Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CZAS ZAWODOWCÓW - wielkopolskie kształcenie zawodowe Ministerstwo Rozwoju Warszawa 12 lipca 2016 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CZAS ZAWODOWCÓW - wielkopolskie kształcenie zawodowe Ministerstwo Rozwoju Warszawa 12 lipca 2016 r."— Zapis prezentacji:

1 CZAS ZAWODOWCÓW - wielkopolskie kształcenie zawodowe Ministerstwo Rozwoju Warszawa 12 lipca 2016 r.

2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Czas trwania: od 1 lipca 2012 r. do 30 września 2015 r. Wartość projektu 40 851 595,26 zł

3 Partnerzy projektu: Lider Partner

4 Projekt odpowiadał na potrzeby podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów techników poprzez: staże / praktyki zawodowe organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców; doposażenie pracowni szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej; doskonalenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu; kształcenie modułowe; praktyki zawodowe w specjalistycznych laboratoriach praktyk; rozwój doradztwa edukacyjno – zawodowego.

5 Zrealizowane cele: Wsparciem objęto 10 190 uczniów oraz 184 nauczycieli z 70 techników w Wielkopolsce. Projekt otrzymał tytuł „Najlepszej inwestycji w człowieka 2014” w ramach ósmej edycji konkursu „Dobre praktyki EFS 2014” organizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

6 Zadania realizowane w projekcie: 1.Kształcenie modułowe 2.Wielkopolski system doradztwa edukacyjno – zawodowego (WSDEZ) – System Zawodowcy 3.System e-learning 4.Praktyki w laboratoriach i u pracodawców

7 Kształcenie modułowe i metoda projektu

8 Kształcenie modułowe i metoda projektu: w 35 szkołach kształcących zawodowo z terenu Województwa Wielkopolskiego wdrożono innowacyjną metodę kształcenia modułowego polegającą na ujmowaniu treści kształcenia w jednostki modułowe w zawodach: technik mechatronik technik informatyk technik handlowiec technik logistyk technik ekonomista technik organizacji reklamy Kierunki kształcenia wybrano w wyniku konsultacji społecznych.

9 Kształcenie modułowe i metoda projektu kształceniem modułowym objętych zostało 1881 uczniów i uczennic w 73 oddziałach 184 nauczycieli zostało objętych wsparciem z zakresu dydaktyki kształcenia modułowego i metody projektu w pierwszym roku nauki w każdej klasie objętej programem kształcenia modułowego, zorganizowano zajęcia pozalekcyjne z metody projektu – łącznie zrealizowanych zostało 17 600 godzin opracowano i wydrukowano 8 493 zestawów materiałów dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli 1 527 uczniów klas modułowych uczestniczyło w szkoleniach związanych z nabyciem nowych kwalifikacji: ECDL, Obsługa kasy fiskalnej, obsługa wózków jezdniowych, uprawnienia 1kV

10 System Zawodowcy Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego

11 Dostosowanie systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy Do rozwoju współpracy potrzebna jest informacja – informacja o potrzebach pracodawców i o potencjale kompetencji uczniów Informacja musi być aktualna, szczegółowa, reprezentatywna System Zawodowcy – założenia:

12 System Zawodowcy: umożliwia uczennicom i uczniom tworzenie własnych profili kompetencyjnych i pozwala na skonfrontowanie posiadanych umiejętności z oczekiwaniami pracodawców; stanowi obszerną bazę opisującą potencjał uczniów szkół zawodowych i oczekiwań pracodawców – niezależnie od branży i wielkości przedsiębiorstwa – dzięki temu powstaje rzetelny i aktualny system monitorowania i prognozowania potrzeb rynku pracy i kształcenia zawodowego; obejmuje wsparciem ponad 68 szkół kształcących zawodowo z Wielkopolski. Pracodawca: zainteresowany pozyskaniem praktykantów, stażystów oraz pracowników, zamieszcza oferty skierowane do uczniów i uczennic; Precyzyjnie określa wymagania dotyczące danego stanowiska; wybiera konkretne umiejętności z gotowej listy przypisanej danemu zawodowi.

