Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

III Krajowa Konferencja SIP w Lasach Państwowych Rogów 11-13 września 2006 r. Sesja tematyczna III Narzędzia dla geomatyki leśnej Wybrane propozycje do.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "III Krajowa Konferencja SIP w Lasach Państwowych Rogów 11-13 września 2006 r. Sesja tematyczna III Narzędzia dla geomatyki leśnej Wybrane propozycje do."— Zapis prezentacji:

1 III Krajowa Konferencja SIP w Lasach Państwowych Rogów 11-13 września 2006 r. Sesja tematyczna III Narzędzia dla geomatyki leśnej Wybrane propozycje do budowy aplikacji użytkowych wykorzystujących SIP Jerzy Mozgawa Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa Wydział Leśny SGGW

2 Tytuł tematu: „ Analizy przestrzenne, optymalizacja i symulacje przestrzenne w zarządzaniu Lasami Państwowymi z uwzględnieniem standardów leśnych map numerycznych na poziomie nadleśnictwa, RDLP i DGLP” III Krajowa Konferencja SIP w Lasach Państwowych Rogów 11-13.IX.2006

3 Rezultaty badań : - Opracowanie zasad postępowania obejmujących proces przygotowania dokumentacji niezbędnej do prawidłowego wykonania możliwie prostej dla użytkownika aplikacji użytkowej. - Opracowanie dla kilkudziesięciu wyselekcjonowanych przestrzennych problemów zarządzania, zgłoszonych na szczeblu nadleśnictwa, RDLP i DGLP „Studium wykonalności aplikacji użytkowych”. - Przygotowanie przykładu empirycznego pozyskania, przetwarzania i wizualizacji danych przestrzennych dla wybranego, ważnego praktycznie problemu przestrzennego. III Krajowa Konferencja SIP w Lasach Państwowych Rogów 11-13.IX.2006

4 Zakres merytoryczny 52 wyselekcjonowanych problemów zarządzania, dla których opracowano „Studium wykonalności aplikacji użytkowych” Poziom nadleśnictwa: - planowanie hodowlane 4 - użytkowanie lasów wielofunkcyjnych 10 - ochrona ekosystemów leśnych 5 - gospodarka łowiecka 4 - gospodarowanie wodą w lasach 2 - powiązania z gospodarką przestrzenną 3 - sprzedaż drewna 1 III Krajowa Konferencja SIP w Lasach Państwowych Rogów 11-13.IX.2006

5 Poziom RGLP: - sprzedaż drewna 5 - użytkowanie lasów wielofunkcyjnych 3 - planowanie hodowlane 4 - ochrona ekosystemów leśnych 2 - gospodarowanie wodą w lasach 2 - powiązania z gospodarka przestrzenną 1 Zakres merytoryczny 52 wyselekcjonowanych problemów zarządzania, dla których opracowano „Studium wykonalności aplikacji użytkowych” III Krajowa Konferencja SIP w Lasach Państwowych Rogów 11-13.IX.2006

6 Poziom DGLP: - cechy obszarów na których wystąpiły pożary 1 - analiza zasięgów i skutków dużych powodzi 1 - prognoza pozyskania nasion 1 - czasowo-przestrzenne aspekty gradacji 1 - sprzedaż drewna 1 Zakres merytoryczny 52 wyselekcjonowanych problemów zarządzania, dla których opracowano „Studium wykonalności aplikacji użytkowych” III Krajowa Konferencja SIP w Lasach Państwowych Rogów 11-13.IX.2006

7 Studium wykonalności aplikacji użytkowej było merytorycznie uzasadnionym sposobem rozwiązania konkretnego problemu przestrzennego i zawierało miedzy innymi następujące elementy: - merytoryczny opis problemu, - zidentyfikowany system przyrodniczy lub techniczno-ekonomiczny wraz z zaproponowanym modelem, który umożliwiłby zbliżone do optymalnego rozwiązanie przestrzennego problemu zarządzania, - wskazanie niezbędnych źródeł danych przestrzennych, - scenariusz analiz przestrzennych w postaci sekwensu procedur SIP, - formę wyników zrealizowanego scenariusza jako liczbowego i/lub kartograficznego uzasadnienia decyzji gospodarczej, - przewidywane trudności w opracowaniu aplikacji użytkowej, III Krajowa Konferencja SIP w Lasach Państwowych Rogów 11-13.IX.2006

8 Systemy Wspomagania Decyzji (SWD) Sposób wykorzystania technologii komputerowych w sytuacjach decyzyjnych, w których wprawdzie czynnik ludzki jest niezastąpiony, ale stopień skomplikowania problemu i ilość informacji, które trzeba uwzględnić, utrudniają podjecie optymalnej decyzji U postaw rozwoju SWD znajduje się dążenie do połączenia elastyczności intelektualnej i wyobraźni człowieka z szybkością, dokładnością i wydajnością komputerów. III Krajowa Konferencja SIP w Lasach Państwowych Rogów 11-13.IX.2006

9 - czasowa i przestrzenna powszechność przestrzennego problemu zarządzania, - sygnalizowanie problemu przestrzennego w ankietach użytkownika SIP na wszystkich szczeblach zarządzania LP Kryteria selekcji problemów przestrzennych, dla których w pierwszej kolejności należałoby skierować środki finansowe, przeznaczone na opracowanie aplikacji użytkowych: III Krajowa Konferencja SIP w Lasach Państwowych Rogów 11-13.IX.2006

10 Wybrane propozycje do budowy aplikacji użytkowych wykorzystujących SIP 1. Analizy przestrzenne w naborze drzewostanów do planu użytkowania – rozbudowa pakietu ACER 2. Przestrzenne i czasowe analizy zmian populacji wybranych szkodników pierwotnych i wtórnych 3. Baza surowcowa a funkcjonowanie rynku drzewnego III Krajowa Konferencja SIP w Lasach Państwowych Rogów 11-13.IX.2006


Pobierz ppt "III Krajowa Konferencja SIP w Lasach Państwowych Rogów 11-13 września 2006 r. Sesja tematyczna III Narzędzia dla geomatyki leśnej Wybrane propozycje do."

Podobne prezentacje


Reklamy Google