Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poradnik wodociągowo-kanalizacyjny   Przegląd zagadnień w świetle decyzji UOKiK Warszawa, lipiec 2016.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poradnik wodociągowo-kanalizacyjny   Przegląd zagadnień w świetle decyzji UOKiK Warszawa, lipiec 2016."— Zapis prezentacji:

1 Poradnik wodociągowo-kanalizacyjny   Przegląd zagadnień w świetle decyzji UOKiK
Warszawa, lipiec 2016

2 Dlaczego wydaliśmy poradnik?
Przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjne są adresatami bardzo wielu decyzji wydawanych przez UOKiK. Mimo to skala problemów nie zmniejsza się. Publikacja jest przeznaczona dla: osób zarządzających przedsiębiorstwami, osób nadzorujących przedsiębiorstwa we władzach gmin, odbiorców usług.

3 Ważne pojęcia dla przedsiębiorcy działającego na rynku wod.-kan.:
pozycja dominująca, rynek właściwy, nadużywanie pozycji dominującej, narzucanie cen, nieuczciwe warunki umów, naruszenie zbiorowych interesów konsumentów, niedozwolone postanowienie umowne.

4 CZY NADUŻYWAM POZYCJI DOMINUJĄCEJ?
Przedsiębiorca, który ma pozycję dominującą musi działać ostrożnie i analizować swoje działania pod kątem potencjalnego nadużycia swej pozycji. Przedsiębiorca nadużywający pozycji dominującej naraża się na sankcje cywilno- oraz administracyjnoprawne. Test: Czy mógłbym w takim samym stopniu wpływać na interesy kontrahentów, gdybym działał w warunkach wolnej konkurencji?

5 CZY NARUSZAM ZBIOROWE INTERESY KONSUMENTÓW?
Działanie zakładu jest bezprawne, czyli sprzeczne z przepisami prawa lub dobrymi obyczajami. Działanie zakładu godzi w interesy konsumentów jako pewnej zbiorowości (zwłaszcza interesy ekonomiczne). Naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. Przykłady praktyk naruszających z.i.k.: naruszanie obowiązku udzielania rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji, nieuczciwe praktyki rynkowe lub czyny nieuczciwej konkurencji.

6 NIEUCZCIWE WARUNKI UMÓW
przewidują ograniczenie odpowiedzialności przedsiębiorstwa, nakładają na odbiorcę dodatkowe obowiązki, nieprawidłowo regulują rozliczenia stron, umożliwiają odcięcie wody lub rozwiązanie umowy w innych sytuacjach niż przewidziane prawem.

7 STOSOWANIE UMÓW Czy za wodę niskiej jakości trzeba odbiorcom obniżyć cenę? Czy można nie dopuścić do zlewni szambiarek innych przedsiębiorstw? Czy przy ustalaniu taryf można rozliczyć wydatki na reklamę? Czy UOKiK może nałożyć karę za błędnie skonstruowaną taryfę?

8 Dozwolone i niedozwolone metody finansowania rozbudowy sieci.
BUDOWA SIECI I PRZYŁĄCZANIE ODBIORCÓW Dozwolone i niedozwolone metody finansowania rozbudowy sieci. Dlaczego gminy niechętnie stosują opłaty adiacenckie? Czy zakład może przejąć odcinek sieci za złotówkę+VAT? Czym się różni przyłącze wodociągowe od kanalizacyjnego (poza tym, co przez nie płynie)?

9 działania miękkie – wezwanie do zmiany praktyki,
JAK UOKiK CHRONI ODBIORCÓW USŁUG? działania miękkie – wezwanie do zmiany praktyki, decyzje zobowiązujące, decyzje nakazujące zaprzestania praktyki, kara do 10% obrotów.

10 KOGO POWIADOMIĆ O NIELEGALNYCH PRAKTYKACH NA RYNKU WOD.-KAN.?


Pobierz ppt "Poradnik wodociągowo-kanalizacyjny   Przegląd zagadnień w świetle decyzji UOKiK Warszawa, lipiec 2016."

Podobne prezentacje


Reklamy Google