Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawska Izba Gospodarcza 15-16.09. 2016 Budapeszt Ryszard Marcińczak Prezes, Warszawska Izba Gospodarcza.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawska Izba Gospodarcza 15-16.09. 2016 Budapeszt Ryszard Marcińczak Prezes, Warszawska Izba Gospodarcza."— Zapis prezentacji:

1 Warszawska Izba Gospodarcza 15-16.09. 2016 Budapeszt Ryszard Marcińczak Prezes, Warszawska Izba Gospodarcza

2 O Warszawskiej Izbie Gospodarczej Najstarsza izba gospodarcza w Polsce. Założona w 1989 roku. Członek–założyciel Krajowej Izby Gospodarczej. Zrzesza 190 firm, głównie z terenu Aglomeracji Warszawskiej. Reprezentuje wszystkie branże, w tym handel, usługi biznesowe, motoryzację, transport, turystyka, budownictwo, produkcja żywności, Współpracuje z Naczelną Organizacją Techniczną.

3 Warszawa – centrum życia gospodarczego Ludność: 1,7 mln, (Metropolia : 2,5 mln) Stopa bezrobocia: 3,2% Liczba firm :409 420 Symbol : Solaris, Pesa Bydgoszcz Źródło: warszawa.stat.gov.pl

4

5 Atraktcyjność inwetycyjna Polski - rankingi Atrakcyjność inwestycyjna w Europie Środkowo- Wschodniej Ankieta koniunkturalna AHK 2016, Europa Środkowo-Wschodnia Nowe miejsca pracy dzięki BIZ (wzrost o 27% w porównaniu do 2014), EY Attractiveness survey 2016 Ilość projektów inwestycyjnych (BIZ) (wzrost o 60% w porównaniu do 2014), EY Attractiveness Survey 2016 Łatwość prowadzenia biznesu Bank Światowy, Doing Business 2016 1. miejsce 25. miejsce 2. miejsce 7. miejsce

6 Forum Izb Gospodarczych Województwa Mazowieckiego 9 izb gospodarczych działających na terenie Mazowsza. Założone w 2005 roku. Reprezentuje interesy przedsiębiorców wobec władz na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym. Forum stanowi płaszczyznę do współpracy na rzecz aktywnego rozwoju województwa. Mazowiecka Izba Gospodarcza www.mig.ciechanow.pl Powiatowa Izba Gospodarcza w Legionowie www.pigwl.org Ostrowska Izba Rolno-Przemysłowa www.oig.org.pl Izba Gospodarcza Regionu Płockiego www.igrp.com.pl Płońska Izba Gospodarcza www.plonska.pl Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej www.radomskibiznes.pl Wschodnia Izba Gospodarcza www.wig-wn.pl Powiatowa Izba Gospodarcza www.pig.e-sochaczew.pl Warszawska Izba Gospodarcza www.wig.waw.pl

7 Nasze cele Służyć jako głos biznesu w rozwoju gospodarczym oraz zapewnieniu wysokiego poziomu i jakości życia w Metropolii Warszawskiej. Być wiodącą warszawską organizacją biznesową, reprezentującą biznes Metropolii Warszawskiej dostarczając usługi na najwyższym poziomie, promującą rolę sektora prywatnego jako siły napędowej gospodarki i rozwoju cywilizacyjnego społeczeństwa. Misja Wizja

8 Cele strategiczne Przyciągnąć, ściągnąć i zachować członkostwo w Metropolii Warszawskiej dostarczaniem zróżnicowanych dodatkowych wartości społeczeństwu biznesowemu. Zapewniać środki i programy umożliwiające sukces naszych członków. Wzmacniać rozwój polityki publicznej, który promuje wzrost i rozwój gospodarczy na terenie Metropolii Warszawskiej. Budować i wzmacniać relacje pomiędzy przedsiębiorstwami. Prowadzić dialog pomiędzy sektorem prywatnym a administracją.

9 Cele strategiczne Wspieranie inicjatyw gospodarczych firm członkowskich. Przesłanie informacji w formie elektronicznej do wszystkich członków Izby i na zewnątrz, o zakresie działalności nowej firmy członkowskiej. Uczestnictwo w cyklicznych spotkaniach z przedstawicielami administracji samorządowej i centralnej. Organizacja spotkań informacyjnych, tematycznych i branżowych Izby (prowadzenia firmy, pozyskiwania finansów, zmian przepisach prawnych). Pozyskiwania środków unijnych na inwestycje, szkolenia, wyjazdy na targi, itp. Organizacji misji gospodarczych i aranżowania kontaktów.

10 Główne zadania Ochrona i reprezentacja interesów firm zrzeszonych w WIG. Poprawa warunków działalności gospodarczej Aglomeracji Warszawskiej. Wspieranie inicjatyw gospodarczych członków Izby. Wsparcie merytoryczne przy przygotowywaniu projektów odnoszących się do funkcjonowania gospodarki. Uczestnictwo w procesach legislacyjnych dotyczących gospodarki. Promowanie etycznych zachowań w życiu gospodarczym.

