Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sarkoidoza Dr med. Wojciech Piotrowski Klinika Pneumonologii i Alergologii UM w Łodzi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sarkoidoza Dr med. Wojciech Piotrowski Klinika Pneumonologii i Alergologii UM w Łodzi."— Zapis prezentacji:

1 sarkoidoza Dr med. Wojciech Piotrowski Klinika Pneumonologii i Alergologii UM w Łodzi

2 CHOROBY ŚRÓDMIĄŻSZOWE O znanej przyczynie Idiopatyczne zapalenie pęcherzyków płucnych - IIP Choroby ziarniniakowe INNE idopatyczne włóknienie płuc - IPF/UIP INNE NSIPDIP AIP COP (BOOP) RB-ILD LIP WJ Piotrowski ATS/ERS 2002

3 SARKOIDOZA-DEFINICJA  Przewlekła choroba ziarniniakowa o nieznanej etiologii, obejmująca przede wszystkim węzły chłonne (w szczególności wnęk płucnych) i miąższ płuca ale również inne narządy. Cechą typową jest tendencja do samoistnych remisji i nawrotów. ATS Statement on sarcoidosis WJ Piotrowski

4 EPIDEMIOLOGIA - zapadalność  Szwecja 60/ /rok  Północna Europa 5-40/ /rok  Japonia 1-2/ /rok  USA (afroamerykanie) 35/ /rok  USA (biali) 11/ /rok  Polska 10/ /rok

5 EPIDEMIOLOGIA - cd  Początek zwykle przed 50 rokiem życia  Szczyt zachorowań 20 – 39 rok życia  Niewielka przewaga kobiet

6 EPIDEMIOLOGIA – zmienność przebiegu w zależności od populacji  Północna Europa – częściej młodzi, z. L ö fgrena, lepsze rokowanie  Północna Europa – u kobiet dwa szczyty zachorowań: i rok życia  USA (afroamerykanie) – późniejszy początek, gorsze rokowanie odległe, większy odsetek postaci pozapłucnych  Japonia – wysoki odsetek sarkoidozy serca

7 Etiologia i patogeneza WJ Piotrowski

8 Predyspozycja genetyczna Czynniki środowiskowe CHOROBA Sarkoidoza rozwija się u osób o bliżej nieokreślonej predyspozycji genetycznej w wyniku pobudzenia układu immunologicznego przez zakaźne lub niezakaźne czynniki („czynnik sarkoidalny”) pełniące rolę słabo-degradowalnych antygenów WJ Piotrowski

9 APCTH4 Ag HLA TCR V J J D V   WJ Piotrowski Zjawiskiem zapoczątkowującym odpowiedź immunologiczną jest kontakt antygenu z komórką prezentującą antygen (APC - komórki dendrytyczne). Kluczową rolę w prezentacji antygenu limfocytom Th4 odgrywa układ zgodności tkankowej (HLA).

10 MHC a sarkoidoza  HLA-B8 (postać ostra)  HLA-DRB1, DQB1  HLA-A1, -B8, -DR3 (korelacja pozytwna)  HLA-B12, -DR4 (korelacja negatywna)  HLA-B22 (postać rozsiana, pop. włoska)  HLA-DR17 (pop. Skandynawska, dobre rokowanie)  HLA-DR15, -DR16 (pop. Skandynawska, przewlekłość)  HLA-DRw52 (choroba ograniczona, Japonia)  HLA-DR5J (przewlekłość, Japonia) WJ Piotrowski

11 HLA-DR jako czynnik rokowniczy Berlin et al. Am J Respi Crit Care Med WJ Piotrowski

12 Podstawową cechą zapalenia w sarkoidozie jest tworzenie ziarniny. Jest to reakcja na nieznany antygen, którego fizjologicznym celem jest jego lokalizacja, ograniczenie zapalenia i ochrona sąsiadujących tkanek

13 Główne cytokiny odpowiedzialne za tworzenie ziarniny to:  IFN-   TNF-   IL-12  IL-18

14 Th1: INF  IL-2 Th2: IL-4 IL-5 IL-10 SARKOIDOZA Makrofagi – IL-12 Komórki dendrytyczne WJ Piotrowski Przewaga cytokin produkowanych przez limfocyty Th1 sprzyja promowaniu zapalenia ziarniniakowego MAKROFAGI TNF- 