13 System zawodowcy – moduły: Moduł ucznia/absolwenta – baza opisującą profil kompetencyjny, Moduł dla przedsiębiorcy – określenie wymagań dotyczących pracownika na konkretnym stanowisku, mobilny system rekrutacyjny, bezpłatna rejestracja i minimalizacja kosztów i skrócenie czasu dostępu do informacji, Moduł doradztwa zawodowego – umożliwia planowanie ścieżki edukacyjnej, wspierania w rozwoju zawodowym, Moduł kierownika kształcenia praktycznego – usprawnia proces organizacji praktyk – automatyzacja opracowania dokumentów, skrócenie czasu edycji dokumentacji potrzebnych dla praktyk i staży, Moduł szkoleń – firmy szkoleniowe publikują ofertę kursów i szkoleń, Moduł e-learning – równolegle z Systemem Zawodowcy funkcjonuje moduł kształcenia zdalnego, Moduł analityczny – możliwość samodzielnego generowania raportów i analiz dwudzielnych w czasie rzeczywistym dotyczących m.in.: rynku pracy i edukacji w Wielkopolsce, Marketing automation – komunikacja z użytkownikami.

14 Źródło: zestawienie danych z Systemu Zawodowcy (01.01.2014) SYSTEM ZAWODOWCY ŹRÓDŁO INFORMACJI REPREZENTATYWNYCH DLA REGIONU

15 System e-learning

16 37 szkół objętych systemem e-learningu 396 kursów udostępnionych z sześciu zawodów 550 kursów na platformie 290 nauczycieli korzystało z e-learningu w 73 klasach modułowych 147 nauczycieli przeszkolonych w czasie spotkań metodycznych 6 089 uczniów loguje się do platformy e-learning 1 750 uczniów uczących się w systemie modułowym Przeprowadzono panele szkoleniowe z nauczycielami w subregionach oraz 35 spotkań on-line z wykorzystaniem platformy e-learningowej 35 szkół zostało wyposażonych w nowoczesne pomoce dydaktyczne i mobilne laboratoria e-learningowe (zestaw obejmował: 31 komputerów przenośnych wraz z osprzętem sieciowym i oprogramowaniem oraz rzutnik multimedialny). E-learning w liczbach:

17 Na platformie e-learning znajdują się również: autoryzowane i recenzowane teksty zamówione, obejmujące problematykę i treści kształcenia zawodowego – 240 tekstów materiały audio-video do wykorzystania w budowanych kursach e-larningowych – 153 pozycje zestaw zdjęć „stockowych” do wykorzystania w kursach e-learningowych – 1500 szt. teksty o tematyce naukowo-technicznej – 400 tekstów programy wideo nakręcone przez TVP – 100 materiałów materiały z czasopisma „Nauka i Postęp” – 150 artykułów audycje radiowe – 300 audycji archiwum techniki – 1000 reprodukcji szklanych klisz

18 PORTAL - MENU

19 Laboratoria praktyk

20 Poznań Politechnika Poznańska Piła Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. H. Cegielskiego nr 1 w Pile

21 Sposób organizacji praktyki w laboratorium: Praktyki odbywały się w dwóch lokalizacjach, łącznie w 10 salach. Każda praktyka trwała: 1 tydzień przez 40 godzin. Uczniowie przyjeżdżali w grupach od ok. 10 do 30 osób w zależności od liczebności klasy. Praktyki organizowane były dla uczniów z całej Wielkopolski. Zajęcia w laboratoriach prowadzone były przez praktyków. Uczniowie otrzymywali do wykonania konkretne zadania podobne do tych, które wykonywane są w firmach na stanowiskach pracy. TECHNIK EKOMOMISTA

