Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OFERTA EDUKACYJNA WROCŁAWIA 2014/2015

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OFERTA EDUKACYJNA WROCŁAWIA 2014/2015"— Zapis prezentacji:

1 OFERTA EDUKACYJNA WROCŁAWIA 2014/2015 www.doradcy-wroclaw.pl

2 Jaką szkołę wybrać?

3 Tematyka zajęć 1.Typy szkół ponadgimnazjalnych. 2. Terminy i zasady rekrutacji. 3. Wyniki rekrutacji z poprzednich lat. 4. Czynniki wpływające na trafność wyboru szkoły. www.doradcy-wroclaw.pl

4 Typy szkół ponadgimnazjalnych liceum ogólnokształcące – 3 lata technikum – 4 lata zasadnicza szkoła zawodowa – 3 lata www.doradcy-wroclaw.pl

5 Liceum ogólokształcące Zapewnia przygotowanie ogólne i umożliwia: zdanie egzaminu maturalnego kontynuowanie nauki w szkole wyższej www.doradcy-wroclaw.pl

6 Dlaczego liceum? studiów wyższychwiążę przyszłość z ukończeniem studiów wyższych, mam bardzo dobre lub dobre oceny, chcę rozwijać swoje zainteresowania i dobrze przygotować się do egzaminu maturalnego, nie chcę uczyć się zawodu już w szkole ponadgimnazjalnej, www.doradcy-wroclaw.pl

7 Nr szkoły Nazwa szkołyulicaKod, miasto 1Liceum Ogólnokształcące nr 1ul. Poniatowskiego 950-326 Wrocław 2Zespół Szkół nr 22ul. Parkowa 18-2651-616 Wrocław 3Liceum Ogólnokształcące nr 3ul. Składowa 550-209 Wrocław 4Liceum Ogólnokształcące nr 4ul. Świstackiego 1250-430 Wrocław 5Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5ul. Grochowa 1353-523 Wrocław 6Liceum Ogólnokształcące nr 6ul. Hutnicza 4554-139 Wrocław 7Liceum Ogólnokształcące nr 7ul. Krucza 4953-410 Wrocław 8Liceum Ogólnokształcące nr 8ul. Zaporoska 7153-415 Wrocław 9Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3ul. Piotra Skargi 29/3150-082 Wrocław 10Liceum Ogólnokształcące nr 10ul. Piesza 151-109 Wrocław 11Zespół Szkół nr 19ul. Spółdzielcza 2a51-662 Wrocław 12Liceum Ogólnokształcące nr 12pl. Orląt Lwowskich 2a53-605 Wrocław 13Zespół Szkół nr 5ul. Hauke-Bosaka 33-3750-447 Wrocław 14Zespół Szkół nr 14al. Brücknera 10-1451-410 Wrocław 15Liceum Ogólnokształcące nr 15ul. Wojrowicka 5854-436 Wrocław 17Zespół Szkół nr 6ul. Tęczowa 6053-603 Wrocław 24Zespół Szkół nr 4 ul. Powstańców Śląskich 210-218 53-140 Wrocław 29Zespół Szkół nr 3ul. Szkocka 6454-402 Wrocław 30Zespół Szkół Integracyjnychul. Nowodworska 70-8254-438 Wrocław ECDIEECDIE Liceum Ogólnokształcąceul. Wejherowska 2854-239 Wrocław

8 Technikum 4-letnie Zapewnia: przygotowanie ogólne przygotowanie zawodowe Umożliwia: zdanie egzaminu zawodowego i uzyskanie tytułu technika zdanie egzaminu maturalnego kontynuowanie nauki w szkole wyższej www.doradcy-wroclaw.pl

9 Dlaczego Technikum? chcę zdobyć zawód, nie wiem jeszcze, czy będę studiować, a zależy mi na posiadaniu zawodu, mam zainteresowania zawodowe, mam uzdolnienia techniczne, mam dobre oceny, www.doradcy-wroclaw.pl