15 „czynnik sarkoidalny” Th0 makrofag IFN-  IL-12 IL-6 IL-1 TNF-  sIL-2R TGF-  BAL TNF-  IL-2 ziarniniaki IL-1 TNF-  ACE MIP-1 MCP-1 IL-8 RANTES IP10 Th1 CD4+ WJ Piotrowski

16 Rolę limfocytów CD4+ w zapaleniu ziarniniakowym ilustrują obserwacje kliniczne. HIV a sarkoidoza.  Infekcja HIV ze znacznie obniżoną populacją CD4+ łagodzi lub wygasza objawy wcześniejszej sarkoidozy  Występowanie sarkoidozy (de novo lub nawroty) u pacjentów z AIDS po kuracji HAART, której efektem jest wzrost CD4+ > 200 komórek/  l WJ Piotrowski

17 TGF-  PDGF IGF-1 GM-CSF Makrofagi Komórki tuczne fibroblasty ECM Th1Th2 IL-4,-5,-6,-10,-13 WJ Piotrowski U 5-10% chorych na sarkoidozę dochodzi do włóknienia płuc. Przesunięcie równowagi Th1/Th2 w kierunku Th2 związane jest z produkcją cytokin o działaniu profibrogennym.

18 WJ Piotrowski Włóknienie może być wynikiem nadmiernej aktywności metaloproteinaz (np. MMP-8 i MMP-9) co przy braku kompensacyjnego wzrostu aktywności tkankowych inhibitorów metaloproteinaz (np. TIMP-1) może prowadzić do degradacji elementów macierzy pozakomórkowej i remodelingu. TIMP-1, -2 MMP-8 MMP-9 destrukcja nieprawidłowe procesy naprawcze włóknienie

19 WJ Piotrowski Makrofagi pęcherzykowe stymulowane cytokinami wydzielanymi przez limfocyty Th1 produkują fibronektynę i CCL18 (CC motif ligand 18), chemokinę, która stymuluje fibroblasty do zwiększonej produkcji kolagenu. Kolagen stymuluje zwrotnie produkcję CCL18, co prowadzi do wytworzenia mechanizmu błędnego koła i promocji włóknienia. włóknienie Th1 IL-2 IFN-  AM CCL18 kolagen fibroblasty

20 Sarkoidoza jako choroba zakaźna  Sezonowość  Zbieżność czasowa i przestrzenna zachorowań  Występowanie u pracowników służby zdrowia  Sarkoidoza po transplantacji WJ Piotrowski

21 Potencjalne czynniki etiologiczne infekcyjnenieorganiczneorganiczne Wirusy (herpes, EB, retrovirus, coxackie B, CMV, HCV) Borrelia burgdorferi Propionibacterium acnes Mycobacterium tuberculosis i inne Mycoplasma Glin (Al) Cyrkon (Zr) Talk Pyłki sosny (??) Glinka WJ Piotrowski

22 Rozpoznanie i monitorowanie WJ Piotrowski

23 Klasyfikacja radiologiczna  0 O – prawidłowe RTG  I O – poszerzenie wnęk płucnych  II O – wnęki + zmiany rozsiane  III O – tylko zmiany rozsiane  IV O – nieodwracalne zwłóknienie WJ Piotrowski

24 Stopień I

25 WJ Piotrowski Stopień II

26 WJ Piotrowski Stopień III

27 Zespół Löfgrena  Zapalenie stawów (Arthritis)  Rumień guzowaty (Erythema nodosum)  Adenopatia wnękowa  U wielu chorych również gorączka, stany podgorączkowe, obrzęki  Występuje u 9-34% pacjentów (zmienność zależna od pochodzenia) WJ Piotrowski

28 Rumień guzowaty (erythema nodosum) to zapalenie przegród w podskórnej tkance tłuszczowej (panniculitis). Występuje w postaci bolesnych guzów, najczęściej na przedniej powierzchni goleni, wyprostnej części przedramion i grzbietowej części stóp. WJ Piotrowski

