Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ogólna budowa wirionu kapsyd otoczka (kliknij mnie!) genom.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ogólna budowa wirionu kapsyd otoczka (kliknij mnie!) genom."— Zapis prezentacji:

1 Ogólna budowa wirionu kapsyd otoczka (kliknij mnie!) genom

2 Ogólny skład chemiczny wirusów
1. Kwas nukleinowy - DNA lub RNA 2. Białka - histony związane z kwasem nukleinowym 3. Białka strukturalne 4. Lipoproteiny (najczęściej w otoczce) 5. Węglowodany - jako składnik kwasu nukleinowego oraz związane z białkami 6. Enzymy - białka funkcjonalne, często niezwiązane z wirionem

3 Typy symetrii wirusów kręgowców
kompleksowa kubiczna - 20 ścienna (ikosahedralna) helikalna (spiralna)

4 Schematy organizacji genomów wirusowych znajdziesz TU
Organizacja genomu liniowy helikalny kolisty segmentowany Schematy organizacji genomów wirusowych znajdziesz TU

5 Klasyfikacja białek wirusowych ze względu na czas ich pojawienia się i pełnioną funkcję

6 natychmiastowe wczesne
pośrednie wczesne funkcjonalne strukturalne późne późne późne

7 Enzymy warunkujące oddziaływanie wirionu z powierzchnią komórki
uwalnia kw. N-acetyloneuraminowy powierzchniowych polisacharydów neuraminidaza orthomyxo uszkadza warstwę lipidową czynnik fuzji paramyxo

8 Enzymy warunkujące transkrypcję DNA-zależna RNA-polimeraza
pox Transkrypcja - wytworzenie mRNA birna reo transkryptaza ds RNA transkryptaza ss RNA ss RNA(-)

9 Enzymy dodające swoiste reszty do mRNA
pox, reo metylacja końca 5’ mRNA Metylazy RNA synteza ogonka poli/A/ na końcu 3’ mRNA polimeraza poli/A/

10 Enzymy czynne przy kopiowaniu ss RNA do ds DNA
retro tworzy hybrydę RNA-DNA odwrotna transkryptaza (RT) niszczy łańcuch RNA RNA-za H wbudowuje cDNA w genom gospodarza integraza

11 Polimerazy kwasów nukleinowych reduktaza rybonukleotydowa
Inne enzymy guanylyltransferaza Polimerazy kwasów nukleinowych metyltransferazy kinazy reduktaza rybonukleotydowa I wiele innych

12 Konsekwencje wirusowego zakażenia komórki
1. Zakażenie produktywne, często połączone z rozpadem komórki 2. Zakażenie persystentne (przewlekłe) z ciągłą produkcją niewielkich ilości kompletnych wirionów

13 3. Zakażenie nieproduktywne
replikacja wirusa ulega zablokowaniu, komórka może pozostać nieuszkodzona lub ulec zniszczeniu; brak produkcji wirionów potomnych genom wirusa może być z komórki usunięty lub pozostaje w niej w formie episomalnej lub zintegrowany z genomem gospodarza; komórka może ulec transformacji; zakażeniu towarzyszyć może zredukowana ekspresja genów wirusowych - zakażenie latentne –konsekwencja zakażenia produktywnego

14 Uzależniona od replikacji wirusa
CHOROBA Uzależniona od replikacji wirusa Replikacja uzależniona od obecności żywej, wrażliwej na zakażenie komórki

15 Czynniki wpływające na rozwój wirusowego zakażenia organizmu
1. Genetycznie uwarunkowane cechy wirusa - zjadliwość, stan kompetencji, markery genetyczne 2. Genetyczne cechy gospodarza - niewrażliwość na zakażenie - fizjologiczne mechanizmy odporności nieswoistej: bariery naturalne (błony śluzowe, skóra), czynniki humoralne (dopełniacz, inhibitory) 3. Interferon


Pobierz ppt "Ogólna budowa wirionu kapsyd otoczka (kliknij mnie!) genom."

Podobne prezentacje


Reklamy Google