Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa Nr 83 im. Stanisława Jachowicza 93-165 Łódź, ul. Podmiejska 21 tel. (42) 684 07 09, fax (42) 684 07 09

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa Nr 83 im. Stanisława Jachowicza 93-165 Łódź, ul. Podmiejska 21 tel. (42) 684 07 09, fax (42) 684 07 09"— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa Nr 83 im. Stanisława Jachowicza 93-165 Łódź, ul. Podmiejska 21 tel. (42) 684 07 09, fax (42) 684 07 09 www.sp83.edu.lodz.pl e-mail: sp83lodz@.wp.plsp83lodz@.wp.pl

2 O SZKOLE Szkoła Podstawowa Nr 83 im. Stanisława Jachowicza w Łodzi jest placówką publiczną, Szkoła powstała w lutym 1945 roku (budynek wybudowano w 1927 roku) i znajduje się przy ul. Podmiejskiej (osiedle „Czerwony Rynek”), Liczba oddziałów w roku szkolnym 2010/11 – 17, Liczba uczniów w roku szkolnym 2010/11 – 384, Nauka odbywa się w systemie jednozmianowym.

3 Baza szkoły: Szkoła posiada: gabinety: lekarski i pedagoga szkolnego, salę do zajęć profilaktycznych i reedukacyjnych, stołówkę, świetlicę szkolną, salę do ćwiczeń korekcyjnych, boisko szkolne, salę gimnastyczną (wspólnie z VI LO), bibliotekę z centrum multimedialnym, nowoczesną pracownię komputerową z dostępem do Internetu, 16 sal lekcyjnych, II piętro przeznaczone jest dla klas I – III.

4 Uczniom klas I zapewniamy: Zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania uczniów. Lekcje religii i języka angielskiego, Gimnastykę ogólnorozwojową z elementami korektywy, Pomoc zatrudnionych w szkole specjalistów: pedagoga, logopedy, psychologa, Przygotowanie sali dydaktycznej dostosowanej do potrzeb sześciolatków i siedmiolatków, Różnorodność doboru form, metod oraz treści kształcenia, Wzbogacenie procesu kształcenia poprzez realizowane innowacje pedagogiczne w zakresie edukacji prozdrowotnej i ekologicznej, Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze wg programu „Nowe już w szkole”,

5 KLASA I

6 KLASA II

7 KLASA III

8 PRACOWNIA KOMPUTEROWA

9 Uroczystość rozpoczęcia Roku Szkolnego Cyklicznie organizujemy różne uroczystości i imprezy:

10 Ślubowanie klas I

11 Kampania wyborcza i wybory do Samorządu Szkolnego

12 Dzień Nauczyciela

13 Obchody Święta Odzyskania Niepodległości

14 Mikołajki

15 Jasełka

16 Konkurs tańca Występy taneczne w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

17 Bal karnawałowy

18 27 marca – Międzynarodowy Dzień Teatru

19 Akcja przeciwdziałania agresji - happening

20 Akcja przeciwdziałania agresji „Konwencja Praw Dziecka”

21 ŚwiętoSzkoły

22 Świetlica szkolna Nauczyciele sprawują opiekę nad dziećmi od 7 do 16.30, Każde dziecko korzysta z urozmaiconej oferty zajęć: ruchowych, dydaktycznych, czytelniczych, plastycznych, technicznych, umuzykalniających. W świetlicy dzieci przebywają dzieci w sali wyposażonej w telewizor i odtwarzacz video i DVD do prezentacji programów i filmów edukacyjnych, W godzinach popołudniowych dzieci mogą korzystać ze stołówki, w której odrabiają lekcje, Dzieci mogą korzystać z sali o charakterze rekreacyjnym doposażonej w pomoce dydaktyczne z programu Radosna Szkoła.

23 Opieka specjalistyczna Szkoła zatrudnia: pedagoga szkolnego, psychologa, logopedę, nauczycieli terapii pedagogicznej, Aktywnie współpracujemy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną Nr 6 w Łodzi (dla dziecka z opinią poradni zapewniamy zajęcia zgodne z zaleceniami zawartymi w opinii), W szkole zapewniamy opiekę medyczną. Pielęgniarka pełni dyżur 3 dni w tygodniu. Pedagog szkolny pani Liliana Piątkowska Godziny pracy:  poniedziałek 10 – 14  wtorek 12 – 16 16 – 17 Spotkania Pedagogiczno – Resocjalizacyjne w ramach Grupy Wsparcia  środa 10 – 14  czwartek 10 – 14  piątek 10 - 14

24 Żywienie W szkole mieści się stołówka szkolna, w której uczniowie mogą zjeść smaczny obiad, Posiłki są dwudaniowe, wydawane od 11.45 do 14.00 (dwie przerwy obiadowe 20 – minutowe), W roku szkolnym 2009/10 koszt obiadu wynosi 3,50 zł.

25 W klasach I – III (6): poszerzające treści zdrowotne, muzyczne, taneczne, europejskie, turystyczno-regionalne, ekologiczne, W klasach IV – VI (3): o charakterze sportowym (piłka nożna, edukacja taneczna). W klasach starszych – rozwijanie umiejętności twórczych „Często wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy”. W klasach młodszych – „Pierwsze doświadczenie uczniowskie drogą do wiedzy. Innowacje pedagogiczne Projekty edukacyjne

26 Bierzemy udział w programie profilaktycznym „Bezpieczna szkoła”, Realizujemy programy profilaktyczne integrujące całą społeczność szkolną (uczniów, rodziców i nauczycieli). w kampanii społecznej „Szkoła bez przemocy”, w akcjach charytatywnych w ramach Szkolnego Koła Caritas.

27 Szkoła posiada certyfikaty Certyficate of participation „Spring Day in Europe” Szkoła promująca zdrowie Obchody Światowego Dnia POChP Szkoła z Klasą Uczeń z Klasą Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją Promotor Recyklingu W latach 2005 – 2008 realizowaliśmy program Wspólnoty Europejskiej Socrates – Comenius „Edukacja językowa przez całe życie”

28 Oferta zajęć dodatkowych dla uczniów  Zajęcia sportowe  Zajęcia plastyczne  Koło dziennikarskie  Szkolne Koło Caritas  Koło informatyczne  Zajęcia z języka angielskiego  Zajęcia z języka francuskiego  Zajęcia z matematyki  Koło promocji zdrowia  Koło przyrodnicze  Koło matematyczne  Koło plastyczne  Koło sportowe  Koło historyczne  Zajęcia wokalne – chórek  Koło logopedyczne  Terapia pedagogiczna

29 Zapraszamy serdecznie do Szkoły Podstawowej Nr 83 w Łodzi „Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia”


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa Nr 83 im. Stanisława Jachowicza 93-165 Łódź, ul. Podmiejska 21 tel. (42) 684 07 09, fax (42) 684 07 09"

Podobne prezentacje


Reklamy Google