Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Usługi prozdrowotne w projekcie promocji polskiej gospodarki na rynkach zagranicznych Piotr Tatara Dyrektor Biura Projektów Unijnych czerwiec 2016 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Usługi prozdrowotne w projekcie promocji polskiej gospodarki na rynkach zagranicznych Piotr Tatara Dyrektor Biura Projektów Unijnych czerwiec 2016 r."— Zapis prezentacji:

1 Usługi prozdrowotne w projekcie promocji polskiej gospodarki na rynkach zagranicznych Piotr Tatara Dyrektor Biura Projektów Unijnych czerwiec 2016 r.

2 Lista polskich marek produktowych 1.Sprzęt medyczny. 2.Maszyny i urządzenia. 3.Kosmetyki. 4.IT/ICT. 5.Biotechnologia i farmaceutyka. 6.Moda polska. 7.Budowa i wykańczanie budowli. 8.Jachty i łodzie. 9.Meble. 10.Polskie specjalności żywnościowe. 11.Sektor usług prozdrowotnych. 12. Części samochodowe i lotnicze.

3 Zakres usług prozdrowotnych  uzdrowiska  sektor wellness&spa  usługi medyczno-rehabilitacyjne

4 Usługodawcy-beneficjenci  hotele typu welness&spa  touroperatorzy i inni specjalistyczni pośrednicy  obiekty sanatoryjne  kliniki, szpitale

5 Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą w ramach przynajmniej jednej z poniższych kategorii działalności (PKD 2007): 79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE 79.1Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki 79.9Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane 55 ZAKWATEROWANIE 55.1Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 55.2Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 55.9Pozostałe zakwaterowanie 86 OPIEKA ZDROWOTNA 86.9Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej Z – Działalność szpitali, Z – Praktyka lekarska ogólna Z – Praktyka lekarska specjalistyczna Z – Praktyka lekarska dentystyczna A Działalność fizjoterapeutyczna D Działalność paramedyczna E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

6 Przewidziana intensywność wsparcia dla wydatków kwalifikowanych w postaci pomocy de-minimis 60% dla średniego przedsiębiorstwa 75% dla małego przedsiębiorstwa 80% dla mikroprzedsiębiorstwa z woj. mazowieckiego 85% dla pozostałych mikroprzedsiębiorstw

7 Struktura programu promocji usług prozdrowotnych Działania wizerunkowe - POT Realizacja kampanii promocyjnych, których celem jest prezentacja Polski jako najlepszej destynacji na świecie świadczącej usługi prozdrowotne na najwyższym poziomie i w konkurencyjnej cenie. Wsparcie dla przedsiębiorcy Możliwość otrzymania dofinansowania na program promocji własnego przedsiębiorstwa w zakresie w działań promocyjno-informacyjnych określonych w opisie poddziałania „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój wdrażanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

8 Wspólny cel Wzrost eksportu usług prozdrowotnych (przyjazdów do Polski turystów zagranicznych) poprzez: Uspójnienie jednolitych działań przedsiębiorcy i realizatora programu w zakresie wyboru tożsamych rynków i narzędzi marketingowych.

9 Rynki zagraniczne Program dedykowany jest rynkom pozaunijnym!!! Rynki poza UE, na których będą prowadzone wielonarzędziowe kampanie promocyjno-informacyjne z udziałem bezpośrednim POT i przedsiębiorców: Rosja, Ukraina, Norwegia, USA, Zjednoczone Emiraty Arabskie. (bez udziału POT) do decyzji przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w targach: Kuwejt, Arabia Saudyjska, Oman, Azerbejdżan, Kazachstan, Białoruś Rynki UE, na terenie których odbywają się znaczące międzynarodowych targi branżowe (na wybranych z udziałem POT): Niemcy, Wielka Brytania, Szwecja, Dania, Austria.

