Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gimnazjum w Starej Kornicy CZY UCZNIOWIE PRZEKLINAJĄ I DLACZEGO?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gimnazjum w Starej Kornicy CZY UCZNIOWIE PRZEKLINAJĄ I DLACZEGO?"— Zapis prezentacji:

1 Gimnazjum w Starej Kornicy CZY UCZNIOWIE PRZEKLINAJĄ I DLACZEGO?

2 ANALIZA ANKIET SKIEROWANYCH DO UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY Ankiety przeprowadzono wśród 147 uczniów klas I-III gimnazjum (56 dziewcząt, 91 chłopców)

3 CO ROBISZ GDY SPOTKASZ NA ULICY NAUCZYCIELA?

4 CZY UŻYWASZ SŁÓW: PROSZĘ, DZIĘKUJĘ, PRZEPRASZAM

5 Wulgarność – ordynarność, prostactwo. Wulgarność może przejawiać się w zachowaniu gestach, słowach, świadcząc zawsze o złym smaku, gruboskórności i braku taktu. Mówi się wtedy, że ktoś jest wulgarny. Wulgarność – od łacińskiego słowa vulgaris = pospolity” (Leksykon młodego czytelnika). Wulgarny prostacki, trywialny, ordynarny, nieakceptowany, ze względu na niezgodność z zasadami kultury bycia, nieprzyzwoity” (Słownik Współczesnego Języka Polskiego) Wulgaryzm wyrażenie, wyraz lub zwrot nieakceptowany przez ogół mówiących względu na swą ordynarność, nieprzyzwoitość lub wyraźną przynależność do języka grupy społecznej uważanej za niższą. (Słownik Współczesnego Języka Polskiego)

6 Wyróżnia się kilka rodzajów przekleństw: 1. Takie, aby rozładować napięcie występujące z powodu uniesienia emocjonalnego lub negatywnych bodźców docierających do jednostki 2. Wulgaryzmy używane w celu świadomego obrażenia drugiej osoby bądź grupy ludzi 3. Przekleństwa wymawiane w celu lekceważenia czegoś lub kogoś.

7 JAK MYŚLISZ DLACZEGO DZIECI I MŁODZIEŻ UŻYWAJĄ WULGARZYMÓW? DziewczętaChłopcy Chcą imponować kolegom/koleżankom3950 Chcą być lepsi od swoich rówieśników1230 Obserwują agresję w telewizji, internecie, prasie 825 Nie czytają książek, więc mają mały zasób słów 818 Naśladują kolegów/ koleżanki2637 Nie wiedzą, jak inaczej rozwiązać problem1020 Naśladują dorosłych1929 Są wychowywani w takim środowisku, w którym przeklinanie to chleb powszedni 2216 Inne odpowiedzi44

8 CZYNNIKI ODPOWIEDZIALNE ZA WPROWADZANIE WULGARYZMÓW DO JĘZYKA UCZNIÓW: Wpływ środowiska Wpływ środowiska Bluźnierstwa w miejscach publicznych, (środkach komunikacji masowej, miejscach rozrywki, wypoczynku) osób dorosłych - mężczyzn i kobiet; Wpływ środków masowego przekazu Wpływ środków masowego przekazu; a) Sposób wysławiania się idoli, gwiazd show-bussinesu, a nawet osób publicznych; b) Teksty piosenek; c) Programy telewizyjne, filmy – a zwłaszcza dialogi bohaterów; d) Internet, rozmówki na forum, czatach (anonimowość daje poczucie braku odpowiedzialności); e) Prasa młodzieżowa, często posługująca się dość prostym językiem (kropkowanie wulgaryzmów w wypowiedziach idoli); Przynależność do subkultur; Przynależność do subkultur; subkultury atakują, negują, ośmieszają panujące powszechnie w danym społeczeństwie wzorce zachowań, zasady moralne, sposoby życia, często posługują się własnym specyficznym językiem; Środowisko rodzinne Środowisko rodzinne; Postawa rodziców przyzwalająca i tolerancyjna wobec dziecka połączona z brakiem jasnych granic wobec agresywnego werbalnego zachowania; Niewłaściwe metody wychowawczy, bicie, ostre wybuchy gniewu; Rozmiękczone normy oraz nakazów i zakazów moralno – obyczajowych i religijno – światopoglądowych Rozmiękczone normy oraz nakazów i zakazów moralno – obyczajowych i religijno – światopoglądowych; Brak hierarchii wartości, wzorów zachowań, autorytetów, które bywają podważane i ośmieszane; Grupy rówieśnicze Grupy rówieśnicze; Naśladowanie innych, zachowujących się werbalnie agresywnie; Rozmycie odpowiedzialności przez fakt działania w grupie; Brak reakcji ze strony dorosłych na przejawy wulgarnego słownictwa; Ubogie słownictwo młodzieży, powodujące trudności z wyrażeniem emocj Ubogie słownictwo młodzieży, powodujące trudności z wyrażeniem emocji.

