Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Straż Miejska w Policach. Straż Miejska w Policach rozpoczęła działalność 1 lutego 1992 r. 9 strażników 1 pojazd zakres działania: miasto Police 9 strażników.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Straż Miejska w Policach. Straż Miejska w Policach rozpoczęła działalność 1 lutego 1992 r. 9 strażników 1 pojazd zakres działania: miasto Police 9 strażników."— Zapis prezentacji:

1 Straż Miejska w Policach

2 Straż Miejska w Policach rozpoczęła działalność 1 lutego 1992 r. 9 strażników 1 pojazd zakres działania: miasto Police 9 strażników 1 pojazd zakres działania: miasto Police Od 2004 roku: 13 strażników 2 pojazdy zakres działania na terenie całej gminy Od 2004 roku: 13 strażników 2 pojazdy zakres działania na terenie całej gminy

3 Ilość podjętych interwencji

4 Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, a także pomocy w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych i innych zagrożeń Doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas imprez publicznych Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, a także pomocy w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych i innych zagrożeń Doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas imprez publicznych Podstawowe zadania straży:

5 Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych Spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych Zaśmiecanie miejsca publicznego Niezachowywanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt Zakłócanie spokoju w miejscach publicznych Używanie słów nieprzyzwoitych w miejscach publicznych Oraz inne czyny zakłócające normy współżycia społecznego Spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych Zaśmiecanie miejsca publicznego Niezachowywanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt Zakłócanie spokoju w miejscach publicznych Używanie słów nieprzyzwoitych w miejscach publicznych Oraz inne czyny zakłócające normy współżycia społecznego

6

7 Kontrola w zakresie ruchu drogowego Naruszenia zakazów zatrzymywania się i postoju Naruszenia zakazu ruchu Nieużywanie elementów odblaskowych przez pieszych i oświetlenia przez rowerzystów Odholowywanie pojazdów nieużytkowanych z dróg publicznych Naruszenia zakazów zatrzymywania się i postoju Naruszenia zakazu ruchu Nieużywanie elementów odblaskowych przez pieszych i oświetlenia przez rowerzystów Odholowywanie pojazdów nieużytkowanych z dróg publicznych

8

9 Wykonywanie zadań z zakresu bezpieczeństwa powszechnego

10 Realizacja zadań zawartych w ustawach szczególnych Ustawa o utrzymaniu czystości porządku w gminie Prawo ochrony środowiska Ustawa o ochronie zwierząt Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Ustawa o recyklingu Ustawa o ochronie praw lokatorów Kodeks wyborczy Ustawa o utrzymaniu czystości porządku w gminie Prawo ochrony środowiska Ustawa o ochronie zwierząt Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Ustawa o recyklingu Ustawa o ochronie praw lokatorów Kodeks wyborczy

11 Realizacja zadań zawartych w aktach prawa miejscowego Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Police Regulamin cmentarza Okresowe rozporządzenia wojewody Uchwała w sprawie opłaty targowej Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Police Regulamin cmentarza Okresowe rozporządzenia wojewody Uchwała w sprawie opłaty targowej

12

13 Współpraca z Policją Wspólne służby patrolowe z dzielnicowymi i ogniwem interwencyjno-patrolowym (160 w roku 2014) Zabezpieczanie imprez i uroczystości na terenie gminy (20 imprez i uroczystości w roku 2014) Realizowanie zgłoszeń wpływających do Policji w przypadku braku patrolu Policji (73 interwencje w roku 2014) Wspólne służby patrolowe z dzielnicowymi i ogniwem interwencyjno-patrolowym (160 w roku 2014) Zabezpieczanie imprez i uroczystości na terenie gminy (20 imprez i uroczystości w roku 2014) Realizowanie zgłoszeń wpływających do Policji w przypadku braku patrolu Policji (73 interwencje w roku 2014)

14 Współdziałanie z innymi podmiotami Wspólne kontrole posesji z pracownikami ZWiK (w sumie 360 skontrolowanych posesji w latach 2014-2015) Asysty dla pracowników ZGKiM Asysty dla pracowników spółdzielni mieszkaniowych Asysty dla wydziałów Urzędu Miejskiego w Policach Asysty dla GKRPA Współpraca z OPS Współpraca z SANEPIDEM Wspólne działania ze Strażą Leśną Współpraca z radami osiedli i sołeckimi Wspólne kontrole posesji z pracownikami ZWiK (w sumie 360 skontrolowanych posesji w latach 2014-2015) Asysty dla pracowników ZGKiM Asysty dla pracowników spółdzielni mieszkaniowych Asysty dla wydziałów Urzędu Miejskiego w Policach Asysty dla GKRPA Współpraca z OPS Współpraca z SANEPIDEM Wspólne działania ze Strażą Leśną Współpraca z radami osiedli i sołeckimi

15 Działania profilaktyczno-edukacyjne Bezpieczna droga do szkoły Bezpieczne ferie Bezpieczne wakacje Na drodze wybierz życie Bądź bezpieczny, noś odblaski Bezpieczna droga do szkoły Bezpieczne ferie Bezpieczne wakacje Na drodze wybierz życie Bądź bezpieczny, noś odblaski

16 Podsumowanie W znacznym stopniu odciąża pracę Policji Straż Miejska jest umundurowaną formacją samorządową, która podlega bezpośrednio burmistrzowi Podejmuje interwencje w sprawach, które są najbardziej uciążliwe dla mieszkańców

17 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Straż Miejska w Policach. Straż Miejska w Policach rozpoczęła działalność 1 lutego 1992 r. 9 strażników 1 pojazd zakres działania: miasto Police 9 strażników."

Podobne prezentacje


Reklamy Google