10 Dlaczego takie rynki? Warunki wynikające z opisu działania i dużego projektu. Konsultacje ( spotkania z ekspertami, ankieta, prezentacje ) m.in.: ze środowiskiem przedsiębiorców świadczących usługi prozdrowotne, w tym: z członkami konsorcjów „zdrowie i uroda”, forum turystyki przyjazdowej, Polska Izba Turystyki, podmioty otoczenia biznesu, w tym ROT-y. Wykorzystanie wiedzy w tym zakresie Zagranicznych Ośrodków Polskiej Organizacji Turystycznej. Kontynuacja promocji sektora usług medycznych, która odbywała się w ramach poprzedniej perspektywy finansowej. Wyniki badania ewaluacyjnego dotyczącego realizacji projektu systemowego pn.”Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych” wdrażanego przez Ministerstwo Gospodarki w latach 2012 – 2015.

11 Wytyczne w zakresie wyboru działań obligatoryjnych, w których muszą wziąć udział przedsiębiorcy korzystający z programu.

12 Przedsiębiorca zobowiązany jest wybrać przynajmniej jeden z poniższych pozaunijnych rynków, który będzie zgodny z strategią firmy: Rosja, Ukraina, Norwegia, Stany Zjednoczone, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

13 Przedsiębiorca, do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie powinien zarejestrować i zweryfikować swoją firmę na portalu trade.gov.pl.

14 Przedsiębiorca w trakcie trwania całego programu, zobowiązany jest do wzięcia udziału w przynajmniej 4 działaniach targowych, z tabeli w następnym slajdzie. Przy czym przynajmniej 3 z tych działań powinny stanowić imprezy targowe, w ramach których zostanie zorganizowane narodowe stoisko informacyjne, a przynajmniej jedno na rynku Rosji, Ukrainy, Norwegii, USA, ZEA.

15 Wykaz najważniejszych targów branżowych, które odbywają się na rynkach pozaunijnych, rekomendowanych dla polskich przedsiębiorstw świadczących usługi prozdrowotne.

16 L.p.Nazwa targów Miejsce odbywania się targów Termin odbywania się targów Narodowe stoisko informacyjne 15 m² Rosja 1. MITT Moscow/INTERMED Moskwa marzec 2017 marzec 2018 marzec 2019 marzec 2017 marzec Health and Mediacal Tourism St. Petersburg października 2016 październik 2017 październik Medicine and Cosmetology Kaliningrad września 2016 wrzesień 2017 wrzesień 2018 październik 2017 październik 2018 Ukraina 4. SPA&Wellness – Healthcare Travel Expo Kijów kwiecień 2017 kwiecień 2018 kwiecień Medical Travel Exhibition and Conference Kijów 4-6 października 2016 październik 2017 październik 2018 październik 2017 październik International Dental Fair - Forum "Dental Ukraine" Lwów2-4 listopada 2016 listopad 2017 listopad 2018

17 Norwegia 7. ReiselivsmessenOslo II połowa stycznia 2017 styczeń 2018 styczeń 2019 Zjednoczone Emiraty Arabskie 8. ATM (Arabian Travel Market)Dubaj kwiecień 2017 kwiecień 2018 kwiecień The International Medical Travel Exhibition and Conferences IMTEC Dubaj 9-10 października 2016 październik 2017 październik 2018 październik 2017 październik 2018 Stany Zjednoczone 10. World Medical Tourism & Global Healthcare Congress Waszyngton25-29 września 2016 wrzesień 2017 wrzesień 2018 wrzesień 2017 wrzesień 2018

18 KUWEJT 11.Kuwait Medical TourismKuwejt City marzec 2017 marzec 2018 marzec 2019 ARABIA SAUDYJSKA 12.Saudi Medical TourismRijad styczeń 2017 styczeń 2018 styczeń 2019 OMAN 13. ELAJ (International Health & Medical Treatment Expo) Muskat marzec 2017 marzec 2018 marzec 2019 AZERBEJDŻAN 14.BIHE Healthcare ExhibitionBaku września 2016 wrzesień 2017 wrzesień 2018 KAZACHSTAN 15.Astana Zdorovie Healthcare ExhibitationAstana 2-5 listopada 2016 listopad 2017 listopad KIHE Healthcare ExhibitationAłmatymaj 2017 maj 2018 maj 2019