29 Rumień guzowaty nie jest zmianą swoistą dla sarkoidozy. Sarkoidoza może być przyczyną około 25% tego typu zmian skórnych. Przyczyny rumienia guzowatego Częste  Idiopatyczny (do 55 %)  Infekcje (paciorkowcowe zapalenie gardła – %, mycoplasma, chlamydia, TBC i inne mykobakteriozy)  Sarkoidoza (11-25 %)  Leki  Ciąża  Zapalenia jelit Rzadkie Infekcje Wirusy - herpes simplex, EBV, wirusy zapalenia wątroby B i C, HIV Bakterie - Yersinia sp., Campylobacter sp., riketsje, Salmonella sp., Bartonella sp., kiła Pasożyty – amebiaza, gardiaza Grzyby – histoplasmosis, coccidioidomycosis Różne – chłoniaki, inne nowotwory WJ Piotrowski

30 objawy ogólne sarkoidozy  Większość przypadków wykrywana przypadkowo – przebieg bezobjawowy  Osłabienie ogólne  Nocne poty  Utrata masy ciała  Stany podgorączkowe WJ Piotrowski

31 objawy ze strony układu oddechowego w sarkoidozie  Większość chorych nie zgłasza żadnych objawów  Przewlekły kaszel  Nawracające zapalenia oskrzeli  Duszność, upośledzenie tolerancji wysiłku  Ucisk, dyskomfort w klatce piersiowej WJ Piotrowski

32 Należy dążyć do potwierdzenia rozpoznania badaniem histopatologicznym. Jednakże o ostatecznym rozpoznaniu decyduje całość obrazu (klinika, badania obrazowe, biochemiczne). Ziarniniak bez cech serowacenia nie jest jednoznaczny z rozpoznaniem sarkoidozy ! sarkoidoza grzybica TBC ciało obce trąd bruceloza borelioza z. Wegenera nieserowaciejące ziarniniaki WJ Piotrowski

33 Ziarnina sarkoidalna złożona jest z komórek olbrzymich i nabłonkowatych (są to makrofagi zmienione morfologicznie i czynnościowo). Skupiska tych komórek otoczone są limfocytami.

34 Typowe miejsca pobierania materiału do badania histopatologicznego  Płuco (bronchoskopowa transbronchialna biopsja obwodowa)  Płuco (wideotorakoskopia, biopsja otwarta)  Oskrzela  Zmiany skórne (z wyjątkiem rumienia guzowatego)  Stare blizny  Śluzówki (np. jamy ustnej)  Obwodowe węzły chłonne  Węzły chłonne śródpiersia (mediastinoskopia) WJ Piotrowski

35 transbronchialna biopsja obwodowa płuca transbronchial (peripheral) lung biopsy - TBLB  Daje około 85 % prawidłowych rozpoznań  Polega na pobraniu małego fragmentu płuca z dostępu przez obwodowe oskrzele  Około 5 % powikłań (odma, krwawienie)

36 Zanim zaproponujesz pacjentowi diagnostykę inwazyjną, zawsze wcześniej oceń, czy materiał do badania mógłby być pobrany z łatwiej dostępnych miejsc np. błona śluzowa oskrzeli, zmiany skórne, błony śluzowe, obwodowe węzły chłonne.

37 ciupa4 WJ Piotrowski Biopsja oskrzeli wykonana podczas bronchofiberoskopii pozwala uzyskać 50 – 60 % prawidłowych rozpoznań. Typowe zmiany to: guzki, tarczki i miotełkowate poszerzenia naczyń. Często błona śluzowa jest makroskopowo nie zmieniona

38 Sarkoidoza skóry  25-35% pacjentów  Erythema nodosum-10 %  Lupus pernio  Plamki, grudki, tarczki WJ Piotrowski

39 SARKOIDOZA OKA  Narząd wzroku zajęty u 25-80% chorych  Zapalenie przedniego odcinka (anterior uveitis) – 65% zmian w narządzie wzroku  Chronic anterior uveitis prowadzi podstępnie do jaskry i utraty wzroku  Acute anterior uveitis jest najłagodniejszą postacią sarkoidozy oka, o dobrym rokowaniu  Zmiany w tylnym odcinku oka u 30% chorych z sarkoidozą oka, często współistnieją z sarkoidozą OUN  Każdy pacjent chory na sarkoidozę musi być okresowo badany okulistycznie. Badanie musi obejmować ocenę w lampie szczelinowej, ostrość wzroku, pole widzenia, ocenę dna oka, badanie ciśnienia śródgałkowego.