10 10 SzkołaAdresNazwa zespołu szkół Zawody (Oferta na rok szkolny 2013/2014) T nr 1Słubicka 29/33Zespół Szkół Nr 1 technik informatyk, technik handlowiec, technik organizacji reklamy, technik technologii odzieży T nr 2Borowska 105Zespół Szkół Nr 2 technik mechanik, technik mechatronik, techn. pojazdów samochodowych T nr 3Mł. Techników 58Zespół Szkół Nr 18technik mechanik, technik mechatronik, technik elektryk T nr 4 Powst. Śląskich 210/218 Zespół Szkół Nr 4 technik elektryk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej T nr 5Dawida 5/7 Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 technik usług fryzjerskich T nr 6Kiełczowska 43 Lotnicze Zakłady Naukowe technik mechanik, technik mechatronik, technik eksploatacji portów i terminali T nr 7Haukego-Bosaka 21 Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych technik teleinformatyk, technik informatyk technik telekomunikacji T nr 8Drukarska 50 Zespół Szkół Ekonomicznych technik handlowiec, technik księgarstwa T nr 9Kamienna 86 Zespół Szkół Gastronomicznych kelner, technik żywienia i usług gastronomicznych technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej

11 11 SzkołaAdresNazwa zespołu szkół Zawody (Oferta na rok szkolny 2013/2014) T nr 10Braniborska 57 Elektroniczne Zakłady Naukowe technik informatyk, technik mechatronik, technik elektronik T nr 11Grabiszyńska 236 Zespół Szkół Budowlanych technik budownictwa, technik geodeta, technik drogownictwa T nr 12Dawida 9/11Zespół Szkół Nr 23 technik logistyk, technik spedytor, technik eksploatacji portów i terminali, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik transportu kolejowego T nr 13Worcella 3 Zespół Szkół Ekonomiczno- Administracyjnych technik ekonomista, technik ekonomista-innowacja, technik organizacji reklamy T nr 14 z oddz. integracyj nym Nowodworska 78/82 Zespół Szkół Integracyjnych technik ekonomista T nr 15Skwierzyńska 1/7Zespół Szkół Nr 25 technik organizacji reklamy, technik cyfrowych procesów graficznych, fototechnik, technik ochrony środowiska, technik analityk, T nr 16Szkocka 64Zespół Szkół Nr 3 technik obsługi turystycznej, technik ekonomista, technik hotelarstwa

12 Zasadnicza szkoła zawodowa Zapewnia: przygotowanie ogólne przygotowanie zawodowe Umożliwia: zdanie egzaminu zawodowego i uzyskanie tytułu w wybranym zawodzie kontynuowanie nauki www.doradcy-wroclaw.pl

13 Dlaczego zasadnicza szkoła zawodowa? chcę zdobyć szybciej zawód i wejść na rynek pracy, mam zainteresowania zawodowe, nie bardzo lubię uczyć się ogólnych przedmiotów, wiem, że brakuje fachowców a posiadanie zawodu da mi poczucie bezpieczeństwa, www.doradcy-wroclaw.pl

14 10 zawodów dotkniętych niedoborem talentów w 2012 roku PolskaEuropaŚwiat 1.Inżynierowie 2.Wykwalifikowani pracownicy fiz. 3.Technicy 4.Kierowcy 5.Przedstawiciele handlowi 6.Pracownicy działów IT 7.Szefowie kuchni, kucharze 8.Menadżerowie projektów 9.Operatorzy maszyn 10.Pracownicy księgowości i finansów 1. Wykwalifikowani pracownicy fiz. 2. Inżynierowie 3. Przedstawiciele handlowi 4.. Technicy. 5. Brygadziści produkcji 6. Niewykwalifikowani pracownicy fizyczni 7. Pracownicy działów IT 8. Pracownicy księgow.finansów 9. szefowie kuchni, kucharze 10. Członkowie zarządu/ kadra najwyższego szczebla 1.Wykwalifikowani pracownicy fizyczni. 2.Inżynierowie 3.Przedstawiciele handlowi 4.Technicy 5.Przedstawiciele działów IT 6.Pracownicy księgowości i finansów 7.Kierowcy 8.Członkowie zarządu/ kadra najwyższego szczebla 9.Niewykwalifikowani pracownicy fiz. 10.Pracownicy sekretariatu, asystenci dyrekcji, asystenci ds. administracji