19 Wykaz branżowych targów o znaczeniu międzynarodowym odbywających się na terenie UE.

20 L.p.Nazwa targów Miejsce odbywania się targów Termin odbywania się targów Narodowe stoisko informacyjne 15 m² WIELKA BRYTANIA 1.Professional Spa & WellnessLondyn luty 2017 luty 2018 luty The Health Tourism ShowLondyn lipca The Health Tourism ShowGlosgow listopada The Health Tourism ShowBirmngham25-27 lutego The Health Tourism ShowMenchesterb/d 6.WTM World Travel MarketLondyn7-9 listopada 2017 listopad 2018 listopad 2017 listopad 2018

21 SZWECJA 7.Senior massanMalmo kwiecień 2017 kwiecień 2018 kwiecień Seniormassan Sztokholm październik 2016 październik 2017 październik 2018 październik 2017 październik 2018 NIEMCY 9. ITB Internationale Tourismus- BörseInternationale Tourismus- Börse Berlin marzec 2017 marzec 2018 marzec 2019 marzec 2018 marzec Medica DüsseldorfDuseldorflistopad 2016 listopad 2017 listopad 2018

22 L.p.Nazwa targów Miejsce odbywania się targów Termin odbywania się targów Narodowe stoisko informacyjne 15 m² DANIA 11. The Quality Fair Health & Rehab Scandinavia The Quality Fair Kopenhaga październik 2017 maj 2018 październik 2019 AUSTRIA 12.Gesund & WellnessLinz października 2016 październik 2017 październik Gesund & Wellness Tulln 4-6 listopada 2016 listopad 2017 listopad Vital PlusWiedeń 9-12 listopada 2016 listopad 2017 listopad Global Wellness SummitTyrol17-19 października 2016 październik 2017 październik 2018

23 Przedsiębiorca, w trakcie całego programu, zobowiązany jest do wzięcia udziału w przynajmniej 2 działaniach, o których mowa w następnych slajdach, przy czym działania te muszą dotyczyć jednego z 5 pozaunijnych rynków.

24 Działania fakultatywne, w których mogą wziąć udział przedsiębiorcy korzystający z programu.

25 1. Przedsiębiorca, w trakcie trwania całego programu, może wziąć udział w max 2 wyjazdowych misjach gospodarczych, z listy podanej poniżej, których celem jest rozpoznanie rynku, nawiązanie kontaktów biznesowych, wymiana doświadczeń, co doprowadzić powinno do nawiązania współpracy handlowej. Wyjazdowa misja gospodarcza przedsiębiorcy stanowi działanie promocyjne, mające charakter grupowego wyjazdu minimum 4 przedsiębiorców i musi obejmować udział w co najmniej 2 spotkaniach b2b oraz organizację pokazu lub prezentacji. Czas trwania misji nie może przekroczyć 3 dni. L.p.Nazwa targówMiejsce targówtermin 1.International Dental FairLwów / Ukraina październik 2017 październik ReiselivesmessenOslo / Norwegiastyczeń 2017 styczeń 2018

26 2. Przedsiębiorca, biorący udział w programie, ma możność organizacji indywidualnej misji gospodarczej do krajów (5) wymienionych w Programie, przy czym misja taka nie powinna trwać dłużej niż 3 dni na miejscu i obejmować minimum 2 spotkania b2b lub/i organizację pokazu lub prezentacji dla kontrahentów. 3. Przedsiębiorca, biorący udział w programie, ma możliwość organizacji przyjazdowych misji gospodarczych dla kontrahentów i dziennikarzy z krajów (5) wymienionych w Programie i jednocześnie zobowiązuje się, że dziennikarz uczestniczący w misji opublikuje w reprezentowanym przez siebie czasopiśmie, stronie internetowej, artykuł będący wynikiem uczestniczenia w misji.

27 4. Przedsiębiorca biorący udział w programie ma możliwość zakupu usługi szkoleniowej w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy na rynkach wybranych w ramach programu, której wartość stanowić może maksymalnie 2% wartości projektu. 5. Przedsiębiorca biorący udział w programie ma możliwość zakupu usługi doradczej w zakresie przygotowania strategii wejścia na rynki międzynarodowe z wykorzystaniem instrumentów określonych programem, której wartość stanowić może maksymalnie 5 % wartości projektu.

