Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jesteśmy szkołą im.gen.Józefa Wybickiego O patronie, Polsce, Ojczyźnie rozmawiamy na poważnie i …

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jesteśmy szkołą im.gen.Józefa Wybickiego O patronie, Polsce, Ojczyźnie rozmawiamy na poważnie i …"— Zapis prezentacji:

1

2 Jesteśmy szkołą im.gen.Józefa Wybickiego O patronie, Polsce, Ojczyźnie rozmawiamy na poważnie i …

3 na wesoło …

4 Mała liczebność klas (po 26 uczniów) pozwala na spełnienie standardów unijnych w zakresie zindywidualizowania pracy z uczniem oraz daje realną możliwość wyrównywania szans edukacyjnych naszych podopiecznych

5 Kładziemy nacisk na naukę języków obcych. Uczymy dwóch języków obcych: angielskiego i niemieckiego Zwiększamy ilość godzin językowych w cyklu trzyletnim - język obowiązkowy w wymiarze 3 godzin tygodniowo, a dodatkowy 2 godziny w tygodniu. Obydwa języki nauczane są w grupach podzielonych wg stopnia zaawansowania.

6 W szkole realizowany jest program autorski z zakresu udzielania pierwszej pomocy „Trening czyni mistrza”. Lekcje wychowania fizycznego poszerzone są o zajęcia UKS, których oferta jest corocznie modyfikowana.

7 Szkolny plan nauczania poszerzyliśmy o naukę udzielania pierwszej pomocy i rozbudowane zagadnienia wychowania komunikacyjnego (w ramach edukacji dla bezpieczeństwa)

8 oraz kształtowanie umiejętności samoprezentacji i promowania własnych osiągnięć przez uczniów (wos) przeznaczając na te zagadnienia większą liczbę godzin w trzyletnim cyklu nauczania niż przewiduje MEN

9 Ważne miejsce w przedmiotowych programach nauczania zajmuje tematyka ekologiczna i prozdrowotna. Projekty realizowane są dzięki dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

10 „Nasz wkład w ekologię” to cykl projektów, podczas których młodzież poznaje przyrodę i uczy się jak o nią dbać.

11

12 Uczymy metodą projektu. Realizujemy liczne przedsięwzięcia o charakterze patriotycznym i regionalnym. Oto niektóre z nich: szkolny projekt ”Dziedzictwo dla przyszłości”, "Holokaust - zrozumieć dlaczego?, „Moja Ogrodowa”. „Mazurek Dąbrowskiego – historia, twórca, epoka” - jesteśmy szkołą im.gen.Józefa Wybickiego – to zobowiązuje …

13

14

15

16 Każdy uczeń znajdzie u nas możliwość doskonalenia własnych zainteresowań i umiejętności. Uzupełnieniem zajęć obowiązkowych są koła przedmiotowe i zainteresowań oraz liczne szkolne konkursy i kampanie.

17 Koło informatyczne Klub Matematyka Koło fizyczne Koło chemiczne Koło techniczne Koło historyczne Koło geograficzne

18 Kurs dla klas III - -chemia zajęcia wyrównawcze z matematyki zajęcia wyrównawcze - języki obce Kurs dla klas III - biologia Kurs dla klas III - matematyka Kurs dla klas III - j.polski Kurs dla klas III - języki obce

19 Emisja głosu dla uczniów uzdolnionych muzycznie Koło Caritas Młodzieżowe Ochotnicze Pogotowie Rówieśnicze Logopedia Terapia pedagogiczna UKS „Na Medal” PCK chór Kawiarenka internetowa

20 W Gimnazjum pracuje profesjonalna, wykwalifikowana kadra pedagogiczna, wszyscy nauczyciele mają pełne kwalifikacje, a połowa posiada kwalifikacje, uprawniające do nauczania drugiego przedmiotu w gimnazjum.

21

22 Należymy od początku istnienia szkoły do Wojewódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie. Promocja zdrowia i szeroko pojęta profilaktyka stanowią ważne elementy naszego programu wychowawczego.

23 Promujemy edukację rówieśniczą, dzięki której uczniowie stają się nauczycielami dla siebie nawzajem.

24 W szkole działa Młodzieżowe Ochotnicze Pogotowie Rówieśnicze (MOPR), koło Caritas, PCK, Szkolny Klub Sportowy "Na Medal", współpracujemy z Towarzystwem Opieki nad Zabytkami Starego Cmentarza.

25 Posiadamy certyfikat Szkoła bez przemocy oraz certyfikat Szkoła z klasą.

26 Uczestniczymy w projekcie realizowanym przez Uniwersytet Łódzki, w ramach którego studenci pedagogiki uczą się od nas przykładów dobrej praktyki

27 Dbamy o nowych uczniów. Pomagamy im w adaptacji do nowego środowiska, mamy opracowany i wypróbowany własny szkolny program skierowany do pierwszoklasistów „Nie jesteś sam”

28 Corocznie organizujemy Dzień Absolwenta, a najlepszych trzecioklasistów honorujemy Medalem Absolwenta.

29 Wspieramy uczniów w wyborze dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej oraz kształtujemy w nich postawy przedsiębiorczości. W szkole działa Szkolny Ośrodek Kariery.

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40 Ucząc, pracujemy metodą projektów i stosujemy nowoczesne technologie informacyjno- komunikacyjne. x 4 wizualizer

41 3 tablice interaktywne

42 18 laptopów, 3 netbooki, 5 drukarek, 3skanery oraz 23 PC

43 Szkoła jest dobrze wyposażona w pomoce interaktywne i multimedialne pozostające do dyspozycji uczniów i nauczycieli 5 rzutników multimedialnych

44 TRAMWAJE: 9, 9A, 13, 15, 15A, 43, 46 AUTOBUSY: 65, 65A, 73, 74, 79, 83, 86

45

46 Szczegółowe informacje na temat pracy szkoły można znaleźć w szkolnej witrynie internetowej pod adresem:

47

48

49 chemiczne eksperymenty

50 Matematyka na wesoło

51 Lekcja biologii

52 UKS „Na Medal”

53 Walentynki

54 Andrzejki

55 Klasowe wigilie

56 Przerwa…

57 Ostatkowa przerwa…

58


Pobierz ppt "Jesteśmy szkołą im.gen.Józefa Wybickiego O patronie, Polsce, Ojczyźnie rozmawiamy na poważnie i …"

Podobne prezentacje


Reklamy Google