Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finansowanie zadań zleconych przez wojewodów Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego Warszawa, 25 marca 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finansowanie zadań zleconych przez wojewodów Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego Warszawa, 25 marca 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 Finansowanie zadań zleconych przez wojewodów Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego Warszawa, 25 marca 2015 r.

2 Zasady ogólne Jednolity, w skali kraju, sposób wyznaczania kosztów zadań zleconych, Odejście od kosztów historycznych, Budżet zadaniowy – dotacja proporcjonalna do zadań :272

3 Analiza wstępna Utworzenie katalogu zadań zleconych, Analiza procedury realizacji zadań, Podział procedury na czynności wymagające różnych kwalifikacji, Określenie czasochłonności czynności, Ustalenie stawki roboczogodziny :273

4 Obliczanie czasochłonności czasochłonność zbliżonych zadań w administracji rządowej (Urzędzie Wojewódzkim, administracji zespolonej) czasochłonność zadań sprzed przekazania zadań do jednostek samorządu terytorialnego, Rozbieżności rozstrzygane w drodze uzgodnień dwustronnych :274

5 Ustalenie kosztu roboczogodziny stawka za roboczogodzinę pracowników administracji rządowej o zbliżonych kwalifikacjach :275

6 Składniki stawki godzinowej wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, 3% fundusz nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń: 18,69%, wydatki rzeczowe - 10% ogółu kosztów :276

7 Koszt zleconego zadania liczba spraw x czasochłonność x koszt godziny :277

8 Kompensowanie kosztów zadań zleconych dochodami z ich realizacji zadaniewpływy od klientów koszty urzędu wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownie psychologiczne zł3 849 zł wpis do ewidencji psychologów uprawnionych do badań psychologicznych zł9 769 zł wpis do ewidencji egzaminatorów zł zł :278

9 Problemy do rozwiązania Konieczność kontroli kosztów realizacji zadania po wejściu w życie nowego prawa Likwidacja (radykalne ograniczenie) rezerw budżetowych dla zadań powtarzalnych :279

10 Dziękuję za uwagę dodatkowe informacje:


Pobierz ppt "Finansowanie zadań zleconych przez wojewodów Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego Warszawa, 25 marca 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google