40 SARKOIDOZA SERCA Może być przyczyną nagłego zgonu Każdy niepokojący objaw, odchylenie w badaniu serca i w EKG wymaga wdrożenia pełnej diagnostyki kardiologicznej i obrazowej Ziarniniaki i blizny w wolnej ścianie lewej komory, przegrodzie m-komorowej i układzie bodźco-przewodzącym Możliwe objawy: niewydolność serca, tachyarytmia, bradyarytmia, omdlenia, zatrzymanie krążenia

41 Inne lokalizacje pozapłucne  Wątroba (10% nieprawidłowe próby wątrobowe, często bezobjawowa, 60% pacjentów z zajęciem wątroby ma objawy ogólne)  Śledziona do 15%  Układ nerwowy (OUN 25% w badaniach autopsyjnych, 10% objawy neurologiczne, najczęściej porażenie nn. czaszkowych, u 74% objawy neurologiczne wyprzedzają rozpoznanie sarkoidozy)  Hyperkalcemia i nerki (hyperkalciuria – 40%, hyperkalcemia – 11%, kamica -10%)  Kości i stawy – często bezobjawowe  Ziarniniaki mogą powstać praktycznie w każdym narządzie WJ Piotrowski

42 Trafność rozpoznań u chorych bez rozpoznania histo-patologicznego  STOPIEŃ I – 98 %  STOPIEŃ II – 89 %  STOPIEŃ III – 52 %  STOPIEŃ IV - ? WJ Piotrowski

43 Rozpoznanie opiera się na potwierdzeniu zgodności obrazu klinicznego i radiologicznego z rozpoznaniem histopatologicznym

44 BAL: CD4/CD8 > 3.5 Czułość 53 % Swoistość 94 % WJ Piotrowski Płukanie oskrzelowo-pęcherzykowe wykonane podczas bronchofiberoskopii zwykle wykazuje znaczne zwiększenie odsetka limfocytów. Zwiększony stosunek CD4:CD8 pozwala na różnicowanie z innymi postaciami limfocytarnego zapalenia pęcherzyków płucnych

45 Badania wstępne  Wywiad  B.fizykalne  RTG  Spirometria + DLCO  Morfologia  Ca (surowica, mocz), ALT, AST, AP, kreatynina, mocznik  Mocz  EKG  Okulista  OT WJ Piotrowski

46 Wskazania do CT (HRCT)  Nietypowy obraz radiologiczny  Powikłania (rozstrzenia, aspergiloza, włóknienie, rozedma z pociągania, infekcje, nowotwory)  Prawidłowe RTG przy podejrzeniu choroby WJ Piotrowski

47 BADANIA CZYNNOŚCIOWE W SARKOIDOZIE  Duży odsetek chorych nie ma zaburzeń w badaniach czynnościowych, nawet gdy badania obrazowe wykazują duże zmiany.  W spirometrii najczęściej restrykcja.  Sarkoidoza należy do nietypowych chorób śródmiąższowych, ponieważ u niektórych chorych może być obecna obturacja (6%). Nadreaktywność oskrzeli można wykazać u 20%.  Badanie dyfuzji dla CO (DLCO) jest bardzo cennym narzędziem w monitorowaniu postępu choroby. WJ Piotrowski

48 Tomografia komputerowa wysokiej rozdzielczości HRCT  Rozsiane zmiany drobnoguzkowe  Pogrubienie przegród międzyzrazikowych  Zmiana architektury  Pseudoguzy  Inne (plaster miodu, rozstrzenia, cysty, nacieczenia) WJ Piotrowski

49

50 monitorowanie  Przez co najmniej 2 lata  Stopień I co 6 m-cy  Stopień II co 3-6 m-cy  Jeżeli leczony – do 3 lat po zakończeniu leczenia  Postaci przetrwałe – co najmniej 1 x w roku przez kilka (?) lat WJ Piotrowski

51 Jak monitorować PODSTAWOWE:  Objawy  Badanie przedmiotowe  RTG  Spirometria (z DLCO) DO ROZWAŻENIA:  HRCT  BAL  SACE  Ca (surowica, mocz)  Scyntygrafia WJ Piotrowski

