Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategia Rozwoju Fundacji na lata 2015 – 2017 Opatówek, wrzesień 2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategia Rozwoju Fundacji na lata 2015 – 2017 Opatówek, wrzesień 2015."— Zapis prezentacji:

1 Strategia Rozwoju Fundacji na lata 2015 – 2017 Opatówek, wrzesień 2015

2 Strategia Rozwoju Fundacji na lata 2015 – 2017 Opatówek, wrzesień 2015 Panorama Opatówka

3 Fundacje lokalne w Polsce Fundacja „Inicjatywa dla Opatówka” wpisuje się w ogólnopolski trend tworzenia organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji) o zasięgu lokalnym. Nie mogą one równać się rozmachowi działań organizacji ogólnopolskich, często mających różne stałe źródło finansowania, jednakże realizują ważną funkcję pracy u podstaw polskiego społeczeństwa obywatelskiego.

4 Fundacje lokalne w Polsce cd. Są to fundacje, które w swojej działalności obejmują rolę wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (art. 4 ust. 1, pkt 10 ustawy o pożytku publicznym z dn. 24 kwietnia 2003). Finansowanie tego typu organizacji oparte jest o darowizny osób fizycznych lub prawnych, którzy mieszkają lub prowadzą swoją działalność w miejscu działania danej organizacji. Jednakże innymi źródłami finansowania są dotacje z pieniędzy publicznych (np. samorządowych bądź uzyskanych w konkursach ministerialnych) oraz z konkursów grantowych lub darowizn innych fundacji (m.in. Fundacja BZ WBK, Fundacja KGHM, Fundacja PKO). Wybrane przykłady fundacji lokalnych: - Fundacja Zerknij tu (Żerków) - Fundacja Laera (Kalisz) - Fundacja Parasol (Bytów) - Fundacja Rozwoju Śląska i Wspierania Inicjatyw Lokalnych (Opole) - Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego (Lublin)

5 Fundacja „Inicjatywa dla Opatówka” Założona w kwietniu 2015 - w oparciu o działania nieformalnej grupy działającej od stycznia 2014 Cel ogólny: Ożywienie społeczności Gminy Opatówek Cele statutowe: kilkanaście celów szczegółowych, wokół takich obszarów, jak m.in. kultura, sport, promocja samorządności, rozwój wspólnot lokalnych, turystyka i rekreacja. W tej chwili Fundacja skupia 10 osób.

6 Koncert Karnawałowy, 31.01.2015

7 Dotychczasowe dokonania 1. Organizacja ośmiu koncertów w ramach cyklu „Spotkania ze Sztuką - Opatówek 2014 – 2015 2. Marzec 2015: Organizacja spotkania doradczego dla organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Kaliskiego, związanego z możliwościami pozyskania funduszy zewnętrznych 3. Wrzesień 2015: Rozpoczęcie projektu „Opatowianie bez tajemnic”, promującego wśród młodych zasłużonych dla gminy Opatówek (pozyskanie funduszy z Fundacji Banku Zachodniego WBK) 4. Projekt „Rozwój Inicjatywy – rozwój Opatówka” zakładający m.in. stworzenie pakietu promocyjnego, przeszkolenie zespołu Fundacji, zakup sprzętu biurowego (pozyskanie funduszy z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich).

8 Koncert Karnawałowy, 22.02.2014

9 Misja Wpisując się w polskie trendy rozwoju społeczności lokalnych, chcemy pobudzić aktywność społeczną, kulturalną i sportową mieszkańców Gminy Opatówek. Każdy członek społeczności lokalnej może być nie tylko odbiorcą działań, ale i ich twórcą, przez co aktywnie uczestniczy w życiu Gminy i utożsamia się z nią.