15

16 16 SzkołaAdresNazwa zespołu szkół Zawody (Oferta na rok szkolny 2013/2014) ZSZ nr 1Haukego-Bosaka 21 Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, monter-elektronik ZSZ nr 2Borowska 105Zespół Szkół Nr 2 mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, lakiernik, monter mechatronik, operator obrabiarek skrawających ZSZ nr 3Mł. Techników 58Zespół Szkół Nr 18 operator obrabiarek skrawających, mechanik monter maszyn i urządzeń, elektryk, elektromechanik, ślusarz (spec. spawanie) ZSZ nr 4Grabiszyńska 236Zespół Szkół Budowlanych cieśla, betoniarz-zbrojarz, dekarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych ZSZ nr 5Dawida 5/7Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 fryzjer, piekarz, cukiernik, mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, stolarz, elektromechanik pojazdów samochodowych, tapicer, złotnik-jubiler, wędliniarz, obuwnik, krawiec, fotograf, blacharz samochodowy, lakiernik ZSZ nr 6Kiełczowska 43Lotnicze Zakłady Naukowe operator obrabiarek skrawających, monter mechatronik ZSZ nr 7Drukarska 50Zespół Szkół Ekonomicznychsprzedawca ZSZ nr 9Kamienna 86Zespół Szkół Gastronomicznychkucharz ZSZ nr 10Słubicka 29/33Zespół Szkół Nr 1sprzedawca, krawiec

17 OFERTA EDUKACYJNA wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych na stronach: www.doradcy–wroclaw.pl www.edu.wroclaw.pl

18 ZASADY REKRUTACJI

19 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26 poz. 232) Zarządzenie Nr 5/2013 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 15.01.2013 w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/ 2014.Zarządzenie Nr 5/2013 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

20 Zasady rekrutacji Podstawowym kryterium rekrutacyjnym jest suma punktów uzyskana za: –wyniki egzaminu gimnazjalnego –oceny z czterech przedmiotów w świadectwie ukończenia gimnazjum –osiągnięcia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum sprawdzianu uzdolnień kierunkowychDodatkowo w oddziałach dwujęzycznych doliczane są wyniki ze sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

21 Zasady naliczania punktów rekrutacyjnych

22 W maksymalnej punktacji (100 pkt.): 50 pkt. stanowią punkty pochodzące z egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej, zgodnie z zasadą: a) liczba punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy z: - języka polskiego, - historii i wiedzy o społeczeństwie, - matematyki, - przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii. fizyki i chemii, - języka obcego na poziomie podstawowym, jest równa liczbie określającej wynik procentowy, uzyskany z danego zakresu, podzielonej przez dziesięć, b) liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego jest równa sumie punktów rekrutacyjnych uzyskanych z wymienionych wyżej zakresów egzaminu.

23 Przykład zasad naliczania punktów za egzamin Zdający otrzymał następujące wyniki procentowe: Zakres egzaminuWynik procentowy Przeliczenie (pkt. rekrutacyjne) - język polski - historia i wos - matematyka - przedmioty przyrodnicze - język obcy 52% 63% 70% 63% 54% 5,2 6,3 7,0 6,3 5,4

24 Zasady naliczania punktów rekrutacyjnych W maksymalnej punktacji (100 pkt.): 40 pkt. stanowią punkty uzyskane za oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum (ocena 6 - 10 pkt., 5 - 8 pkt., 4 - 6 pkt., 3 - 4 pkt., 2 - 0 pkt.). Punkty nalicza się z czterech przedmiotów: –język polski –trzy przedmioty, wskazane przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej

25 Zasady naliczania punktów rekrutacyjnych W maksymalnej punktacji (100 pkt.): 10 pkt. stanowią punkty za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum

26 Osiągnięcia wymienione na świadectwie Osiągnięcia wymienione na świadectwie (między innymi) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem (2 pkt) osiągnięcia w konkursach o zasięgu co najmniej wojewódzkim (max. 5 pkt) (1 konkurs – 2 pkt, 2 konkursy – 4 pkt, 3 i więcej – 5pkt), osiągnięcia w zawodach wiedzy, sportowych i artystycznych organizowanych przez kuratora lub organizowanych przez inne podmioty na szczeblu co najmniej powiatowym (max. 2 pkt) (1 osiągnięcie – 1 pkt, 2 i więcej – 2 pkt) inne osiągnięcia zapisane w statucie szkoły (max. 1 pkt)