11 Główne zadania c.d. Promowanie kształcenia zawodowego oraz nauki zawodu w zakładach pracy. Promocja i wsparcie handlu zagranicznego. Działalność doradczo-opiniodawcza dla organów administracji państwowej i samorządowej. Mediacje w sporach oraz reprezentacja członków Izby podczas postępowania sądowego. Działalność wystawiennicza, promocyjna, szkoleniowa, wydawnicza i doradcza.

12 Strategia 2016-2020 Stworzenie z Warszawskiej Izby Gospodarczej rzeczywistego, wiarygodnego reprezentanta interesów przedsiębiorców Metropolii Warszawskiej, mającego uznanie w środowisku przedsiębiorców, administracji samorządowej i rządowej oraz zajmującej stosowne miejsce wśród izb gospodarczych wielkich metropolii europejskich.

13 Strategia 2016-2020 Wzmocnienie roli i znaczenia WIG jako organizacji samorządu gospodarczego. Stworzenie z WIG płaszczyzny dla szerokiej współpracy podmiotów gospodarczych Metropolii Warszawskiej. Zwiększenie i pogłębienie współpracy z administracją państwową i samorządem terytorialnym. Reprezentowanie interesów przedsiębiorców we wszystkich aspektach związanych z ich działalnością gospodarczą. Przyczynienie się do wzrostu potencjału gospodarczego i innowacyjności firm członkowskich i całej Metropolii Warszawskiej.

14 Narzędzia eventowe Wydarzenia i usługi Udział i projekty stałe

15 Narzędzia komunikacji Broszura prezentacyjna Newsletter Kontakt mailowy z członkami i firmami zaprzyjaźnionymi Aktualizacja strony internetowej Komunikacja z mediami Utrzymanie sieci społecznościowych: Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+ i Pinterest Ścisła komunikacja wewnętrzna Współpraca z Izbami regionalnymi w Polsce i stolicach krajów Udział w komitetach Krajowej izby Gospodarczej Współpraca z organizacjami zrzeszające izby a w szczególności z KIG Współpraca z innymi organizacjami i instytucjami Współpraca z uczelniami Spotkania z członkami Izby

16 Plan działania Wdrożenie będzie z kolei można osiągnąć poprzez komisje, radę dyrektorów i zespołów zadaniowych. Planowanie strategiczne nie jest to wysiłek jednorazowy. Gdy cele są ustalone, zaangażowanie musi być utrzymane, postępy monitorowane i korekty dokonane aż do osiągnięcia tych celów. Dzięki przejrzystości i odnowionego poczucia celu, możemy strategicznie kierować izbę przez najbliższe cztery lata.

17 Wykonalność Plany działania wskazują, co należy zrobić, jeśli chcemy podjąć kroki w kierunku ciągłego doskonalenia Warszawskiej Izby Gospodarczej. Nie wskazuje w każdym przypadku, jak każdy z elementów planu zostanie przeprowadzony. Cele te i priorytety zostaną ukierunkowane przez Zarząd, odpowiednie grupy, komitety i siły zadaniowe wraz z personelem administracyjnym Izby. Każdy cel strategiczny wyraża wymagane działania żeby dostać się do następnego etapu. Cześć narzędzi już są wdrażane z sukcesem. Tylko suma zaangażowania całej Izby zapewnią, że te działania będą skuteczne.

18 Nasze sukcesy Zorganizowanie I edycji konkursu Mazowiecki Laur Przedsiębiorczości 2016 Współorganizacja targów China HomeLife Show 2016

19 China HomeLife Show 2016 Największe wydarzenie tego typu w Europie Środkowej Liczba odwiedzających: ok. 13 000 Liczba wystawców: 1038 Ponad 60 000 produktów Liczne prelekcje nt. nowych chińskich technologii, likwidowania przeszkód w handlu z Chinami, stwarzania szans dla polskiego biznesu Rozmowy B2B (z bezpłatną opieką tłumaczy z języka chińskiego)

20 China HomeLife Show 2016 07 – 09 czerwca, Warsaw Expo Zasięg oddziaływania: Europa Centralna i Wschodnia Organizatorzy: Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawska Izba Gospodarcza oraz Naczelna Organizacja Techniczna, Stowarzyszenie Polskich Mediów, Redakcja TTG Central Europe www.chinahomelife.org/pl.

21 China HomeLife Show 2016

22 Modernizacja sektora energetycznego w Polsce Umocnienie i rozwój sektora MSP (blisko 90% podmiotów) Przemiany w górnictwie Wyzwania

23 Warszawska Izba Gospodarcza ul. Trębacka 4 lok. 329, 329A, 329B 00-074 Warszawa sekretariat@wig.waw.pl wig.waw.pl


Pobierz ppt "Warszawska Izba Gospodarcza 15-16.09. 2016 Budapeszt Ryszard Marcińczak Prezes, Warszawska Izba Gospodarcza."

Podobne prezentacje


Reklamy Google