Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OD CZEGO ZALEŻY SUKCES NA RYNKU PRACY? OD KOMPROMISU POMIĘDZY:  TYM, CO CHCIELIBYŚMY  TYM, CO MOŻEMY  TYM, CO PODPOWIADA ROZSĄDEK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OD CZEGO ZALEŻY SUKCES NA RYNKU PRACY? OD KOMPROMISU POMIĘDZY:  TYM, CO CHCIELIBYŚMY  TYM, CO MOŻEMY  TYM, CO PODPOWIADA ROZSĄDEK."— Zapis prezentacji:

1

2 OD CZEGO ZALEŻY SUKCES NA RYNKU PRACY? OD KOMPROMISU POMIĘDZY:  TYM, CO CHCIELIBYŚMY  TYM, CO MOŻEMY  TYM, CO PODPOWIADA ROZSĄDEK

3 JAKĄ PODJĄĆ DECYZJĘ ? „W OBECNYM ŚWIECIE ZMIANY W GOSPODARCE I TECHNOLOGII SĄ SZYBKIE I NIE MA PEWNOŚCI DOKĄD NAS ZAPROWADZĄ. DORADCY NIE POWINNI WIĘC WSKAZYWAĆ KONKRETNYCH ZAWODÓW, LECZ JEDYNIE PEWNE ICH GRUPY, NA KTÓRE WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ”

4 4 GRUPY „ZAWODY Z PRZYSZŁOŚCIĄ”  ZWIĄZANE Z SEKTOREM IT  ZWIĄZANE Z MEDYCYNĄ I USŁUGAMI MEDYCZNYMI  ZAWODY TECHNICZNE I INŻYNIERYJNE  ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI W SPOŁECZEŃSTWIE

5 ZAWODY ZWIĄZANE Z SEKTOREM IT  INFORMATYK  GRAFIK KOMPUTEROWY  POZYCJONER  ADMINISTRATOR BAZ DANYCH  ANALITYK FINANSOWY  AKTUARIUSZ  KSIĘGOWY

6 GRAFIK KOMPUTEROWY  grafika komputerowa nie jest w Polsce samodzielnym kierunkiem studiów;  zatrudnienie: agencje reklamowe, drukarnie, prasa, wydawnictwa, wł. działalność gosp.;  praca ma charakter komercyjny : plakaty, gry komputerowe, okładki książek i płyt, strony internetowe, wizytówki, etykiety;

7 GRAFIK KOMPUTEROWY  niezbędna: biegła znajomość odpowiednich programów, kreatywność, poczucie smaku, cierpliwość, umiejętność negocjacji;  oczekuje się: odporności emocjonalnej, samoorganizacji; znajomości j. angielskiego  z zawodu wykluczają: zaburzenia wzroku, skrzywienia kręgosłupa znacznego stopnia

8 ADMINISTRATOR BAZ DANYCH  konieczne wykształcenie wyższe informatyczne oraz kursy i szkolenia z tej dziedziny;  praca polega na prawidłowym funkcjonowaniu bazy danych (wprowadzanie, zabezpieczanie, archiwizacja, uaktualnianie);  zatrudnienie: wszędzie tam, gdzie istnieją różnego rodzaju bazy danych;

9 ADMINISTRATOR BAZ DANYCH  niezbędne: zdolności organizacyjne, chęć ciągłego pogłębiania wiedzy;  oczekuje się: opanowania, dokładności, koncentracji, odporności na stres, znajomości j. angielskiego;  praca bez specjalnych wymagań zdrowotnych;

10 AKTUARIUSZ  wykształcenie wyższe – kierunki ścisłe, mile widziany dyplom z matematyki;  praca polega na wyliczaniu wysokości składek i odszkodowań na podstawie danych statystycznych, historycznych i rachunku prawdopodobieństwa zdarzeń losowych;  zatrudnienie: towarzystwa ubezpieczeniowe;

11 AKTUARIUSZ  niezbędne: zdolność logicznego myślenia, skrupulatność;  oczekuje się: uczciwości, samoorganizacji, odporności na stres;  praca bez specjalnych wymagań zdrowotnych;

12 POZYCJONER  mile widziane wykształcenie informatyczne, polonistyczne lub z zakresu marketingu;  zadaniem pozycjonera jest spowodowanie, aby po wpisaniu w wyszukiwarkę określonej frazy, konkretna strona pojawiła się na szczycie listy wyników;  zatrudnienie: własna działalność gospodarcza