27 Inne osiągnięcia zapisane w statucie szkoły (max. 1 pkt.) Wzorowe zachowanie wolontariatu współpracaStała, udokumentowana działalność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu – aktywna współpraca z domami dziecka, hospicjami, schroniskami dla zwierząt, organizacjami charytatywnymi itp. Wyróżniająca, udokumentowana działalność na rzecz środowiska szkolnego, zwłaszcza międzyszkolnych organach samorządów młodzieży, w samorządzie szkolnym lub organizacjach młodzieżowych

28 Dodatkowe wymagania Sprawdzian uzdolnień kierunkowych Punkty ze sprawdzianu nie wchodzą w skład punktów rekrutacyjnych, jedynie określają predyspozycje ucznia do kształcenia kierunkowego (nie dotyczy to sprawdzianu przeprowadzonego do oddziałów dwujęzycznych)

29 DODATKOWE DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ SZKOŁY Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim zaświadczenie wydane przez komisję konkursową Kandydaci do klas sportowych opinia trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe zaświadczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia wydane przez lekarza specjalistę pisemna zgoda rodziców/prawnych opiekunów

30 Terminy egzaminu gimnazjalnego w roku 2013/2014 część humanistyczna 23 kwietnia 2014 (środa) część matematyczno-przyrodnicza 24 kwietnia 2014 (czwartek) część z języka obcego nowożytnego 25 kwietnia 2014 (piątek)

31 Harmonogram rekrutacji I nabór 1.18.03-27.03.2013termin składania deklaracji do szkół, gdzie wymagane są dodatkowe sprawdziany 2.03.04-17.05.2013dodatkowe sprawdziany predyspozycji do szkół 3.15.04-26.04.2013elektroniczny wybór szkół, generowanie podania do szkoły w formie elektronicznej 4.25.06-27.06.2013możliwość elektronicznej zmiany listy preferencji szkół 5.28.06-01.07.2013składanie w szkole I wyboru podania i kopii wymaganych dokumentów 6.do 03.07.2013ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do danej szkoły ponadgimnazjalnej 7.do 05.07.2013złożenie oświadczenia potwierdzającego wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz dostarczanie oryginałów dokumentów i fotografii do szkoły, do której uczeń został zakwalifikowany 8.do 08.07.2013ogłoszenie ostatecznej listy uczniów przyjętych do danej szkoły ponadgimnazjalnej

32 Harmonogram rekrutacji II nabór 1. do 09.07.2013 kopii składanie kopii wymaganych dokumentów w szkole dysponującej wolnymi miejscami (tylko kandydaci niezakwalifikowani) 2. do 10.07.2013 ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do danej szkoły ponadgimnazjalnej w II naborze 3. do 12.07.2013 złożenie oświadczenia potwierdzającego wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz dostarczanie oryginałów dokumentów i fotografii do szkoły, do której uczeń został zakwalifikowany w II naborze 4. do 15.07.2013 ogłoszenie ostatecznej listy uczniów przyjętych do danej szkoły ponadgimnazjalnej w II naborze

33 Terminy przeprowadzania w szkołach sprawdzianów – 03.04 – 17.05.2013 wchodzą punkty ze sprawdzianu uzdolnień kierunkowych wchodzą w skład punktów rekrutacyjnych oddziałów dwujęzycznychdo oddziałów dwujęzycznych w LO Nr VIII, LO Nr XIII, LO Nr XIV, LO Nr IV, nie wchodzą punkty ze sprawdzianu uzdolnień kierunkowych nie wchodzą w skład punktów rekrutacyjnych klas sportowychdo klas sportowych w LO Nr XI, LO Nr XXIV, LO Nr II oraz Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Nr 22 i Nr 4 pozostałych oddziałówdo pozostałych oddziałów, w których wymagane są indywidualne predyspozycje w LO Nr III, LO Nr XVII, LO Nr V (oddział z międzynarodową maturą)