28 6. Przedsiębiorca biorący udział w programie ma możliwość realizacji działań informacyjno - promocyjnych obejmujących: produkcję i dystrybucję materiałów promocyjnych, produkcję reklam i filmów promocyjnych, itp. (cały katalog działań zamieszczony jest w Regulaminie Konkursu)

29 Działania promocyjne realizowane przez Polską Organizację Turystyczną w ramach programu promocji usług prozdrowotnych na wybranych rynkach.

30 Opis programu Realizator programu: Polska Organizacja Turystyczna Budżet programu : 4,9 mln zł Czas trwania programu: lipiec czerwiec 2019 Adresaci działań informacyjno-promocyjnych: przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu, partnerzy i kooperanci zagraniczni, indywidualne osoby, Media.

31 Narzędzia marketingowe /dotyczą wszystkich 12 branż/ Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020:  Udział w targach branżowych poprzez budowę i obsługę stoiska narodowego.  Działania medialnych i informacyjno-promocyjne.  Organizacja seminariów, kongresów i konferencji gospodarczych.  Organizacja misji przyjazdowych kontrahentów i dziennikarzy zagranicznych.  Prezentacje, pokazy na targach. Standardy realizacji działań w ramach branżowych programów promocji zapewniające wysoką jakość projektu opracowane przez Ministerstwo Rozwoju.

32 Rosja Lp. Rodzaj narzędzia marketingowego NazwaMiejsce Powierzchnia wystawienniczaTermin 1. Targi MITT Moscow/INTERMED Moskwa15m² marzec 2017, TargiMedicine and Cosmetology Kaliningrad15m² październik 2017, Misje przyjazdowe podróże studyjne do Polski dla dziennikarzy mediów branżowych Polska Misje przyjazdowe podróże studyjne do Polski dla potencjalnych kontrahentów rosyjskich Polska Internet kampania Adwords kampania behavioralnaRosja Materiały promocyjno- informacyjne katalogi, broszury, ulotki, film Rosja

33 Lp. Rodzaj narzędzia marketingowego NazwaMiejsce Powierzchnia wystawiennicza Termin 1.Targi Medical Travel Exhibition and Conference Kijów 15m²październik 2017, Misje przyjazdowe podróże studyjne do Polski dla dziennikarzy mediów branżowych Polska Misje przyjazdowe podróże studyjne do Polski dla potencjalnych kontrahentów ukraińskich Polska Internet kampania Adwords kampania behavioralnaUkraina Materiały promocyjno- informacyjne katalog, broszury, ulotki, film Ukraina Ukraina

34 Lp. Rodzaj narzędzia marketingowego NazwaMiejsce Powierzchnia wystawiennicza Termin 1.Misje przyjazdowe podróże studyjne do Polski dla dziennikarzy mediów branżowych Polska Misje przyjazdowe podróże studyjne do Polski dla potencjalnych kontrahentów norweskich Polska Internet kampania Adwords kampania behavioralnaNorwegia Materiały promocyjno- informacyjne katalog, broszury, ulotki, film Norwegia Norwegia

35 Lp. Rodzaj narzędzia marketingowego NazwaMiejsce Powierzchnia wystawienniczaTermin 1.Targi The International Medical Travel Exhibition and Conferences IMTEC Dubaj15m² październik 2017, Misje przyjazdowe podróże studyjne do Polski dla potencjalnych kontrahentów z ZEA Polska Internet Kampania Adwords Kampania behavioralna Zjednoczone Emiraty Arabskie Materiały promocyjno- informacyjne katalogi, broszury, ulotki, film Zjednoczone Emiraty Arabskie Zjednoczone Emiraty Arabskie

36 Lp. Rodzaj narzędzia marketingowego NazwaMiejsce Powierzchnia wystawienniczaTermin 1.Targi World Medical Tourism & Global Healthcare Congress Waszyngton15m² wrzesień 2017, Misje przyjazdowe podróże studyjne do Polski dla dziennikarzy mediów branżowych Polska Internet kampania Adwords kampania behavioralnaUSA Materiały promocyjno- informacyjne katalogi, broszury, ulotki, film USA Stany Zjednoczone