13 POZYCJONER  niezbędne: umiejętności informatyczne, polonistyczne i kreatywność;  oczekuje się: chęci ciągłego dokształcania się, znajomości podstaw marketingu, dyspozycyjności, samoorganizacji;  praca bez specjalnych wymagań zdrowotnych;

14 ZAWODY ZWIĄZANE Z MEDYCYNĄ I USŁUGAMI MEDYCZNYMI  LEKARZ (WSZYSTKIE SPECJALIZACJE)  FARMACEUTA  DIETETYK  FIZJOTERAPEUTA  SPECJALISTA DS. ZARZĄDZANIA SŁUŻBĄ ZDROWIA  LOGOPEDA

15 FARMACEUTA  kierunek studiów: farmacja (5,5 roku);  na IV roku – specjalizacja (farmacja apteczna, analityka farmaceutyczna, analityka kliniczna);  zatrudnienie: apteki, laboratoria, hurtownie leków, firmy farmaceutyczne;

16 FARMACEUTA  niezbędne: znajomość chemii i biologii, chęć ciągłego aktualizowania wiedzy, wrodzona dokładność i odporność na stres;  oczekuje się: dobrej pamięci, koncentracji, perfekcjonizmu, poczucia odpowiedzialności;  przeciwwskazania: alergie, słaby wzrok, epilepsja, choroby społeczne

17 DIETETYK  kierunek studiów: dietetyka (I + II);  opracowywanie zasad optymalnego żywienia dla różnych grup wiekowych i dla osób chorych (zgodnie z zaleceniami lekarzy);  zatrudnienie: placówki żywienia zbiorowego (szpitale, sanatoria, placówki sportowe, własna działalność gosp. – catering, gabinet) ;

18 DIETETYK  niezbędne: znajomość chemii i biologii, dokładność, odporność emocjonalna;  oczekuje się: empatii, komunikatywności, uzdolnień rachunkowych, logicznego myślenia;  przeciwwskazania: nosicielstwo, czynna gruźlica, alergie pokarmowe, zaburzenia smaku i powonienia

19 LOGOPEDA  kierunek studiów: logopedia (I + II) - rzadko; częściej - specjalność na studiach pedagogicznych lub ukończenie studiów podyplomowych;  pomoc osobom, które z różnych przyczyn mają zaburzenia utrudniające im komunikowanie się;  zatrudnienie: placówki, w których przebywają ludzie wymagający terapii; własna działalność gospodarcza;

20 LOGOPEDA  niezbędne: prawidłowa budowa narządów mowy, sprawne posługiwanie się językiem polskim, zaświadczenie od foniatry;  oczekuje się: umiejętności współpracy, empatii, kreatywności, odporności emocjonalnej, chęci dokształcania się;  przeciwwskazania: oszpecenia twarzy, wady słuchu;

21 ZAWODY TECHNICZNE I INŻYNIERYJNE  TECHNOLOG ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA CZŁOWIEKA  INŻYNIER BUDOWNICTWA  MECHATRONIK  INŻYNIER MECHANIK  BIOTECHNOLOG

22 INŻYNIER BUDOWNICTWA  kierunek studiów: budownictwo (I + II) + odpowiednie uprawnienia (praktyki w biurze projektowym i na budowie);  planowanie i projektowanie obiektów, opracowywanie technologii budowy, nadzór i kontrola poszczególnych etapów budowy ;  zatrudnienie: przedsiębiorstwa bud.; nadzór bud., przemysł materiałów budowlanych;

23 INŻYNIER BUDOWNICTWA  niezbędna: znajomość matematyki i fizyki, skrupulatność, ciągłe pogłębianie wiedzy, badania wysokościowe;  oczekuje się: umiejętności pracy z ludźmi, zdolności kierowniczych, dyspozycyjności, odporności na stres;  wymagany ogólny dobry stan zdrowia;

24 MECHATRONIK  kierunek studiów: mechatronika (I + II); zazwyczaj na 3 roku wybór specjalności;  udoskonalanie funkcjonalności wszelkich systemów technicznych oraz tworzenie maszyn ze „sztuczną inteligencją”;  zatrudnienie: zakłady przemysłowe, służba zdrowia, media;

25 MECHATRONIK  niezbędna: znajomość matematyki, fizyki i informatyki; umiejętność całościowego patrzenia na problemy i obiekty techniczne;  oczekuje się: zainteresowania współczesną techniką, pogłębiania wiedzy, dokładności, umiejętności współpracy, kreatywności;  przeciwwskazania: słaby wzrok, epilepsja;