34 POTWIERDZANIE WOLI PODJĘCIA NAUKI PO PIERWSZYM NABORZE DO 05.07.2013 WAŻNE! rezygnację Jeśli w tym terminie kandydat w szkole, do której został zakwalifikowany nie złoży oryginałów dokumentów oznaczać to będzie rezygnację z miejsca w tej szkole. W takim przypadku kandydat musi od nowa szukać szkoły – dopiero w kolejnym naborze

35 WYNIKI REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

36 Wyniki rekrutacji do liceów ogólnokształcących średnia minimalna ilość punktów 20092010201120122013 64,4964,3259,6260,4755,55

37 Przykład: Egzamin gimnazjalny język polski 62% - 6,2 pkt historia i wos 63% - 6,3 pkt matematyka 70% - 7,0 pkt przedmioty przyrodnicze 66% - 6,6 pkt język obcy 64%- 6,4 pkt ----------------------- Razem 32,5 pkt Oceny język polski bardzo dobry - 8 pkt drugi przedmiot bardzo dobry - 8 pkt trzeci przedmiotdobry - 6 pkt czwarty przedmiot wskazany dobry - 6 pkt przez szkołę ponadgimnazjalną------------------------ Razem 28 pkt SUMA 60,5 pkt

38 Wyniki rekrutacji do liceów ogólnokształcących Nr LO śred. min. licz. pkt. 2013 śred. min. licz. pkt. 2012 śred. min. licz. pkt. 2011 Nr LO śred. min. licz. pkt. 2013 śred. min. licz. pkt. 2012 śred. min. licz. pkt. 2011 1 44,8550,9252,15 11 31,0336,4341,50 2 53,4255,8454,92 12 76,6077,1666,00 3 79,5872,5467,75 13 63,0671,1664,77 4 50,0057,4453,23 14 68,3083,9075,00 5 73,2672,6168,07 15 47,3839,5248,58 6 46,1547,2251,42 17 56,8358,8855,83 7 78,6578,5572,14 24 42,0036,3846,75 8 64,9770,3366,00 29 22,3026,6344,25 9 74,1674,9669,95 30 22,8328,4036,50 10 60,1359,4861,44

39 Wyniki rekrutacji do techników średnia minimalna ilość punktów 2009201020112012 2013 31,6334,1631,6334,4933,81

40 Wyniki rekrutacji do ZSZ średnia minimalna ilość punktów 2009201020112012 2013 16,7617,2517,1619,7919,58

41 Wyniki rekrutacji www.doradcy-wroclaw.pl

42 Elektroniczny wybór szkół trzech szkół ponadgimnazjalnychKandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do dowolnej liczby oddziałów (klas) w obrębie trzech szkół ponadgimnazjalnych. Listę preferencji uczeń ustala zgodnie z rangą swoich wyborów, zaczynając od tego oddziału (klasy), który jest dla niego najważniejszy ze szkoły pierwszego wyboru.

43 Elektroniczny wybór szkół języki obceNależy sprawdzić jakie języki obce nauczane są w wybranych klasach (wybierając oddziały w szkole należy zwrócić uwagę, aby proponowany język obcy zapewniał kontynuację z gimnazjum). W wyniku postępowania kwalifikacyjnego uczeń może być przyjęty tylko do jednego oddziału.

44

45 www.edu.wroclaw.pl

46

47 Przygotowywanie listy preferencyjnej Szkoła OddziałJęzyki Szkoła I wyboru Technikum Nr 2 1TC – technik pojazdów samochodowych 1TD – technik pojazdów samochodowych 1TA – technik mechanik angielski/niemiecki niemiecki/angielski Szkoła II wyboru Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 1ZA – mechanik pojazdów samochodowych 1ZB – mechanik pojazdów samochodowych 1ZC – elektromechanik pojazdów samochodowych angielski niemiecki Szkoła III wyboru Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 1MA – mechanik pojazdów samochodowych 1WZ4 – elektromechanik pojazdów samochodowych niemiecki

