Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt pedagogiczny „Janusz Korczak” Projet pédagogique „Janusz Korczak”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt pedagogiczny „Janusz Korczak” Projet pédagogique „Janusz Korczak”"— Zapis prezentacji:

1 Projekt pedagogiczny „Janusz Korczak” Projet pédagogique „Janusz Korczak”

2 Wszystko zaczęło się od propozycji współpracy z MGI… Tout a commencé avec la demande de collaboration de la MGI… MGI zaproponowała naszej sekcji przygotowanie plakatów dotyczących praw dziecka. Opracowywaliśmy teksty Janusza Korczaka : „Jak kochać dziecko” i na ich podstawie przygotowaliśmy serię afiszów. Pomagała nam w tym pani fotograf z MGI, Hanna Zaworonko. La MGI, nous a proposé de préparer des affiches sur les droits de l´enfant. Nous avons travaillé sur les textes de Janusz Korczak : „Comment aimer un enfant” et d´après ceux-ci, nous avons préparé une série d´affiches. La photographe de la MGI Hanna Zaworonko nous a aidé dans ce projet.

3 Do obejrzenia całości naszej wystawy zapraszamy do oranżerii. Poniżej kilka przykładów pracy: Pour admirer la totalité de notre exposition nous vous invitons dans la serre du lycée. Voici quelques exemples de nos travaux :

4 Przez cały rok przygotowywaliśmy się do wyjazdu śladami Korczaka poznając coraz lepiej jego życie i dzieła. Au cours de cette année nous nous sommes préparés pour le voyage sur les traces de Korczak en étudiant sa biographie et ses oeuvres.

5 Poniżej najważniejsze elementy naszej podróży: Et maintenant les moments forts de notre voyage: Poniedziałek 08/04/13: Wylot do Warszawy i pierwszy kontakt z miastem – przejazd autokarem ulicami stolicy. Pierwsza nasza wspólna kolacja. Lundi 08/04/13: Notre envol vers Varsovie, et découverte de la ville en tour panoramique. Notre premier dîner.

6 Wtorek 09/04/13 Mardi 09/04/13 Zwiedzanie starego miasta. Obejrzenie filmu Warszawy podczas drugiej wojny światowej. Wizyta w muzeum Marii Skłodowskiej Curie – w jej domu rodzinnym Visite du quartier historique de Varsovie. Séance cinématographique sur Varsovie lors de la seconde guerre mondiale. Visite du musée de Marie Sklodowska-Curie – sa maison natale

7 Środa 10/04/13 Mercredi 10/04/13 ● Zwiedzanie Warszawy ś ladami Janusza Korczaka: pomnik Korczaka, szpital dla dzieci ● Wizyta w getcie ● Wystawa w domu Korczaka ● Odwiedziny w Liceum Sempołowskiej i spotkanie z rówieśnikami ● Ś wiadek historii Pani Janina Różecka ● Spacer po Parku Ł azienkowskim Visite de Varsovie sur les traces de Janusz Korczak: monument en hommage à Korczak, hôpital pour enfant Départ vers l'ancien ghetto Exposition dans la maison de Korczak Découverte du lycée Sempolowskiej et rencontre avec les élèves Témoignage de Mme Janina Rożecka Ballade dans le Park Łazienki

8

9 Czwartek 11/04/13 Jeudi 11/04/13 ● Wyjazd do Treblinki ● Wizyta w obozie zagłady ● Powrót do Warszawy ● Przygotowanie do wieczornego wyjścia na koncert muzyki filmowej w Sali Kongresowej  Départ pour Treblinka  Visite du camp d'extermination  Retour vers Varsovie  Préparation pour la soirée Gala

10

11 Piątek 12/04/13 Vendredi 12/04/13 ● Ostatnie zakupy ● Pożegnanie z Warszawa ● Wyjazd na lotnisko i odlot do Paryża Derniers achats Varsovie au revoir! Départ pour l'aéroport et envol pour Paris

12 Czego nauczyli ś my si ę dzi ę ki projektowi ? Qu'avons nous retenu du projet ? ● Poznaliśmy lub pogłębiliśmy wiedzę o Korczaku ● Pochyliliśmy się nad prawami dziecka i przygotowaliśmy fotograficzne ilustracje niektórych ważnych dla nas zagadnień ● Spotkaliśmy w Warszawie naszych rówieśników i mogliśmy przyjrzeć się polskiemu szkolnictwu ● Mieliśmy ogromne szczęście spotkać świadka historii –osobę która pracowała w getcie ● Pokazaliśmy naszym francuskim kolegom różne oblicza Polski Nous avons découvert ou approfondi nos connaissances sur Korczak Nous avons travaillé sur les droits des enfants qui sont illustrés dans nos affiches Nous avons rencontré à Varsovie des élèves polonais et nous avons pu apercevoir le système éducatif polonais Nous avons eu la chance inouie de rencontrer un témoin de l'histoire -une personne qui a travaillé dans le ghetto de Varsovie Nous avons montré à nos camarades francais les multiples visages de la Pologne

13 Wyniki ankiety dotyczącej podróży Petite enquête concernant le voyage ● Zalety: program, jakość noclegów w hostelu, spotkania z interesującymi ludźmi, wyjście do teatru i na koncert, wolny czas na zakupy i indywidualne zwiedzanie, bardzo mili nauczyciele ● Wady: monotonne śniadania, wycieczka trwała zbyt krótko Avantages: programme, qualités de l'hôtel, rencontre avec des personnes intérressantes, soirée au théâtre et au Palais des Congres, temps libre pour les achats et les visites individuelles, professeurs très sympathiques Inconvéniants: la monotonie des petits déjeuner, durée du voyage un peu courte

14 Remerciements Madame Charlon, pour avoir organisé ce merveilleux voyage M. Djellouli, Mme Bastonero et Mme Descombes, pour nous avoir accompagné durant le voyage La Direction du lycée Montaigne, pour nous avoir autorisé ce voyage


Pobierz ppt "Projekt pedagogiczny „Janusz Korczak” Projet pédagogique „Janusz Korczak”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google