Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

B ADANIA ANKIETOWE W RAMACH PROJEKTU C OMENIUS „E UROPA WZRASTA RAZEM (?)” Miejsce przeprowadzonych badań: Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "B ADANIA ANKIETOWE W RAMACH PROJEKTU C OMENIUS „E UROPA WZRASTA RAZEM (?)” Miejsce przeprowadzonych badań: Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego."— Zapis prezentacji:

1 B ADANIA ANKIETOWE W RAMACH PROJEKTU C OMENIUS „E UROPA WZRASTA RAZEM (?)” Miejsce przeprowadzonych badań: Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Nowej Dębie

2 Badania nt. „Co jest dla Ciebie w życiu najważniejsze?” zostały przeprowadzone na potrzeby projektu Europa wzrasta razem programu „Comenius” Partnerskie Projekty Szkół. Celem realizowanego projektu jest m.in. wyłonienie wartości, które uczniowie partnerskich szkół uważają za najważniejsze wg własnej oceny, oceny grup, oceny całej klasy. W wyniku przeprowadzonych badań eksploracyjnych w dniach 03-04.12.2009r. na próbie 120 osób ankietowanych, będących operatem populacji badanej sporządzono analizę statystyczną hierarchii wartości. Naszym zadaniem była selekcja tych wartości, które respondenci uważali, że pełnią w ich życiu istotną rolę. Wyniki badań zostały przedstawione graficznie. Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

3 T ABELA 1. WYNIKI BADAN KWESTIONARIUSZOWYCH - HIERARCHIA WARTOŚCI WG OCENY INDYWIDUALNEJ. Lp. wartości II LOII THI TBII TIMI LORazem % 1 przyjaźń 191522122088 7 2 miłość 101516101970 6 3 wolność 15112111967 6 4 Życie rodzinne 13111871362 5 5 Poczucie bezpieczeństwa 12 1371559 5 6pewność6101591353 5 7tolerancja147165143 4 8serdeczność57942146 4 9otwartość881271146 4 10inne9310718174179634 54 Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych.

4 W YKRES 1. UDZIAŁ PROCENTOWY WARTOŚCI WG JEDNEGO RESPONDENTA Źródło: opt.cit.

5 T ABELA 2. WYNIKI BADAŃ KWESTIONARIUSZOWYCH – HIERARCHIA WARTOŚCI WG PODZIAŁU NA DWIE GRUPY. Lp. wartościII LOII THI TBII TiM I LO Razem % 1 przyjaźń 91526132588 11 2 wolność 962662269 9 3 serdeczność 1122502462 8 4 miłość 3101561448 6 5 tolerancja 9131613253 7 6 życie rodzinne 8101201747 6 7 niezależność 002561647 6 8 ambicja 021271334 4 9 pewność 61126934 4 10inne3864536992316 39 Źródło: opt.cit.

6 W YKRES 2. UDZIAŁ PROCENTOWY WARTOŚCI – PODZIAŁ NA DWIE GRUPY. Źródło: opt.cit

7 T ABELA 3. WYNIKI BADAŃ KWESTIONARIUSZOWYCH – HIERARCHIA WARTOŚCI WG PODZIAŁU NA CZTERY GRUPY. Lp.wartośćII LOII THI TBII TiM I LORaze m % 1przyjaźń101126131878 15 2wolność1032551962 12 3miłość08561837 7 4dobrobyt100961136 7 5religijność001801735 7 6życie rodzinne106001329 5 7tolerancja001801727 5 8poczucie bezpieczeństwa 104120026 5 9pewność2483623 4 10inne056403242170 33 Źródło: opt.cit.

8 W YKRES 3. U DZIAŁ PROCENTOWY WARTOŚCI – PODZIAŁ NA 4 GRUPY Źródło: opt.cit.

9 T ABELA 4. WYNIKI BADAŃ KWESTIONARIUSZOWYCH – HIERARCHIA WARTOŚCI WG CAŁEJ KLASY. Lp.Wartości II LO I TB II TiM I LOII THRazem% 1wolność0261325064 25 2przyjaźń526130044 17 3miłość000251540 16 4niezależność026000 10 5pracowitość000250 10 6solidarność000016 6 7Świadomość ekologiczna 000015 6 8otwartość001300 5 9dobrobyt600006 2 10 życie rodzinne500005 2 Źródło: opt.cit.

10 W YKRES 4. UDZIAŁ PROCENTOWY WARTOŚCI WG CAŁEJ KLASY. Źródło: opt.cit.

11 PODSUMOWANIE Analizując powyższe wykresy można zauważyć, że najczęściej wybieranymi wartościami przez ankietowanych była: przyjaźń, miłość i wolność. Te trzy wartości osiągnęły najwyższą pozycję w hierarchii przeprowadzonych badań nt. „Co jest dla Ciebie w życiu najważniejsze?”

12 T ABELA 5. PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADAŃ. Lp.WartośćLiczba głosów % 1przyjaźń298 37 2wolność265 33 3miłość245 30 Źródło: opt.cit.

13 W YKRES 5. POSUMOWANIE WYNIKÓW BADAŃ Źródło: opt.cit.

14 O PRACOWANIE PREZENTACJI : D AGMARA ROJEK POD KIERUNKIEM : MGR K RZYSZTOF S ZCZĘCH


Pobierz ppt "B ADANIA ANKIETOWE W RAMACH PROJEKTU C OMENIUS „E UROPA WZRASTA RAZEM (?)” Miejsce przeprowadzonych badań: Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google