52 Enzym konwertujący angiotensynę SACE  ACE jest produkowany przez komórki ziarniny  Nie jest swoisty dla sarkoidozy  Wysokie stężenia u 60% chorych  Pozytywna wartość predykcyjna – 84%  Negatywna wartość predykcyjna – 74%  Wykazano polimorfizm genu ACE WJ Piotrowski

53 Zaburzenia gospodarki wapniowej  Komórki ziarniny są źródłem aktywnej witaminy D3  Hyperkalciuria u 40%  Hyperkalcemia u 11%  Kamica nerkowa u 10%  Stężenie wapnia w surowicy i dobowe wydalanie wapnia z moczem mogą służyć do monitorowania przebiegu choroby WJ Piotrowski

54 Inne parametry biochemiczne  sIL-2R (surowica) – Grutters, 2003  TNF-  (BAL, plwocina indukowana) – Moodley, 2000  MCP-1 (BAL, surowica) – Suga, 1999  ACE (surowica)  CRP (surowica)  SAA serum amyloid A (surowica)  Immunoglobuliny (surowica) – Catagay, 2003 WJ Piotrowski

55 Leczenie WJ Piotrowski

56 Wskazania do systemowych GKS sarkoidoza pozapłucna  Sarkoidoza serca  Neurosarkoidoza  Sarkoidoza oka (z wyjątkiem uveitis anterior acuta)  Hyperkalcemia WJ Piotrowski

57 Wskazania do systemowych GKS sarkoidoza płucna  Progresja radiologiczna  Postępujące zaburzenia w badaniach czynnościowych  Ciężka objawowa sarkoidoza WJ Piotrowski

58 Cechy kliniczne związane z progresją/przewlekłym przebiegiem  Lupus pernio  Chronic uveitis  Wiek > 40 lat  Przewlekła hyperkacemia  Kamica nerkowa  Rasa czarna  Postępujące zmiany płucne  Zmiany w śluzówce nosa  Torbiele kostne  Neurosarkoidoza  S. Serca  Przewlekła niewydolność oddechowa WJ Piotrowski

59 Spontaniczne remisje ! IOIO 55 – 90% II O 40 – 70 % III O 10 – 20 % IV O 0 % WJ Piotrowski

60 Bez leku GKS LATA WJ Piotrowski Wpływ leczenia na naturalny przebieg choroby

61 Sarkoidoza - zasady leczenia GKS  Dawka wstępna (prednizon) 20 – 40 mg/dobę  Ewaluacja po 1 – 3 m-cach  Jeżeli odpowiedź pozytywna: docelowo 5 – 10 mg/dobę  Jeżeli negatywna rozważyć leczenie alternatywne  Minimalny czas leczenia: 12 miesięcy  Większe dawki w neurosarkoidozie i sarkoidozie serca WJ Piotrowski

62 LECZENIE ALTERNATYWNE Leki immunosupresyjne: metotreksat, cyklofosfamid, azatiopryna i inne  Brak dobrych badań klinicznych  Być może skuteczne w niektórych postaciach sarkoidozy pozapłucnej  Mogą być stosowane jako leki zmniejszające zapotrzebowanie na steroidy hydroksychlorochina  Brak dobrych badań klinicznych  Być może skuteczne w niektórych postaciach sarkoidozy pozapłucnej (skóra, hyperkalcemia?) Anty-TNF  Infliximab, etenarcept Pentoksyfilina ? talidomid  W fazie badań klinicznych Przeszczep płuca  U chorych z zaawansowaną sarkoidozą w stopniu IV WJ Piotrowski

63 Leki cytotoksyczne - wskazania  Oporność na GKS  Przeciwskazania do GKS  Powikłania sterydoterapii  Niektóre postaci sarkoidozy pozapłucnej WJ Piotrowski

64 ROKOWANIE REMISJE 60% przebieg przewlekły 20-25% włóknienie płuc 5-10% powrót do zdrowia nawroty Zgony 1-5% Zwłóknienie płuc Sarkoidoza serca Sarkoidoza OUN WJ Piotrowski


Download ppt "Sarkoidoza Dr med. Wojciech Piotrowski Klinika Pneumonologii i Alergologii UM w Łodzi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google