10 Zarys strategii Wyszczególniono trzy obszary: 1. w zakresie działań kulturalnych 2. w zakresie działań sportowych 3. w zakresie działań społecznych

11 Koncert 12 oddechów, 01.06.2014

12 Kultura Kontynuacja cyku „Spotkania ze Sztuką” - zorganizowanie kolejnych 10 wydarzeń kulturalnych: przede wszystkim koncertów, a także poszerzenie o wystawy fotograficzne, wieczorki literackie, Projekt „Świadomość historii regionu” - ulotki dot. zabytków, szczegółowe opisy zabytków Opatówka na stronie internetowej - stare fotografie. Wydanie publikacji (folder/książka) związanej z historią Opatówka. „Opatowianie bez tajemnic” – projekt zakładający poszerzenie wiedzy o postaciach zasłużonych dla Gminy Opatówek wśród młodzieży przez różne formy zajęć, a następnie wydanie publikacji o tej tematyce Wyłonienie i nawiązanie współpracy z lokalnymi pasjonatami w/w dziedzin. Informowanie społeczności lokalnej o planach i rezultatach naszych działań.

13 Sport Kontynuacja organizacji Turnieju Handball Opatówek Cup (styczeń 2016, 2017) – impreza ma na celu popularyzowanie piłki ręcznej, uczestniczą w niej czołowe drużyny polskiego „szczypiorniaka” Organizacja biegu lokalnego dla około 150 osób (wiosna 2016 i 2017) – wydarzenie promujące bieganie jako najprostszą formę ruchu i zdrowy tryb życia Organizacja spływów kajakowych dla dorosłych i dla dzieci w regionie

14 Aktywność społeczna Organizacja Święta Ulicy Kościelnej - wydarzenie społeczno-kulturalne angażujące społeczność lokalną – (pierwsza edycja: 17 października 2015 r.; kontynuacja 2016-2017) Integracja mieszkańców poprzez spotkania, festyny, integracje, a także działania wymienione w obszarach kultura i sport Działania charytatywne - zachęcanie do wsparcia lokalnych osób potrzebujących (np. organizacja balu charytatywnego) Inne działania podejmowane przez Fundację, mające na celu aktywizację mieszkańców.

15 Koncert Młodych Talentów, 20.09.2014

16 Komunikacja Internet: strona www.inicjatywa.opatowek.pl profil Facebook: www.facebook.com/inicjatywadlaopatowka profil Instagram: www.instagram.com/inicjatywa.opatowek Plakaty, ulotki, zaproszenia dystrybuowane na terenie Gminy.www.inicjatywa.opatowek.plwww.facebook.com/inicjatywadlaopatowkawww.instagram.com/inicjatywa.opatowek Relacje z mediami lokalnymi - konferencje prasowe, wysyłanie komunikatów prasowych przed i po każdym wydarzeniu. Promowanie wydarzeń na ogólnodostępnych mediach kaliskich i regionalnych.

17 Struktura Fundacji 1. Zarząd Fundacji 2. Rada Fundacji 3. Wolontariusze

18 Zarząd Fundacji Mateusz Walczak – prezes Zbigniew Muzalewski – wiceprezes Marika Kostera – członek

19 Mateusz Walczak – prezes zarządu Założyciel, fundator i prezes Fundacji „Inicjatywa dla Opatówka”. Radny Gminy Opatówek; student prawa na Uniwersytecie Wrocławskim; Prezes kaliskiego oddziału Stowarzyszenia KoLiber. Koordynator wielu projektów lokalnych – twórca „Spotkań ze sztuką…”; interesuje się muzyką, sportem, polityką oraz historią. Z ramienia Zarządu koordynuje działania kulturalne, społeczne oraz edukacyjne.

