Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Propozycje kryteriów wyboru finansowanych operacji dla poszczególnych działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Propozycje kryteriów wyboru finansowanych operacji dla poszczególnych działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na."— Zapis prezentacji:

1 Propozycje kryteriów wyboru finansowanych operacji dla poszczególnych działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014 -2020 20 maja 2016 Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich

2 L.p.KryteriumOcena kryterium 3 Efektywność kosztowa zmniejszenia zużycia energii Kryterium weryfikuje koszt jednostkowy oszczędności energii poprzez odniesienie nakładów inwestycyjnych poniesionych w celu oszczędności energii do ilości zaoszczędzonej energii [zł/ kWh/rok]. Przyjmuje się, że kosztami niezbędnymi do osiągnięcia oszczędności energii są całkowite wydatki kwalifikowalne. Punkty przyznawane poprzez zestawienie danych pochodzących ze wszystkich złożonych projektów, uszeregowanych od najniższej do najwyższej wartości wskaźnika, a następnie wyznaczenie kwintyli i podział grupy projektów na 5 przedziałów. Projekty, dla których nie podano wartości wskaźnika, nie biorą udziału w ustalaniu przedziałów. Projekt uszeregowany na miejscu n w ramach puli N projektów, dla których podano wartość niniejszego wskaźnika, otrzymuje liczbę punktów w zależności od spełnienia jednego z następujących warunków: 8 pkt –I przedział, 1≤n≤N/5 6 pkt – II przedział, N/5 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/39/10989334/slides/slide_2.jpg", "name": "L.p.KryteriumOcena kryterium 3 Efektywność kosztowa zmniejszenia zużycia energii Kryterium weryfikuje koszt jednostkowy oszczędności energii poprzez odniesienie nakładów inwestycyjnych poniesionych w celu oszczędności energii do ilości zaoszczędzonej energii [zł/ kWh/rok].", "description": "Przyjmuje się, że kosztami niezbędnymi do osiągnięcia oszczędności energii są całkowite wydatki kwalifikowalne. Punkty przyznawane poprzez zestawienie danych pochodzących ze wszystkich złożonych projektów, uszeregowanych od najniższej do najwyższej wartości wskaźnika, a następnie wyznaczenie kwintyli i podział grupy projektów na 5 przedziałów. Projekty, dla których nie podano wartości wskaźnika, nie biorą udziału w ustalaniu przedziałów. Projekt uszeregowany na miejscu n w ramach puli N projektów, dla których podano wartość niniejszego wskaźnika, otrzymuje liczbę punktów w zależności od spełnienia jednego z następujących warunków: 8 pkt –I przedział, 1≤n≤N/5 6 pkt – II przedział, N/5

3 KRYTERIUM MERYTORYCZNO-SZCZEGÓŁOWE: Efektywność kosztowa zmniejszenia zużycia energii Wartość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektu, powinna być wyrażona wskaźnikami:  Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok]  Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] W przypadku produkcji energii cieplnej wyrażanej w jednostce miary GJ, należy dokonać przeliczenia wyprodukowanych jednostek energii cieplnej, wykazując osiągniętą wartość z zastosowaniem jednostek wyrażonych w MWh, a następnie zsumować.

4 L.p.KryteriumOcena kryterium 4 Stopień redukcji CO 2 (w %) Kryterium weryfikuje wartość redukcji gazów cieplarnianych na podstawie wartości redukcji wyrażonej w ekwiwalencie CO 2 (w %) Punkty przyznawane poprzez zestawienie danych pochodzących ze wszystkich złożonych projektów, uszeregowanych od najniższej do najwyższej wartości wskaźnika, a następnie wyznaczenie kwintyli i podział grupy projektów na 5 przedziałów. Projekty, dla których nie podano wartości wskaźnika, nie biorą udziału w ustalaniu przedziałów. Projekt uszeregowany na miejscu n w ramach puli N projektów, dla których podano wartość niniejszego wskaźnika, otrzymuje liczbę punktów w zależności od spełnienia jednego z następujących warunków: 8 pkt –I przedział, 1≤n≤N/5 6 pkt – II przedział, N/5 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/39/10989334/slides/slide_4.jpg", "name": "L.p.KryteriumOcena kryterium 4 Stopień redukcji CO 2 (w %) Kryterium weryfikuje wartość redukcji gazów cieplarnianych na podstawie wartości redukcji wyrażonej w ekwiwalencie CO 2 (w %) Punkty przyznawane poprzez zestawienie danych pochodzących ze wszystkich złożonych projektów, uszeregowanych od najniższej do najwyższej wartości wskaźnika, a następnie wyznaczenie kwintyli i podział grupy projektów na 5 przedziałów.", "description": "Projekty, dla których nie podano wartości wskaźnika, nie biorą udziału w ustalaniu przedziałów. Projekt uszeregowany na miejscu n w ramach puli N projektów, dla których podano wartość niniejszego wskaźnika, otrzymuje liczbę punktów w zależności od spełnienia jednego z następujących warunków: 8 pkt –I przedział, 1≤n≤N/5 6 pkt – II przedział, N/5

5 KRYTERIUM MERYTORYCZNO-SZCZEGÓŁOWE – Stopień redukcji CO 2 (w %) Treść:,, Punkty przyznawane poprzez zestawienie danych pochodzących ze wszystkich złożonych projektów, uszeregowanych od najniższej do najwyższej wartości wskaźnika, a następnie wyznaczenie kwintyli i podział grupy projektów na 5 przedziałów” uniwersalny charakter metodologii na potrzeby szacowania wartości różnych wskaźników np. % CO 2 ; zł/ kWh/rok. kryterium nie precyzuje w jaki sposób należy numerować przedziały (kwintyle). numeracja dostosowana do celów działania zapisanych w RPO WM 2014-2020. cel projektów,,Termomodernizacja budynków” = redukcja CO 2. LpWartość redukcji CO 2 %PrzedziałPunkty 15%V0 pkt 27%V 310,5%IV2 pkt 415%IV 518,5%III4 pkt 619%III 721,3%II6 pkt 825%II 930%I8 pkt 1032,5%I

6 Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM w Warszawie al. Solidarności 61 03-402 Warszawa dsrr@mazovia.pl Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Propozycje kryteriów wyboru finansowanych operacji dla poszczególnych działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na."

Podobne prezentacje


Reklamy Google