48 Lista preferencyjna OddziałSzkołaNazwa klasy 1TC 1TD 1ZA 1TA 1ZB 1MA 1WZ4 1ZC T Nr 2 ZSZ Nr 2 T Nr 2 ZSZ Nr 2 ZSZ Nr 5 ZSZ Nr 2 technik pojazdów samochodowych mechanik pojazdów samochodowych technik mechanik mechanik pojazdów samochodowych elektromechanik pojazdów samochodowych

49 NIEPOWODZENIA SZKOLNE ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW

50 Świadectwo ukończenia gimnazjum język polski historia matematyka fizyka chemia biologia geografia Oceny w liceum na pierwsze półrocze ? Na zlecenie Wydziału Edukacji UM Wrocławia dokonano porównania ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum z ocenami w liceach ogólnokształcących na pierwsze półrocze i na zakończenie pierwszej klasy

51 Uczniowie klas I LO z czterema i więcej ocenami niedostatecznymi po I semestrze Brak przyjęć

52 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO www.doradcy-wroclaw.pl uL. Strzegomska 49a tel. 71 373-57-04 71 355-86-64 MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK WSPIERANIA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ www.ckp.pl

53 Zanim zdecydujesz o wyborze szkoły: zapoznaj się z ofertą szkół ponadgimnazjalnych, z warunkami elektronicznej rekrutacji sprawdź czy potrafisz obliczyć swoje punkty rekrutacyjne, zapoznaj się z warunkami formalnymi obowiązującymi w danej szkole.

54 Czynniki wpływające na trafność wyboru szkoły poznanie siebie (swoich uzdolnień, zainteresowań, predyspozycji zawodowych i charakteru) uzyskane wyniki w nauce (wynik egzaminu gimnazjalnego, oceny z przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji, dodatkowe osiągnięcia) informacje o potrzebach rynku pracy posiadanie planu własnego rozwoju edukacyjnego

55 opracowali: doradcy z MOWAZ DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

56 Szkoły z oddziałami integracyjnymi Zespół Szkół Integracyjnych ul. Nowodworska 78/82 Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra ul. Wejherowska 28Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra Zespół Społecznych Integracyjnych Szkół „Amigo” (szkoła płatna) ul. Żelazna 36Zespół Społecznych Integracyjnych Szkół „Amigo

57 Szkoły z oddziałami integracyjnymi i specjalne Zespół Szkół ul. Nowodworska 70/82, tel.357-31-71 Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji ul. Wejherowska 28 (71) 798-26-00 Zawodowa Społeczna - Szkoła Specjalna Stowarzyszenia Handicap ul. Stawowa 1A Wrocław 71 343 78 15Zawodowa Społeczna - Szkoła Specjalna Stowarzyszenia Handicap Społeczne Liceum „Amigo” – ul. Żelazna we Wrocławiu (czesne) tel. 71 361 52 63

58 Zawodowa Społeczna - Szkoła Specjalna Stowarzyszenia Handicap Szkoła Przysposabiająca do pracy: tkactwo i ceramika Przeciwwskazaniem zdrowotnym do podjęcia nauki jest zaburzone widzenie barw oraz znacznie zaburzona sprawność rąk. Warunkiem przyjęcia do szkoły Stowarzyszenia HANDICAP jest orzeczenie do kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną. Zajęcia prowadzone są odpłatnie.

59 CEKIRON Technikum Ekonomiczne (4 lata): Technik ekonomista Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3 lata) Introligator Krawiec Szkoła Przysposabiająca do Pracy (3 lata): w ramach przysposobienia do pracy uczeń nabywa umiejętności związane z: przygotowywaniem prostych posiłków, elementów ogrodnictwa, korzystaniem z komputera. Podstawą przyjęcia do szkół jest: świadectwo ukończenia gimnazjum orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego podanie o przyjęcie do szkoły rozmowa kwalifikacyjna Przyjmowani są uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z całej Polski.

60 Zespół Szkół Integracyjnych Technikum Ekonomiczne (4 lata): technik ekonomista Klasy integracyjne – uczniowie z wadami słuchu oraz z niepełnosprawnością ruchową. Podstawą przyjęcia do szkoły jest: świadectwo ukończenia gimnazjum, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.


Pobierz ppt "OFERTA EDUKACYJNA WROCŁAWIA 2014/2015"

Podobne prezentacje


Reklamy Google