20 Zbigniew Muzalewski – wiceprezes zarządu Nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Opatówku – jego uczniowie odnoszą liczne sukcesy; miłośnik kajakarstwa, lokalny animator piłki ręcznej; ponadto instruktor pływania i lekkoatletyki; Organizator „Opatówek Handball Cup”. Sołtys wsi Zduny - dużą wagę przywiązuje do rozwoju wspólnot lokalnych. Z ramienia Zarządu koordynuje działania sportowo-turystyczne

21 Marika Kostera – członek zarządu Studentka Geodezji i Kartografii na Politechnice Wrocławskiej. Absolwentka II LO im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu. Miłośniczka wycieczek rowerowych, siatkówki oraz podróży. W wolnych chwilach zajmuje się również fotografią. Członek Stowarzyszenia KoLiber od stycznia 2014 r. Z ramienia Zarządu koordynuje działania graficzne i promocyjne.

22 Rada Fundacji Iwona Walczak – przewodnicząca Kinga Napierała – wiceprzewodnicząca Justyna Tomczyk – członek

23 Iwona Walczak – przewodnicząca Rady Nauczyciel dyplomowany z 28-letnim stażem pracy. Magister nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej (obecnie Uniwersytet Zielonogórski). Studia podyplomowe w zakresie informatyka w szkole na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Obecnie jest nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Opatówku. Wieloletnia szkolna koordynator Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

24 Kinga Napierała – wiceprzewodnicząca Rady Absolwentka administracji na Uniwersytecie Wrocławskim. Pracuje w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu na stanowisku sekretarza zespołu kuratorów sądowych. Na swoim koncie ma aktywny udział w różnorakich formach wolontariatu (zbiórki żywności, streetworking).

25 Justyna Tomczyk – członek Rady Studentka psychologii na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Interesuje się wolontariatem – trzykrotnie brała udział w projekcie Szlachetna Paczka. Obecnie pomaga w przygotowaniach do Światowych Dni Młodzieży, a także aktywnie uczestniczę w życiu Duszpasterstwa Akademickiego "Dach”, do którego należy.

26 Wolontariusze Fundacji Około 5-10 osób, w mniej lub bardziej ścisły sposób współpracujących z Fundacją. Są wśród nich uczniowie, studenci oraz osoby pracujące w wieku od 18 do 50 lat. Osoby te pomagają m.in. w czynnościach technicznych przed i po koncertach, przy przygotowaniu poszczególnych wydarzeń fundacji, itp. Wciąż poszerzamy zespół fundacji do realizacji prowadzonych i nowych projektach.

27 Klaudia Napierała - Asystent Zarządu, koordynator wolontariuszy Uczennica III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Kaliszu w klasie o profilu matematyczno-geograficznym. Realistka, której jedyne czego potrzeba mi do pełni szczęścia to więcej czasu wolnego. Miłośniczka gotowania, z czym wiążę także swoją karierę zawodową i przyszłość. W przeszłości działała w szkolnym kole Caritas, a jako licealistka odbyła szkolenie na wolontariusza medycznego w kaliskiej Fundacji Mocni Miłością.

28 Podsumowanie 1. Fundacja ma ambitne cele w dziedzinie kultury, sportu i życia społecznego 2. Jest młodą, ale dynamiczną organizacją 3. Skupia pasjonatów lokalności 4. Ma konkretne plany rozwoju i wizje

29 Gala Operowa, 29.11.2014

30 Kontakt Fundacja „Inicjatywa dla Opatówka” ul. J. Poniatowskiego 52, 62-860 Opatówek www.inicjatywa.opatowek.pl www.facebook.com/InicjatywaDlaOpatowka fundacja@inicjatywa.opatowek.pl tel. 691 117 543

31 Strategia rozwoju Fundacji „Inicjatywa dla Opatówka” została opracowana w ramach projektu „Rozwój Inicjatywy – rozwój Opatówka” dofinansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Autorem Strategii jest zespół Fundacji; rolę moderatora pełnił Jacek Magnuszewski, któremu w tym miejscu serdecznie dziękujemy za jego cenny wkład w ten dokument programowy. Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Strategia Rozwoju Fundacji na lata 2015 – 2017 Opatówek, wrzesień 2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google