26 TECHNOLOG ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA CZŁOWIEKA  kierunek studiów: technologia żywności i żywienia człowieka (I + II);  kontrola procesów wytwarzania żywności, jej przetwarzania i przechowywania;  zatrudnienie: przemysł spożywczy, zakłady produkujące maszyny do wytwarzania żywności, instytucje kontrolujące jakość;

27 TECHNOLOG ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA CZŁOWIEKA  niezbędna: znajomość przedmiotów przyrodniczych; skrupulatność, kreatywność;  oczekuje się: chęci eksperymentowania; umiejętności współpracy, logicznego myślenia, odpowiedzialności  przeciwwskazania: nosicielstwo, czynna gruźlica, wszelkie alergie, zaburzenia wzroku;

28 ZAWODY ZWIĄZANE ZE ZMIENAMI W SPOŁECZEŃSTWIE  OPIEKUN OSÓB STARSZYCH  ARCHITEKT WNĘTRZ  ARCHITEKT KRAJOBRAZU  KOSMETOLOG  TRENER OSOBISTY

29 ARCHITEKT WNĘTRZ  kierunek studiów: architektura wnętrz (I + II) egzaminy wstępne;  wystrój wnętrz, wystawiennictwo, design, wzornictwo przemysłowe, projektowanie;  zatrudnienie: biura projektowe, firmy deweloperskie, firmy designerskie, media; często własna działalność gospodarcza;

30 ARCHITEKT WNĘTRZ  niezbędne: zdolności artystyczne, wrażliwość estetyczna, wiedza matematyczna, śledzenie trendów;  oczekuje się: wyobraźni przestrzennej, umiejętności komunikowania się, bycia elastycznym;  wymagany ogólny dobry stan zdrowia;

31 KOSMETOLOG  kierunek studiów: kosmetologia (I + II) duży wybór specjalizacji;  pomoc ludziom z problemami skórnymi, zatrzymywanie oznak starzenia, niwelowanie blizn, wytwarzanie autorskich kosmetyków;  zatrudnienie: gabinety kosmetyczne, laboratoria, centra badawcze, SPA;

32 KOSMETOLOG  niezbędna: znajomość chemii i biologii, chęć aktualizowania wiedzy i umiejętności, odporność na stres;  oczekuje się: łatwości nawiązywania kontaktów, odpowiedzialności, dokładności;  przeciwwskazania: wszelkie alergie, brak zdolności manualnych, zaburzenia wzroku;

33 OPIEKUN OSÓB STARSZYCH  wykształcenie co najmniej średnie;  pomoc i opieka nad ludźmi starszymi, przewlekle chorymi, upośledzonymi, bezdomnymi;  zatrudnienie: domy, spokojnej starości, dla przewlekle lub umysłowo chorych, domy noclegowe;

34 OPIEKUN OSÓB STARSZYCH  niezbędna: umiejętność nawiązywania kontaktów i reprezentowania innych, życzliwość, empatia;  oczekuje się: cierpliwości, wyrozumiałości, podzielności uwagi, sprawności fizycznej;  przeciwwskazania: niepełnosprawność, niestabilność emocjonalna, epilepsja

35 INNE  MEDIATOR SĄDOWY  METEOROLOG  TECHNIK DENTYSTYCZNY  LOGISTYK  FLORYSTA

36 5 ZAWODÓW DLA NIEŚMIAŁYCH  PROGRAMISTA  KSIĘGOWY  GRAFIK KOMPUTEROWY  AKTUARIUSZ  TECHNIK DENTYSTYCZNY

37 KIERUNKI ZAMAWIANE To lista kierunków technicznych, matematycznych i przyrodniczych ustanowionych przez Ministerstwo Nauk i Szkolnictwa Wyższego w celu zapewnienia wystarczającej podaży wykwalifikowanych specjalistów nauk ścisłych (stypendia motywacyjne, dofinansowanie uczelni)

38 JAKĄ PODJĄĆ DECYZJĘ? KOMPETENCJE WAŻNE W WIELU ZAWODACH:  SAMOORGANIZACJA  PRACA Z LUDŹMI  INNOWACYJNOŚĆ  UMIEJĘTNOŚĆ PISANIA

39  Monika Chylińska


Pobierz ppt "OD CZEGO ZALEŻY SUKCES NA RYNKU PRACY? OD KOMPROMISU POMIĘDZY:  TYM, CO CHCIELIBYŚMY  TYM, CO MOŻEMY  TYM, CO PODPOWIADA ROZSĄDEK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google