22 7 180 uczniów w laboratoriach (plan 6300) Ponad 290 grup Ponad 11 600 godzin zrealizowanych zajęć Prawie 13 000 przeprowadzonych testów Ponad 620 zatwierdzonych raportów ewaluacyjnych 190 wycieczek po Politechnice Poznańskiej Praktyki w laboratoriach: TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

23 Wyposażenie laboratoriów: Bramka Rfid Drukarka 3D Spawarka światłwodów Zestaw Eyetracking i Eeg Robot Przemysłowy Epson KOMPUTER Pacsystem Rxi Mierniki Fluke Oprogramowanie: Enova, Comarch Altum, Optima, Flexim, Corel

24

25

26 Praktyki i staże u pracodawców

27 Uczniowie/uczennice 3 327 praktyk (plan 2 980) 68 staży (plan 50) Praktyki i staże zawodowe u pracodawców dla 36 zawodów

28 BISujemy ZAWODOWCÓW

29 Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska Projekt realizowany w ramach WRPO 2014+ w latach 2015 – 2022 Wartość projektu 63 500 000,00 zł Projektodawcy: Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego / Politechnika Poznańska Jednostki samorządu terytorialnego, pracodawcy i poszczególne szkoły uczestniczące w projekcie będą miały okazję współtworzyć rozwijaną w województwie Wielkopolską Sieć Edukacyjno-Gospodarczą. Trwała odbudowa systemu kształcenia zawodowego w Wielkopolsce oraz rozszerzanie i umacnianie relacji pomiędzy szkołami i pracodawcami poprzez mi.in. włączanie pracodawców w proces doradzania uczniom odnośnie kierunków rozwoju zawodowego, trafniejsze dopasowanie ofert staży do umiejętności i kompetencji uczniów przy wykorzystaniu Systemu Zawodowcy czy wsparcie szkół i pracodawców w procesie komunikacji z lokalnymi instytucjami rynku pracy.

30 Formy wsparcia w projekcie Czas zawodowców BIS: płatne staże dla uczniów, zajęcia specjalistyczne dla uczniów w innowacyjnych technologicznie laboratoriach, dostęp do interaktywnych materiałów dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli przygotowanych w nowoczesnej technologii zamieszczonych na platformie e-learningowej, kursy/szkolenia zawodowe dla nauczycieli, doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego (CKZiU), dostęp do narzędzia ułatwiającego komunikację pomiędzy uczniami i pracodawcami oraz umożliwiającego dopasowanie uczniów i absolwentów szkół do konkretnych ofert pracy z wykorzystaniem identyfikacji profili kompetencyjnych i stanowiskowych, patronat Politechniki Poznańskiej nad wybranymi klasami uczestniczącymi w projekcie.

31 Kształcenie zawodowe w Wielkopolsce - wyzwania Uzupełnienie luk w doposażeniu szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne do praktycznej nauki zawodu; Rozwój sieci współpracy pomiędzy samorządami, izbami rzemieślniczymi, instytucjami rynku pracy, szkołami i pracodawcami – Wielkopolska Sieć Edukacyjno – Gospodarcza; Zaangażowanie pracodawców w proces kształcenia zawodowego, np. opracowanie programu kształcenia / szkolenia, doposażenie szkół w specjalistyczny sprzęt, stypendium stażowe; Rozwój doradztwa edukacyjno – zawodowego; Praca nad wizerunkiem szkoły zawodowej – „Szkoła pozytywnego wyboru”; Promocja kluczowych branż gospodarczych regionu pod kątem rozwoju szkolnictwa zawodowego; Prawidłowa realizacja wsparcia UE w ramach WRPO 2014+.

32 Dziękuję za uwagę Dorota Kinal Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu nr tel.: 61 626 65 70 email: dorota.kinal@umww.pldorota.kinal@umww.pl


Pobierz ppt "CZAS ZAWODOWCÓW - wielkopolskie kształcenie zawodowe Ministerstwo Rozwoju Warszawa 12 lipca 2016 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google