Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koncepcja pracy na lata 2012-2017 Przedszkola Nr 124 im. Marii Konopnickiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koncepcja pracy na lata 2012-2017 Przedszkola Nr 124 im. Marii Konopnickiej."— Zapis prezentacji:

1 Koncepcja pracy na lata 2012-2017 Przedszkola Nr 124 im. Marii Konopnickiej

2 Wychowanie przedszkolne Pierwszy szczebel wychowania i nauczania Pierwsza filarowa instytucja oświaty

3 Wychowanie przedszkolne Wspomaganie rozwoju mowy Rozwój umysłowy- zainteresowania techniczne Rozwój umysłowy- zainteresowania techniczne Rozwój umysłowy- zainteresowania techniczne Wychowanie zdrowotne Wychowanie zdrowotne Rozwój intelektualny- edukacja matematyczna Rozwój intelektualny- edukacja matematyczna Poznawanie siebie i otoczenia Wychowanie rodzinne i patriotyczne Wychowanie rodzinne i patriotyczne Czynności samoobsługowe Czynności samoobsługowe Umiejętności społeczne Umiejętności społeczne Dbałość O bezpieczeństwo Talent TechnologiaTolerancja Tożsamość

4 Wychowanie młodego człowieka do życia w nowoczesnym świecie w poszanowaniu wartości społeczno-moralnych. CELE SYLWETKA ABSOLWENTA: Dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych Aktywny w podejmowaniu działań Akceptuje zdrowy tryb życia Ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem Jest pełen inicjatywy, odważny i samodzielny Gotowość do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego

5 10 lat minęło… Kadra rozwijająca swoje umiejętności i kompetencje Opracowanie wielu programów wspomagających pracę z dziećmi i realizację założeń programowych Organizacja pracy sprzyjająca wykorzystaniu możliwości i umiejętności personelu Organizacja zajęć dla dzieci z przedszkola i okolicy Wspólne działania z rodzicami Dokonanie wielu remontów we własnym zakresie Poprawa estetyki wnętrz i doposażenie ogrodu Pozyskiwanie dodatkowych środków poza budżetowych Promocja przedszkola i współpraca ze środowiskiem

6 Działania w zakresie współpracy ze społecznością przedszkolną. Dyrektor- partner rodziców Dyrektor- nauczyciel Dyrektor - pracodawca

7 Dyrektor-pracodawca 1. Tworzenie i dbanie o prawidłowe relacje między wszystkimi pracownikami, 2. Szanowanie, wspieranie i pozytywne motywowanie każdego pracownika.

8 Dyrektor-partner rodziców 1. Inicjowanie i rozwijanie kontaktów z rodziną 2. Stwarzanie rodzicom możliwości wpływu na warunki i jakość pracy przedszkola 3. Integrowanie obu środowisk- przedszkola i rodziny 4. Szanowanie praw i niezależności obu stron 5. Budowanie wzajemnego zaufania, otwartości, szacunku i uczciwości

9 Dyrektor-nauczyciel 1. Umiejętna współpraca z Radą Pedagogiczną w realizacji wspólnych celów, 2. Wspieranie nauczycieli w dokształcaniu i doskonaleniu oraz uzyskiwaniu kolejnych stopni awansu, 3. Stwarzanie warunków do inicjatyw własnych, wykorzystywanie kwalifikacji i uzdolnień 4. Zabezpieczanie warunków pracy każdego nauczyciela

10 KONCEPCJA Działania ekologiczne Działania zdrowotne Działania regionalne Informatyka dla najmłodszych

11 Działania regionalne Poznawanie swojego miasta – spacery i wycieczki Kultywowanie tradycji i obrzędów ludowych Spotkania z artystami Uczestniczenie w konkursach Wielkiej Nagrodzie Wrocławia Spotkania rodzin wielopokoleniowych

12 Działania zdrowotne Zachęcanie do dbania o zdrowie własne i innych Dbanie o swoje bezpieczeństwo Rozwijanie nawyków higieniczno – zdrowotnych Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu Organizowanie spartakiad sportowych

13 Działania ekologiczne Udział dzieci w programach i akcjach ekologicznych Wycieczki do rezerwatów przyrody Przestrzeganie podstawowych zasad ochrony przyrody Nawiązanie współpracy z Ligą Ochrony Przyrody Udział przedszkolaków w konkursach i festiwalach ekologicznych

14 Komputer – ciekawy i potrzebny mi w przyszłości Nauka przez zabawę Dobra organizacja pracy-zabawy Twórcze myślenie Radzenie sobie z niepewnością Rozwój zainteresowań i samodzielności

15 Osiągnięcie zaplanowanych celów Współpraca z wszystkimi sojusznikami- nauczycielami, rodzicami, instytucjami wspomagającymi Zagospodarowanie przestrzeni ogrodu przedszkola Doposażenie placu zabaw Pozyskanie nowych komputerów Uatrakcyjnienie pomocy do realizacji programów Kontynuowanie współpracy ze środowiskiem Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych

16 Motto......dziękuję za uwagę. „Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się ze wszystkich sił, tego, czego się pragnie.” Paulo Coehlo

17 ……..dziękuję za uwagę. Motto


Pobierz ppt "Koncepcja pracy na lata 2012-2017 Przedszkola Nr 124 im. Marii Konopnickiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google