Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TEMAT: Wzorce osobowe dowódcy, etyka i psychologia w dowodzeniu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TEMAT: Wzorce osobowe dowódcy, etyka i psychologia w dowodzeniu."— Zapis prezentacji:

1 TEMAT: Wzorce osobowe dowódcy, etyka i psychologia w dowodzeniu.
(Umiejętność rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem oraz tworzenia zintegrowanych zespołów) ZAGADNIENIA: Kształtowanie osobowości dowódcy. Etyka i psychologia w systemie dowodzenia. Dowódca w procesie dowodzenia i kierowania. Stres, przyczyny i skutki sytuacji stresowych. Rola zespołu, formy i metody jego budowania. CEL: Zapoznanie z: Historycznymi uwarunkowaniami wzorców osobowych żołnierzy z charakterystycznymi wartościami osobowymi współczesnego żołnierza. Rolą etyki i psychologii w procesie funkcjonowania Sił Zbrojnych. Teorią konfliktu w grupie. Źródłami i przyczynami stresu. Slajd/Folia nr 1

2 OSOBOWOŚĆ – POGLĄDY PSYCHOLOGICZNY
Wewnętrzny system regulacji pozwalający na adaptację i wewnętrzna integrację, myśli, uczuć i zachowania w określonym środowisku w wymiarze czasowym. Jest to zespół względnie trwałych cech lub dyspozycji psychicznych jednostki różniących ją od innych jednostek. SOCJOLOGICZNY Socjologia jako nauka o społeczeństwie zajmuje się społecznymi elementami osobowości – tworząc teorię osobowości społecznej-instytucjonalny ideał wychowawczy → role społeczne → wyobrażenia własne → zespół przewidywań co myślą o nas inni. FILOZOFICZNY Filozofia podejmuje nie tyle osobowość człowieka co osobę ludzką w aspekcie entologicznym, aksjologicznym, epistemologicznym. PEDAGOGICZNY Pedagogika osobowość traktuje jako swoistą syntezę podstawowych ujęć. Wg. podejścia pedagogicznego – osobowość jest przedmiotem kształtowania zmiany ról oraz rozwoju osoby ludzkiej. Slajd/Folia nr 3

3 Mechanizmy samoregulacji
STRUKTURA OSOBOWOŚCI Charakter Światopogląd Motywacje Zainteresowania Zdolności Inteligencja Temperament Mechanizmy samoregulacji Pozostałe elementy Kondycja psycho-fiz. Slajd/Folia nr 4

4 CHARAKTERYSTYCZNE CECHY „DOBREGO OFICERA” W WYBRANYCH KRAJACH EUROPY
Slajd/Folia nr 5

5 Dziedziny psychologii teoretycznej: psychologia eksperymentalna
psychologia rozwojowa psychologia społeczna psychologia różnic intelektualnych psychologia filozoficzna Dziedziny psychologii stosowanej: psychologia kliniczna psychologia wychowania psychologia sądowa psychologia pracy psychologia defektologiczna psychologia sportu i rekreacji psychologia wojskowa PODZIAŁ PSYCHOLOGII Slajd/Folia nr 8

6 Psychologiczne aspekty dowodzenia – Wykonawstwo
Dowódca Rozkaz Żołnierze Podmiot Przedmiot Zadanie Slajd/Folia nr 9

7 TYPOWE METODY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW
- łagodzenie - kompromis - wymuszanie – narzucanie rozwiązań - konfrontacja - arbitraż - mediacje - unikanie - odwlekanie - ucieczka - ignorowanie - walka Slajd/Folia nr 12

8 EFEKTY KONFLIKTÓW Pozytywne Negatywne Slajd/Folia nr 13
- umacnianie grupy - wzrost zaufania - podniesienie samooceny - wzrost produktywności - wzrost dyscypliny - pełniejsze wykorzystanie umiejętności Negatywne - spadek samooceny - pogorszenie samopoczucia fizycznego - utrata pewności siebie - częste bóle głowy - trudności ze snem - choroby krążenia - nadużywanie alkoholu - stres Slajd/Folia nr 13

9 - zainteresowane strony - przedmiot konfliktu - dynamika konfliktu
KIEROWANIE KONFLIKTEM – to sprawowanie nad nim kontroli, tak aby nie stał się destrukcyjny – analiza konfliktu - historia konfliktu - kontekst konfliktu - zainteresowane strony - przedmiot konfliktu - dynamika konfliktu Slajd/Folia nr 14

10 MODEL OSOBOWOŚCIOWYCH STYLÓW REAGOWANIA NA KONFLIKT
ASERTYWNY skoncentrowany na sobie NISKOASERTYWNY mała koncentracja na sobie KONKURENCJA KOOPERACJA UNIKANIE ŁAGODZENIE WZAJEMNE INTERAKCJE (WSPÓŁPRACUJE) (NIE WSPÓŁPRACUJE) KOMPROMIS Slajd/Folia nr 15

11 UKŁAD CZŁOWIEKA W SYTUACJI
B D C C – człowiek A, B ,D – elementy środowiska Slajd/Folia nr 16

12 STRES I JEGO NASTĘPSTWA
Trójstopniowy przebieg stresu biologicznego i psychologicznego Slajd/Folia nr 18

13 STRES I JEGO NASTĘPSTWA
Trójstopniowy przebieg stresu biologicznego i psychologicznego cd. Slajd/Folia nr 19

14

15 ELEMENTY SCALANIA ZESPOŁU
CEL INTEGRACJA PODZIAŁ RÓL KOMUNIKOWANIE SIĘ ROZWÓJ I DOSKONALENIE Slajd/Folia nr 25

16 - poznawanie podwładnych
KIEROWANIE ZESPOŁEM - wywieranie wpływu - kierowanie konfliktami - nagradzanie - ocenianie - wskazywanie celów - poznawanie podwładnych - kompetencje Slajd/Folia nr 26


Pobierz ppt "TEMAT: Wzorce osobowe dowódcy, etyka i psychologia w dowodzeniu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google