Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

B ADANIA ANKIETOWE W RAMACH PROJEKTU C OMENIUS „E UROPA WZRASTA RAZEM (?)” Miejsce przeprowadzonych badań: Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "B ADANIA ANKIETOWE W RAMACH PROJEKTU C OMENIUS „E UROPA WZRASTA RAZEM (?)” Miejsce przeprowadzonych badań: Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego."— Zapis prezentacji:

1 B ADANIA ANKIETOWE W RAMACH PROJEKTU C OMENIUS „E UROPA WZRASTA RAZEM (?)” Miejsce przeprowadzonych badań: Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Nowej Dębie

2 Badania nt. „Co jest dla Ciebie w życiu najważniejsze?” zostały przeprowadzone na potrzeby projektu Europa wzrasta razem programu „Comenius” Partnerskie Projekty Szkół. Celem realizowanego projektu jest m.in. wyłonienie wartości, które uczniowie partnerskich szkół uważają za najważniejsze wg własnej oceny, oceny grup, oceny całej klasy. W wyniku przeprowadzonych badań eksploracyjnych w dniach r. na próbie 120 osób ankietowanych, będących operatem populacji badanej sporządzono analizę statystyczną hierarchii wartości. Naszym zadaniem była selekcja tych wartości, które respondenci uważali, że pełnią w ich życiu istotną rolę. Wyniki badań zostały przedstawione graficznie. Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

3 T ABELA 1. WYNIKI BADAN KWESTIONARIUSZOWYCH - HIERARCHIA WARTOŚCI WG OCENY INDYWIDUALNEJ. Lp. wartości II LOII THI TBII TIMI LORazem % 1 przyjaźń miłość wolność Życie rodzinne Poczucie bezpieczeństwa pewność tolerancja serdeczność otwartość inne Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych.

4 W YKRES 1. UDZIAŁ PROCENTOWY WARTOŚCI WG JEDNEGO RESPONDENTA Źródło: opt.cit.

5 T ABELA 2. WYNIKI BADAŃ KWESTIONARIUSZOWYCH – HIERARCHIA WARTOŚCI WG PODZIAŁU NA DWIE GRUPY. Lp. wartościII LOII THI TBII TiM I LO Razem % 1 przyjaźń wolność serdeczność miłość tolerancja życie rodzinne niezależność ambicja pewność inne Źródło: opt.cit.

6 W YKRES 2. UDZIAŁ PROCENTOWY WARTOŚCI – PODZIAŁ NA DWIE GRUPY. Źródło: opt.cit

7 T ABELA 3. WYNIKI BADAŃ KWESTIONARIUSZOWYCH – HIERARCHIA WARTOŚCI WG PODZIAŁU NA CZTERY GRUPY. Lp.wartośćII LOII THI TBII TiM I LORaze m % 1przyjaźń wolność miłość dobrobyt religijność życie rodzinne tolerancja poczucie bezpieczeństwa pewność inne Źródło: opt.cit.

8 W YKRES 3. U DZIAŁ PROCENTOWY WARTOŚCI – PODZIAŁ NA 4 GRUPY Źródło: opt.cit.

9 T ABELA 4. WYNIKI BADAŃ KWESTIONARIUSZOWYCH – HIERARCHIA WARTOŚCI WG CAŁEJ KLASY. Lp.Wartości II LO I TB II TiM I LOII THRazem% 1wolność przyjaźń miłość niezależność pracowitość solidarność Świadomość ekologiczna otwartość dobrobyt życie rodzinne Źródło: opt.cit.

10 W YKRES 4. UDZIAŁ PROCENTOWY WARTOŚCI WG CAŁEJ KLASY. Źródło: opt.cit.

11 PODSUMOWANIE Analizując powyższe wykresy można zauważyć, że najczęściej wybieranymi wartościami przez ankietowanych była: przyjaźń, miłość i wolność. Te trzy wartości osiągnęły najwyższą pozycję w hierarchii przeprowadzonych badań nt. „Co jest dla Ciebie w życiu najważniejsze?”

12 T ABELA 5. PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADAŃ. Lp.WartośćLiczba głosów % 1przyjaźń wolność miłość Źródło: opt.cit.

13 W YKRES 5. POSUMOWANIE WYNIKÓW BADAŃ Źródło: opt.cit.

14 O PRACOWANIE PREZENTACJI : D AGMARA ROJEK POD KIERUNKIEM : MGR K RZYSZTOF S ZCZĘCH


Pobierz ppt "B ADANIA ANKIETOWE W RAMACH PROJEKTU C OMENIUS „E UROPA WZRASTA RAZEM (?)” Miejsce przeprowadzonych badań: Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google