie wskazuje w każdym przypadku, jak każdy z elementów planu zostanie przeprowadzony. Cele te i priorytety zostaną ukierunkowane przez Zarząd, odpowiednie grupy, komitety i siły zadaniowe wraz z personelem administracyjnym Izby. Każdy cel strategiczny wyraża wymagane działania żeby dostać się do następnego etapu. Cześć narzędzi już są wdrażane z sukcesem. Tylko suma zaangażowania całej Izby zapewnią, że te działania będą skuteczne.

9 Warszawska Izba Gospodarcza


Pobierz ppt "Warszawska Izba Gospodarcza kwiecień 2016 Plan Strategiczny 2016-2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google