Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Genom kapsyd otoczka (kliknij mnie!) Ogólna budowa wirionu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Genom kapsyd otoczka (kliknij mnie!) Ogólna budowa wirionu."— Zapis prezentacji:

1 genom kapsyd otoczka (kliknij mnie!) Ogólna budowa wirionu

2 Ogólny skład chemiczny wirusów 1. Kwas nukleinowy - DNA lub RNA 2. Białka - histony związane z kwasem nukleinowym 3. Białka strukturalne 4. Lipoproteiny (najczęściej w otoczce) 5. Węglowodany - jako składnik kwasu nukleinowego oraz związane z białkami 6. Enzymy - białka funkcjonalne, często niezwiązane z wirionem

3 kompleksowa kubiczna - 20 ścienna (ikosahedralna) helikalna (spiralna) Typy symetrii wirusów kręgowców

4 liniowy kolisty helikalny segmentowany Organizacja genomu Schematy organizacji genomów wirusowych znajdziesz TU TU

5 Klasyfikacja białek wirusowych ze względu na czas ich pojawienia się i pełnioną funkcję

6 wczesne późne wczesne pośredniewczesne późne natychmiastowe wczesne funkcjonalne strukturalne

7 neuraminidazaorthomyxo uwalnia kw. N- acetyloneuraminowy powierzchniowych polisacharydów czynnik fuzjiparamyxo uszkadza warstwę lipidową Enzymy warunkujące oddziaływanie wirionu z powierzchnią komórki

8 Enzymy warunkujące transkrypcję DNA-zależna RNA-polimeraza transkryptaza ds RNA transkryptaza ss RNA pox birna reo ss RNA(-) Transkrypcja - wytworzenie mRNA

9 Enzymy dodające swoiste reszty do mRNA Metylazy RNA polimeraza poli/A/ pox, reo metylacja końca 5’ mRNA synteza ogonka poli/A/ na końcu 3’ mRNA

10 Enzymy czynne przy kopiowaniu ss RNA do ds DNA odwrotna transkryptaza (RT) RNA-za H integraza retro tworzy hybrydę RNA- DNA niszczy łańcuch RNA wbudowuje cDNA w genom gospodarza

11 Inne enzymy kinazy guanylyltransferaza metyltransferazy Polimerazy kwasów nukleinowych reduktaza rybonukleotydowa I wiele innych..........

12 Konsekwencje wirusowego zakażenia komórki 1. Zakażenie produktywne, często połączone z rozpadem komórki 2. Zakażenie persystentne (przewlekłe) z ciągłą produkcją niewielkich ilości kompletnych wirionów

13 3. Zakażenie nieproduktywne >replikacja wirusa ulega zablokowaniu, komórka może pozostać nieuszkodzona lub ulec zniszczeniu; brak produkcji wirionów potomnych >genom wirusa może być z komórki usunięty lub pozostaje w niej w formie episomalnej lub zintegrowany z genomem gospodarza; komórka może ulec transformacji; >zakażeniu towarzyszyć może zredukowana ekspresja genów wirusowych - zakażenie latentne –konsekwencja zakażenia produktywnego

14 CHOROBA Uzależniona od replikacji wirusa Replikacja uzależniona od obecności żywej, wrażliwej na zakażenie komórki

15 Czynniki wpływające na rozwój wirusowego zakażenia organizmu 1. Genetycznie uwarunkowane cechy wirusa - zjadliwość, stan kompetencji, markery genetyczne 2. Genetyczne cechy gospodarza - niewrażliwość na zakażenie - fizjologiczne mechanizmy odporności nieswoistej: bariery naturalne (błony śluzowe, skóra), czynniki humoralne (dopełniacz, inhibitory) 3. Interferon


Pobierz ppt "Genom kapsyd otoczka (kliknij mnie!) Ogólna budowa wirionu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google