37 Lp. Rodzaj narzędzia marketingowego NazwaMiejsce Powierzchnia wystawienniczaTermin 1.Targi WTM World Travel Market Londyn15m² listopad 2017, 2018 Lp. Rodzaj narzędzia marketingowego NazwaMiejsce Powierzchnia wystawienniczaTermin 1.Targi Seniormassan Sztokholm15m² październik 2017 Lp. Rodzaj narzędzia marketingowego NazwaMiejsce Powierzchnia wystawienniczaTermin 1.Targi ITB Berlin15m² marzec 2017, 2018 Wielka Brytania Szwecja Niemcy

38 UWAGA! Przedsiębiorcy, zachowując zasadę konkurencyjności, mogą korzystać z usług Polskiej Organizacji Turystycznej w zakresie organizacji działań przeznaczonych dla przedsiębiorców.

39 OPIS RYNKÓW

40 l.p. Segment usługowy Zakres/rodzaj usługi Rekomendacje dot. lokalizacji usług Uwagi /oczekiwania klienta 1. Turystyka medyczna kardiochirurgia, ortopedia, neurologia, ginekologia, rehabilitacja, okulistyka, diagnostyka: tomografia, rezonans, onkologia - badania, torakochirurgia, diabetologia ogólna. 100 km od lotniska lub w przypadku Obwodu Kaliningradzkiego – polskie regiony ościenne: Warmia i Mazury oraz Pomorskie Od 2003 roku funkcjonuje współpraca pomiędzy Warmińsko – Mazurską Izbą Lekarską a Obwodową Izbą Lekarską Kaliningradu. Leczenie odbywa się m.in. w Szpitalach Specjalistycznym w Olsztynie, Elblągu, Górowie Iławeckim. Istnieje duża potrzeba udział lekarzy, przedstawicieli jednostek zdrowia, obiektów turystycznych w konferencjach i spotkaniach branżowych. Z usług korzystają zarówno dorośli jak i dzieci. W ramach współpracy podmioty aplikują projekty m.in. w ramach programów unijnych: wcześniej z Ingerregu III A, Taciss, środków norweskich, a także z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja Trwa oczekiwanie na uruchomienie nowego programu Polska - Rosja Uzdrowiska Rehabilitacja układu krążenia i oddechowego, narządów ruchu, rehabilitacja układu neurologicznego Kołobrzeg, Uzdrowiska Dolnego Śląska, Wieliczka, Ciechocinek 1.Najważniejsza jest logistyka czyli możliwość łatwego dojazdu tj. Kołobrzeg – Berlin, Dolny Śląsk – Praga, Ciechocinek – Warszawa. 2.Pacjenci oczekują dobrego standardu ( min. 3* ) za przystępną cenę. 3.Konieczność obsługi w języku rosyjskim 3. Wellness & spa Duże hotele oferujące szeroki zakres usług, z rozbudowaną infrastrukturą wellness i spa, parki wodne, atrakcje dla dzieci Regiony ościenne dla Obwodu Kaliningradzkiego oraz obiekty poza miastami jednak dobrze skomunikowane z dużymi miastami 1.Wysoki standard 2.Niska cena 3.Obsługa w języku rosyjskim 4.Strona internetowa w j. rosyjskim ROSJA

41 l.p. Segment usługowy Zakres/rodzaj usługi Rekomendacje dot. lokalizacji usług Uwagi /oczekiwania klienta / 1. Turystyka medyczna diagnostyka, kardiologia, ortopedia, do 100 km od lotniska, duże miasta z połączeniem lotniczym… Personel ukraińsko- lub rosyjskojęzyczny, szybki kontakt z działem marketingu 2. Uzdrowiska pobyty rehabilitacyjne z zakresu kardiologii, ortopedii Uzdrowiska dostosowane do profilu choroby….. Personel ukraińsko- lub rosyjskojęzyczny, szybki kontakt z działem marketingu 3.Weellness & spa Hotele z luksusową ofertą Małopolska, Mazury, wybrzeże, duże miasta z połączeniem lotniczym UKRAINA

