Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SOSW jest placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. Szkoła Podstawowa Specjalna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SOSW jest placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. Szkoła Podstawowa Specjalna."— Zapis prezentacji:

1

2 SOSW jest placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 177 Publiczne Gimnazjum Specjalne nr 65 Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 3 Internat Przy SOSW nr 3 działa Przy SOSW nr 3 działa Warsztat Terapii Zajęciowej W skład ośrodka wchodzą:

3 Do szkoły uczęszczają dzieci upośledzone umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym w wieku do 18 lat. W klasie uczy się od 6 do 8 dzieci. W klasie uczy się od 6 do 8 dzieci. W klasach ze sprzężoną niepełnosprawnością uczy się od 4 do 6 dzieci. Plan nauczania obejmuje następujące przedmioty: klasy I-III Kształcenie zintegrowane Religia klasy IV-VI Funkcjonowanie w środowisku Plastyka Muzyka z rytmiką Technika: szycie, drewno, gospodarstwo domowe, papier Wychowanie fizyczne Religia Funkcjonują u nas również zespoły rewalidacyjno-wychowawcze, do których uczęszczają dzieci i młodzież do 25 roku życia.

4 Do gimnazjum uczęszcza młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym do 21 roku życia. Plan nauczania obejmuje następujące przedmioty: Funkcjonowanie w środowisku Plastyka Muzyka z rytmiką Technika: szycie, drewno, gospodarstwo domowe, papier Wychowanie fizyczne Religia

5 Do szkoły przysposabiającej do pracy mogą uczęszczać uczniowie do 24 roku życia. do 24 roku życia. Przygotowuje ona młodzież do pełnienia różnych ról społecznych oraz autonomicznego (na miarę ich możliwości rozwojowych) i aktywnego dorosłego życia. Plan nauczania obejmuje następujące przedmioty: Plan nauczania obejmuje następujące przedmioty: Funkcjonowanie osobiste i społeczne Przysposobienie do pracy Wychowanie fizyczne Zajęcia sportowe Zajęcia kształtujące kreatywność Religia Czas trwania nauki w szkole to 3 lata.

6 Działalność internatu jest nastawiona przede wszystkim na kształtowanie i rozwijanie niezależności w zakresie podstawowej samoobsługi, rozwijanie umiejętności społecznych związanych z uczestnictwem w grupie, odwoływanie się do tradycji i rozwijanie obrzędowości. Ważnym elementem jest również rozwijanie autonomii naszych wychowanków poprzez włączanie do podejmowania decyzji ich dotyczących. Podopieczni internatu podzieleni są na grupy wychowawcze. Rozwijanie zainteresowań naszych wychowanków jest możliwe m.in. poprzez udział w wycieczkach organizowanych przez koło turystyczne, zajęcia z wykorzystaniem komputera, udział w zajęciach organizowanych przez Uczniowski Klub Sportowy (UKS Tkacka) oraz Drużynę Nieprzetartego Szlaku ZHP. Od wielu lat organizujemy wypoczynek letni dla dużej grupy naszych wychowanków, również w formie turnusów rehabilitacyjnych. Dla wielu z nich jest to jedyna okazja do wyjazdu poza swoje miejsce zamieszkania.

7 Ośrodek zapewnia zajęcia specjalistyczne na wszystkich etapach edukacji z zakresu: Rehabilitacji ruchowej Gimnastyki korekcyjnej Integracji sensorycznej Terapii pedagogicznej Logopedii Języka migowego Orientacji przestrzennej Biblioterapii – edukacji czytelniczej i medialnej Kwalifikacja na zajęcia dokonywana Kwalifikacja na zajęcia dokonywana jest na podstawie Orzeczenia jest na podstawie Orzeczenia ze Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Psychologiczno-Pedagogicznej

8 wspieranie rozwoju dziecka stosownie do jego możliwości i zainteresowań bogato wyposażone sale dydaktyczne i pracownie specjalistyczne zajęcia świetlicowe zapewniające opiekę w godz. 7.00 - 17.00 wszechstronną specjalistyczną pomoc rodzinie ucznia w rozwiązywaniu wszelakich problemów wychowawczych, opiekuńczych, bytowych bezpłatne koła zainteresowań (muzyczno-taneczne, sportowe, komputerowe, terapii pedagogicznej, edukacji regionalnej, plastyczne, turystyczne i inne) możliwość korzystania ze szkolnego transportu ucznia na zajęcia opiekę pielęgniarki bogato wyposażony plac zabaw Zapewniamy profesjonalną kadrę pedagogiczną oraz wykwalifikowanych, ofiarnych pracowników niepedagogicznych.

9 ul. Tkacka 34/36 90-156 Łódź telefon: (42) 678-93-23 telefon/fax: (42) 678-13-72 e-mail ośrodka: sosw3@interia.pl Więcej informacji na stronie www.sosw3.pl opracowanie techniczno-graficzne prezentacji M. Cirkot SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY NR 3 W ŁODZI im. dr HENRYKA JORDANA „Jordanówk a”


Pobierz ppt "SOSW jest placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. Szkoła Podstawowa Specjalna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google