9 TWÓJ KOLEGA/KOLEŻANKA UŻYWA WULGARYZMÓW – CO ROBISZ? DziewczętaChłopcy Zwracam mu uwagę, by tego nie robił715 Przeszkadza mi to, ale nie reaguję2226 Też używam brzydkich słów1419 Nie przeszkadza mi to1736

10 CZY TY UŻYWASZ WULGARYZMÓW?

11 JEŚLI TAK, JAK CZĘSTO?

12 W JAKICH OKOLICZNOŚCIACH NAJCZĘŚCIEJ PRZEKLINASZ?

13 CZY UŻYWAJĄC WULGARYZMÓW CZUJESZ SATYSFAKCJĘ?

14 DLACZEGO PRZEKLINASZ? DziewczętaChłopcy Chcę w ten sposób rozładować emocje3040 Jak przerywnik, z przyzwyczajenia129 Bo jestem zdenerwowany/-a3745 Bo chcę wyrazić i podkreślić tym swoje emocje1314 Bo chcę kogoś urazić53 Bo uważam to za zabawne/modne34 Bo chcę zwrócić na siebie uwagę03 Bo nie chcę odstawać od rówieśników34 Chcę uchodzić za twardziela/-kę25 Inne24

15 JAK TŁUMACZYSZ INNYM TO, ŻE PRZEKLINASZ? DziewczętaChłopcy Robią to koledzy/koleżanki1226 Robią to rodzice66 Robią to nauczyciele29 W świecie rozrywki to normalka617 Przecież to nic wielkiego – to tylko słowa1613 Przeklinam przy ludziach, którym to nie przeszkadza1415 Inne1017

16 CZY TWOI RODZICE CZĘSTO UŻYWAJĄ WYRAŻEŃ ORDYNARNYCH?

17 CZY TWOI RODZICE REAGUJĄ, GDY PRZEKLINASZ?

18 CZY UŻYWANIE WULGARYZMÓW POWINNO BYĆ KARALNE?

19 JEŻELI TAK, JAKIE TO POWINNY BYĆ KARY/KONEKWENCJE? DziewczętaChłopcy I gimnazjumPosprzątać, grzywny, upomnienia, nagana, zapłata, szlaban Płacić 50zł, kary pieniężne, punkty ujemne w szkole, rozmowa z rodzicami, kara chłosty, tęgie baty, mandat 2000zł, praca społeczna, zakaz telefonu, komputera, kolegów, upomnienia, zakaz używania wulgaryzmów przez tydzień II gimnazjumKara na komputer lub tv, więzienie, powieszenie za nogi, minusowe punkty w szkole, czyszczenie toalet III gimnazjumPrace na rzecz szkoły, pomoc innym w lekcjach Więzienie, chłosta, zakaz używania komputera, lub telewizora, więcej punktów ujemnych z zachowania

20 CO MOŻEMY ZROBIĆ, ŻEBY WOKÓŁ NAS BYŁO MNIEJ WULGARYZMÓW?

21 ■ Systematyczne nagradzanie uczniów zapisami w zeszycie pochwał i uwag za właściwe zachowanie i postawy. ■ Analiza negatywnych wpisów do ww. zeszytów wykazała, że istnieje grupa uczniów, którym należy zwiększyć dyscyplinę na lekcjach i zmotywować do wypełniania obowiązków. ■ Przeprowadzenie pedagogizacji uczniów i rodziców na temat eliminacji agresywnych i niepożądanych zachowań ■ Podejmowanie tematyki bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na przedmiot zagrożenia.  Podejmowanie tematyki kulturalnego zachowania się, odpowiedniego stroju i języka na godzinach wychowawczych w celu wyeliminowania wulgaryzmu wśród uczniów.

22 Utrwalić wśród uczniów zachowania asertywne mające na celu nie uleganie presji rówieśników Zwracać każdorazowo uwagę na naganne zachowania uczniów Realizować zajęcia mające na celu podniesienie samooceny wśród uczniów Ulepszyć sposób dyżurowania podczas przerw mający na celu zmniejszenie nagannych zachowań, monitorować sytuację na schodach oraz w toalecie- zaangażować w to samych uczniów

23 PAMIĘTAJMY… ART. 141 KODEKSU WYKROCZEŃ: Kto w miejscach publicznych umieszcza nieprzyzwoite ogłoszenia, napisy, rysunki albo używa słów nieprzyzwoitych, podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany. (Co zwykle nie dotyczy działań artystycznych).

24 Dobra osobiste: zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko, lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza, itd. ART. 23 KODEKSU CYWILNEGO: Niszczenie cudzego mienia, molestowanie, groźby, przemoc fizyczna są karalne. Stanowią naruszenie godności i dóbr osobistych.

25 ART. 448 KODEKSU CYWILNEGO: W razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub na jego żądanie zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny, niezależnie od innych środków potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia.

26 ART. 217 KODEKSU KARNEGO: Kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Jeżeli naruszenie nietykalności wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego, albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności, sąd może odstąpić od wymierzenia kary.

27 Za cierpliwość i uwagę dziękują: Mgr Anna Rodak Mgr Anna Andrusiuk


Pobierz ppt "Gimnazjum w Starej Kornicy CZY UCZNIOWIE PRZEKLINAJĄ I DLACZEGO?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google