42 Lp.Segment usługowyZakres / rodzaj usługi Rekomendacje dot. lokalizacji usług Uwagi / oczekiwania klienta / 1.Turystyka medyczna Rehabilitacja, usługi dentystyczne, zabiegi kosmetyczne i upiększające Łatwa dostępność komunikacyjna Brak wiedzy potencjalnych pacjentów o możliwościach refundacji kosztów zabiegów zrealizowanych poza granicami kraju. 2.Uzdrowiska Produkt łatwiejszy do sprzedaży jako miejsce relaksu, odnowy biologicznej niż jako turystyka zdrowotna J.w.Konieczność szerszej akcji promocyjnej 3.Wellness & Spa Bardzo popularny produkt, szczególnie dla grup kobiet w każdym wieku. J.w. Silna konkurencja ze strony krajów nadbałtyckich i Węgier 4.Inne specjalizacjeSpecjalistyczne zabiegi turystyki medycznej, których brak w krajach nordyckich Brak ograniczeńKonieczność zbadania rynku pod kątem konkretnych produktów przez specjalistów / ekspertów NORWEGIA

43 l.p.Segment usługowyZakres/rodzaj usługiRekomendacje dot. lokalizacji usługUwagi /oczekiwania klienta 1.Turystyka medyczna Ortopedia, Kardiologia, Chirurgia szczękowa Medycyna kosmetyczna Do godziny jazdy z lotniska obsługującego znaczną ilość połączeń międzynarodowych Pełna obsługa typu consierge od wylądowania na lotnisku w Polsce do odlotu 2.Uzdrowiska Pobyty rehabilitacyjne pooperacyjne, po zabiegach jak w pkt. 1 Pobyty rehabilitacyjne związane z różnymi schorzeniami dla Amerykanów polskiego pochodzenia oraz amerykańskich Żydów polskiego pochodzenia Turystyka aktywna – natura i kultura Uzdrowiska w pobliżu centrów medycznych świadczących usługi turystyki medycznej Uzdrowiska dostosowane do profilu choroby Uzdrowiska w atrakcyjnych lokalizacjach z punktu widzenia natury i kultury Pełna obsługa typu consierge od wylądowania na lotnisku w Polsce do odlotu. W niewielkim stopniu dotyczy usługi z grupy turystyka aktywna – natura i kultura 3.Weellness & spa Wybrane hotele z oryginalną ofertą Bardzo atrakcyjna rekomendacja 4.Inne specjalizacje Turystyka aktywna – natura i kultura Atrakcyjne lokalizacje z punktu widzenia natury i kultury STANY ZJEDNOCZONE

44 ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE L.p. Segment usługowy Zakres / Rodzaj usługiLokalizacjaUwagi / Oczekiwania klienta 1. Turystyka medyczna Ortopedia, kardiologia, otyłość, stomatologia, diabetyka Blisko lotniska i dużego miasta, w otoczeniu zieleni, mile widziana w bliskości wody (np. jeziora). Blisko centrum zakupowego i rozrywkowego. Język minimum angielski, wyżywienie bez wieprzowiny (ryby, kurczak, indyk, wołowina) 2. Uzdrowiska Pobyty relaksacyjne, medi spa Obecność źródeł solankowych i siarczanych. Blisko lotniska i dużego miasta, w otoczeniu zieleni, mile widziana w bliskości wody (np. jeziora). Blisko centrum zakupowego i rozrywkowego. Język minimum angielski, wyżywienie bez wieprzowiny (ryby, kurczak, indyk, wołowina) 3. Wellness & spa Pobyty relaksacyjne, zabiegowe, kosmetyczne, regeneracyjne Obecność wód mineralnych do celów zabiegowych. Korzystne ceny zabiegów. Blisko lotniska i dużego miasta, w otoczeniu zieleni, mile widziana w bliskości wody (np. jeziora). Blisko centrum zakupowego i rozrywkowego. Język minimum angielski, wyżywienie bez wieprzowiny (ryby, kurczak, indyk, wołowina) 4.Inne specjalizacje Laryngolog (słuch), protezy, ortezy, kardiochirurgia, okulistyka Nie ma większego znaczeniaRekomendacje zagraniczne, badania międzynarodowe, osiągnięcia naukowe.

45 Projekt stoiska targowego

46 Dziękuję za uwagę! tel. 22’


Pobierz ppt "Usługi prozdrowotne w projekcie promocji polskiej gospodarki na rynkach zagranicznych Piotr Tatara Dyrektor Biura Projektów Unijnych czerwiec 2016 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google